Skip to content

Příběh o záhadných kostrách z Mikulče je zřejmě jen mýtus

V roce 1932 měly být v Mikulči objeveny tajemné ostatky několika lidí, kteří zjevně zemřeli násilnou smrtí nebo na nich byly posmrtně vykonány protiupírské zásahy. A znalci zkoumající tyto ostatky záhy za podivných okolností předčasně umírají.

Alespoň tak praví pověst, která v okolí Mikulče koluje. Fakta tomuto příběhu nakloněna nejsou.

Ostatky prozkoumalo několik odborníků.

Jen pár kilometrů severně od Svitav na česko-moravské hranici leží malá obec Mikuleč. Dnes tu zůstává kolem dvou stovek stálých obyvatel, ale ještě na počátku 20. století jich tu žilo asi 1200. Právě z doby před rapidním poklesem osídlení pochází záhadný nález, ke kterému došlo vlastně jen náhodou.

V roce 1932 probíhá na zdejším hřbitově rekonstrukce staré márnice, pod níž dělníci jednoho dne narazí na několik koster. O nálezu vyrozumí správce fary a nakonec je do Mikulče povolán jistý profesor Červinka z tehdejšího Pražského výzkumného ústavu.

Poté, co si povolaný archeolog kostry prohlédne, povolá si na pomoc kolegu z Vídně, profesora Hällera. Najít na hřbitově kostry, byť mimo označené hroby, není sice nic mimořádného, ale s těmito ostatky je něco jinak.

Při jejich ohledání totiž vychází najevo, že nebožtíci byli pohřbeni se svázanýma rukama a uprostřed čela měli kruhovou díru. Komu těla patřila a proč museli zemřít očividně násilnou smrtí?

Mohlo prý jít o oběti třicetileté války, foto: Wikimedia Commons
SMRT PŘICHÁZÍ

Názory obou archeologů na původ a stáří koster se výrazně rozcházejí. Červinka si všímá podoby s již známými hroby upírů a dospívá k závěru, že i v tomto případě zřejmě došlo k pohřbu s protiupírskými zásahy nebo jsou to možná ostatky popravených čarodějnic.

Häller ale oponuje a zaujímá stanovisko, že jde o hroby obětí třicetileté války, která zuřila v letech 1618–1648. Ať už šlo o kohokoliv, čas strávený výzkumem těchto ostatků byl prý pro oba vědce rozsudkem smrti.

Podle textu, který se objevil na oficiálních stránkách obce Mikuleč, oba vědci čtyři roky poté umírají. „V roce 1936 zemřel ve svém vídeňském bytě profesor Häller. V jeho tváři se zračila obrovská hrůza a děs, na jejichž následky zemřel,” stojí v textu. Dále se v něm píše, že jen o měsíc později je nalezen mrtev také profesor Červinka. A smrti se nevyhne ani další archeolog Petr Černý, který se do výzkumu záhady pouští po 2. světové válce a podporuje Červinkovu teorii o upírech či čarodějnicích.

Že by jejich ostatky obklopovaly temné síly? Černý prý umírá stejným způsobem v roce 1947. Celá věc je o to mrazivější, že každé z těchto tři úmrtí se odehrává v noci za úplňku! Je to další indicie, že vědci umírají v důsledku působení nějakých nadpřirozených sil?

Smrt prý pro muže přišla, když byl měsíc v úplňku.
DŮVOD POCHYBOVAT

Příběh mikulečských koster se v mnohém podobá dalším příběhům prokletých těl, v nichž umírají hlavně ti, kteří je zkoumali a s těly nějakou dobu, objevuje se v něm ale mnoho trhlin. „Podíváme-li se do kalendáře, zjišťujeme další podivnosti.

Všichni tři zemřeli (17. 3. 1936, 14. 4. 1936 a 9. 6. 1947) v době, kdy byl Měsíc zrovna v úplňku,“ stojí v často citovaném textu. ENIGMA však při pohledu do kalendáře zjišťuje, že toto prohlášení je zcela nepravdivé.

V březnu roku 1936 nastává 8. dne v měsíci a v dubnu je to 6. den. Červnový úplněk roku 1947 pak připadá na 3. den v měsíci. Je tedy celý příběh pouhý výmysl, nebo jen došlo k nepřesnému uvedení dat úmrtí?

Na věrohodnosti příběhu příliš nepřidává, že se nedaří vypátrat ani zmiňované archeology. V době nalezení lebek na půdě Státního archeologického ústavu v Praze skutečně působí kdosi s příjmením Červinka.

Je jím Inocenc Ladislav Červinka, archeolog zaměřený na oblast Moravy a Slezska. Ten ale umírá více než 20 let po údajném Červinkovi z Mikulče, přesně 3. října roku 1952. Ironií osudu právě oné noci na obloze konečně visí měsíc v úplňku.

Foto: Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články