reklama
30. června 1908: V centrální Sibiři nedaleko řeky Podkamenná Tunguska dochází k extrémně silné ničivé explozi, která se do dějin zapisuje jako tunguská událost. Incident zůstává nevysvětlen.
Domů     Záhady historie
Tajná chodba z náchodského zámku?
Mirek Brát
od Mirek Brát 7.6.2021
6.5tis
Areál náchodského zámku a podzámčí na leteckém snímku.
638
SDÍLENÍ
6.5tis
ZOBRAZENÍ

Náchodský zámeček z vršku kulatého, a už mě, má milá, vezou, vezou z něho: zpívá se v jedné lidové písničce. Ze státního zámku v Náchodě můžete nejen odjet, ale i odejít. Po silnici, po schodišti, nebo i tajnou chodbou. Zaujala vás třetí varianta?

Areál náchodského zámku a podzámčí na leteckém snímku. Centrum Náchoda. V popředí zalesněný zámecký kopec, kterým měla vést ke kostelu sv. Vavřince tajná chodba. Kostel sv. Vavřince, u kterého byly prováděny geologické sondy  s cílem nalézt vstup do podzemí. Náchodské centrální náměstí nabízí hezký pohled na zámek. Náchodské podzemí mělo posloužit zejména při obléhání města nepřítelem. Z původně mohutných středověkých náchodských hradeb toho příliš nezůstalo.

Náchod je historické město, které bylo strážcem důležité obchodní stezky vedoucí na území dnešního Polska. Svůj rozmach ovšem spojuje Náchod až s průmyslovou revolucí, takže křivolaké pitoreskní uličky středověkého městského jádra tady určitě nenajdete.

O to větší zájem však u místních badatelů a části veřejnosti vzbuzuje eventualita, že něco podstatného z historie města je zatím stále ukryto pod zemí.

Středověké podzemí

Řeč je o dosud neobjeveném rozsáhlém náchodském podzemí, včetně tajné chodby, která má spojovat náchodský zámek s centrem města, konkrétně pak kostelem sv. Vavřince. Zastánci teorie rozsáhlého náchodského podzemí spojují existenci labyrintu středověkých štol s budováním města v době vlády Jana Lucemburského.

Z původně mohutných středověkých náchodských hradeb toho příliš nezůstalo.

Za tohoto panovníka první poloviny čtrnáctého století měla být nejen zdvižena fortifikace hradeb, ale i vyhloubeny podzemní chodby sloužící pro případ obléhání města nepřítelem. Chodby v Náchodě jsou nyní zaměřovány metodami psychometrie – proutkařením.

Objevily se i dílčí pokusy lokalizovat středověké štoly pomocí moderních přístrojů geologického průzkumu.

Náchodské podzemí mělo posloužit zejména při obléhání města nepřítelem.

Romantika versus archeologie

Hodně zastánců teorie rozsáhlého náchodského podzemí se dovolává i Jana Karla Hrašeho (1840 – 1907) ředitele náchodských škol, nadšeného historika a zakladatele náchodského muzea. Hrašeho zevrubné historické práce dokonce hovoří o chodbě, která spojovala lokalitu dnešního náchodského zámku s nepříliš vzdálený vrchem Homolka, kde se měl nacházet nejstarší náchodský hrad.

Autorova lokální vlastivědná historiografie však mnohdy pracovala s romantizujícími představami, jejichž predikce pozdější archeologické průzkumy buď nepotvrdily či přímo vyvrátily.

Centrum Náchoda. V popředí zalesněný zámecký kopec, kterým měla vést ke kostelu sv. Vavřince tajná chodba.

Svědek Mléčko

Informace o náchodském podzemí a o tajné chodbě ze současného zámku (tehdy hradu) se objevují i v pojednáních o historii města v patnáctém století, kdy zde řádil žoldnéř ve službách polského krále, táborský hejtman Jan Kolda ze Žampachu.

Kostel sv. Vavřince, u kterého byly prováděny geologické sondy s cílem nalézt vstup do podzemí.

Tomu se mělo podařit při obléhání hradu záhadně uniknout a vyhnout se tak zajetí. Pověst z Náchoda zmiňuje, že jedině jakýsi náchodský měšťan Matěj Mléčko věděl, jakým způsobem Kolda uprchl, to jest znal také tajnou chodbu.

Mohli bychom tuto informaci přidat k dalším romantický pověstem, nebýt toho, že i solidní historické práce potvrzují, že v roce 1456 v Náchodě opravdu žil ctihodný měšťan Matěj Mléčko.

Náchodské centrální náměstí nabízí hezký pohled na zámek.

Epilog

Z náchodského zámku tak stále můžete odejít „po svých“, ale nikoli tajnou chodbou. Traduje se ovšem, že potomci šlechtického rodu Schaumburg – Lippe , který do zestátnění v roce 1945 vládl náchodskému zámku, o takové chodbě slýchali jako děti. A dost možná, že spolu s písničkou o náchodském zámku z vršku kulatého…

Foto: autor
reklama
Související články
od Mirek Brát 29.6.2022 1.3tis
Jako Avalon je označován mýtický ostrov známý z artušovských legend. Poprvé je Avalon zmiňován v díle Historia Regum Britanniae. To, že se od té doby stal Avalon symbolem artušovské mytologie, nijak neřeší základní otázku… Kde se vlastně ostrov Avalon nacházel? Avalon bývá obvykle spojován s lokalitou Glastonbury, konkrétně pak s horou Glastonbury Tor v jihozápadní […]
od Dalibor Vrána 29.6.2022 1.7tis
V Egyptském městečku Dendera se nachází tisíce let starý chrámový komplex. Jedna ze zdejších staveb je zasvěcena bohyni Hathor a právě tam archeologové objeví nástěnný motiv, před nímž zůstanou v úžasu stát. Výjev zobrazuje několik postav držících cosi, co na první pohled připomíná klasickou žárovku, jen v mnohem větším provedení! Z jejího konce navíc jako […]
od Dalibor Vrána 28.6.2022 1.8tis
V roce 2016 vzbudí pozdvižení nález starověkých egyptských mincí. Dojde k němu během rekonstrukce jednoho domu na jihu Egypta, jak informuje web zaměřený na konspirační teorie mysteriousearth.net. Mince zachycují výjevy, které jako kdyby vůbec nebyly z našeho světa! Na rubu vidíme hlavu a ramena stvoření, které zcela odpovídá současným představám o vzhledu mimozemšťanů. Snad jediné […]
od Adriana Vojtíšková 28.6.2022 1.9tis
Na indonéském ostrově Jáva leží unikátní chrámový komplex nazvaný tajemným přízviskem Borobudur. Kruhové terasy, reliéfní panely a všudypřítomní Buddhové mají za sebou nevšední, často pohnutý osud.     Celá záhadná stavba Borobudur připomíná obří zvon, který je obklopen dalšími 72 zvony. Každý ze zvonů je prý připraven pro 72 sedících Buddhů. Je pravděpodobně dílem královského […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.6tis
Při severozápadním pobřeží Malajsie v Malackém průlivu sedí ostrov, kterému se místní už dlouhá léta vyhýbají. Věří totiž, že je od konce 18. století prokletý. Za vším stojí obyčejný lidský příběh o lásce a závisti.     Legenda praví, že tu kdysi žila krásná ostrovní dívka jménem Mahsuri. Byla provdaná za válečníka známého jako Wan […]