Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Poltergeistři: Skutečně jsou mezi námi?

Zdmi otřásají silné rány. Údery se opakují v nepravidelném rytmu a s každým novým bouchnutím jako by se celá zeď měla zhroutit. Co způsobuje ten strašlivý rámus? Světla v celém domě se rozsvítí a rádio i televize se současně rozeřvou ve své nejvyšší možné hlasitosti.

Přes místnost náhle sama od sebe přeletí židle… Pokuste se s EnigmouPlus přijít na kloub záhadě nevypočitatelného poltergeistu!

Pojmem poltergeist se označují různé tajemné jevy. Může jít o popisované zvuky neznámého původu, samovolné přesouvání předmětů nebo jejich mizení a následné znovuobjevování. Patří sem i náhlé změny teploty v místnosti, podivné pachy bez příčiny či kameny padající z jasné oblohy.

Pojem pocházející z němčiny znamená „hlučný duch“. Ač občas bývá poltergeist nazýván také „hravým duchem“, některé jeho projevy prý mohou být i životu nebezpečné. Jde ale opravdu o výsledek činnosti jakýchsi duchů?

KDO NARUŠIL SVÁTKY KLIDU A MÍRU?

„Vánoční stromek se náhle začal divoce třást. Na Nový rok se pak v ložnici objevily čísi šlápoty, ačkoli tam nikdo nebyl…“ Údajně nejen závěr roku 1972 je pro obyvatele domku v londýnské čtvrti Thornton Heath takto vzrušující.

Nevysvětlitelná řádění mají trvat už téměř čtyři roky. Rádio se prý uprostřed noci samo zapíná, padají stínítka z lampiček, místnostmi létají předměty, ozývá se hlasité klepání na dveře a ty se samy otevírají a zavírají.

Světla v celém domě se mají samovolně rozsvěcet a zhasínat. Vrcholem má být účast záhadné postavy staršího muže oblečeného ve zvláštním dobovém oblečení, zřejmě ještě z 18. století. Nečekaně se prý zjevuje v různých částech domu a pronásleduje jeho vyděšené obyvatele.

Ti jsou již bezradní, a proto volají na pomoc specialistu.

MÉDIUM OZNAČUJE VINÍKY

Médium (člověk údajně schopný navázat spojení s duchy – pozn. red.) se prý napojuje na duchy v domě. Zjišťuje tak jejich totožnost. Narušitelem klidu má podle něj být jistý farmář Chatterton, ale navíc dodává: „Různými útoky na vás se baví i Chattertonova choť… Je to starší šedovlasá žena v zástěře, s vlasy staženými do drdolu.

Když se po ní ohlédnete, rozplyne se v tmavém stínu…“ Chattertonovi dům v Thornton Heath obývali v polovině 18. století. Žárlí snad původní majitelé na nové obyvatele? Rodina údajně terorizovaná dvěma duchy se rozhodne přestěhovat.

Nalezne tak svůj vytoužený klid. Jsou ovšem i případy, kdy poltergeist má souviset ne s místem, ale s přítomností konkrétních osob.

Na první pohled obyčejní lidé. V domě Harperových se ale dějí nevysvětlitelné věci. Usídlil se u nich hlučný duch?

ZAJATI „OBŽIVLÝM“ PRÁDELNÍKEM

Rozruch vyvolává případ z Enfieldu v severním Londýně. Jedenáctiletá JANET a desetiletý Pete volají v noci 31. srpna 1977 vyděšeně svou matku. Když PEGGY HARPER přiběhne do ložnice svých dětí, nic zvláštního nevidí.

Děti ovšem tvrdí, že jejich postele se silně třásly a skákaly nahoru a dolů. Náhle se ze zdí údajně začne ozývat bouchání, těžký prádelník putuje sám místností a zatarasí východ z pokoje. Zoufalá matka s dětmi se ho snaží odsunout.

Prádelník se prý ovšem stále vrací na stejné místo a blokuje tak dveře z ložnice. Až po chvíli značného úsilí se třem vyděšeným zajatcům podaří dostat ven z místnosti. Také zde to vypadá na řádění údajného ducha.

Nebo může být příčinou poltergeistu i něco jiného?

PO POLICII PŘICHÁZEJÍ VÝZKUMNÍCI

Zalarmovaní sousedé prohledávají okolí domu, ale nikoho nenacházejí. Přijíždí policie a prozkoumává celý dům. Stěny se nepřestávají otřásat silným boucháním, a v kuchyni má jeden policista dokonce vidět židli, jak se sama přesouvá po podlaze.

