25. května 1973: Nad bermudským trojúhelníkem mizí letoun Navion A16 se dvěma muži na palubě.
Domů     Náboženství a okultismus
Ostrovská kaple a záhadná černá madona
Lucie Kubešová
od Lucie Kubešová 13.1.2022
3.0tis
Kaple Panny Marie Einsiedelnské. FOTO: Klasterostrov / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
298
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji se nachází na úpatí Krušných hor. Jako osada byl založen již ve 13. století a v době svého rozmachu v době baroka se dočkal honosného zámku s krásnou zahradou, tehdy dokonce považovanou za další z divů světa.

K dalším zajímavostem dnešního města patří také tzv. Posvátný okrsek.

Pohled na kapli. FOTO: Stanislav Dusík / Creative Commons / CC BY-SA 4.0 Kaple Panny Marie ve švýcarském Einsiedelnu. Creative Commons / Volné dílo Kaple Panny Marie Einsiedelnské. FOTO: Klasterostrov / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Součástí tohoto klášterního areálu piaristů a rodového mauzolea byly vedle koleje také tři kaple a to kaple sv. Floriána, sv. Anny a kaple Panny Marie Einsiedelnské. Právě ta posledně jmenovaná je dominantou Posvátného okrsku.

Tuto kapli dala postavit markraběnka bádenská Františka Sibyla Augusta jako poděkování za uzdravení svého syna. Průčelí kaple je určitou kopií velkolepé poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu.

Právě tam markraběnka vykonávala poutě, a tam prý Panna Marie její prosby vyslyšela. Proto také Františka Sibyla Augusta od opata benediktýnského kláštera v Einsidelnu dostala plány na stavbu obdoby kaple, a také kopii sochy oné madony. Ta byla poté umístěna na oltáři nové kaple.

Pohled na kapli. FOTO: Stanislav Dusík / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

PŘÍBĚH KAPLE V OSTROVĚ NAD OHŘÍ

Stavitelem této určité kopie na kopci v Ostrově nad Ohří byl J. M. Sockhem. Postavena byla mezi rokem 1709-1710. Podle ústního podání prý vyrostla neobyčejně rychle a to za pouhých 74 dní, přitom v poměrně těžkém terénu.

Právě asi tato rychlost nechala vzniknout onomu příběhu s kaplí a černou madonou. Počátek stavby totiž nebyl zdaleka jednoduchý. Bylo potřeba na kopec dopravit těžké balvany jak na stavbu kaple, tak i na dlouhé schodiště.

Stavba se opožďovala a stavitel byl zoufalý. Tu prý ho navštívil čert a nabídl se, že mu se stavbou pomůže. Samozřejmě si za to vyžádal úpis na jeho duši. Když nešťastný stavitel nakonec na nabídku přistoupil, náhle se vše obrátilo. Těžké kameny jako by samy běhaly do kopce a stavba byla velmi rychle dokončena.

Kaple Panny Marie ve švýcarském Einsiedelnu. Creative Commons / Volné dílo

Ale potom nastal onen den, kdy si čert přišel pro samotného stavitele. Ten se zděšeně snažil zachránit a nakonec schoval za sochu Panny Marie.

Ďábel už po něm sahal, ale přitom se nechtěně dotkl oné sochy. Poté prý náhle ruce a tvář madony zčernaly. Ale naopak čertova kůže úplně zbělala. To zase byla pohroma pro něho, neboť v takovém stavu se nemohl vrátit do pekla.

A tak nakonec stavitele přemluvil, aby soše vrátil bílou barvu, že on zase zčerná a urovnají to spolu, aby se mohl vrátit zpátky. Marně se však pokoušel stavitel několikrát přetřít sochu na bílo, ale její tvář a paže zůstávaly natrvalo černé.

Když čert viděl marné úsilí stavitele, popadl jej hrozný vztek. Při svém běsnění se rozhodl, že právě postavenou kapli zničí a zbourá. Marně však zarýval do zdiva ruce, až mu prsty zkrvavěly. Málo platné, kaple zůstala stát a jemu nezbylo nic jiného než zmizet.

Ale prý dodnes jsou nad vstupními dveřmi kaple patrné otisky krvavých prstů ďáblovy ruky. Tak to alespoň vysvětluje stará legenda a uvnitř kaple je umístěna socha již navždy černé madony.

Foto: wikimedia commons
reklama
Související články
od Mirek Brát 25.5.2022 517
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 900
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 1.7tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]
od Eva Soukupová 23.5.2022 2.2tis
Podle některých svědectví italské světec Pio z Pietrelciny levitoval a měl také schopnosti jasnozřivosti a bilokace, která mu umožňovala být na dvou místech zároveň. Nejvíce kněze proslavila jeho stigmata. Krvácení z ran Kristových se u něj objevuje dlouhých 40 let a vysvětlit ho nedokáží ani zarytí skeptikové. Italský kněz svatý Pio z Pietrelciny (1887–1968), vlastním […]
od Jan Šedivý 22.5.2022 1.6tis
Ježíš Kristus je bezesporu jednou z nejdůležitějších osobností posledních dvou tisíciletí. Historici se přou, zda vůbec existoval a snaží se odkrýt i důvody jeho konání. Byl opravdu tím Mesiášem, kterého Židé toužebně očekávali? Odkud se Ježíš vzal, kdo byl a jaké mysterium jej obklopuje? Modlí se k němu miliony lidí. Zřejmě neexistuje člověk, který by o něm alespoň […]