Skip to content

Smrt Filipa IV. Sličného: Nešťastná náhoda, nebo msta templářů?

Jedni ho oslavují jako krále, za jehož vlády dosáhla Francie skvělých úspěchů, jiní ho zatracují jako bezohledného člověka bez svědomí. Ať už je pravda jakákoliv, dnes je známý především pro své kruté rozhodnutí, kterým navždy mění historii templářského řádu. Je záhadná smrt francouzského krále Filipa IV.

Sličného pouhou nešťastnou náhodou, nebo vzali nespravedlivě odsouzení templáři odplatu do svých rukou?

Paprsky večerního slunce kreslí na střechách pařížských domů pochmurné stíny. Zbrojnoši vedou spoutané muže k hranici dřeva na ostrůvku Île de la Cité, ležícímu uprostřed vod řeky Seiny ve francouzské Paříži. Dav přihlížejících se nevěřícně dívá na klidné obličeje dvou odsouzených templářů. O chvíli později vstupují na hromadu dříví, kterou zapalují jejich kati.

Na hranici stojí nejvýznamnější templář, velmistr (nejvyšší vojenský velitel a hodnostář řádu – pozn.

red.) JACQUESDE MOLAY (1243 – 1314).

Související články

Duch hraběnky Amálie pod Brnem: Opravdu existuje?

K legendám o brněnském podzemí patří příběh hraběnky Amálie. Ve sklepeních prý vraždila milence a bloudí tam dodnes. Šlechtický rod Bubnů patří k nejstarším v českých zemích, o kterém jsou zmínky již ve 14. století. Hraběnka Amálie z tohoto rodu je skutečnou postavou, která v devatenáctém století žila v Brně. Narodila se někde kolem roku […]

Dívka se slzami z křišťálu: Pro svět medicíny úplná novinka!

Nacházíme se v roce 1996 v Libanonu. Dvanáctiletá dívka Hasnah Mohamed Meselmani je na cestě domů ze školy. Náhle něco ucítí v oku. Prvotní domněnka, že se jedná o obyčejnou slzu se mění ve chvíli, kdy dívka svírá v ruce kousek křišťálu! Překvapené děvče utíká domů, kde překvapeným rodičům vylíčí celou událost. Ti nelení a […]

Nalezl německý inženýr bájný poklad?

Zatímco většina Evropy je zmítána hrůzami druhé světové války, na Podblaniku panuje klid. Na návrší mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Libouní stojí muž s malířskou paletou a na plátno před sebou zachycuje panorama Blaníků. Objevil nedaleko odtud též naleziště zlata?! KAM ZMIZELY PLÁNY NALEZIŠŤ? Je to německý důlní inženýr a správce zlatodolu v nedalekém Roudném […]

„Nečinněse díváte, jak umírají nevinní. Králi Filipe a papeži Klemente, proklínám vás! Bůh pomstí naši smrt!“ křičí ještě předtím, než ho pohlcují nemilosrdné plameny. Je večer 18. března 1314 a jeho slova se překvapivě brzy naplňují!

Templářský velmistr Jacques de Molay

BYLA TO KLETBA?

Podle jiných pramenů však výše zmíněnou kletbu nevyslovuje Jacques de Molay, ale templářský preceptor (správce) z francouzské Normandie GEOFFREYDECHARNEY, který je přivázán ke kůlu na hranici těsně vedle svého velmistra.

Ať už je to ale s autorstvím tohoto výroku jakkoli, francouzský král FILIP IV. SLIČNÝ(1268 – 1314) skutečně zanedlouho po jejich upálení za velmi zvláštních okolností umírá a stejný osud potkává i tehdejšího papeže KLEMENTA V. (1264 –1314). Je možné, aby jejich slova byla jakýmsi varováním či kletbou?

BYLO NÁS DEVĚT

V letech 1118 – 1119 zakládá skupina 9 francouzských rytířů vedených HUGEMDE PAYNS(1070? – 1136) v Jeruzalémě vojenskonáboženský řád Chudí vojáci Kristovi (také se nazývají Chudí vojáci Ježíše Krista a Šalamounova chrámu, templáři nebo rytíři Templu – pozn. red.), kteří se časem rozrůstají ve velkou a bohatou mezinárodní organizaci.

V květnu 1291 je ale egyptským vojskem dobyta poslední velká bašta templářů a křesťanů v Palestině – město Akkon, takže se musejí postupně přesunout z Palestiny na Kypr a později i do Evropy. Své hlavní sídlo pak mají ve francouzské Paříži, kde si staví Templ, jakési opevněné „město ve městě“.

Nenechte si ujít

Navštívil přitele v roce 1918 již zemřelý poručík?

