Skip to content

Svatba duchů ze Stráže nad Nežárkou

V celé řadě legend ze světa vystupují různí duchové s rozličným údělem. Od trpících, netečných, hlídajících poklady, až po ty nezbedné, děsící živé, i se snahou ubližovat.

Ale těch, kteří i po mnoha letech jsou věrni svým dřívějším láskám, zase tak mnoho není. Patří mezi ně i pár ze Stráže nad Nežárkou.

HISTORICKÉ POZADÍ

Před stavovským povstáním byli nespokojeným davem vyhozeni z oken pražského hradu císařští místodržící. Mezi nimi i Vilém Slavata, držitel panství na Stráži nad Nežárkou. Na hradě žila i jeho příbuzná, zasnoubená za mladého českého šlechtice.

Ten se zúčastnil bitvy na Bílé Hoře na straně českých stavů.

Před odjezdem přísahal nevěstě, že ji bude věrný až do smrti a kdyby padl, že se nějakým způsobem ohlásí. Totéž přísahala i ona, že na něho bude čekat třeba 200 let. Bohužel šlechtic padl a dívka brzy žalem také zemřela.

Jako dvě vlaštovky se podle legendy každý rok vracely na zámek, aby čekaly na možnou příležitost stvrdit svůj slib svatbou v kostele.

Dominantou zámeckého průčelí je okrouhlá věž s břitem

ZÁHADNÁ SVATBA

Na tuto svatbu vzpomínal starý kostelník. V noci byl probuzen klepáním na okno a jakýsi neznámý hlas ho vyzval, aby ihned přišel do kostela. Tam již byli svatební hosté. Ihned po obřadu jej kněz poslal okamžitě domů s tím, aby se o ničem nikde ani slůvkem nezmiňoval.

Teprve potom mu v plné míře došlo, že šlo o velmi zvláštní a tajemnou svatbu.

Až po několika létech mu kněz na jeho naléhání prozradil, o co tehdy šlo. Bylo to v sobotu 7. listopadu 1820, kdy farář byl pozdě večer na faře uctivě požádán tajemnými svatebčany, aby je okamžitě oddal.

Ti mu vyprávěli svůj příběh s tím, že na svatbu čekají prý celých 200 let. Jinak že se podobná příležitost naskytne zase až za dalších 200 let. Kněz krásně oděným mladým snoubencům s dojetím jejich prosbě vyhověl.

Tím se totiž naplnil jejich vzájemný slib a mohli teď v klidu a míru spočinout v hrobě.

SVĚDECKÉ ZÁZNAMY

Oním svědkem svatby duchů prý měl být Matěj Vladyka, kožešnický mistr, který skutečně byl také kostelníkem. Jeho vyprávění o podivné události v kostele zaznamenal do místní kroniky Bohdan Struska. Farářem, který vyslyšel prosbu dávno mrtvých milenců a v noci je oddal, měl být farář Ján Kofron z Pacova.

Tajemství zámku ve Stráži nad Nežárkou…

Toto místo, původně jen strážní hradiště, pak kamenný hrad, později přestavěný na zámek, je dnes významnou kulturní památkou. Od majitele, barona Karla Ludvíka Leonhardiho jej koupila naše fenomenální operní pěvkyně Emma Destinová v roce 1914. A žila na něm až do své smrti v roce 1930.

ZÁMEK STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU

Údajně ji ke koupi zlákala především zámecká knihovna s obrovskou sbírkou knih o okultních vědách, což bylo i jejím koníčkem. Měla tam zřízenu i věštírnu, kde sama nebo s přáteli konzultovala závažná osobní rozhodnutí s bytostmi z jiného světa.

Dnes je zámek oblíbeným turistickým cílem. Slouží jako památník Emy Destinové s řadou tehdejších exponátů. Tak například ve zmíněné věštírně je stůl s koulí pro věštění, kostlivec zvaný Ivánek, černý obraz Destinové, netopýři apod.

Například Ivánka brávala s sebou na umělecká turné po celém světě.

Na zámku je dnes zpřístupněno také hradní sklepení s mučírnou a vězením pro zločince a rovněž tajná hradní úniková chodba k řece Nežárce. Tajné dveře apod. patří též k výbavě zámku.

Protože jde o památník slavné pěvkyně, je expozice věnovaná jejím úspěchům s množstvím fotografií, divadelních kostýmů, plakátů, apod. včetně jejích zařízených privátních místností ilustrující původní vybavení.

Foto: Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky paranormal Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články