Skip to content

Smrt Filipa IV. Sličného: Nešťastná náhoda, nebo msta templářů?

Jedni ho oslavují jako krále, za jehož vlády dosáhla Francie skvělých úspěchů, jiní ho zatracují jako bezohledného člověka bez svědomí. Ať už je pravda jakákoliv, dnes je známý především pro své kruté rozhodnutí, kterým navždy mění historii templářského řádu. Je záhadná smrt francouzského krále Filipa IV.

Sličného pouhou nešťastnou náhodou, nebo vzali nespravedlivě odsouzení templáři odplatu do svých rukou?

Paprsky večerního slunce kreslí na střechách pařížských domů pochmurné stíny. Zbrojnoši vedou spoutané muže k hranici dřeva na ostrůvku Île de la Cité, ležícímu uprostřed vod řeky Seiny ve francouzské Paříži. Dav přihlížejících se nevěřícně dívá na klidné obličeje dvou odsouzených templářů. O chvíli později vstupují na hromadu dříví, kterou zapalují jejich kati.

Na hranici stojí nejvýznamnější templář, velmistr (nejvyšší vojenský velitel a hodnostář řádu – pozn.

red.) JACQUESDE MOLAY (1243 – 1314).

Související články

Dow Hill: Bengálský les hrůzy!

Máte-li pro strach uděláno, můžete se vypravit do lesa Dow Hill u města Kurseong v Západním Bengálsku. Zalesněná oblast i její okolí se údajně hemží duchy a paranormální aktivity jsou tu na denním (i nočním) pořádku. Jak už to tak u strašidelných lesů bývá, lidé posilují tamní negativní síly tím, že zde ve zneklidňujících počtech […]

Svatováclavská přilba. Co je na ní tak zvláštního?

Mnoho let odborníci zkoumali bájnou svatováclavskou zbroj. Nejvíce otázek vyvolává svatováclavská přilba. Co je na ní tak zvláštního? Svatováclavská přilba je součástí korunovačního pokladu, uloženého v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Je vykována z jednoho kusu železa. K přilbě je po jejím obvodu přinýtovaná železná obroučka a nánosník ve tvaru kříže. Základ přilby tvoří […]

Poustevna na Stohánku v České Lípě: Jaké tajemství ukrývá?

Velké hrady obvykle mají svoje slavná či smutná období, v níž se mísí důležitost jejich významu, postavení majitelů či držitelů, s řadou záhadných a krvavých událostí, které se odrážely i v jejich další historii. A tak se tyto hrady hemží různými duchy, kletbami, podzemními chodbami s truhlicemi plných klenotů apod. Ale potom je v naší […]

„Nečinněse díváte, jak umírají nevinní. Králi Filipe a papeži Klemente, proklínám vás! Bůh pomstí naši smrt!“ křičí ještě předtím, než ho pohlcují nemilosrdné plameny. Je večer 18. března 1314 a jeho slova se překvapivě brzy naplňují!

Templářský velmistr Jacques de Molay

BYLA TO KLETBA?

Podle jiných pramenů však výše zmíněnou kletbu nevyslovuje Jacques de Molay, ale templářský preceptor (správce) z francouzské Normandie GEOFFREYDECHARNEY, který je přivázán ke kůlu na hranici těsně vedle svého velmistra.

Ať už je to ale s autorstvím tohoto výroku jakkoli, francouzský král FILIP IV. SLIČNÝ(1268 – 1314) skutečně zanedlouho po jejich upálení za velmi zvláštních okolností umírá a stejný osud potkává i tehdejšího papeže KLEMENTA V. (1264 –1314). Je možné, aby jejich slova byla jakýmsi varováním či kletbou?

BYLO NÁS DEVĚT

V letech 1118 – 1119 zakládá skupina 9 francouzských rytířů vedených HUGEMDE PAYNS(1070? – 1136) v Jeruzalémě vojenskonáboženský řád Chudí vojáci Kristovi (také se nazývají Chudí vojáci Ježíše Krista a Šalamounova chrámu, templáři nebo rytíři Templu – pozn. red.), kteří se časem rozrůstají ve velkou a bohatou mezinárodní organizaci.

V květnu 1291 je ale egyptským vojskem dobyta poslední velká bašta templářů a křesťanů v Palestině – město Akkon, takže se musejí postupně přesunout z Palestiny na Kypr a později i do Evropy. Své hlavní sídlo pak mají ve francouzské Paříži, kde si staví Templ, jakési opevněné „město ve městě“.

Nenechte si ujít

VIDEO: Znáte nejstrašidelnější místa Nizozemí?

