8. prosince 1980: Populárního hudebníka Johna Lennona zastřelí Američan Mark D. Chapman. Mnozí věří, že vraždu zosnovala CIA.
Domů     Studium tajemných věd aneb Kde získat doktorát z okultismu?
Studium tajemných věd aneb Kde získat doktorát z okultismu?
od 27.10.2023
3.1tis
Metafyzika, okultismus, mysticismus a další tajemné vědy – stačí zvolit vhodnou univerzitu. Foto: CC-Microsoft Bing Image CreatorDALL-E prompted by Jerry M Pearson-Public Domain
328
SDÍLENÍ
3.1tis
ZOBRAZENÍ

Jak se člověk stane opravdovým odborníkem na paranormálno, jež nás od nepaměti obklopuje? Jsou to zkušenosti a zájem, co rodí mistry tohoto oboru?

Metafyzika, okultismus, mysticismus a další tajemné vědy - stačí zvolit vhodnou univerzitu. Foto: CC-Microsoft Bing Image CreatorDALL-E prompted by Jerry M Pearson-Public Domain Jejich stránky jsou plné démonů, magických symbolů, tajuplných obřadů a parapsychologických zákonů metafyziky. Foto: Unsplash Jedním z oborů je i alternativní medicína. Foto: Unsplash Do problematiky tajemných nauk proniká komplexně Britská Mezinárodní univerzita Bircham. Foto: Unsplash Jedna z nejlepších amerických vysokých škol vede Asociaci pro studium esoteriky. Foto: Unsplash Sir Isaac Newton (1642-1727) byl rovněž alchymistou. Foto: CC-Godfrey Kneller-Public Domain

Pokud se domníváte, že se musíte spokojit jen s mystickými knihami a publikacemi o parapsychologii, mýlíte se. Metafyzika, okultismus, mysticismus a další tajemné vědy je možné regulérně studovat na univerzitách! ENIGMA vás provede skutečnými školami tajemna.

Nehybné stíny zlověstně visí na stěnách zšeřelé knihovny a ve ztichlé místnosti plné starých knih sedí už jen poslední student. Chabé světlo lampičky osvětluje stoh knih, jež má vyskládané na ošoupané desce masivního dřevěného stolu.

Spisy, jimiž zde v nekřesťanské noční hodině pozorně listuje, obsahují moudrost, která není pro každého a jíž málokdo porozumí. Jejich stránky jsou plné démonů, magických symbolů, tajuplných obřadů a parapsychologických zákonů metafyziky.

On však rozumí jazyku, jímž k němu knihy promlouvají. Pozdní návštěvník knihovny je totiž učenec tajemných věd…

Učení mystici

Také vás někdy napadlo, kde se berou všichni ti odborníci, kteří spolupracují s vyšetřovali na odhalení pozadí rituálních vražd nebo rozkrývání principů temných sekt?

Ti lidé, kteří přesně znají démonické legendy, zasvěceně vykládají obsah písma tajuplných knih z dávnověku, chápou mystické obřady, o nichž běžný smrtelník nemá ani tušení, a dokážou učeně hovořit o magických souvislostech, které běžně míjíme?

Nejsou to šarlatáni ani samozvanci – tedy alespoň ti skuteční odborníci ne. A že tací opravdu existují!

Okultní vědy, mystiku, magii nebo třeba metafyziku a vše kolem nich je totiž možné seriózně studovat, a to dokonce i na vysokých školách a univerzitách po celém světě.

Jejich stránky jsou plné démonů, magických symbolů, tajuplných obřadů a parapsychologických zákonů metafyziky. Foto: Unsplash
Jejich stránky jsou plné démonů, magických symbolů, tajuplných obřadů a parapsychologických zákonů metafyziky. Foto: Unsplash

Univerzita metafyzických studií

Kalifornie, USA

Rozviňte své schopnosti

Například ve slunné americké Kalifornii je samostatná, minimálně roční intenzivní škola s názvem Univerzita metafyzických studií. Tato soukromá a vysoce specializovaná instituce má dokonce oprávnění udělovat v daném oboru tituly.

Po nástupu ke studiu, pro nějž je vyžadováno jen ukončení střední školy a prokazatelný zájem o věc, se začnete pod vedením znalců v oboru zabývat věcmi mezi nebem a zemí, jež mnohdy spadají do kategorie nevysvětlitelného.

Absolvent soukromé Univerzity metafyzických studií je podle jejích představitelů způsobilý k dráze duchovního vůdce, nebo třeba odborníka na spirituální metody, jako je meditace či výklad snů.

