9. srpna 1969: V Los Angeles probíhá vražedné běsnění satanistického gangu vedeného Charlesem Mansonem, při němž umírá i těhotná herečka Sharon Tate.
Domů     Záhady historie
Pražské židovské hřbitovy: Tajemná místa posledního odpočinku
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 18.6.2021
6.7tis
Když je Starý židovský hřbitov plný, přichází na řadu Nový židovský hřbitov na Žižkově. Foto: Michal Kmínek / Wikimedia commons – CC BY-SA 3.0
190
SDÍLENÍ
6.7tis
ZOBRAZENÍ

Starý židovský hřbitov není jediným pohřebištěm, které je spojeno se židovstvem. Ve chvíli, kdy je již Starý hřbitov tak zaplněn, že nepomáhá ani navážení hlíny, do které by mohla být uložena další těla, jsou zbudovány další hřbitovy…

Když je Starý židovský hřbitov plný, přichází na řadu Nový židovský hřbitov na Žižkově. Foto: Michal Kmínek / Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0 Ve své době patřil žižkovský židovský hřbitov k těm největším. Dnes z něj zbyl jen kousek. Foto: Feťour / Wikimedia commons - volné dílo Nový židovský hřbitov na Olšanech stojí za návštěvu. Překrásné hrobky dokreslují genia loci. Foto: Vlach Pavel / Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Židovský hřbitov na Žižkově se nachází ve Fibichově ulici. Otevřen je roku 1680. Nový židovský hřbitov zase leží mezi ulicemi Želivského a Nad vodovodem. Založen je roku 1891. A i v jejich půdě spočívá řada významných figur.

Jde tak například o pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713–1793) na Žižkově nebo Franze Kafku (1883–1924) na Olšanech. Nejedná se ale jen o místo posledního odpočinku slavných osob. Často zde klid nalézají obyčejní muži, ženy nebo děti. A řada jich spočine na hřbitovech v důsledku bouří, které se proti židům často vedou.

Ve své době patřil žižkovský židovský hřbitov k těm největším. Dnes z něj zbyl jen kousek. Foto: Feťour / Wikimedia commons – volné dílo

FALEŠNÁ OBVINĚNÍ

K očerňování židů často slouží nepodložené důkazy. Ti jsou tak pronásledováni třeba proto, že mají údajně trávit vodu ve studních, šířit mor, znesvěcovat eucharistii (křesťanská mše svatá) a provádějí prý rituální vraždy.

Někdy stačí jen obvinění z toho, že jsou nečestní a prolhaní. Mezi lidmi se šíří bludy o tom, že jsou spojeni s ďáblem a mají magickou moc. Hlavní je svalování viny z důvodu bohovraždy.

Jak uvádí průvodce moderními pašijovými hrami: „Postupem času křesťané začali přijímat výklad ukřižování, který činil všechny židy jako celek zodpovědnými za zabití Krista. Podle tohoto výkladu spáchali židé přítomní Ježíšově smrti i židovský lid kolektivně a navěky hřích bohovraždy.

Po dobu 1900 let křesťansko-židovské historie vedlo obviňování z bohovraždy k nenávisti, násilí a vraždění židů v Evropě i Americe.“

Jsou z toho důvodu nejen vykazováni na okraj společnosti, ale často také pronásledováni, mučeni a vražděni. Zprávy o násilné židovské smrti je možné nalézt na nejednom náhrobku.

Nový židovský hřbitov na Olšanech stojí za návštěvu. Překrásné hrobky dokreslují génia loci. Foto: Vlach Pavel / Wikimedia commons – CC BY-SA 4.0

NÁHROBKY PROMLOUVAJÍ

A je možné říci, že kameny a stély, které jsou nad těly položeny, skoro ožívají. Jsou plné obrazců, soch a nápisů. Je tomu proto, že židé ctí starozákonní příkaz: „Neučiníš sobě obrazu.“ Pokud je nad nějakým židovským hrobem lev, tak je jasné, že v něm spočívá Löw nebo Jehuda.

A jestli jelen, tak jeho majitel se určitě jmenuje Hirsch. Ve chvíli, kdy je na náhrobku výjev z ráje, spočívá pod ním nositelka jména Eva. A podobně jsou přiblížena také povolání. Nůžky značí krejčího, pinzeta pak lékaře.

Stély ale říkají mnohem více, než se může na první pohled zdát. V popisu je shrnut celý život nebožtíka. A podle starého zvyku se má vždy při příchodu k hrobu položit kamínek. Podle pověsti je to prý odkaz k dobám, kdy židé putovali pouští a na své zemřelé mohli v prostranstvích vkládat jen kamení, neboť květiny byly málo dostupné.

A ty, které by našli a k mohyle položili, by stejně skončily v žaludcích divé zvěře. Každý, kdo se vydá po tajemném židovském hřbitově, by neměl v žádném případě zapomenout vzít si s sebou kamínek!

Autorka: Eva Lacinová

Foto v úvodu: Michal Kmínek / Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0, fota v textu Wikimedia commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Michaela Holubová 8.8.2022 1.6tis
Hájem plným stromů a květin se prochází dívka. Z nenadání se ozve hlas. Promlouvá přímo k ní. Ve chvíli, kdy pohlédne do koruny stromu, pochopí. Jde o hada.     Svádí ji k ochutnání zakázaného ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Děvče se jeho nabídkám brání. Má obavy ze smrti, která je se sladkými plody spojována. […]
od Pavel Polcar 8.8.2022 2.0tis
Ostrov McNabs v přístavu Halifax je dnes krásnou přírodní rezervací, ale ve své historii měl řadu zvěrstev, které vedly k pověstem o přízracích strašících jeho písečné pláže a bujné parky. McNabs byl v roce 1866 použit k přepravě nákladu britských cholerou trpících, z nichž mnozí zemřeli a skončili pohřbeni v hromadných hrobech na ostrově. Mrtví […]
od Pavel Polcar 7.8.2022 2.7tis
Odlehlá vesnice Kisiljevo je domovem pro méně než 800 obyvatel – a jeden strašidelný příběh o upírech. V roce 1725 zemřel obyvatel jménem Petar Plogojowitz a v následujících osmi dnech došlo k devíti úmrtím. Vrahem je mrtvola Devět zemřelých na smrtelné posteli řeklo, že je napadla Plogojowitzova mrtvola. Kněží a úředníci se shromáždili do Kisiljeva, […]
od Mirek Brát 6.8.2022 3.2tis
Kamikaze bylo jméno legendárního tajfunu, který ve třináctém století údajně hned dvakrát rozmetal mongolskou flotilu a zachránil Japonsko před invazí. Byla to jen legenda, nebo takový tajfun opravdu v minulosti vznikl? Jméno božské bouře bylo ve druhé světové válce propagandisticky využito v zoufalé snaze japonského císařství odvrátit vojenskou porážku. Sebevražedné útoky pilotů měly být právě tím božským […]
od Mirek Brát 5.8.2022 3.1tis
Křížové výpravy do Svaté země nebyly jen prostou vojenskou akcí. Jejich účastníci se dostávali do kontaktu s poznatky jiného civilizačního okruhu. Z křížových výprav si tak rytíři mohli přivézt nejen kořist hmotnou, ale i bohatství představované nově nabytými vědomostmi. Jedna stopa vede i do Českého ráje. Místem, kde bychom možná narazili i na stopy křížových výprav, je […]