Náhodný kolemjdoucí zahlédl v okně malou postavu. Zdálo se mu to, nebo se v ulici Prinsengracht objevuje duch slavné Anny Frankové (1929 – 1945)? Ale nejen tato židovská dívka se má v Holandsku zjevovat po své smrti! Mezi strašidelnými místy Nizozemí nechybí další domy, nebo zámky, i kláštery. Znáte je všechny?

Tajemný klášter Saint-Gilles: Jaké záhady jsou s ním spjaty?

V jižní Francii v obci Saint-Gilles stojí od sedmého století benediktinský klášter stejného jména. Současná podoba kláštera pochází ze 12. století a je zapsán na seznamu památek UNESCO. Jaké záhady jsou s ním spjaty? Zajímavý je příběh jeho založení. Na samém začátku stojí mladý muž Jiljí (řecky Aigidios, fancouzsky Gilles), který se narodil bohatým rodičům […]

Byla jeskyně Lascaux uzavřena kvůli mimozemšťanům?

Unikátní jeskynní komplex obsahuje mnoho nádherných maleb a skalních rytin. Ty dokazují, že naši předci ze starší doby kamenné nebyli pouze primitivními lovci a sběrači. Proč se však do Lascaux již nikdy nepodíváte? Stála za tím pouze starost o pravěké umění, nebo něco mnohem temnějšího?! Čtyři francouzské děti se 12. září 1940 snaží vytáhnout ze […]

JAK SVĚT OPLÁCÍ?

Během povstání Pařížanů v roce 1306 zachraňují templáři králi Filipu IV. Sličnému život. Ten ale přesto všechny členy řádu sídlící ve Francii nechává v noci ze 12. na 13. října 1307 zatknout a zabavit jejich majetek. Proč? Filip se totiž obává jejich velké moci.

Uvědomuje si, že spravují státní pokladnu, patří jim třetina Paříže i další rozsáhlá území ve Francii. Navíc se bojí toho, že papež Klement V. použije bohaté a k boji vycvičené templáře proti němu. Zadlužený Filip je však na templářských penězích závislý.

Chce je ovládnout, a proto navrhuje sloučení templářského řádu s johanity, aby tím oslabil templářskou moc.

S tím však templářský velmistr Jacques de Molay nesouhlasí.
Filip IV. Sličný ví, že templářům straní i nově zvolený (v roce 1305 – pozn. red.) papež Klement V. Proto se rozhoduje, že proti templářům použije násilí a papeže „přitlačí ke zdi“.

TAJNÝ SLIB

Co na to Klement V.? Ten má pravděpodobně z Filipa IV. Sličného strach. Podle britského spisovatele PIERSE PAULA READA (*1941) ho Filip IV. Sličný dokonce podporuje jen výměnou za určitý tajný slib. Ale jaký?
Že by mu například Klement V. pod nátlakem slíbil, že mu pomůže se zničením templářského řádu? Možné to je.

Vždyť v roce 1312 vydává Klement V. bulu Vox in Excelso, v níž templářský řád definitivně ruší! Pomáhají mu v tom i na mučidlech vynucená přiznání zatčených templářů.

CO ZNAMENAL PODIVNÝ KLID?

Zajímavé také je, že jak Jacques de Molay, tak i Geoffrey de Charney jsou prý před svou popravou nezvykle klidní. Je to zvláštní už proto, že ještě před několika hodinami (kolem poledne 18. března 1314) odvolávají svá přiznání a před církevní komisí otevřeně prohlašují, že byla učiněna na mučidlech pod nátlakem. Co se děje pak?

Místo toho, aby komise vzala jejich námitky v potaz, jsou označeni za nenapravitelné kacíře a odsouzeni k ještě těžšímu trestu – z původního doživotního žaláře je jim trest změněn na smrt upálením! Co ale ten jejich výše zmiňovaný klid? Že by předem tušili, že král s papežem neujdou pomstě templářských špehů, kteří jsou tajně nastrčeni na královském dvoře?

Nebo jsou už prostě po těch všech útrapách a mučení unavení a rezignovaní?

Než Molaye a Charneye zahubí plameny, stihnou prý proklít francouzského krále. Jedná se o výstrahu, že neunikne jejich trestu?

POČÍHALI SI NA NĚJ?

O půl roku později, 4. listopadu 1314, pak Filip IV. Sličný pronásleduje v lese poblíž francouzské vesničky Pont Sainte Maxence (asi 45 kilometrů severovýchodně od Paříže) na koni divokého kance (podle jiných verzí jelena – pozn. red.). Vjíždí mezi stromy a členové jeho lovecké skupiny ho ztrácejí z dohledu.

Když pak králův bělouš vyjíždí z lesa, na třmenu mu visí královo zkrvavené tělo.

