5. prosince 1945: V oblasti bermudského trojúhelníku mizí pětičlenná letka amerických torpédových bombardérů Avenger.
Domů     Uměl perský alchymista proměnit železo a měď ve zlato?
Uměl perský alchymista proměnit železo a měď ve zlato?
od 6.8.2022
2.4tis
Al-Razi spojil svoje profesní a vědecké působení i s Bagdádem. Zdroj foto: aisir Mahdi, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
259
SDÍLENÍ
2.4tis
ZOBRAZENÍ

Alchymie se v historii těšila oblibě nejen v Evropě, ale i v islámském světě. Jedním z jejich nejvýznačnějších představitelů zde byl Abu Bakr al-Razi, známý taktéž pod latinským jménem Rhazes. Říkalo se o něm, že ovládal proměnu železa a mědi ve zlato…

Al-Razi ve své laboratoři. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Slavný perský alchymista byl zároveň úspěšný lékař. Zdroj obrázku: Yamaha5, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Arabský zlatý věk přál rozvoji umění a věd. Na snímku precizně provedený astroláb pro určení polohy hvězd. Zdroj foto: Khalili Collections / CC-BY-SA 3.0 IGO, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons Al-Razi spojil svoje profesní a vědecké působení i s Bagdádem. Zdroj foto: aisir Mahdi, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Abu Bakr al-Razi (865-925) byl Peršan, jehož život spadá do období takzvaného islámského zlatého věku. Do dějin se zapsal jako alchymista, filozof a lékař.

Slavný perský alchymista byl zároveň úspěšný lékař. Zdroj obrázku: Yamaha5, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Slavný perský alchymista byl zároveň úspěšný lékař. Zdroj obrázku: Yamaha5, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Soucitný lékař

Al-Razi byl komplexní osobností a zásadní objevy učinil v mnoha oblastech. Zaznamenal je ve dvou stovkách rukopisů. Působil jako hlavní lékař v nemocnicích v Bagdádu a perském městě Ray. Vypraví se o něm, že byl velmi soucitný a empatický.

reklama

Léčil stejnými metodami bohaté i chudé. To jeho pacienti v době, kdy neexistoval systém zdravotního pojištění, jistě ocenili.

Al-Razi ve své laboratoři. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Al-Razi ve své laboratoři. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Díky překladům jeho textů do evropských jazyků ovlivnil al-Razi lékařské vzdělání a medicínskou praxi i v Evropě. Zde byl považován za průkopníka porodnictví a oftalmologie. Zasloužil se i o rozvoj pediatrie.

Transmutace kovů

Pozoruhodná i záhadná je jeho činnost v oblasti transmutace kovů. Současníci al-Raziho věřili, že slavný lékař znal tajemství přeměny železa a mědi ve zlato.

reklama

Jako nepřímý důkaz uváděli, že al-Razi by si nemohl dovolit léčit chudé, pokud by neměl zajištěné finanční prostředky z jiného zdroje.

Islámský zlatý věk přál rozvoji umění a věd. Na snímku precizně provedený astroláb pro určení polohy hvězd. Zdroj foto: Khalili Collections / CC-BY-SA 3.0 IGO, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons
Islámský zlatý věk přál rozvoji umění a věd. Na snímku precizně provedený astroláb pro určení polohy hvězd. Zdroj foto: Khalili Collections / CC-BY-SA 3.0 IGO, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons

Když byl al-Razi s tímto tématem konfrontován, odpovídal prý velmi vyhýbavě. Nelze se mu ani divit. Přiznejte si, že pokud byste znali takový alchymistický postup, asi by vám rovněž nebylo do řeči… Co říkáte? Není vás slyšet. Musíte nahlas…

Foto: 1 - See page for author, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, 2 - Yamaha5, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons, 3 - aisir Mahdi, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Khalili Collections / CC-BY-SA 3.0 IGO, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 4.12.2022 1.2tis
Ve scénáři většiny čarodějnických procesů nechyběl jeden podstatný bod. Byla jím údajná čarodějnická shromáždění – sabaty konaná na nějakém odlehlém místě. Účastnit se jich měly ženy vedené ďáblem. Dost možná, že za všechno mohla tajemná slovanská bohyně Mokoša! Mokoša je ve slovanské mytologii chápána jako bohyně matka. Její gesce však zatím není
od 1.12.2022 1.7tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 3.1tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá