26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Domů     Neobjasněné události
Panna Marie zachránila švédského vojáka. A co bylo dál?
Mirek Brát
od Mirek Brát 12.5.2022
2.4tis
Mariánská poutní místa jsou oblíbená i ve 21. století. Zdroj foto: Evosheek, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
262
SDÍLENÍ
2.4tis
ZOBRAZENÍ

Nebývalou ochotu tolerovat vpád cizích vojsk na domovské území prezentuje příklad mariánského zjevení ve Spálově v Moravskoslezském kraji. Psala se léta kruté třicetileté války, když se ve zdejším kraji objevil těžce zraněný švédský voják.

Od místních nemohl očekávat zásadnější pomoc a podporu. Obrátil se tedy na „vyšší místa“. Kam?

Prvním uzdraveným byl švédský voják v časech třicetileté války. Zdroj ilustračního fota:  Michal Maňas, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons Mariánská poutní místa jsou oblíbená i ve 21. století.  Zdroj foto: Evosheek, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Součástí poutního místa je i smírčí kříž. Zdroj foto:  Pavlína Koncošová, CC0, via Wikimedia Commons Zázračný pramen vytéká ze skály.  Zdroj foto:  Pavlína Koncošová, CC0, via Wikimedia Commons

Voják se vroucně modlil a požádal o přímluvu Pannu Marii. Zásadní překážkou nemohlo být ani to, že švédská armáda prezentovala protestantví, které se v této dlouhé válce střetlo s katolicismem. Pomoci se mu dostalo. Navíc vznikla celá nová tradice.

Zázračný pramen vytéká ze skály. Zdroj foto: Pavlína Koncošová, CC0, via Wikimedia Commons

Poutní i léčebné místo

Jak jistě tušíte, Panna Marie modlitby vojáka vyslyšela a nešťastníkovi se dokonce zjevila. Samotný akt uzdravení proběhl medikací zázračné vody ze skalního pramene nedaleko Spálova. Předpokládá se, že k této události došlo někdy mezi roky 1642 až 1648.

Zpráva o zázračném uzdravení se rychle rozšířila po celém kraji. Situace využila i spálovská vrchnost, která zde iniciovala lázeňský podnikatelský projekt. Tím byly jednoduché vanové lázně pro aplikaci vodoléčebných procedur.

Později však dřevěné vany zničil požár a vrchnostenský lázeňský pavilon nebyl obnoven. Zajímavou památkou na toto období je kamenná kruhová nádržka zachycující vodu přitékající z jeskynního pramene. Podle legendy, je tato nádržka ve skutečnosti původní křtitelnicí ze spálovského kostela. Později kamennou křtitelnici nahradila renezanční cínová.

Součástí poutního místa je i smírčí kříž. Zdroj foto: Pavlína Koncošová, CC0, via Wikimedia Commons

Záhadné přesuny obrazu

Poutní místo a spálovský kostel spojuje tajemný příběh, v jehož středu je zázračný obraz Panny Marie. Ten byl z poutního místa přenesen do kostela ve Spálově. Celkem třikrát. Třikrát se také záhadně „vrátil“ zpět na poutní místo.

Jak se mohl obraz dostat z uzamčeného kostela, to zůstává dodnes tajemstvím. Mohl to být další ze zázraků Panny Marie, mohlo se též jednat o rivalitu mezi poutním místem a kostelem. Některé indicie tuto záhadu vysvětlují tím, že obraz z kostela zpět na poutní místo houževnatě přenášela skupina obyvatel, která si nepřála posílení oficiálního „vlivu“ kostela na úkor poutního místa.

Prvním uzdraveným byl švédský voják v časech třicetileté války. Zdroj ilustračního fota: Michal Maňas, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

I zjevení Panny Marie tak mohlo být předmětem lokálních náboženských a mocenských sporů, nota bene po nástupu rekatolizace. Rezervovaný postoj katolických kruhů k fenoménu mariánských zjevení a živelnou formou vzniklých poutních míst, je dostatečně známý. V tomto případě bylo vše umocněno i tím, že Panna Maria zachránila protestanského vojáka.

Foto: 1 - Evosheek, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Pavlína Koncošová, CC0, via Wikimedia Commons, 3 - Pavlína Koncošová, CC0, via Wikimedia Commons, 4 - Michal Maňas, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Eva Soukupová 26.5.2022 476
Mořští lidé mají na jižním a jihozápadním pobřeží Kaspického moře dlouhou tradici. Pozorování jakéhosi mořského muže se začínají hojně objevovat hlavně na začátku tohoto tisíciletí. Jde o pouhou pověst, nebo skutečného tvora z masa a kostí?     Popis tvora, se kterým svědkové přicházejí, je vždy téměř shodný. Jde o stvoření podobné nepříliš vzrostlému člověku. […]
od Mirek Brát 25.5.2022 1.2tis
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 1.5tis
Padouch Joker patří k těm vůbec nejznámějším a zřejmě i nejoblíbenějším záporným postavám. Psychopatický klaun je někdy jen ztřeštěný a rozverný, jindy ale brutální, nemilosrdný a smrtící. A to možná i pro své představitele… Jokerova minulost je zahalena tajemstvím a jde o natolik složitou a rozporuplnou osobnost, že představuje obrovskou výzvu pro každého herce, který […]
od Dalibor Vrána 24.5.2022 2.0tis
Americký stát Arkansas je proslulý nádhernou přírodou. Majestátní hory, stříbřité řeky, hluboké jeskyně, horké gejzíry, to vše tu můžete najít. Lidé se zde rádi jen tak toulají a čekají, co je překvapí. Někdy to však může být i nadpřirozeno… Také dva chlapci z jihu Arkansasu, Paddjo a jeho mladší bratr, se rádi toulají přírodou. Vyrazí […]
od Jan Šedivý 22.5.2022 1.6tis
Nový zákon je z velké části postaven na myšlence, že se Spasitel opět vrátí. Druhý příchod bude znamenat celospolečenskou obrodu. Není tak překvapující, že se najde mnoho lidí, kteří sami sebe za Ježíše či Mesiáše považují. Krišna Venta Narozený jako Francis Herman Pencovic (1911–1958), se proslavuje v 40. až 50. letech minulého století. Na veřejnosti nosí jen róby, […]