26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Domů     Náboženství a okultismus
Kdo skutečně zemřel na kříži? Historické rukopisy tvrdí, že to nebyl Ježíš!
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 12.5.2022
2.4tis
Na kříži prý zemřel Ježíšův dvojník, foto Pixabay
262
SDÍLENÍ
2.4tis
ZOBRAZENÍ

Ježíš na Golgotu v den, kdy se začala psát jedna z nejdůležitějších kapitol historie lidstva, opravdu vystoupal. Na kříži za něj ale zemřel někdo jiný. Gnostické texty ze 3. století popírají ty nejhlubší základy křesťanství.

Stojí nejrozšířenější náboženství světa na události, ke které ve skutečnosti ani nedošlo?

Na kříži prý zemřel Ježíšův dvojník, foto Pixabay Rukopisy ukrývají texty, které se do Bible nedostaly, foto neznámý autor / Creative Commons / Volné dílo Na kříži možná skončil Šimon z Kyrény, který měl Ježíšovi pomáhat kříž na Goldotu vynést, foto Jesster79 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Verzi příběhu ze zapomenutých rukopisů překvapivě potvrzuje i Korán, foto Pixabay

Ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevzetí Ježíše Krista stojí v centru náboženství, ke kterému se podle údajů z roku 2020 hlásí téměř 2.4 miliardy věřících. Ježíš na kříži zemřel za naše hříchy a jeho velkorysá oběť zajišťuje odpuštění hříšníkům, čímž jim otevírá cestu do nebe.

Svou smrtí na sebe přijme vinu druhých a spasí lidstvo. Tuto verzi událostí ale rozporují rukopisy nalezené v blízkosti města Nag Hammádí. Podle nich Ježíš podle nich drastické smrti unikl a na kříži byl místo něj obětován někdo jiný!

Mohla se jedna z nejdůležitějších událostí historie odehrát jinak, než je nám dva tisíce let předkládáno?

NEČEKANÝ  OBJEV

V prosinci roku 1945 se mladý egyptský farmář Muhammed al-Samman vydává sbírat hnojivo v blízkosti města Nag Hammádí. Během této činnosti se mu podaří náhodou vykopat starodávnou hliněnou nádobu. Když do ní nahlédne, zjistí, že jsou v ní uloženy listy papyru vázané v kůži.

Celkem 13 svazků, jejichž vznik je datován do 3. až 4. století našeho letopočtu, obsahuje 52 koptštinou psaných gnostických textů, které se nedostaly do církví oficiálně schválené podoby Bible, ačkoliv jsou starší než jiné kanonické spisy.

A když se začne pracovat na překladech daných textů, je čím dál zjevnější, proč „heretické“ rukopisy z Nag Hammádí nebyly v Bibli obsaženy.

Rukopisy ukrývají texty, které se do Bible nedostaly, foto neznámý autor / Creative Commons / Volné dílo

BYL  JSEM TAM A SMÁL SE

Potenciál způsobit zdaleka největší církevní rozhořčení ukrývá Druhý traktát velkého Séta. V něm se totiž tvrdí, že k ukřižování Ježíše, tedy k události, kolem které se celé křesťanství točí, vlastně ani nedošlo.

Spis je psaný v první osobě a zachycovat má svědectví samotného Ježíše, který ukřižování sice osobně přihlížel, ne však v roli mučedníka na kříži. Strašlivá utrpení, která podle Bible Ježíš během svého ukřižování prožíval, odnesl někdo jiný, kdo si takový trest zasloužil, a Ježíš se tomu všemu jen cynicky smál.

„Neboť má smrt, o níž se domnívají, že se stala, (se jim stala) v jejich bludu a slepotě, neboť svého člověka přibili na smrt. Byl to jiný, kdo pil žluč a ocet na kříži, nebyl jsem to já,“ stojí v textu.

Ten dále pokračuje: „Byl to jiný Šimon, který nesl kříž na rameni. Byl to jiný, komu nasadili trnovou korunu. Ale já jsem se radoval na výšinách (kopců) nad jejich omylem. A smál jsem se jejich nevědomosti.

(Že si mysleli, že jsem to já, koho ukřižovali).“ Nechal Ježíš na kříži místo sebe zemřít někoho jiného?

KDO ZEMŘEL ZA JEŽÍŠE?

