Skip to content

Přinesla svatováclavská koruna smrt Heydrichovi a jeho synovi?

Svatováclavská koruna má pro český národ nezpochybnitelný význam a často se jí připisují magické schopnosti. Byla vyrobena s naprostou pečlivostí a její „stvořitel“ Karel IV. auru jedinečnosti klenotu ještě podněcoval.

Skutečně má svatováclavská koruna moc odsoudit k smrti ty, kteří si ji neuváženě a bez nároku nasadí na hlavu?

Skupina mužů vchází do zdobené komnaty. Už jen z pohledu na honosně zdobené zdi se tají dech, ale 19. listopad 1941 není určený k obdivování krás Pražského hradu a svatovítského chrámu. Má se zde odehrát symbolický akt, kterým bude propojena nacistická politika se dvěma důležitými tradicemi českého státu.

Tyto ztělesňují svatý Václav (asi 907–935) a Karel IV. (1316–1378). Při samotném aktu převezme Reinhard Heydrich (1904–1942) ochranu třetí říše nad českými klenoty. „Bylo to jakési obrazné vyjádření ideologického východiska.

Svatováclavská koruna byla totiž nacisty chápána jako ztělesnění věrnosti Čech říši,“ shodují se historikové.

Svatováclavskou korunu nechává zhotovit „Otec vlasti“ Karel IV.
POVĚST JI PŘEDCHÁZÍ

Povídačky o její kráse nelhaly. I když je Heydrich zvyklý na blyštivé kusy zlata a drahé kameny už mu rukou prošly mnohokrát, koruna, na které pracoval Karel IV. celý život, je cosi jedinečného. Konečně ji spatří.

Majestátně odpočívá na rubínovém polštáři a okamžitě upoutá pozornost všech přítomných. I samotného Heydricha. Opatrně k ní přistoupí a pocítí zvláštní chvění. Krása není to, co jej na ní fascinuje. Je to údajná síla a tajemno, které korunu obestírají.

Natahuje ke klenotu ruce. „Víte, v Čechách se traduje, že když si ji na hlavu nasadí někdo nepovolaný, do roka zemře,“ snaží se protektora varovat jeden z jeho spolupracovníků. Heydrich mu ale odpoví úšklebkem a jeho ruce se koruny konečně dotknou!

VELEDÍLO KARLOVO

Královskou korunu nechává vyrobit v roce 1346 Karel IV. a vlastně po zbytek života na ní průběžně pracuje. „Stopy na koruně naznačují, že během svého života nechával uspořádání kamenů průběžně měnit. Snad podle přírůstků své mineralogické sbírky, ale možná i podle svých vidění a meditací nad slovy Písma, v nichž si liboval,“ popisuje publicista a badatel Jan A. Novák. Inspirací se Otci vlasti stává apokalyptické téma nebeského Jeruzaléma a koruna se podle některých badatelů stane jedním z jeho pozemských zpodobnění! Kromě drahých kamenů a perel je do koruny zasazen ještě domnělý trn z koruny Kristovy, čímž se z nejvzácnějšího českého korunovačního klenotu stane i relikviář prvořadého významu.

Může právě trn z Kristovy koruny dávat svatováclavskému klenotu zvláštní moc a sílu?

Jsou kameny vsazené v koruně sestaveny na základě nějakého mystického klíče?
VÝHRADNĚ PRO VLÁDCE

Karel IV. se navíc rozhodne své veledílo zasvětit pouze skutečnému vládci země – svatému Václavovi. „Koruna nebude majetkem žádného panovníka,“ prohlásí rozhodně a určí přesné podmínky pro budoucí pokolení, kdo a za jakých podmínek může svatováclavskou korunu použít.

„Bude k dispozici pouze momentálnímu žijícímu nástupci. Pouze v den, kdy se bude konat korunovace,“ zní přesné pokyny. V ostatní čas má koruna spočinout na lebce svatého Václava v klenotnici. Aby bylo s korunou skutečně zacházeno tak, jak si Karel IV. přeje, vymíní si na papeži Klementu VI. (1291–1352) zvláštní výnos.

Ten varuje před jakoukoliv neoprávněnou manipulací: „Kdo by se toho odvážil a o to pokusil, upadne do hněvu všemohoucího Boha a jeho svatých apoštolů Petra a Pavla!“

KLETBA V TĚŽKÝCH ČASECH

Po všech těchto gestech se z koruny skutečně stává jeden ze symbolů české státnosti. Je tedy možné, že opravdu zasáhla vyšší moc, když se dostala do rukou nenáviděného Reinharda Heydricha? Celá ceremonie na Pražském hradě k převzetí klenotů konající se v listopadu 1941 vzbudí mezi veřejností velikou nevoli.

