21. dubna 2008: Nad americkým Phoenixem se znovu objevují neidentifikovatelné světla.
Domů     Uzdravila Veroničina rouška i císaře?
Uzdravila Veroničina rouška i císaře?
od 14.12.2023
3.2tis
338
SDÍLENÍ
3.2tis
ZOBRAZENÍ

Početný dav věřících upírá v chrámu sv. Petra v Římě zrak na nevelké plátno. Spatřit je na něm možné temný obrys tváře. Podle katolické církve jde o Veroničinu roušku a podobizna na ní patří samotnému Spasiteli. Látka má být navíc nadána zázračnou mocí. Některé legendy dokonce tvrdí, že prý dokáže vzkřísit mrtvé…

Otisk tváře Krista na Turinském plátně. Chrám v Manopello v Itálii. Plátno z Manoppella si roku 2006 na vlastní oči prohlédl i papež Benedikt XVI. Svatá Veronika údajně Ježíšovi při cestě na Golgotu otřela tvář potovým hadříkem. Historička Karen Rallsová. Keith Ward. Kristova tvář se otiskla v den jeho smrti i do jednoho potního hadříku.

Turínské plátno není jediný starověký artefakt, do něhož se údajně měla otisknout Kristova tvář. Jeho rysy má podle pověstí nést také drobná plátěná rouška.

Když Ježíš kráčel směrem ke Golgotě, prý k němu přistoupila žena jménem Bereníké, později známá jako Veronika, a látkou mu z tváře otřela krev. Konkrétně mu po obličeji měla přejet takzvaným sudariem neboli potovým hadříkem.

„Na znamení vděčnosti zanechal na látce otisk své podoby,“ píše záhadolog Matt Lamy. Z roušky se později stala posvátná relikvie, k níž do Vatikánu mířily zástupy poutníků.

Podle německého jezui­ty Heinricha Pfeiffera (1939–2021) jde ale jen o kopii a originál se nachází jinde. Kde?

Plátno z Manoppella si roku 2006 na vlastní oči prohlédl i papež Benedikt XVI.
Plátno z Manoppella si roku 2006 na vlastní oči prohlédl i papež Benedikt XVI.

Daruje ji papeži

Římského císaře Tiberia (42 př. n. l.–37 n. l.) už dlouhé měsíce nebylo možné spatřit v ulicích Věčného města. Na stará kolena se totiž přesune na ostrov Capri. Jedním z důvodů je zřejmě i postupující nákaza leprou.

Imperátor se ovšem nemoci jako zázrakem během krátké návštěvy Říma zbaví. Uzdravit ho podle některých zdrojů měla právě Veroničina rouška.

„Veronika se v doprovodu Ježíšem vzkříšeného Lazara a dalších poutníků přeplavila do jižní Francie a došla až do Říma,“ popisuje publicista Václav Pavlík. Ve Věčném městě měla žena uzdravit samotného císaře.

Následně kus magické látky svěřila svatému Klementovi (asi 35–99), z něhož se později stal papež.

Otisk tváře Krista na Turinském plátně.
Otisk tváře Krista na Turinském plátně.

Předmětem uctívání

„Vidím. Já vidím!“ křičí nevěřícně postarší poutník, který v dětství oslepl a myslel si, že už nikdy neuvidí. Poté, co poklekl před Veroničinu roušku a pomodlil se, se mu ovšem zrak dle vlastních slov vrátil.

Nejstarší historické záznamy o zázračném hadříku pocházejí ze 4. století. V roce 1297 je artefakt umístěn do Vatikánské baziliky, kde se stává předmětem uctívání.

Míří k němu zástupy lidí, zejména pak nemocných, kteří doufají, že jim stejně jako kdysi císaři pomůže od zdravotních neduhů. A dle dobových zpráv se tak skutečně děje.

Řadě poutníků se po návštěvě baziliky vrátí zrak, či sluch a mrzáci opět mohou chodit po svých.

Chrám v Manopello v Itálii.
Chrám v Manopello v Itálii.

Křísí mrtvé?

Ve Vatikánské bazilice není takřka k hnutí. Největší zájem o Veroničinu roušku nastává roku 1300. Papež ho totiž vyhlásí za Svatý rok s tím, že kdo svatostánek v Římě navštíví, dosáhne úplného odpuštění hříchů.

Mezi těmi, kdo tehdy vzácné plátno obdivují, je i slavný Dante Alighieri (1265–1321). Podle tehdejšího mínění umí rouška „uhasit žízeň a vzkřísit mrtvé.“ O tom, že by ovšem někoho přivedla zpátky k životu, nemáme žádné konkrétní zprávy. Ba naopak.

V roce 1300 je zájem o její spatření tak veliký, že má v uvozovkách několik lidí na svědomí. „Papežské záznamy ukazují, že v jubilejních letech 1300 a 1350 bylo mnoho osob ušlapáno, když se chtělo na závoj podívat,“ uvádí historička Karen Rallsová.

Svatá Veronika údajně Ježíšovi při cestě na Golgotu otřela tvář potovým hadříkem.
Svatá Veronika údajně Ježíšovi při cestě na Golgotu otřela tvář potovým hadříkem.

Jen jednou za rok

Kněz pozvedne rám s Veroničinou rouškou a po dvě minuty ho drží v rukách, aby si údajnou podobiznu Krista mohli prohlédnout věřící. Stojí přitom na balkoně v bazilice sv. Petra.

Vzácná relikvie je dnes lidem ukazována jen jednou ročně, a to vždy na Květnou neděli. O jejím osudu po roce 1300 toho mnoho nevíme. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že potový hadřík byl během vyplenění Říma v roce 1527 zničen. Podle všeho tomu tak není.

