26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Domů     Záhady historie
Staronová synagoga: Budova s andělským původem i ochranou
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 16.7.2021
5.1tis
Chrání synagogu tajemné síly? Foto: Jerzy Strzelecki / Creative Commons / CC BY 3.0
624
SDÍLENÍ
5.1tis
ZOBRAZENÍ

Jedna z prvních synagog má stát v pražském podhradí na dnešním Újezdě. Je s ní spojená zmínka z roku 1142, v níž se píše, že židovská modlitebna byla zničena. Nejspíše se stala obětí požáru.

Chrání synagogu tajemné síly? Foto: Jerzy Strzelecki /  Creative Commons / CC BY 3.0 Synagoga přežije i požár okolních budov. Foto: Jan Milles / Creative Commons / CC BY 2.0 Podle legendy ochrání stavbu dvě holubice. Foto: Pixabay Synagoga bývala v těsném sousedství zástavby. Foto: Creative Commons - volno dílo

Po katastrofě dochází ke konstrukci dalších modliteben, místností pro společenské střety a vzdělávacích institucí. (Synagogy jsou proto někdy nazývány školami – pozn. red.).

Nejstarší synagoga je vystavěná nejspíš během 11. nebo 12. století, druhá nejstarší nedlouho a nedaleko od ní. Zatímco první prožije několik zpustošení a je roku 1867 strhnuta jako nevyhovující, ta druhá překoná věky.

Říká se jí Staronová synagoga. Co stojí za tím, že překoná celá staletí?

Synagoga přežije i požár okolních budov. Foto: Jan Milles / Creative Commons / CC BY 2.0

ANDĚLSKÝ ZÁKLAD

Staronová synagoga je považována za nejstarší sloužící synagogu nejen v Čechách, ale také na světě. Židovské bohoslužby v ní probíhají už více než 700 let! Její stavební kámen je položen již na konci 13.

století. A podle legendy nemá jít o obyčejnou horninu!

Spisovatel Jan Svátek vypráví o stavbě Staronové synagogy na stránkách knihy věnované sebraným pověstem a legendám:

„Poněvadž židé, kamkoliv do země zavítali, vždy nejdříve synagogu stavěli, chtěli se i zde o stavbu školy pokusiti. Neznali se ale v lámání kamene, a tu se objevil v nesnázi té sbor 21 andělů, kteří židům oznámili, že k rozkazu božímu přicházejí, aby jim školu vystavěli.

Neprodleně dali se také nebeští poslové do práce a za nedlouho se vznášela nynější vážná budova staré školy do výše, aniž by se byla ruka lidská ke stavbě její přičinila.“

Vyprávění pocházející ze Starých pověstí českých říká, že jsou základy synagogy nalezeny náhodou na návrší porostlém trávou a divokým houštím. Konstrukce má být přitom nadpřirozeného původu! Kameny mají přinést cherubíni ze zbořeného jeruzalémského Chrámu pod podmínkou, že budou navráceny zpět, až dojde k jeho obnovení.

Podle legendy ochrání stavbu dvě holubice. Foto: Pixabay

NEZNIČITELNÁ STAVBA

Andělský základ má podle pověsti stavbě přinášet speciální ochrany. Nedokáže ji zničit žádný živel. Roku 1558 se rozzuří v ghettu ničivý požár, který Staronovou synagogu vážně ohrožuje. Jak ale vypráví pověst:

„Proto panoval mezi židy nářek veliký nad nebezpečím, které posvátné budově hrozilo, a staří nábožní mužové modlili se horlivě žalmy, aby Bůh oheň od staré školy odvrátil. Prosba jejich byla vyslyšena. Neboť když již oheň synagogu zachvátiti měl, objevily se náhle na slemeni (hřbetu) vysoké střechy její dvě bílé holubice, které tam tak dlouho vytrvaly, až oheň byl udušen.“

Má vyprávění až příliš nadpřirozené rysy? Bezesporu ano. Pravdou však zůstává, že Staronová synagoga přestojí nejen útok plamenů na konci 16. století, ale i několik dalších neštěstí. Nedotknou se jí požáry, pogromy, a dokonce ani povodně z nedávných let.

Drží snad nad ní skutečně ochrannou ruku vyšší moc? Nebo spíš stojí vysvětlení na racionálnějším základu? Není jí spíše ochranou před živly konstrukce, která je zbudována z kamene a stojí na otevřeném prostranství?

Synagoga bývala v těsném sousedství zástavby. Foto: Creative Commons – volno dílo

LEGENDY POD JEDNOU STŘECHOU

Staronová synagoga je svou letitostí i významem úplným magnetem pro legendy. Příběh s mocnými anděly je totiž jen jedním z mnoha. Vypráví se, že právě na její půdě je ukrytý Golem. Ale také, že se nikdo nesmí posadit na sedadlo vrchního rabína v synagoze, jinak ho do roka dostihne smrt.

A vyprávění jsou spojená také s názvem synagogy. Zatímco jedni říkají, že název odkazuje k tomu, že se stane staronovou, neboť vzniká jako nejnovější mezi nejstaršími školami, druzí pak tvrdí, že pojmenování má původ v pracovní smlouvě s křesťanskými zedníky, kteří během výstavby pomáhali.

Protože si určili podmínky pro práci, tak se jí začalo říkat hebrejsky Al-tnaj, tedy Pod podmínkou. Jak píše Felix Krumlovský: „Časem to kdosi zkomolil na německé alt-neu, z čehož překladem vzniklo české označení Staronová.“

Foto v úvodu: Jerzy Strzelecki / Creative Commons / CC BY 3.0, foto v textu Creative Commos a Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 25.5.2022 1.5tis
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 1.9tis
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Eva Soukupová 24.5.2022 1.4tis
Pod nánosy hlíny a porostu nedaleko bosenské metropole se údajně nachází záhadná pyramida vybudovaná neznámou prastarou civilizací. Přestože odborníci trvají na tom, že o žádnou pyramidu ve skutečnosti nejde, její objevitel je přesvědčen, že má v ruce nezpochybnitelné důkazy o jejím umělém původu.     Bosenský obchodník a archeolog Semir Osmanagić (*1960) už léta usiluje […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 2.3tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]
od Mirek Brát 23.5.2022 2.6tis
Hrdinský odpor Finů, kteří dokázali ve čtyřicátých letech minulého století čelit mnohonásobné přesile sovětské Rudé armády, je všeobecně známý. Mnohé výkony finských vojáků jsou doslova zázrakem. Co udělá z civilisty supervojáka, který necítí bolest a únavu, nemá strach? Vlastenectví, vůle, vnitřní síla… A chemie! V průběhu zimní války klesaly teploty až ke čtyřiceti stupňům pod nulou. Finská […]