Jedním z oborů je i alternativní medicína. Foto: Unsplash
Jedním z oborů je i alternativní medicína. Foto: Unsplash

Student ale nahlédne i do světa alternativní medicíny a složité říše magických symbolů. Škola si zároveň klade za cíl tříbit vrozené speciální schopnosti, a zaměřuje se tak i na osoby s léčitelským darem.

Obor s budoucností

Zájem o studium na tomto typu školy je podle představitelů Univerzity metafyzických studií tak vysoký, že se instituce chystá expandovat do zahraničí.

„Univerzita metafyzických studií je v procesu otevírání poboček v jiných zemích, překládání studijních materiálů do dalších jazyků a vytváření globálních spojení mezi stejně smýšlejícími lidmi na celé planetě,“ nastiňují na internetových stránkách školy její představitelé.

Co světu přinese větší počet odborníků na tyto záležitosti? Je možné, že lidstvo konečně začíná uvědoměle otevírat mysl záležitostem z vyšších sfér?

Mezinárodní vysoké škole metafyzické teologie

Stát Washington, USA

Tituly pro záhadology

Úspěšným absolventům školy jsou podle druhu studia udělovány tituly jako bakalář bohosloví, nebo dokonce PhD. pro filozofy metafyzické teologie.

Stát se bakalářem, magistrem, nebo dokonce doktorem v netradičních oborech ze světa tajemna ale můžete i na Mezinárodní vysoké škole metafyzické teologie.

Ta se od předchozí instituce vlastně příliš neliší, nabízí jen jiné druhy odborných specializací, mimo jiné i paranormální studia.

„Účelem instituce je pomoci studentům rozšířit svou mysl, najít cestu k úspěchu prostřednictvím výuky metafyziky a rozpoznat hodnotu lidské zkušenosti,“ vysvětluje obecnou filozofii školy její zakladatel Dr. James R. Grant.

Ústav hermetických studií

Amsterdam, Nizozemsko

Komplexnější, než se zdá

Školy zabývající se tajemnem se ovšem nesoustředí jen na takto světlé stránky věci.

Například při nizozemské Amsterdamské univerzitě funguje Ústav hermetických studií, kde můžete studovat podrobnosti z éry alchymie, okultismus, starověkou magii nebo mysticismus všeho druhu.

Vzhledem k tomu, že třeba právě posledně jmenovaný mysticismus je jakýmsi skrytým temným koutem všech náboženství, můžete zde nahlédnout i do mystérií spojených jak s křesťanským tajemnem, tak třeba s exotičtějším buddhismem. Studium je tedy i přes úzké zaměření poměrně kompaktní.

Do problematiky tajemných nauk proniká komplexně Britská Mezinárodní univerzita Bircham. Foto: Unsplash
Do problematiky tajemných nauk proniká komplexně Britská Mezinárodní univerzita Bircham. Foto: Unsplash

Mezinárodní univerzita Bircham

(program Mytologie a okultismus)

Velká Británie

Učí se i podvody

Komplexně pojímá problematiku tajemných nauk britská Mezinárodní univerzita Bircham.

Ta v programu nazvaném Mytologie a okultismus vedeném pod Fakultou humanitních studií a umění do hloubky vyučuje o mýtech, okultismu, magických praktikách nebo parapsychologii.

To s sebou samozřejmě nese i pochopení historie, základů psychologie nebo kulturních tradic různých civilizací. Mimo to se zde ovšem dozvíte i o principech fungování různých podvodů využívaných falešnými léčiteli, věštci a podobnými lháři.

Mystické vědy jako příbuzné známějších sester

Paranormální jevy, magie nebo mystika se ovšem nevyučují jen na školách, jejichž jména jste možná nikdy neslyšeli. Tajemné vědy nacházejí uplatnění i na prestižních světových univerzitách zvučných jmen.

Mnohdy tato výuka probíhá jako specializovaná odnož studia antropologie nebo teologie a církevních studií. Vlastně není divu, vždyť tyto obory mají mnoho společného. Taková démonická posedlost přece úzce souvisí s vírou a v podstatě z ní pochází.

Stejně jako magie nebo okultismus jsou antropologii a studiu kultur bližší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Jednotlivé fakulty těchto škol tedy nekřičí do světa, že s nimi proniknete do jiné dimenze tajemna, ale lidé, kteří se o danou věc zajímají, si k této výuce cestu najdou.

A pokud hledáte, najdete si v těchto kruzích i odborníky na slovo vzaté, kteří se se svými studenty o neobvyklé vědomosti rádi podělí.

Jedna z nejlepších amerických vysokých škol vede Asociaci pro studium esoteriky. Foto: Unsplash
Jedna z nejlepších amerických vysokých škol vede Asociaci pro studium esoteriky. Foto: Unsplash

Davis University of California

(Asociace pro studium esoteriky)

Kalifornie, USA

Tajemno na prestižních univerzitách

Například i vážená Davis University of California, jedna z nejlepších amerických vysokých škol, vede Asociaci pro studium esoteriky. Neočekávejte ovšem, že budete vyzváni, abyste si s sebou na přednášky přinesli orlí pařát nebo hlavu netopýra.