Dne 7. prosince 1918 měl mladý osmnáctiletý poručík David McConnell za úkol přeletět se svým dvouplošníkem z domovského Scamptonského letiště na náhradní, vzdálené asi 100 kilometrů. Zde měl stroj zanechat a odtud se vrátit jiným strojem. Přestože bylo špatné počasí s hustou mlhou, rozhodl se poručík, že úkol dokončí. Chtěl se vrátit na základnu tak, […]

VIDEO: Japonský matematik obchází přírodní zákony!

Často se říká, že nic není takové, jak se na první pohled zdá. Stejné přirovnání by se dalo použít na i trojrozměrné optické iluze geniálního japonského matematika Kokičiho Sugihary. Jedním z jeho mnoha výtvorů je zdánlivě obyčejná šipka. Na první pohled vidíme šipku, připevněnou na dřevěném podstavci, která míří vpravo. A nemýlíte se? Sledujte pozorně, […]

Etna se dává do pohybu: Dojde ke katastrofě?

Největší evropská sopka Etna se podle nejnovějších studií pomalu ale jistě přibližuje k moři. Na tuto skutečnost upozorňují vědci v souvislosti s tím, že je nyní sopku třeba více hlídat. Její posun může totiž způsobit nejen sesuvy půdy, ale také nepředvídané erupce sopky. Rychlost skluzu sopky je 14 milimetrů ročně. “Není zatím důvod nijak panikařit, […]

JAK SVĚT OPLÁCÍ?

Během povstání Pařížanů v roce 1306 zachraňují templáři králi Filipu IV. Sličnému život. Ten ale přesto všechny členy řádu sídlící ve Francii nechává v noci ze 12. na 13. října 1307 zatknout a zabavit jejich majetek. Proč? Filip se totiž obává jejich velké moci.

Uvědomuje si, že spravují státní pokladnu, patří jim třetina Paříže i další rozsáhlá území ve Francii. Navíc se bojí toho, že papež Klement V. použije bohaté a k boji vycvičené templáře proti němu. Zadlužený Filip je však na templářských penězích závislý.

Chce je ovládnout, a proto navrhuje sloučení templářského řádu s johanity, aby tím oslabil templářskou moc.

S tím však templářský velmistr Jacques de Molay nesouhlasí.
Filip IV. Sličný ví, že templářům straní i nově zvolený (v roce 1305 – pozn. red.) papež Klement V. Proto se rozhoduje, že proti templářům použije násilí a papeže „přitlačí ke zdi“.

TAJNÝ SLIB

Co na to Klement V.? Ten má pravděpodobně z Filipa IV. Sličného strach. Podle britského spisovatele PIERSE PAULA READA (*1941) ho Filip IV. Sličný dokonce podporuje jen výměnou za určitý tajný slib. Ale jaký?
Že by mu například Klement V. pod nátlakem slíbil, že mu pomůže se zničením templářského řádu? Možné to je.

Vždyť v roce 1312 vydává Klement V. bulu Vox in Excelso, v níž templářský řád definitivně ruší! Pomáhají mu v tom i na mučidlech vynucená přiznání zatčených templářů.

CO ZNAMENAL PODIVNÝ KLID?

Zajímavé také je, že jak Jacques de Molay, tak i Geoffrey de Charney jsou prý před svou popravou nezvykle klidní. Je to zvláštní už proto, že ještě před několika hodinami (kolem poledne 18. března 1314) odvolávají svá přiznání a před církevní komisí otevřeně prohlašují, že byla učiněna na mučidlech pod nátlakem. Co se děje pak?

Místo toho, aby komise vzala jejich námitky v potaz, jsou označeni za nenapravitelné kacíře a odsouzeni k ještě těžšímu trestu – z původního doživotního žaláře je jim trest změněn na smrt upálením! Co ale ten jejich výše zmiňovaný klid? Že by předem tušili, že král s papežem neujdou pomstě templářských špehů, kteří jsou tajně nastrčeni na královském dvoře?

Nebo jsou už prostě po těch všech útrapách a mučení unavení a rezignovaní?

Než Molaye a Charneye zahubí plameny, stihnou prý proklít francouzského krále. Jedná se o výstrahu, že neunikne jejich trestu?

POČÍHALI SI NA NĚJ?

O půl roku později, 4. listopadu 1314, pak Filip IV. Sličný pronásleduje v lese poblíž francouzské vesničky Pont Sainte Maxence (asi 45 kilometrů severovýchodně od Paříže) na koni divokého kance (podle jiných verzí jelena – pozn. red.). Vjíždí mezi stromy a členové jeho lovecké skupiny ho ztrácejí z dohledu.

Když pak králův bělouš vyjíždí z lesa, na třmenu mu visí královo zkrvavené tělo.