O všech těchto událostech policisté sepisují podrobný protokol, ale ani oni netuší, o co se jedná. Jevy se později snaží zdokumentovat MAURICE GROSSE ze Společnosti pro výzkum psychiky a autor knih o podobných jevech GUY LYON PLAYFAIR.

Jejich výzkumy probíhají celé dva roky: „Bouchání ve zdech i v podlahách se stalo takřka každonoční záležitostí, nábytek se posouvá po zemi a padá ze schodů, vylétají zásuvky z prádelníků…“

CO JINÉHO NEŽ DUCHOVÉ?

Podle Grosseho a Playfaira prý záhadné jevy poltergeistu, zachycené i na fotografiích a videozáznamu, souvisí s Janet Harper. Když je dívka několik dní na pozorování v nemocnici, veškeré nevysvětlitelné děje v domě na čas utichají.

Takže co je tedy příčinou? Některé popisované jevy, jako je právě samovolné posouvání nábytku, prý může způsobovat psychokineze (schopnost člověka pohybovat předměty na dálku jen silou vůle – pozn. red.).

Pokud je člověk vystaven zvýšenému stresu, může údajně samovolně dojít k uvolnění psychokinetických schopností. Přitom Peggy Harper je v době záhadných úkazů jen krátce po rozvodu. Byl to snad stres z rozvodu rodičů, co u Janet vyvolalo její neobvyklé schopnosti, nebo se dívka jen snažila upoutat matčinu pozornost?

Ze zdí se ozývá klepání, nábytek se sám pohybuje. Podle svědectví má prý neviditelná síla několikrát vyhodit Janet Harper z její postele…

JSOU PŘÍČINOU PSYCHICKÉ PROBLÉMY?

Také případ TINY RESCH z amerického státu Ohio svědčí o tom, že za jevem označovaným jako poltergeist mohou být i psychické problémy. Čtrnáctiletá Tina žije se svými adoptivními rodiči JOHNEM a JOAN RESCHOVÝMI.

V březnu 1984 se prý začínají okolo Tiny dít děsivé věci. Na začátku jsou prý (jako v mnoha jiných podobných případech) jen určité problémy s elektřinou. Světla se rozsvěcují a zhasínají, vypadávají pojistky.

K tomu se údajně po několika dnech přidávají skleničky padající z polic. Vejce prý vylétávají z krabice, nože ze zásuvek… Tina je údajně několikrát zasažena letící židlí nebo jiným předmětem. Co může být spouštěcím mechanismem těchto zvláštních jevů?

Jen dva dny před tím, než celé to řádění vypukne, se prý dívka pohádá se svou nejlepší kamarádkou. Zároveň se tou dobou snaží najít své biologické rodiče. Podle psychologů prožívá velice vypjaté období.

Je to snad jakási „neviditelná ruka“ stresu nebo nahromaděného vzteku, co metá předměty pokojem? Tinu i v dalších letech údajně pronásledují vážné psychické problémy. V roce 1993 je již jako třiadvacetiletá obviněna ze zabití svojí tříleté dcerky…

Tina Resch má údajně zvláštní schopnosti: dokáže pohybovat věcmi na dálku. Nebo to snad není Tina, ale nějaký duch?

KDO SI PŮJČIL HRAČKY?

Velice neobvyklý poltergeist údajně koncem 90. let minulého století pronásleduje i čtrnáctiletého JASONA AL COBBA z amerického státu Georgie. Cítí prý, jako by ho v noci kdosi z bezprostřední blízkosti sledoval a dýchal mu za krk chladný vzduch.

Stojánek s fotografi í prarodičů, stojící na nočním stolku, pak několikrát ráno nachází položený obrázkem dolů. Nejpodivnějším úkazem mají ovšem být hračky původně uložené do skříňky, které se objevují na Jasonově posteli.

Kdo si to chodí hrát do jeho pokoje? „Máme tady snad ducha?“ zeptá se Jason z legrace. „Řekni mi svoje jméno a kolik je ti let.“ Nechává v místnosti papír a tužku a na několik málo minut odchází. Po návratu je ovšem šokován stejněj ako jeho rodiče.

Na papírku je dětským písmem prý napsáno: „Danny, 7.“ Šlo snad o dopis ze záhrobí?

