10. srpna 2019: Federální letecká správa USA uzavírá vzdušný prostor nad Oblastí 51, mohlo to souviset s testováním utajovaných technologií?
Domů     Záhady historie
Pověst o založení Vyšehradu: Může být Krok skutečná osoba?
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 31.7.2022
1.5tis
Nad řekou Vltavou se tyčí Vyšehrad se vznešeným a majestátním výrazem. Vypadá to, jako kdyby na místě stál odjakživa. Pravdou však je, že i toto sídlo bylo kdysi založeno. Podle pověsti tak měl učinit bájný kníže Krok. Foto: Pixabay
142
SDÍLENÍ
1.5tis
ZOBRAZENÍ

Říká se, že po příchodu praotce Čecha do středoevropské kotliny žije lid velmi spořádaně, klidně a čestně. Všude vládne nejen řád, ale panuje také kázeň. V průběhu času se však vše změní…

Nad řekou Vltavou se tyčí Vyšehrad se vznešeným a majestátním výrazem. Vypadá to, jako kdyby na místě stál odjakživa. Pravdou však je, že i toto sídlo bylo kdysi založeno. Podle pověsti tak měl učinit bájný kníže Krok. Foto: Pixabay Kníže Krok s dcerami (Kazi, Teta, Libuše). Foto: Creative commons -  volné dílo Krok je postavou tajuplnou a záhadnou. První zmínka o něm se objevuje v latinsky psané kronice, jejímž autorem je český kronikář Kosmas (1045–1125). Foto: Creative commons - volné dílo

Lidé ztratí správce a začnou se kazit. Mezi muži a ženami se velmi rychle rozbují nenávist, křivda a závist. Nesváry a spory se rozrostou natolik, že proti sobě mnozí začnou vytahovat i zbraně! Starší a moudří se proto rozhodnou hledat nového vůdce. A jak prozrazuje spisovatel Alois Jirásek (1851–1930) ve svých Starých pověstech českých:

„I uradili se, že pošlou k Lechovi, bratru Čechovu, aby na se přijal správu lidu. Lech však, nemaje v úmyslu v Kouřimště zůstat, odepřel, ale poradil jim za správce a soudce Kroka, starostu mocného rodu.“

Kníže Krok s dcerami (Kazi, Teta, Libuše). Foto: Creative commons – volné dílo

MOUDRÝ PÁN A VOJVODA

Muži, kterého kníže Lech doporučil, přezdívají Krok. Jde o chlapíka bohatého nejen majetkem, ale také rozumem  a vtipem. Když se o návrhu dozví, bez okolků jej přijímá.

A jak vypráví Jirásek: „Krok pak českou zemí vládl, ji všecku soudil a moudrosti učil. Jsa vojvodou sídlil na Budči.“

Krok je dobrým panovníkem. Sleduje pečlivě nejen věci minulé, ale také budoucí. A jednou při pozorování věšteb shledá, že jeho působiště musí být přesunuto. Zdá se mu, že musí pro svou rezidenci nalézt bezpečnější a vhodnější kraj.

Vysílá proto na cesty posly, kteří jdou a končiny blízké i vzdálené prohledávají. I dorazí až ke skalnatému ostrohu nad břehem řeky Vltavy. Na první pohled jim je jasné, že jde o místo vyvolené. A tak je vybudován Vyšehrad!

Podle legendy došlo k vybudování Vyšehradu na základě Krokových úsudků, předpovědí a přání. Historie se však na případ dívá mnohem přísnějším okem. Podle poznatků vědců a badatelů má osídlení skály nad Vltavou mnohem méně barvitou historii.

Důkazy o prvním osídlení vyšehradské skály spadají do období na přelomu 4.–2. tisíciletí před Kristem. Jedná se především o pozůstatky kultury lidu nálevkových pohárů a kultury řivnické.

Další osídlení je doloženo až v 10. století po Kristu. V danou chvíli se Vyšehrad stává významným sídlem a hradištěm panovníků z rodu Přemyslovců.

Největší slávy přitom dosáhne za vlády knížete Vratislava II. (1033–1092). Takový je dějinný soupis. Zprávy a doklady o slovanském sídle v něm ale chybí. A podobně je tomu i v případě knížete Kroka…

Krok je postavou tajuplnou a záhadnou. První zmínka o něm se objevuje v latinsky psané kronice, jejímž autorem je český kronikář Kosmas (1045–1125). Foto: Creative commons – volné dílo

HISTORIE, TO JE VĚDA…

Nejen příběh Vyšehradu, ale také osud jeho budovatele je velmi spletitý. Krok je totiž postavou tajuplnou a záhadnou. První zmínka o něm se objevuje v latinsky psané kronice, jejímž autorem je český kronikář Kosmas (1045–1125). Další záznam je pak například v díle spisovatele a kněze Václava Hájka z Libočan (†1553).

Ani jednoho z uvedených zapisovatelů dějinných událostí však není možné považovat za hodnověrného. Oba totiž se zálibou vmíchávají mezi fakta i ničím nepodložené legendy. Místo přesných údajů jsou tak k poodhalení pravdy dostupné jen úvahy a spekulace.

Kněz a dějepisec Jan František Beckovský (1658–1725) přichází s domněnkou, že jméno Krok znělo původně Grach či Gracchus. To jej vede k dohadu, že by mocný muž mohl být původu římského.

Historik František Palacký (1798–1876) se však domnívá, že legenda o Krokovi má kořeny v příběhu o franckém kupci a vůdci kmenů Sámovi († 658 nebo 659).

Podobný názor udává i historik a národní buditel Pavel Josef Šafařík (1795–1861): „K víře podobné jest, že Krok byl buďto syn anebo aspoň nástupce Samův, neboť čas jeho do konce 7. stol. padá.“

Pokud však není možné říci, kdo přesně byl kníže Krok, tak je pochopitelně i velmi obtížné určit, zda nechal vystavět Vyšehrad. Příběh proto zůstává legendou. Na odhalení pravdy je nutné ještě počkat.

Foto: CC, Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 10.8.2022 1
Život princů a princezen není vždy bezstarostný, možná tak ten v pohádkách, ale v historii jejich životy většinou nekončily příliš vesele. Vypravme se do londýnského Toweru, v němž byli uvězněni princové Edward a Richard. Důvodem jejich uvěznění bylo zabránění stát se králem a zjevným dědicem. V dubnu 1483, kdy zemřel král Edward IV., se nakrátko stal […]
od Mirek Brát 10.8.2022 255
V období let 1817-1819 došlo u pobřeží Gloucesteru ve Spojených státech k mnoha pozorováním velkého mořského hada. Dokonce se podařilo najít údajné mládě tohoto legendárního tvora. Zdálo se, že záhada mořských hadů je jen krůček od vyřešení… Mořský had v lokalitě Gloucesteru na pobřeží Atlantského oceánu byl poprvé pozorován již v sedmnáctém století. Sporadická hlášení o jeho výskytu se […]
od Pavel Polcar 10.8.2022 456
V roce 1885, když byl Sam školák, jel na letní prázdniny do zařízeného domu mezi Ventnorem a Bonchurchem na Isle of Wight. Dům svatého Bonifáce byl skromný a měl jednu z nejpůvabnějších malých zahrad, jaké chlapec kdy viděl. Měl však jedno velké ALE… Duchové dali brzy o sobě vědět. Projevy byly výrazné a různorodé. Samovy sestry v […]
od Pavel Polcar 9.8.2022 432
Pevnost Bhangarh v Rádžasthánu každoročně přitahuje tisíce zvědavých cestovatelů. Je nechvalně proslulá tím, že je jedním z nejstrašidelnějších míst v Indii. Mýty a pověsti Existuje mnoho mýtů a příběhů o této opuštěné zemi, které vás určitě nadchnou k návštěvě. Jeden z příběhů tvrdí, že město proklel Guru Balu Nath. Do pevnosti je zakázán vstup v […]
od Michaela Holubová 8.8.2022 2.0tis
Hájem plným stromů a květin se prochází dívka. Z nenadání se ozve hlas. Promlouvá přímo k ní. Ve chvíli, kdy pohlédne do koruny stromu, pochopí. Jde o hada.     Svádí ji k ochutnání zakázaného ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Děvče se jeho nabídkám brání. Má obavy ze smrti, která je se sladkými plody spojována. […]