3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Ostrovská kaple a záhadná černá madona
Ostrovská kaple a záhadná černá madona
od 13.1.2022
3.0tis
Kaple Panny Marie Einsiedelnské. FOTO: Klasterostrov / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
298
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji se nachází na úpatí Krušných hor. Jako osada byl založen již ve 13. století a v době svého rozmachu v době baroka se dočkal honosného zámku s krásnou zahradou, tehdy dokonce považovanou za další z divů světa.

K dalším zajímavostem dnešního města patří také tzv. Posvátný okrsek.

Pohled na kapli. FOTO: Stanislav Dusík / Creative Commons / CC BY-SA 4.0 Kaple Panny Marie ve švýcarském Einsiedelnu. Creative Commons / Volné dílo Kaple Panny Marie Einsiedelnské. FOTO: Klasterostrov / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Součástí tohoto klášterního areálu piaristů a rodového mauzolea byly vedle koleje také tři kaple a to kaple sv. Floriána, sv. Anny a kaple Panny Marie Einsiedelnské. Právě ta posledně jmenovaná je dominantou Posvátného okrsku.

reklama

Tuto kapli dala postavit markraběnka bádenská Františka Sibyla Augusta jako poděkování za uzdravení svého syna. Průčelí kaple je určitou kopií velkolepé poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu.

Právě tam markraběnka vykonávala poutě, a tam prý Panna Marie její prosby vyslyšela. Proto také Františka Sibyla Augusta od opata benediktýnského kláštera v Einsidelnu dostala plány na stavbu obdoby kaple, a také kopii sochy oné madony. Ta byla poté umístěna na oltáři nové kaple.

Pohled na kapli. FOTO: Stanislav Dusík / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Pohled na kapli. FOTO: Stanislav Dusík / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

PŘÍBĚH KAPLE V OSTROVĚ NAD OHŘÍ

Stavitelem této určité kopie na kopci v Ostrově nad Ohří byl J. M. Sockhem. Postavena byla mezi rokem 1709-1710. Podle ústního podání prý vyrostla neobyčejně rychle a to za pouhých 74 dní, přitom v poměrně těžkém terénu.

reklama

Právě asi tato rychlost nechala vzniknout onomu příběhu s kaplí a černou madonou. Počátek stavby totiž nebyl zdaleka jednoduchý. Bylo potřeba na kopec dopravit těžké balvany jak na stavbu kaple, tak i na dlouhé schodiště.

Stavba se opožďovala a stavitel byl zoufalý. Tu prý ho navštívil čert a nabídl se, že mu se stavbou pomůže. Samozřejmě si za to vyžádal úpis na jeho duši. Když nešťastný stavitel nakonec na nabídku přistoupil, náhle se vše obrátilo. Těžké kameny jako by samy běhaly do kopce a stavba byla velmi rychle dokončena.

Kaple Panny Marie ve švýcarském Einsiedelnu. Creative Commons / Volné dílo
Kaple Panny Marie ve švýcarském Einsiedelnu. Creative Commons / Volné dílo

Ale potom nastal onen den, kdy si čert přišel pro samotného stavitele. Ten se zděšeně snažil zachránit a nakonec schoval za sochu Panny Marie.

reklama

Ďábel už po něm sahal, ale přitom se nechtěně dotkl oné sochy. Poté prý náhle ruce a tvář madony zčernaly. Ale naopak čertova kůže úplně zbělala. To zase byla pohroma pro něho, neboť v takovém stavu se nemohl vrátit do pekla.

A tak nakonec stavitele přemluvil, aby soše vrátil bílou barvu, že on zase zčerná a urovnají to spolu, aby se mohl vrátit zpátky. Marně se však pokoušel stavitel několikrát přetřít sochu na bílo, ale její tvář a paže zůstávaly natrvalo černé.

Když čert viděl marné úsilí stavitele, popadl jej hrozný vztek. Při svém běsnění se rozhodl, že právě postavenou kapli zničí a zbourá. Marně však zarýval do zdiva ruce, až mu prsty zkrvavěly. Málo platné, kaple zůstala stát a jemu nezbylo nic jiného než zmizet.

Ale prý dodnes jsou nad vstupními dveřmi kaple patrné otisky krvavých prstů ďáblovy ruky. Tak to alespoň vysvětluje stará legenda a uvnitř kaple je umístěna socha již navždy černé madony.

Foto: wikimedia commons
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční