Domů     Záhady historie
Staronová synagoga: Budova s andělským původem i ochranou
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 16.7.2021
5.1tis
Chrání synagogu tajemné síly? Foto: Jerzy Strzelecki / Creative Commons / CC BY 3.0
624
SDÍLENÍ
5.1tis
ZOBRAZENÍ

Jedna z prvních synagog má stát v pražském podhradí na dnešním Újezdě. Je s ní spojená zmínka z roku 1142, v níž se píše, že židovská modlitebna byla zničena. Nejspíše se stala obětí požáru.

Chrání synagogu tajemné síly? Foto: Jerzy Strzelecki /  Creative Commons / CC BY 3.0 Synagoga přežije i požár okolních budov. Foto: Jan Milles / Creative Commons / CC BY 2.0 Podle legendy ochrání stavbu dvě holubice. Foto: Pixabay Synagoga bývala v těsném sousedství zástavby. Foto: Creative Commons - volno dílo

Po katastrofě dochází ke konstrukci dalších modliteben, místností pro společenské střety a vzdělávacích institucí. (Synagogy jsou proto někdy nazývány školami – pozn. red.).

Nejstarší synagoga je vystavěná nejspíš během 11. nebo 12. století, druhá nejstarší nedlouho a nedaleko od ní. Zatímco první prožije několik zpustošení a je roku 1867 strhnuta jako nevyhovující, ta druhá překoná věky.

Říká se jí Staronová synagoga. Co stojí za tím, že překoná celá staletí?

Synagoga přežije i požár okolních budov. Foto: Jan Milles / Creative Commons / CC BY 2.0

ANDĚLSKÝ ZÁKLAD

Staronová synagoga je považována za nejstarší sloužící synagogu nejen v Čechách, ale také na světě. Židovské bohoslužby v ní probíhají už více než 700 let! Její stavební kámen je položen již na konci 13.

století. A podle legendy nemá jít o obyčejnou horninu!

Spisovatel Jan Svátek vypráví o stavbě Staronové synagogy na stránkách knihy věnované sebraným pověstem a legendám:

„Poněvadž židé, kamkoliv do země zavítali, vždy nejdříve synagogu stavěli, chtěli se i zde o stavbu školy pokusiti. Neznali se ale v lámání kamene, a tu se objevil v nesnázi té sbor 21 andělů, kteří židům oznámili, že k rozkazu božímu přicházejí, aby jim školu vystavěli.

Neprodleně dali se také nebeští poslové do práce a za nedlouho se vznášela nynější vážná budova staré školy do výše, aniž by se byla ruka lidská ke stavbě její přičinila.“

Vyprávění pocházející ze Starých pověstí českých říká, že jsou základy synagogy nalezeny náhodou na návrší porostlém trávou a divokým houštím. Konstrukce má být přitom nadpřirozeného původu! Kameny mají přinést cherubíni ze zbořeného jeruzalémského Chrámu pod podmínkou, že budou navráceny zpět, až dojde k jeho obnovení.

Podle legendy ochrání stavbu dvě holubice. Foto: Pixabay

NEZNIČITELNÁ STAVBA

Andělský základ má podle pověsti stavbě přinášet speciální ochrany. Nedokáže ji zničit žádný živel. Roku 1558 se rozzuří v ghettu ničivý požár, který Staronovou synagogu vážně ohrožuje. Jak ale vypráví pověst:

„Proto panoval mezi židy nářek veliký nad nebezpečím, které posvátné budově hrozilo, a staří nábožní mužové modlili se horlivě žalmy, aby Bůh oheň od staré školy odvrátil. Prosba jejich byla vyslyšena. Neboť když již oheň synagogu zachvátiti měl, objevily se náhle na slemeni (hřbetu) vysoké střechy její dvě bílé holubice, které tam tak dlouho vytrvaly, až oheň byl udušen.“

Má vyprávění až příliš nadpřirozené rysy? Bezesporu ano. Pravdou však zůstává, že Staronová synagoga přestojí nejen útok plamenů na konci 16. století, ale i několik dalších neštěstí. Nedotknou se jí požáry, pogromy, a dokonce ani povodně z nedávných let.

Drží snad nad ní skutečně ochrannou ruku vyšší moc? Nebo spíš stojí vysvětlení na racionálnějším základu? Není jí spíše ochranou před živly konstrukce, která je zbudována z kamene a stojí na otevřeném prostranství?

Synagoga bývala v těsném sousedství zástavby. Foto: Creative Commons – volno dílo

LEGENDY POD JEDNOU STŘECHOU

Staronová synagoga je svou letitostí i významem úplným magnetem pro legendy. Příběh s mocnými anděly je totiž jen jedním z mnoha. Vypráví se, že právě na její půdě je ukrytý Golem. Ale také, že se nikdo nesmí posadit na sedadlo vrchního rabína v synagoze, jinak ho do roka dostihne smrt.

A vyprávění jsou spojená také s názvem synagogy. Zatímco jedni říkají, že název odkazuje k tomu, že se stane staronovou, neboť vzniká jako nejnovější mezi nejstaršími školami, druzí pak tvrdí, že pojmenování má původ v pracovní smlouvě s křesťanskými zedníky, kteří během výstavby pomáhali.

Protože si určili podmínky pro práci, tak se jí začalo říkat hebrejsky Al-tnaj, tedy Pod podmínkou. Jak píše Felix Krumlovský: „Časem to kdosi zkomolil na německé alt-neu, z čehož překladem vzniklo české označení Staronová.“

Foto v úvodu: Jerzy Strzelecki / Creative Commons / CC BY 3.0, foto v textu Creative Commos a Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 4.12.2021 1
Historikové nemají příliš v oblibě tvrzení: Co by bylo, kdyby? Jaký by však byl svět, kdyby životní pouť Adolf Hitlera skončila ve výbuchu, který by na vůdce nacistického Německa vyšlehl v roce 1939 z jihlavského podzemí? V březnu 1939 měl Adolf Hitler v plánu navštívit Jihlavu. Ve městě žila početná německá komunita, ke které plánoval pronést projev před […]
od Pavel Polcar 2.12.2021 2.5tis
Jedním z dinosaurů, který nebyl ušetřen historických nepřesných úprav, byl brachiosaurus, obří býložravý dinosaurus. V první řade je třeba zmínit, že se v žádném případě nejednalo o přežvýkavce tak, jak je známe dnes, tito gigantičtí sauropodi svou potravu maximálně kousali. Ke žvýkání neměli uzpůsobené čelisti ani zuby. Nekýchal To ovšem není jediný omyl, kterého se […]
od Adriana Vojtíšková 1.12.2021 2.7tis
Příběhů o rodičích, kteří odloží své dítě, je možné nalézt bezpočet. Plní nejen stránky odborných knih či novin, ale vyprávějí se o nich i fantaskní historky. Pohádka o Plaváčkovi mezi ně patří.     Český spisovatel a sběratel lidových pověstí Karel Jaromír Erben (1811–1870) ji zachycuje v báchorce o Třech zlatých vlasech děda Vševěda: „Král […]
od Adriana Vojtíšková 30.11.2021 2.6tis
Skotský spisovatel, básník a cestovatel Robert Louis Stevenson (1850–1894) i britský lékař a spisovatel Arthur Conan Doyle (1859–1930) se proslaví psaním knih plných napětí a dobrodružství. Inspirují se během jejich tvorby skutečnými událostmi?   Stevenson otevřeně přiznává řadu inspiračních zdrojů. V eseji Moje první kniha píše o tom, že si do díla Ostrov pokladů vypůjčil […]
od Pavel Polcar 30.11.2021 2.9tis
Město Babylon vzniklo přibližně kolem roku 2200 př. n. l. jako nevýznamná osada. Tehdy nejspíše nikdo nečekal, jaké velikosti dosáhne. Význačnosti se jí dostalo zhruba v době, kdy se králem říše stává legendární panovník Chammurapi (cca 1810–1750 př. n. l.), jenž se proslavil prvním zákoníkem. Babylonské zajetí V průběhu dějin byl pak Babylon několikrát pobořen […]