Cílem studia je hlavně pochopení pozadí některých organizací, obřadů nebo starých literárních pramenů, o nichž má veřejnost jen malé – nebo žádné – povědomí.

A právě to, spolu se zkušenostmi a spoluprací s dalšími znalci, rodí skutečné odborníky – takové, kteří jsou později schopni vysvětlit, proč nějaká sekta uctívající konkrétního démona obětuje jen jeden vybraný druh zvířat a z jakého je to důvodu.

I ve světě tajemna lze totiž vysledovat kořeny všemožných zvyků, byť třeba značně temných a na první pohled možná nesmyslných. Jen člověk musí vědět, jak na to.

Michiganská státní univerzita

(obor Mysticismus a studia esoteriky)

Michigan, USA

Jsme na začátku

Podobnou nabídku jako kalifornská Davis University má i další americká vysoká škola – Michiganská státní univerzita. Zde je možno navštěvovat obor Mysticismus a studia esoteriky.

Taková výuka vám přinese zasvěcení do otázek nadpřirozena a tajemna, nad nimiž se lidstvo zamýšlí celá staletí.

„Odborné školské studium esoteriky je teprve v raných počátcích,“ říká profesor Arthur Versluis, který věří, že s postupným vývojem se tento pozoruhodný obor očistí od omylů a zmatků, které v něm způsobila rozsáhlá vlna amatérské popularizace.

Sir Isaac Newton (1642-1727) byl rovněž alchymistou. Foto: CC-Godfrey Kneller-Public Domain
Sir Isaac Newton (1642-1727) byl rovněž alchymistou. Foto: CC-Godfrey Kneller-Public Domain

Lepší pochopení světa

Řízené studium tajemných věd umožňuje zájemcům přístup k cenné a prověřené literatuře, ale také ke kontaktům na odborníky, jež jsou mnohdy lepší než strohé knihy.

Člověk navíc touto cestou rozšiřuje své povědomí o vztazích mezi skutečnostmi, jež nás obklopují, a dokáže nahlížet na věci tajemna z pohledu vědy, historie nebo třeba starých náboženství.

Umění chápání souvislostí za oponou tajemna přitom není něco, co by se vylučovalo s běžným životem.

Svědčí o tom třeba to, že i slavný britský objevitel zákona gravitace, Sir Isaac Newton (1643–1727), byl kromě fyzika také alchymistou.

Univerzita Pardubice

Česká republika

Jde to i u nás!

Mysticismus lze studovat dokonce i v Čechách, a to přímo na veřejné univerzitě v Pardubicích.

Na filozofické fakultě Univerzity Pardubice se na katedře religionistiky setkáte kromě studia různých kultur třeba i se stále více přitažlivou židovskou mystickou kabalou nebo tajemnými východními náboženskými směry.

Nemusíte se přitom obávat, že jde o nějaké šarlatánství. Serióznost instituce totiž zaručuje skutečně odborný přístup. Takže až příště budete shánět nějakého odborníka na tajemno, už víte, kde hledat.