Připustíme-li možnost, že jsou tvrzení zachycená na prastarém papyru pravdivá, nutně se naskýtá palčivá otázka, koho tedy Římané nechali vlastně ukřižovat. Ze slov „Byl to jiný Šimon, který nesl kříž na rameni“ vědci vyvozují, že umučeným nešťastníkem by mohl být Šimon z Kyrény, který podle Bible pomáhal Ježíšovi nést jeho dřevěný kříž při cestě Goldotu.

Mohlo dojít k nějaké záměně těchto osobností? Existuje ještě jiný výklad textu v Druhém traktátu velkého Séta. Podle toho byl ve skutečnosti na kříž obětován „ten, kdo zradil Ježíše a udal jej Římanům“, tedy pravděpodobně Jidáš, ačkoliv jej spis jmenovitě nezmiňuje.

Jak se ale mohlo stát, že nikdo z přihlížejících nepoznal, že na kříži umírá někdo jiný? Jedna hypotéza zmiňuje možné nasazení dvojníka, vysvětlení je ale nejspíš mnohem jednodušší. I podle Bible byl Ježíš, nebo kdokoliv, kdo před dvěma tisíci lety na Goldotě ve skutečnosti zahynul, před popravou zbit.

Je tedy možné předpokládat, že tato část je pravdivá a ani popravčí tehdy ze zakrváceného obličeje nepoznali, koho vlastně na kříž věší.

Na kříži možná skončil Šimon z Kyrény, který měl Ježíšovi pomáhat kříž na Goldotu vynést, foto Jesster79 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

ZÁZRAK NEBO VÝSMĚCH?

S ohledem na obsah tohoto traktátu je naprosto pochopitelné, že byl velmi rychle zařazen mezi heretické spisy, které jsou v době vzniku rukopisů buď jednou stranou ničeny, nebo stranou druhou úzkostlivě ukrývány.

Jejich přijetí by totiž přímo popřelo Ježíšovo zázračné zmrtvýchvstání, k němuž by logicky nemohlo dojít, jestliže předtím nezemřel. O zmrtvýchvstání Ježíše Krista se detailně zmiňuje Evangelium podle Lukáše, někteří vědci ale text zpochybňují s tím, že byl o verše o zmrtvýchvstání pravděpodobně doplněn až mnohem později.

Je tedy možné, že bylo zázračné pokoření vlastní smrti Ježíšovi připsáno neprávem? Optikou skepticky uvažujícího člověka je přeci jen mnohem snazší místo zázraky popírajícího zákony přírody přijmout příběh o člověku, který za sebe nechal zemřít někoho jiného a po třech dnech se vrátil na místo činu, aby se svým nepřátelům vysmál do tváře.

Verzi příběhu ze zapomenutých rukopisů překvapivě potvrzuje i Korán, foto Pixabay

KORÁN VERZI POTVRZUJE

Je zajímavé, že o několik staletí později stejnou verzi příběhu, která tou dobou měla být již dávno potlačena a zapomenuta, zapisuje také prorok Mohamed. V posvátné knize Korán, jež měla být Mohamedovi vyjevena prostřednictví archanděla Gabriela, je Ježíš uznán jako jeden z božích proroků.

Bůh jej po těchto událostech prý skutečně vzal na nebesa, ale jako svého proroka jej trpět na kříži nenechal. „Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm.

A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady,“ píše se v Koránu. „A nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý.“ Potvrzuje tato část pravdivost záměny obětí ukřižování?

Foto: Creative Commons, Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 26.5.2022 502
U zrodu náboženského směru mormonismu stál nejen zakladatel Joseph Smith, ale i anděl Moroni. Kdo byla záhadná bytost, která se v roce 1823 zjevila Josephovi Smithovi? V současné době je významná trojice mormonských společenství. Jedná se o Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Kristovu komunitu a Fundamentalistickou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ačkoli je mormonismus historicky […]
od Mirek Brát 25.5.2022 1.2tis
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 1.6tis
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 2.1tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]
od Eva Soukupová 23.5.2022 2.4tis
Podle některých svědectví italské světec Pio z Pietrelciny levitoval a měl také schopnosti jasnozřivosti a bilokace, která mu umožňovala být na dvou místech zároveň. Nejvíce kněze proslavila jeho stigmata. Krvácení z ran Kristových se u něj objevuje dlouhých 40 let a vysvětlit ho nedokáží ani zarytí skeptikové. Italský kněz svatý Pio z Pietrelciny (1887–1968), vlastním […]