Skip to content

Smrt Filipa IV. Sličného: Nešťastná náhoda, nebo msta templářů?

Jedni ho oslavují jako krále, za jehož vlády dosáhla Francie skvělých úspěchů, jiní ho zatracují jako bezohledného člověka bez svědomí. Ať už je pravda jakákoliv, dnes je známý především pro své kruté rozhodnutí, kterým navždy mění historii templářského řádu. Je záhadná smrt francouzského krále Filipa IV.

Sličného pouhou nešťastnou náhodou, nebo vzali nespravedlivě odsouzení templáři odplatu do svých rukou?

Paprsky večerního slunce kreslí na střechách pařížských domů pochmurné stíny. Zbrojnoši vedou spoutané muže k hranici dřeva na ostrůvku Île de la Cité, ležícímu uprostřed vod řeky Seiny ve francouzské Paříži. Dav přihlížejících se nevěřícně dívá na klidné obličeje dvou odsouzených templářů. O chvíli později vstupují na hromadu dříví, kterou zapalují jejich kati.

Na hranici stojí nejvýznamnější templář, velmistr (nejvyšší vojenský velitel a hodnostář řádu – pozn.

red.) JACQUESDE MOLAY (1243 – 1314).

Související články

Prokletí Nuselského mostu: Proč zde dobrovolně ukončilo život tolik lidí?

Mladík se zastaví u zábradlí. Hlubina pod ním ho neodolatelně vábí. Za chvíli zaslechnou chodci na mostě jeho předsmrtný výkřik. Vysoký pražský most přitahuje sebevrahy jako magnet. Stojí jejich nešťastné duše za podivnými událostmi, které se na stavbě a v jejím okolí dějí? „Nechoďte přes Nuselák,“ varovali v sedmdesátých letech minulého století rodiče své děti. […]

Vědci odhalili nejstarší obrazová tetování na světě!

Stejně jako se lidstvo stále rychleji posouvá vpřed, tak se i naše možnosti ohlížet se do minulosti zlepšují, a my můžeme bádat stále hlouběji v hlubinách času. I díky tomu byla nyní objevena zatím nejstarší obrazová tetování na světě. Vědci je odhalili na dvou mumifikovaných egyptských tělech starých okolo pěti tisíc dvou set let. Nově […]

Ztracené město Herakleion: Potkal ho stejný osud jako bájnou Atlantidu!

Starověké město Thonis (řecky Herakleion) bylo ve své době jedním z nejbohatších měst starého Egypta. Drželo monopol na veškerý zámořský obchod s okolními říšemi a díky své poloze se stalo branou do říše faraonů. Jeho sláva však netrvala věčně. Potkal ho totiž stejný osud jako bájnou Atlantidu. Když se v roce 1999 francouzský podmořský archeolog […]

„Nečinněse díváte, jak umírají nevinní. Králi Filipe a papeži Klemente, proklínám vás! Bůh pomstí naši smrt!“ křičí ještě předtím, než ho pohlcují nemilosrdné plameny. Je večer 18. března 1314 a jeho slova se překvapivě brzy naplňují!

Templářský velmistr Jacques de Molay

BYLA TO KLETBA?

Podle jiných pramenů však výše zmíněnou kletbu nevyslovuje Jacques de Molay, ale templářský preceptor (správce) z francouzské Normandie GEOFFREYDECHARNEY, který je přivázán ke kůlu na hranici těsně vedle svého velmistra.

Ať už je to ale s autorstvím tohoto výroku jakkoli, francouzský král FILIP IV. SLIČNÝ(1268 – 1314) skutečně zanedlouho po jejich upálení za velmi zvláštních okolností umírá a stejný osud potkává i tehdejšího papeže KLEMENTA V. (1264 –1314). Je možné, aby jejich slova byla jakýmsi varováním či kletbou?

BYLO NÁS DEVĚT

V letech 1118 – 1119 zakládá skupina 9 francouzských rytířů vedených HUGEMDE PAYNS(1070? – 1136) v Jeruzalémě vojenskonáboženský řád Chudí vojáci Kristovi (také se nazývají Chudí vojáci Ježíše Krista a Šalamounova chrámu, templáři nebo rytíři Templu – pozn. red.), kteří se časem rozrůstají ve velkou a bohatou mezinárodní organizaci.

V květnu 1291 je ale egyptským vojskem dobyta poslední velká bašta templářů a křesťanů v Palestině – město Akkon, takže se musejí postupně přesunout z Palestiny na Kypr a později i do Evropy. Své hlavní sídlo pak mají ve francouzské Paříži, kde si staví Templ, jakési opevněné „město ve městě“.

Nenechte si ujít

Teror na studentských kolejích: Pronásledoval dívky zlých duch?