Foto: Viz popisky
Lokalita:
reklama
Související články
od 7.12.2023 1.7tis
Nejznámější pověst o vzniku Pelhřimova, města v kraji Vysočina, uvádí jako jeho zakladatele pražského biskupa Pelhřima. Tento biskup se vydal jako prostý poutník pěšky na cestu do Říma. V místě blízko nynějšího pelhřimovského náměstí se prý zastavil u studánky zvané Belka a na paměť toho, že se občerstvil její výbornou vodou, zde měl založit město, které po něm získalo jméno Pelhřimov... [gallery
od 7.12.2023 2.2tis
Na skalnatém ostrohu nad Vltavou se chystá obřad, při němž se nový vládce chopí moci nad okolním územím. Později budou na místě nastolována česká knížata a vyroste zde Pražský hrad. Pahorek ale údajně používali už jejich předchůdci. Podle historika Petra Charváta navíc ceremoniál začínal obětí perskému bohu Mithrovi. Je to možné?     K
od 6.12.2023 2.7tis
Emu Destinnovou lze zajisté nazvat renesanční a výjimečnou osobnosti. Proslavila se díky úžasnému sopránu, ale i nevšednímu šarmu! Možná měla ale i skryté stránky. Možná se věnovala okultismu a černé magii!   Plnoštíhlá žena, oblečená v černých šatech, přichází k rozměrné zámecké knihovně. Z ní vytahuje útlý svazek. Zažloutlé listy prozrazují velmi starý původ knihy. Se spisem kráčí ke spole
od 5.12.2023 2.6tis
S jasně zelenými stébly trávy na irských lukách si pohrává vítr. Čechrá listy v korunách stromů a také vlasy dlouhé fronty čekajících lidí. Většina z nich je bledá, nemocná, a sem tam si všimnete i těhotné ženy. Každý z nich zamířil do Fahanského opatství ze stejného důvodu – doufají, že je zdejší zázračný zvon vyléčí a ochrání!  Legenda říká, že když se
od 5.12.2023 3.2tis
V roce 2019 bylo možné i na našem území pozorovat jeden z nejúchvatnějších a také nejtajemnějších astronomických jevů. Dlouhé zatmění Měsíce a jeho zbarvení do krvavě rudých tónů. Zatímco pro většinu lidí jde jen o zajímavý úkaz, ve světě magie a esoteriky je to naprosto zásadní událost. Skutečně ohlašuje blížící se apokalypsu? Hvězdárn
reklama
reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vlastně jsem se znovu narodila
skutecnepribehy.cz
Vlastně jsem se znovu narodila
Už několik let se jen velmi obtížně pohybuji i s hůlkou. Snažím se proto být maximálně opatrná. Abych se nedostala do situace jako před třemi lety. S krátícím se dnem si chodím nakupovat raději už dopoledne. Také provoz v ulicích je bezpečnější. To jsem si aspoň myslela ještě před třemi lety, než mne z mého omylu vyvedla nadmíru nepříjemná událost. Vypnutá
Má v srdci místo jen pro Kolečka?
nasehvezdy.cz
Má v srdci místo jen pro Kolečka?
Ačkoli už uplynulo od rozchodu herečky ze seriálu ZOO Denisy Nesvačilová (32) a scenáristy Petra Kolečka (39) několik měsíců, podle informací od našeho anonymního zdroje ho stále nedostala z hlavy.
Kokosové pusinky
tisicereceptu.cz
Kokosové pusinky
Lehoučké nadýchané cukroví bez mouky je jako stvořené pro zdravé mlsání. Potřebujete 1 hrnek strouhaného kokosu 1/4 hrnku medu 1/2 lžičky mandlového/vanilkového extraktu špetku mořské soli 3
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Carnegie Hall: Slavný chrám hudby se zrodí na moři
epochalnisvet.cz
Carnegie Hall: Slavný chrám hudby se zrodí na moři
Jestliže pro horolezce je vrcholem Mount Everest a operní pěvec sní o La Scale, interpret klasické i populární hudby má jako nejvyšší metu Carnegie Hall, magickou koncertní síň v New Yorku.  
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
První zákrok proběhl před 15 lety v IKEM. Od té doby metoda TAVI pomáhá 1700 lidem ročně
21stoleti.cz
První zákrok proběhl před 15 lety v IKEM. Od té doby metoda TAVI pomáhá 1700 lidem ročně
Dnes je to přesně 15 let od chvíle, kdy v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) proběhl první zákrok náhrady aortální chlopně metodou TAVI. Zákrok pomocí TAVI zvyšuje kvalitu ži
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
epochaplus.cz
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel
Dlouhodobé sezení zabíjí častěji než kouření či obezita. Braňte se!
epochaplus.cz
Dlouhodobé sezení zabíjí častěji než kouření či obezita. Braňte se!
Schválně si některý den změřte, kolik hodin během něj prosedíte. A to nejen v práci, ale i cestou do a z ní či večer na gauči před televizí. Výsledek může být překvapivý – až 14 či 15 hodin denně! Co takové dlouhé sezení udělá s vaším tělem? Kouření, alkohol, drogy, nadměrné slunění, špatná strava a přejídání jsou zničující,
Půjčka do výplaty je receptem na různé nečekané výdaje
21stoleti.cz
Půjčka do výplaty je receptem na různé nečekané výdaje
Máte před sebou výdaje, s nimiž jste nepočítali? Krátkodobá půjčka může být dobrým pomocníkem. Je velmi rychlá a věcná, neptá se na detaily z osobního života a dovede pomoci vždy efektivně. Lze se
Rakouské Alpy: Dva tipy pro milovníky adrenalinu
epochanacestach.cz
Rakouské Alpy: Dva tipy pro milovníky adrenalinu
Vylezte si na ledovec! Tyrolské ledovcové středisko Stubai, kde můžete lyžovat od října do června, je položeno ve výšce mezi 1750–3212 metry nad mořem. Největší skiareál na ledovci vám však kromě 34 sjezdovek nabídne i netradiční adrenalinový zážitek v podobě zdolávání zamrzlé stěny. Ta se tyčí do výšky 20 metrů přímo u horní stanice lanovky Gamsgarten