POSTEL PRÝ NIKDY NEOPUSTÍ

Vše údajně souvisí s dubovou postelí, kterou Jasonovi koupil v obchodě se starožitnostmi otec. Z korespondence s údajným duchem se Al Cobbovi dozvídají, že v posteli měla v roce 1899 zemřít DANNYHO matka.

Údajný Danny ji proto odmítá opustit a také nechce dovolit nikomu jinému, aby v posteli přespával. Kromě Dannyho se prý ovšem začínají v domě projevovat i další duchové. Jason mluví o jakémsi SAMOVI, který zde prý hledá svou dceru údajně pohřbenou pod jejich domem.

Přibývají také záhadné vzkazy, podepsané jistou JILL. V celém domě se má začít pohybovat nábytek, kdosi prostírá jídelní stůl a zapaluje svíčky… Je to jen hra čtrnáctiletého chlapce, který se snaží strhnout na sebe pozornost, nebo se v domě opravdu scházejí duchové?

DĚTI ČASTO V HLAVNÍ ROLI

Mnohá pozorování vedou ke zjištění, že k jevům známým jako poltergeist nejčastěji dochází v přítomnosti dětí nebo adolescentů. V období dospívání někteří mladí lidé ještě nedokážou plně ovládat své emoce, a tak údajně může docházet k jejich samovolnému uvolňování projevujícímu se například padáním předmětů bez zjevné příčiny.

Navíc jsou dospívající často vystaveni stresu z prožívání dosud neznámých situací či z probíhajících tělesných změn, což podle některých psychologů může být impulzem k uvolnění nahromaděné energie stejně jako k prudkému návalu vzteku, leknutí nebo záchvatu bolesti.

Některé studie uvádějí, že původcem poltergeistu mohou být lidé s epilepsií (záchvatové onemocnění mozku – pozn. red.). Jakou úlohu zde asi hraje záhadný lidský mozek? Obvykle jev přetrvává jen několik dní či týdnů.

Pokud je prý způsobován stresem jisté osoby, s odezněním stresu mizí. Pak se již nikdy nemusí opakovat.

ZDI JAKO NAHRÁVACÍ PÁSKY?

Další možné vysvětlení je postaveno na úplně jiném základu. Podle něj mohou údajně kamenné zdi v některých případech sloužit jako magnetofonové pásky. Obsahují totiž stejné, nebo přinejmenším velice podobné křemičité částice a železité soli, jaké jsou také v nahrávacích magnetofonových páskách.

Extrémně silné zvuky – jako například bouchnutí dveří – se údajně na tyto „kamenné pásky“ zaznamenávají, a po čase prý může dojít k jejich „přehrání“. Uvolnění neovladatelných emocí nebo kamenné pásky mohou možná vysvětlit levitující (tedy bez zjevné příčiny vznášející se) předměty nebo hluk vycházející ze zdí.

Co si ale máme myslet o případech, kdy údajný duch prý člověka fyzicky napadne?

SEBEVRAŽDA, NEBO VRAŽDA?

V brazilské Jabuticabale, městě vzdáleném asi 350 kilometrů od Sao Paula, je v roce 1965 zaznamenán zvláštní případ údajného poltergeistu s tragickým koncem. V okolí jedenáctileté MARII JOSÉ FERREIRY se prý vznášejí různé věci a z nebe padají kameny.

Má snad dívka nějaké neobyčejné schopnosti? Brzy údajně dokáže přivolat, cokoli ji přijde na mysl. V jejích rukou se znenadání objevují květiny nebo ovoce, které si přeje. To vše se má ale brzy obrátit k horšímu.

Nádobí náhle s hřmotem létá po místnosti a rozbíjí se o zdi. Maria má celé tělo pokryto modřinami a v jejích chodidlech se údajně objevují jehly. Několikrát prý po ní čísi neviditelná ruka mrští židli, či dokonce těžkou pohovku.

Kdosi se jí má pokusit udusit, zatímco ona spí. CHICO XAVIER je uznávaným médiem a při seanci s Mariou údajně zjišťuje, že ta byla v minulém životě čarodějnicí a nyní ji pronásleduje duch člověka, který kvůli ní zemřel.

V roce 1970 Maria umírá potom, co vypije limonádu smíchanou s formicidem (jedovatá látka na hubení hmyzu – pozn. red.). Byla to nehoda, sebevražda, nebo snad duchova pomsta?

Foto:
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky paranormal Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

7 nejznámějších míst světa, kde proudí silná energie
epochaplus.cz

7 nejznámějších míst světa,...

Ve světě najdeme řadu výjimečných oblastí, o nichž...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....