Po vyvolávání duchů může nezřídka jít i o život. O tom se prý v roce 2003 přesvědčila skupina indických studentek. Z dlouhé chvíle se pokusily o kontakt se záhrobím a rozpoutaly tak peklo. Jde o další důkaz, že z nadpřirozenem si není radno zahrávat? Kromě slavné tabulky Ouija lze s duchy komunikovat i jiným způsobem. […]

Kanibalismus v roce 1846: Tragický příběh Donnerovy výpravy

Donnerova výprava (Donner Party), patří bezpochyby k nejtragičtějším příběhům osidlování amerického západu. Nedobrovolné přezimování skupiny osadníků v Sierra Nevada vyústila v akt čirého zoufalství, když se putující museli uchýlit ke kanibalismu! Za svobodou, bohatstvím a do končin sotva zalidněné Kalifornie, se rozhodla vyrazit skupina pionýrů v roce 1846. Výpravu iniciovali dva obchodníci. Byli jimi George […]

Erupce na hvězde Proxima Centauri snižuje šanci na vesmírný život v její blízkosti

Hvězdná světlice, takovou přezdívku si vysloužila Proxima Centauri poté, co bylo zjištěno, že loni v březnu na ní došlo k velké světelné erupci. Proxima Centauri je nám po Slunci druhou nejbližší hvězdou a váží přibližně osminu váhy Slunce. I přesto byl ale objevený výbuch desetkrát silnější, než jakákoliv erupce, kterou jsme kdy u Slunce pozorovali. […]

JAK SVĚT OPLÁCÍ?

Během povstání Pařížanů v roce 1306 zachraňují templáři králi Filipu IV. Sličnému život. Ten ale přesto všechny členy řádu sídlící ve Francii nechává v noci ze 12. na 13. října 1307 zatknout a zabavit jejich majetek. Proč? Filip se totiž obává jejich velké moci.

Uvědomuje si, že spravují státní pokladnu, patří jim třetina Paříže i další rozsáhlá území ve Francii. Navíc se bojí toho, že papež Klement V. použije bohaté a k boji vycvičené templáře proti němu. Zadlužený Filip je však na templářských penězích závislý.

Chce je ovládnout, a proto navrhuje sloučení templářského řádu s johanity, aby tím oslabil templářskou moc.

S tím však templářský velmistr Jacques de Molay nesouhlasí.
Filip IV. Sličný ví, že templářům straní i nově zvolený (v roce 1305 – pozn. red.) papež Klement V. Proto se rozhoduje, že proti templářům použije násilí a papeže „přitlačí ke zdi“.

TAJNÝ SLIB

Co na to Klement V.? Ten má pravděpodobně z Filipa IV. Sličného strach. Podle britského spisovatele PIERSE PAULA READA (*1941) ho Filip IV. Sličný dokonce podporuje jen výměnou za určitý tajný slib. Ale jaký?
Že by mu například Klement V. pod nátlakem slíbil, že mu pomůže se zničením templářského řádu? Možné to je.

Vždyť v roce 1312 vydává Klement V. bulu Vox in Excelso, v níž templářský řád definitivně ruší! Pomáhají mu v tom i na mučidlech vynucená přiznání zatčených templářů.

CO ZNAMENAL PODIVNÝ KLID?

Zajímavé také je, že jak Jacques de Molay, tak i Geoffrey de Charney jsou prý před svou popravou nezvykle klidní. Je to zvláštní už proto, že ještě před několika hodinami (kolem poledne 18. března 1314) odvolávají svá přiznání a před církevní komisí otevřeně prohlašují, že byla učiněna na mučidlech pod nátlakem. Co se děje pak?

Místo toho, aby komise vzala jejich námitky v potaz, jsou označeni za nenapravitelné kacíře a odsouzeni k ještě těžšímu trestu – z původního doživotního žaláře je jim trest změněn na smrt upálením! Co ale ten jejich výše zmiňovaný klid? Že by předem tušili, že král s papežem neujdou pomstě templářských špehů, kteří jsou tajně nastrčeni na královském dvoře?

Nebo jsou už prostě po těch všech útrapách a mučení unavení a rezignovaní?

Než Molaye a Charneye zahubí plameny, stihnou prý proklít francouzského krále. Jedná se o výstrahu, že neunikne jejich trestu?

POČÍHALI SI NA NĚJ?

O půl roku později, 4. listopadu 1314, pak Filip IV. Sličný pronásleduje v lese poblíž francouzské vesničky Pont Sainte Maxence (asi 45 kilometrů severovýchodně od Paříže) na koni divokého kance (podle jiných verzí jelena – pozn. red.). Vjíždí mezi stromy a členové jeho lovecké skupiny ho ztrácejí z dohledu.

Když pak králův bělouš vyjíždí z lesa, na třmenu mu visí královo zkrvavené tělo.

