Domů     Záhady historie
Rosslyn a svatý grál
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 25.10.2021
2.8tis
Spojitost kaple s templáři mimo jiné naznačují i dvě plastiky mužů na jednom koni, kteří byli považováni za symbol templářských pečetí. Foto: KDO / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
285
SDÍLENÍ
2.8tis
ZOBRAZENÍ

„Pod dávným Roslinem se Svatý grál skrývá. Kol díla mistrů, co čest vzdali jí. Ostří a kalich klid její tam hlídá. Pod nebem hvězdným spánkem věčným spí.“ Tento text stojí v knize Šifra mistra Leonarda.

A pohrává si s myšlenkou, že v Rosslynské kapli našla místo svého posledního odpočinku samotná Máří Magdaléna, údajná manželka Ježíše Krista, jež měla být v době jeho ukřižování těhotná.

Spojitost kaple s templáři mimo jiné naznačují i dvě plastiky mužů na jednom koni, kteří byli považováni za symbol templářských pečetí. Foto: KDO / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Je zde přítomen i reliéf vyobrazující obřad zednářů, což byli následovníci templářů. Foto: FrDr / Creative Commons / Hidden categories O tom, zda se zde svatý grál skutečně nachází, by mohly více ozřejmit archeologické výzkumy. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Nadace, pod níž kaple spadá, se tomu brání, protože se obává nenávratného poškození posvátného místa. Foto: Kognos / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Ať tak, či onak, bezesporu je řeč o nejtajemnějším bájném předmětu. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Členové templářského řádu prý v základech svého sídla v Jeruzalémě na začátku 12. století vykopali jakýsi „poklad“, který má být později přemístěn do Rosslynské kaple. „Může jít o záznamy o údajných potomcích křesťanského spasitele Ježíše Krista.

Již dlouhou dobu se předpokládá, že je počal se svou učednicí Máří Magdalénou,“ uvádí americký spisovatel James Wasserman.

Je zde přítomen i reliéf vyobrazující obřad zednářů, což byli následovníci templářů. Foto: FrDr / Creative Commons / Hidden categories

Mýty opředený svatý grál

Svatý grál, legendární poklad, který se mnozí z řad historiků, záhadologů či odborníků snažili nalézt, avšak marně, nepřestává fascinovat a přitahovat pozornost. Stále se hledají nejrůznější indicie, kde by mohl být ukrytý.

Jedná se o kalich, z něhož měl údajně pít Ježíš Kristus a do kterého Josef z Arimatie zachytil Ježíšovu krev v okamžiku jeho ukřižování. Moc grálu má být velmi silná, dokáže zázraky – vyléčí nemocné a poskytuje věčné mládí.

Jednou z mnoha hypotéz je i ta, která si hraje s myšlenkou, že svatý grál je královská krev, tedy že grálem se chápe rodová linie Ježíše Krista a Máří Magdaleny.

O tom, zda se zde svatý grál skutečně nachází, by mohly více ozřejmit archeologické výzkumy. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Byl součástí templářského pokladu

Svatého grálu se podle jedné teorie měli zmocnit templáři. Kolem řádu templářů, jejichž úplný název zní Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, koluje mnoho pověstí. Vypráví se, že za jejich rychlým vzestupem byl nejspíš zodpovědný nález významného předmětu – snad kamene mudrců nebo samotného svatého grálu – v ruinách Šalamounova chrámu v Jeruzalémě.

Kolik je na tom pravdy, se již nikdy výzkumníci s určitostí nedozví, jisté je ale to, že templáři stáli za vybudováním prosperujícího bankovního systému, na němž velmi rychle zbohatli. Francouzskému panovníkovi Filipu IV. Sličnému se nelíbilo, jak se věci měly, mimo jiné dlužil templářům poměrně tučný obnos peněz, a tak vyhlásil spolu s papežem roku 1307 útok proti řádu.

Nadace, pod níž kaple spadá, se tomu brání, protože se obává nenávratného poškození posvátného místa. Foto: Kognos / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Navždy ztracené místo?

Místa spojená s jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku, řádem templářů, lze hledat téměř po celé Evropě, zejména pak ve Franci, dokonce i na Kypru.

„Jednotlivá místa jsou od sebe vzdálená tisíce kilometrů a téměř na každém z nich nacházíme indicie, že by právě tam mohl poklad být,“ říká záhadolog Arnošt Vašíček. Malá skupina templářů v době jejich pronásledování uprchla i do Skotska, kam s sebou údajně přemístili i jejich velký poklad, který předali spojeneckému rodu St. Clairů (Sinclairů), ti jej uschovali do Rosslynské kaple nedaleko Edinburghu.

Ať tak, či onak, bezesporu je řeč o nejtajemnějším bájném předmětu. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 2.12.2021 2.1tis
Jedním z dinosaurů, který nebyl ušetřen historických nepřesných úprav, byl brachiosaurus, obří býložravý dinosaurus. V první řade je třeba zmínit, že se v žádném případě nejednalo o přežvýkavce tak, jak je známe dnes, tito gigantičtí sauropodi svou potravu maximálně kousali. Ke žvýkání neměli uzpůsobené čelisti ani zuby. Nekýchal To ovšem není jediný omyl, kterého se […]
od Adriana Vojtíšková 1.12.2021 2.4tis
Příběhů o rodičích, kteří odloží své dítě, je možné nalézt bezpočet. Plní nejen stránky odborných knih či novin, ale vyprávějí se o nich i fantaskní historky. Pohádka o Plaváčkovi mezi ně patří.     Český spisovatel a sběratel lidových pověstí Karel Jaromír Erben (1811–1870) ji zachycuje v báchorce o Třech zlatých vlasech děda Vševěda: „Král […]
od Adriana Vojtíšková 30.11.2021 2.5tis
Skotský spisovatel, básník a cestovatel Robert Louis Stevenson (1850–1894) i britský lékař a spisovatel Arthur Conan Doyle (1859–1930) se proslaví psaním knih plných napětí a dobrodružství. Inspirují se během jejich tvorby skutečnými událostmi?   Stevenson otevřeně přiznává řadu inspiračních zdrojů. V eseji Moje první kniha píše o tom, že si do díla Ostrov pokladů vypůjčil […]
od Pavel Polcar 30.11.2021 2.8tis
Město Babylon vzniklo přibližně kolem roku 2200 př. n. l. jako nevýznamná osada. Tehdy nejspíše nikdo nečekal, jaké velikosti dosáhne. Význačnosti se jí dostalo zhruba v době, kdy se králem říše stává legendární panovník Chammurapi (cca 1810–1750 př. n. l.), jenž se proslavil prvním zákoníkem. Babylonské zajetí V průběhu dějin byl pak Babylon několikrát pobořen […]
od Pavel Polcar 29.11.2021 1.9tis
Ani vyspělé civilizace nejsou schopné se bránit krutým rozmarům přírody. Lidí díky prosperitě rapidně přibude, a to je ten zásadní problém. Mocné říše už nejsou schopné své lidi uživit, to byl případ i legendární Mayské říše. Mayská říše se rozprostírala na území celého poloostrova Yucatán a protilehlého území až po Tichý oceán, konkrétně v dnešní […]