2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Pražské židovské hřbitovy: Tajemná místa posledního odpočinku
Pražské židovské hřbitovy: Tajemná místa posledního odpočinku
od 18.6.2021
6.7tis
Když je Starý židovský hřbitov plný, přichází na řadu Nový židovský hřbitov na Žižkově. Foto: Michal Kmínek / Wikimedia commons – CC BY-SA 3.0
190
SDÍLENÍ
6.7tis
ZOBRAZENÍ

Starý židovský hřbitov není jediným pohřebištěm, které je spojeno se židovstvem. Ve chvíli, kdy je již Starý hřbitov tak zaplněn, že nepomáhá ani navážení hlíny, do které by mohla být uložena další těla, jsou zbudovány další hřbitovy…

Když je Starý židovský hřbitov plný, přichází na řadu Nový židovský hřbitov na Žižkově. Foto: Michal Kmínek / Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0 Ve své době patřil žižkovský židovský hřbitov k těm největším. Dnes z něj zbyl jen kousek. Foto: Feťour / Wikimedia commons - volné dílo Nový židovský hřbitov na Olšanech stojí za návštěvu. Překrásné hrobky dokreslují genia loci. Foto: Vlach Pavel / Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Židovský hřbitov na Žižkově se nachází ve Fibichově ulici. Otevřen je roku 1680. Nový židovský hřbitov zase leží mezi ulicemi Želivského a Nad vodovodem. Založen je roku 1891. A i v jejich půdě spočívá řada významných figur.

reklama

Jde tak například o pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713–1793) na Žižkově nebo Franze Kafku (1883–1924) na Olšanech. Nejedná se ale jen o místo posledního odpočinku slavných osob. Často zde klid nalézají obyčejní muži, ženy nebo děti.

A řada jich spočine na hřbitovech v důsledku bouří, které se proti židům často vedou.

Ve své době patřil žižkovský židovský hřbitov k těm největším. Dnes z něj zbyl jen kousek. Foto: Feťour / Wikimedia commons - volné dílo
Ve své době patřil žižkovský židovský hřbitov k těm největším. Dnes z něj zbyl jen kousek. Foto: Feťour / Wikimedia commons – volné dílo

FALEŠNÁ OBVINĚNÍ

K očerňování židů často slouží nepodložené důkazy. Ti jsou tak pronásledováni třeba proto, že mají údajně trávit vodu ve studních, šířit mor, znesvěcovat eucharistii (křesťanská mše svatá) a provádějí prý rituální vraždy.

reklama

Někdy stačí jen obvinění z toho, že jsou nečestní a prolhaní. Mezi lidmi se šíří bludy o tom, že jsou spojeni s ďáblem a mají magickou moc. Hlavní je svalování viny z důvodu bohovraždy.

Jak uvádí průvodce moderními pašijovými hrami: „Postupem času křesťané začali přijímat výklad ukřižování, který činil všechny židy jako celek zodpovědnými za zabití Krista.

Podle tohoto výkladu spáchali židé přítomní Ježíšově smrti i židovský lid kolektivně a navěky hřích bohovraždy. Po dobu 1900 let křesťansko-židovské historie vedlo obviňování z bohovraždy k nenávisti, násilí a vraždění židů v Evropě i Americe.“

Jsou z toho důvodu nejen vykazováni na okraj společnosti, ale často také pronásledováni, mučeni a vražděni. Zprávy o násilné židovské smrti je možné nalézt na nejednom náhrobku.

Nový židovský hřbitov na Olšanech stojí za návštěvu. Překrásné hrobky dokreslují génia loci. Foto: Vlach Pavel / Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0
Nový židovský hřbitov na Olšanech stojí za návštěvu. Překrásné hrobky dokreslují génia loci. Foto: Vlach Pavel / Wikimedia commons – CC BY-SA 4.0

NÁHROBKY PROMLOUVAJÍ

A je možné říci, že kameny a stély, které jsou nad těly položeny, skoro ožívají. Jsou plné obrazců, soch a nápisů. Je tomu proto, že židé ctí starozákonní příkaz:

reklama

„Neučiníš sobě obrazu.“ Pokud je nad nějakým židovským hrobem lev, tak je jasné, že v něm spočívá Löw nebo Jehuda. A jestli jelen, tak jeho majitel se určitě jmenuje Hirsch. Ve chvíli, kdy je na náhrobku výjev z ráje, spočívá pod ním nositelka jména Eva.

A podobně jsou přiblížena také povolání. Nůžky značí krejčího, pinzeta pak lékaře. Stély ale říkají mnohem více, než se může na první pohled zdát. V popisu je shrnut celý život nebožtíka. A podle starého zvyku se má vždy při příchodu k hrobu položit kamínek.

Podle pověsti je to prý odkaz k dobám, kdy židé putovali pouští a na své zemřelé mohli v prostranstvích vkládat jen kamení, neboť květiny byly málo dostupné. A ty, které by našli a k mohyle položili, by stejně skončily v žaludcích divé zvěře.

Každý, kdo se vydá po tajemném židovském hřbitově, by neměl v žádném případě zapomenout vzít si s sebou kamínek!

Autorka: Eva Lacinová

Foto v úvodu: Michal Kmínek / Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0, fota v textu Wikimedia commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.7tis
Jen jediný Necronomicon dokázal zamotat hlavu i expertům. Říká se mu Simonův. Má být temným učením až ze starověké Mezopotámie. Knihu ukořistili mniši a poté dali na překlad okultnímu knihkupectví Magickal Child. Pravda je ale trochu jiná, kniha vznikla kolem roku 1976 v USA v kruhu špičkových mágů z Warlock Shop jako funkční grimoár, který otestuje ad
od 30.11.2022 1.3tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 30.11.2022 2.9tis
Jednoho večera v červnu 1950 uprostřed rušné křižovatky na Times Square umírá neznámý chodec. Při pátrání po jeho identitě policisté s překvapením zjišťují, že jde o muže, který beze stopy zmizel před 74 lety.     Asi třicetiletý muž má na sobě starodávné oblečení a boty s výraznými přezkami, jaké se nosily před sto lety, a působí nanejvýš
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 28.11.2022 2.9tis
Bizarní příběh zaznamenaný v Anglii roku 1912 popisuje neobyčejný případ spontánního a zcela jistě nechtěného přesunu v čase. Ve vlaku do Londýna se náhle objevil a poté zase zmizel záhadný cestující – muž z minulosti.     K velkému štěstí hlavního aktéra trvá jeho nedobrovolné cestování v čase jen krátce, přesto je svým zážitkem těžce poz