Nakonec Filipovi nepomáhá ani nejlepší péče jeho lékařů a 29. listopadu 1314, tedy pouze několik měsíců po kruté smrti jím nenáviděných templářů, umírá. Byla to obyčejná nehoda, nebo si jeho smrt někdo „vzal na starost“? O Filipovi IV. Sličném je totiž v té době známo, že patří mezi vynikající jezdce. Jak je tedy možné, že v lese spadl? Potkal tam snad některého z uprchlých templářů?

Těžko říci, protože jeho „nehodu“ nikdo další nevidí.

ZKRVAVENÝ OBLIČEJ

Existují však spekulace, že král byl během honu někým omráčen. Jaká fakta tomu údajně nasvědčují? Podle vlastních slov má prý těsně před nehodou najednou „tmu před očima“ a pamatuje si až své probuzení. Navíc po nehodě trpí častými výpadky paměti. Může to být důsledek úderu nějakým předmětem do hlavy a následné ztráty vědomí? Možná!

Navíc Filipův obličej je podle svědků po Filipově nalezení celý zkrvavený!

Opravdu jen proto, že ho táhl kůň?

BYLA TO OTRAVA?

Opomenout se nedá ani oněch 25 dní, během kterých Filip IV. Sličný pomalu umírá. Množí se i názory, že během svého léčení na královském dvoře mohl být otráven. Svědci totiž uvádějí, že během svých posledních dní byl malátný, bledý, pohublý a kromě výpadků paměti a vědomí trpěl i velkou žízní.

V této souvislosti je zajímavé podotknout, že právě tyto příznaky odpovídají nejen jeho zraněním, ale třeba také otravě některými rostlinnými jedy nebo olovem.

Navíc právě otrava je ve středověku oblíbeným prostředkem k zabití nepřátel – tehdy se totiž ještě nedá nijak dokázat!

PROČ PAPEŽ SHOŘEL?

Je důležité také zdůraznit, že v této době už nežije další z templářských nepřátel, papež Klement V. Ten umírá už 20. dubna 1314 údajně na protržení střev. Sám před svým skonem prý cítí silné křeče a bolesti v břiše – tedy také příznaky, které se někdy objevují při otravě (například některými houbami nebo jedem z ryb)!

Klementovo tělo je následně uloženo do kaple, která se později z nevysvětlených příčin vzněcuje. Je zapálena, aby si na ohořelé mrtvole někdo nevšiml příznaků otravy (skvrn na kůži apod.)? A není těch podivných okolností okolo smrti krále a papeže už příliš? Jaká je pravděpodobnost, že oba „prokletí“ muži zemřou tak krátce po Jacquesovi de Molay a dalších templářích?

Je možné, aby za jejich smrtí stála Molayova kletba?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Bojovnice proti předsudkům: První Japonka v Evropě se vdávala otci navzdory
epochaplus.cz

Bojovnice proti předsudkům:...

Na jaře roku 1896 drncají po cestě z Domažlic do Poběžovic...
Sean Connery – Leštil rakve a pak se staj Jamesem Bondem
nasehvezdy.cz

Sean Connery – Leštil...

Jako mladík stál nahý modelem budoucím...
Jak na hojivý odvar?
nasehvezdy.cz

Jak na hojivý odvar?

Ne nadarmo se říká, že vlasy jsou chloubou...
Mobil v posteli? Sbohem spánku!
epochaplus.cz

Mobil v posteli? Sbohem...

Na poruchy spánku si stěžuje čím dál více...
Vydejte se lodí Ritz Carlton do světa
epochalnisvet.cz

Vydejte se lodí Ritz Carlton...

Kolekce lodí Ritz-Carlton Yacht je součástí...
Surrealistický hotel Hilton od Philippa Starcka
iluxus.cz

Surrealistický hotel Hilton...

Návrhář Philippe Starck se vrhl do nového...
Koberec jako útočiště bakterií a virů
21stoleti.cz

Koberec jako útočiště...

Koberce patří mezi běžné doplňky domácnosti. Jen...
Švýcarská a britská policie budou šetřit ovzduší
21stoleti.cz

Švýcarská a britská policie...

Švýcaři, respektive krajská policie...
Novodobé panství s unikátním bazénem
rezidenceonline.cz

Novodobé panství s unikátním...

Soukromá pevnost, která je hrdě posazena na...
Přejezte se ve snu! Zhubnete!
epochalnisvet.cz

Přejezte se ve snu! Zhubnete!

Jak zastavit epidemii obezity? Konečně svítá naděje....
Indická pevnost Bhangarh: Domov tisíce duchů?
epochaplus.cz

Indická pevnost Bhangarh:...

Indie je země s bohatou historií a mytologií a...
Sudán, poslední samec nosorožce bílého severního, musel být uspán
21stoleti.cz

Sudán, poslední samec nosorožce...

Safari Park Dvůr Králové a rezervace Ol Pejeta s...