Mezi lidmi se okamžitě začne špitat o kletbě, před kterou byl Heydrich varován a které nedbal. O necelý půlrok později se děsivé proroctví skutečně vyplní!

Heydrich jako zastupující říšský protektor v Praze uplatňuje politiku cukru a biče.
ATENTÁT NA PROTEKTORA

Slunce pomalu ohřívá květnový den. 27. května 1942 dva muži netrpělivě čekají na dobře známý Mercedes 320 C, vůz, kterým jezdí právě Reinhard Heydrich. Čeká je nebezpečné poslání, nebo snad ruka osudu vedená jistou kletbou?

Jedno je jasné, Josef Gabčík (1912–1942) a Jan Kubiš (1913–1942) se chystají sprovodit ze světa třetího nejmocnějšího muže říše. Akce je naplánovaná se vší pečlivostí, ale ten den nejde nic zcela podle plánu.

Heydrichovo auto má zpoždění a Kubiš s Gabčíkem, ze kterých se zanedlouho stanou národní hrdinové, bojují s nervozitou a pocitem, že dnes je jejich poslední den mezi živými. Konečně se v dálce objeví mihotající se standarta třetí říše!

Přišla jejich chvíle. Gabčík se staví do cesty přibližujícímu se černému autu a tiskne spoušť samopalu. Něco se zvrtne a musí zasáhnout Kubiš. Hodí proti autu podomácku sestavenou pumu. Ale ani v tomto případě se nedostaví kýžený výsledek a Heydrich jakoby měl úmluvu se samotnou smrtí a vzdoroval veškerému nebezpečí.

Malý synek Heydricha, Klaus
MUSÍ ZAKROČIT PROKLETÍ?

Zdání však na první pohled klame. Jakmile se atentátníci vzdálí od vozu a prchají, říšský protektor se svalí vyčerpán na sedačku auta a tiskne si bolavá žebra. Brzy se ukáže, že zatoulaná střepina Heydricha skutečně zasáhla a jeho stav je mnohem vážnější, než by se mohlo zdát!

„Tržná rána vlevo od bederních obratlů bez poškození míchy. Projektil, kovový plíšek, roztříštil 11. žebro, prorazil bránici a uvízl ve slezině. Rána obsahuje četné štětiny a vlasy, zřejmě materiál z čalounění.

Nebezpečí: Hnisání pohrudnice, zánět pobřišnice. Při operaci byla odstraněna slezina,“ hovoří jasně Heydrichova lékařská zpráva po první operaci. Houževnatý nacista bojuje o svůj život jako lev a chvíli to dokonce vypadá, že je jeho stav stabilizovaný.

Naděje na uzdravení se ale rozplynou velmi brzy a Reinhard Heydrich umírá 4. června 1942.

TRAGÉDIE NEKONČÍ

Tím ale zdaleka tragédie rodinu Heydrichových neopouští. Za otcem na onen svět o rok a půl později putuje i Reinhardův prvorozený syn Klaus (1933–1943). Stačí vteřina nepozornosti a Klaus uhánějící na kole s větrem o závod skončí pod koly nákladního auta.

Malého hocha nemilosrdně smete kapota, ten projede mezi předními koly náklaďáku, ale je stále naživu. „Vydechnul naposledy, když přijel lékař,“ vzpomíná Božena Hauserová, která seděla v osudovém nákladním voze na místě spolujezdce.

Karel Kašpar, který nákladní auto řídil, stane před soudem. Ten jej osvobodí: „Nehoda byla zapříčiněna neopatrným chováním zesnulého chlapce.“

Heydricha doprovodí ke korunovačním klenotům také prezident Emil Hácha.
ZÁSAH SHŮRY, NEBO JEN FÁMA?

Fámy o prokletí, které snesla svatováclavská koruna na říšského protektora, ještě zesílí! V korunní síni byl totiž přítomen s otcem i malý Klaus a Heydrich údajně neodolal a korunu zkusil. Někteří svědkové dokonce vypověděli, že ji položil na hlavu i svému synovi!

Pomstil se osud nebo snad samotná relikvie Heydrichovi za jeho troufalost? Navíc vyšlo najevo, že si říšský protektor nechal potají udělat kopie všech sedmi klíčů, jimiž se odemykaly dveře korunní komory.

V té byly uloženy právě korunovační klenoty! Někteří se domnívají, že měl Heydrich za lubem korunu ukrást a vyvézt do Německa! Postaralo se prokletí o bezpečí relikvií? Nebo snad zasáhla boží síla?

Foto: Wikimedia, Shutterstock. Autor textu: Kateřina Pelikánová. Pro web upravil: Miroslav Horký
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články