Nakonec Filipovi nepomáhá ani nejlepší péče jeho lékařů a 29. listopadu 1314, tedy pouze několik měsíců po kruté smrti jím nenáviděných templářů, umírá. Byla to obyčejná nehoda, nebo si jeho smrt někdo „vzal na starost“? O Filipovi IV. Sličném je totiž v té době známo, že patří mezi vynikající jezdce. Jak je tedy možné, že v lese spadl? Potkal tam snad některého z uprchlých templářů?

Těžko říci, protože jeho „nehodu“ nikdo další nevidí.

ZKRVAVENÝ OBLIČEJ

Existují však spekulace, že král byl během honu někým omráčen. Jaká fakta tomu údajně nasvědčují? Podle vlastních slov má prý těsně před nehodou najednou „tmu před očima“ a pamatuje si až své probuzení. Navíc po nehodě trpí častými výpadky paměti. Může to být důsledek úderu nějakým předmětem do hlavy a následné ztráty vědomí? Možná!

Navíc Filipův obličej je podle svědků po Filipově nalezení celý zkrvavený!

Opravdu jen proto, že ho táhl kůň?

BYLA TO OTRAVA?

Opomenout se nedá ani oněch 25 dní, během kterých Filip IV. Sličný pomalu umírá. Množí se i názory, že během svého léčení na královském dvoře mohl být otráven. Svědci totiž uvádějí, že během svých posledních dní byl malátný, bledý, pohublý a kromě výpadků paměti a vědomí trpěl i velkou žízní.

V této souvislosti je zajímavé podotknout, že právě tyto příznaky odpovídají nejen jeho zraněním, ale třeba také otravě některými rostlinnými jedy nebo olovem.

Navíc právě otrava je ve středověku oblíbeným prostředkem k zabití nepřátel – tehdy se totiž ještě nedá nijak dokázat!

PROČ PAPEŽ SHOŘEL?

Je důležité také zdůraznit, že v této době už nežije další z templářských nepřátel, papež Klement V. Ten umírá už 20. dubna 1314 údajně na protržení střev. Sám před svým skonem prý cítí silné křeče a bolesti v břiše – tedy také příznaky, které se někdy objevují při otravě (například některými houbami nebo jedem z ryb)!

Klementovo tělo je následně uloženo do kaple, která se později z nevysvětlených příčin vzněcuje. Je zapálena, aby si na ohořelé mrtvole někdo nevšiml příznaků otravy (skvrn na kůži apod.)? A není těch podivných okolností okolo smrti krále a papeže už příliš? Jaká je pravděpodobnost, že oba „prokletí“ muži zemřou tak krátce po Jacquesovi de Molay a dalších templářích?

Je možné, aby za jejich smrtí stála Molayova kletba?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Jak pokračuje válka s mloky?
21stoleti.cz

Jak pokračuje válka s mloky?

Velemlok čínský (Andrias davidianus) fascinující...
Dal Japonsku ústavu samuraj?
epochaplus.cz

Dal Japonsku ústavu samuraj?

Vzduch prořízne máchnutí ostrého meče. Malý...
Měli by odborníci informovat veřejnost o výskytu ohrožených druhů?
21stoleti.cz

Měli by odborníci informovat...

To zůstává otázkou. Bohužel podobné zprávy nečtou...
Co je vlastně testosteron a jak funguje?
epochalnisvet.cz

Co je vlastně testosteron a...

Ve škole nás učili, že testosteron...
Překvapení ve Varšavě
iluxus.cz

Překvapení ve Varšavě

Už je to téměř 30 let, co Bar and Books...
Nejsou to jen drážky v pneumatice!
epochalnisvet.cz

Nejsou to jen drážky v...

O dezénu pneumatik slyší každý motorista...
Problematika nočního přejídání: Vědci pravděpodobně odhalili příčinu
21stoleti.cz

Problematika nočního přejídání:...

Čím to, že má řada lidí největší chuť  na jídlo...
Roztroušená skleróza: Nemoc, kterou si tělo tvoří samo!
epochaplus.cz

Roztroušená skleróza: Nemoc,...

Začali jste zakopávat nebo máte problémy se zrakem? Pak...
Deprese a alkohol už má Holubová pod kontrolou
nasehvezdy.cz

Deprese a alkohol už má...

Herečka Eva Holubová (59) působí v mnoha...
Klasika i nečekané efekty, dekory a barvy
rezidenceonline.cz

Klasika i nečekané efekty,...

Koberce v poslední době...
Co by se stalo, kdybychom všichni přestali jíst maso?
epochaplus.cz

Co by se stalo, kdybychom...

Pokud bychom z našeho jídelního...
Gábina Partyšová: Zjistila, že je nahraditelná
nasehvezdy.cz

Gábina Partyšová: Zjistila,...

Letos se moderátorce GÁBINĚ PARTYŠOVÉ (40)...