Nakonec Filipovi nepomáhá ani nejlepší péče jeho lékařů a 29. listopadu 1314, tedy pouze několik měsíců po kruté smrti jím nenáviděných templářů, umírá. Byla to obyčejná nehoda, nebo si jeho smrt někdo „vzal na starost“? O Filipovi IV. Sličném je totiž v té době známo, že patří mezi vynikající jezdce. Jak je tedy možné, že v lese spadl? Potkal tam snad některého z uprchlých templářů?

Těžko říci, protože jeho „nehodu“ nikdo další nevidí.

ZKRVAVENÝ OBLIČEJ

Existují však spekulace, že král byl během honu někým omráčen. Jaká fakta tomu údajně nasvědčují? Podle vlastních slov má prý těsně před nehodou najednou „tmu před očima“ a pamatuje si až své probuzení. Navíc po nehodě trpí častými výpadky paměti. Může to být důsledek úderu nějakým předmětem do hlavy a následné ztráty vědomí? Možná!

Navíc Filipův obličej je podle svědků po Filipově nalezení celý zkrvavený!

Opravdu jen proto, že ho táhl kůň?

BYLA TO OTRAVA?

Opomenout se nedá ani oněch 25 dní, během kterých Filip IV. Sličný pomalu umírá. Množí se i názory, že během svého léčení na královském dvoře mohl být otráven. Svědci totiž uvádějí, že během svých posledních dní byl malátný, bledý, pohublý a kromě výpadků paměti a vědomí trpěl i velkou žízní.

V této souvislosti je zajímavé podotknout, že právě tyto příznaky odpovídají nejen jeho zraněním, ale třeba také otravě některými rostlinnými jedy nebo olovem.

Navíc právě otrava je ve středověku oblíbeným prostředkem k zabití nepřátel – tehdy se totiž ještě nedá nijak dokázat!

PROČ PAPEŽ SHOŘEL?

Je důležité také zdůraznit, že v této době už nežije další z templářských nepřátel, papež Klement V. Ten umírá už 20. dubna 1314 údajně na protržení střev. Sám před svým skonem prý cítí silné křeče a bolesti v břiše – tedy také příznaky, které se někdy objevují při otravě (například některými houbami nebo jedem z ryb)!

Klementovo tělo je následně uloženo do kaple, která se později z nevysvětlených příčin vzněcuje. Je zapálena, aby si na ohořelé mrtvole někdo nevšiml příznaků otravy (skvrn na kůži apod.)? A není těch podivných okolností okolo smrti krále a papeže už příliš? Jaká je pravděpodobnost, že oba „prokletí“ muži zemřou tak krátce po Jacquesovi de Molay a dalších templářích?

Je možné, aby za jejich smrtí stála Molayova kletba?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Víte, kolik bakterií nosíme v těle?
epochalnisvet.cz

Víte, kolik bakterií nosíme...

Bakterie jsou všude kolem nás a my je do sebe i...
Justiniánův mor: Mrtví na tom jsou líp než živí
epochaplus.cz

Justiniánův mor: Mrtví na tom...

Lidé pracují ve spěchu. Mrtvá těla skládají na...
Bolek Polívka: Trpí bolestmi!
nasehvezdy.cz

Bolek Polívka: Trpí bolestmi!

Herec Bolec Polívka (68) prožívá krušné...
VIDEO: 19 děsivých věcí zachycených na kameru
epochaplus.cz

VIDEO: 19 děsivých věcí...

Každému z nás se už někdy stalo...
Výstava Cosmos discovery láká fanoušky vesmíru do Brna
21stoleti.cz

Výstava Cosmos discovery láká...

V areálu brněnského Výstaviště je již...
Jak se před uhranutím chrání Rusové? Odpověď vás překvapí!
epochalnisvet.cz

Jak se před uhranutím chrání...

Věříte, že nenávistný pohled může na člověka přivolat...
Tereza Kostková: Proč plakala pro svého otce?
nasehvezdy.cz

Tereza Kostková: Proč...

Nešťastně zvolená slova novinářů uvedla řadu...
K zabití dvou miliard lidí by stačil pouhý jeden gram nového jedu
21stoleti.cz

K zabití dvou miliard lidí by...

Podle nové studie existuje na světě jeden...
Do finále barmanské soutěže Chivas Masters míří Filip Jančárek
iluxus.cz

Do finále barmanské soutěže...

Barmanská mixologická soutěž Chivas Masters...
Urychlovače částic pomohou zvítězit nad rakovinou – budoucnost je v rukách mladých vědců
21stoleti.cz

Urychlovače částic pomohou...

Rakovina je u dospělé populace druhou nejčastější...
Královský luxus pro vyvolené
rezidenceonline.cz

Královský luxus pro vyvolené

Vybavit interiér, který budou užívat nejbohatší z bohatých,...
Co všechno jste nevěděli o vších?  
epochaplus.cz

Co všechno jste nevěděli o...

Zatímco o vši dětské se dá říci, že je sice...