V roce 1608 je kvůli přestavbě zbourána část Svatopetrské baziliky. K zemi jde tehdy i místo, kde byla Veroničina rouška do té doby uchovávána. Látka je proto přesunuta do vatikánského archivu a od té doby vystavována jen jednou ročně.

Historička Karen Rallsová.
Historička Karen Rallsová.

Jde jen o kopii?

Novináři pozvaní na konferenci konanou ve Věčném městě se nestačí divit. 3. června roku 1999 totiž na ní německý jezuita Heinrich Pfeiffer prohlašuje, že úspěšně dokončil třináctiletý výzkum s cílem najít pravý Veroničin závoj.

„Vatikánská rouška je jen kopie,“ šokuje přítomné. Jeho slova přitom nelze brát na lehkou váhu. Jde totiž o profesora dějin křesťanského umění na Gregoriánské univerzitě ve Vatikánu a oficiálního poradce Papežské komise pro kulturní dědictví církve.

Pfeiffer následně přijde s tím, že originál stále existuje a on ví, kde se nachází.

Uchováván v tajnosti

„Jsem přesvědčený, že toto je autentický Veroničin závoj,“ říká německý jezuita a ukazuje na obraz. Pravou relikvii údajně našel ukrytou v opatství Manoppello ve střední Itálii. Do vesničky se měla dostat už v roce 1508 a být sto let v držení rodiny Leonelliů.

V roce 1608 ji ale údajně ukradl jistý Pancrazio Petrucci. Jeho žena ji za 400 scudů později prodala doktoru De Frabritiis, aby měla na zaplacení výkupného za manžela.

Lékař následně závoj věnoval kapucínským mnichům z místního opatství, kteří jej uchovávali v tajnosti jako posvátný symbol.

Keith Ward.
Keith Ward.

Nebylo vytvořeno barvami

Několik dlouhých okamžiků si už záhadné plátno z Manoppella prohlíží papež. 1. září roku 2006 si relikvii přijede prohlédnout sám Benedikt XVI. (1927–2022). K její autenticitě se přitom nevyjádří.

Před sebou má každopádně takřka průhlednou látku širokou sedmnáct a dlouhou dvacet čtyři centimetrů. Je na ní podobizna vousatého muže s dlouhými vlasy a otevřenýma očima. Patrné jsou na ní také červené kapky, údajně od krve.

Zajímavé je, že při různém nasvícení se obraz objevuje a ztrácí. „Test ultrafialovými paprsky potvrdil, že zobrazení nebylo vytvořeno barvami,“ dodává Pfeiffer.

Z mořského hedvábí

Při pohledu na roušku z Manoppella je okamžitě patrné, že byla vytvořena z jedinečné látky. Na její vznik posloužilo vzácné mořské hedvábí. Ovšem jeho použití máme doložené až z 2. století našeho letopočtu.

Více světla do záhady by tak vneslo radiokarbonové datování. Vzhledem k choulostivému stavu předmětu však test nepřichází v úvahu. Rouška by totiž mohla být nenávratně poškozena. Vědci jsou i proto k Pfeifferovým závěrům skeptičtí.

„Myslím si, že tvrzení o závoji je naprosto absurdní,“ prohlásí kupříkladu Keith Ward (*1938) z Oxfordské univerzity. Řada katolíků s ním ale nesouhlasí, jiní zase mají za to, že pravá Veroničina rouška je ve Vatikánu. Kdo z nich má pravdu? Dozvíme se to někdy?

Kristova tvář se otiskla v den jeho smrti i do jednoho potního hadříku.
Kristova tvář se otiskla v den jeho smrti i do jednoho potního hadříku.

Je na ní Kristova posmrtná tvář?

Když poutníci dorazí do katedrály ve španělském Oviedu, okamžitě zamíří k bohatě zdobené truhlici. Ukrývá totiž podobný kus látky, jakou je Veroničina rouška.

Podle Janova evangelia se Kristova tvář otiskla v den jeho smrti ještě do jednoho potního hadříku. Jde o roušku z Ovieda, do níž mu měla být otřena tvář při snímání z kříže.

Do Španělska se ze Svaté země údajně dostala v 7. století. „Je utkaná ze stejného materiálu a stejným způsobem jako Turínské plátno,“ upozorňuje spisovatel Jan A. Novák (*1951).

Oba předměty navíc obsahují pylová zrna rostlin kvetoucích kolem Jeruzaléma.

Foto:
reklama
Související články
od 21.4.2024 204
Pod pojmem bilokace se skrývá fantastická schopnost ocitnout se na dvou či více místech současně. Je vůbec něco takového možné? Svědectví o podobných tajemných událostech je celá řada. Dá se taková schopnost získat? Italský biskup a pozdější světec Alfons z Liguori (1696–1787) oznamuje užaslým věřícím, že dnes 22. září 1774 naposledy vydechl p
od 18.4.2024 2.5tis
Nahrávka ze září roku 2012 údajně zachycuje zásah nadpřirozené bytosti, která jistému šťastlivci v poslední vteřině zachránila život. Na Tchaj-wanu žijící spisovatel a ufolog Scott C. Waring odmítá rozšířené tvrzení, že jde o zásah strážného anděla. Průmyslová kamera podle něj zachytila teleportaci a bytost na záznamu je mimozemského původu. Jak se k tomuto názoru badatel dobral?  
od 3.4.2024 2.5tis
V mexickém státě Queretaro se nachází městečko Tlacote, které bylo v jednu dobu prakticky každý den v obležení poutníků. Všichni tam stáli frontu na vodu z místního pramene, která prý dokázala hotové zázraky. Jaké bylo pozadí příběhu slavného pramene z Tlacote? A jak to tam vypadá dnes?     Nad malou farmou u městečka Tlacote el Bajo, kter
od 2.4.2024 2.6tis
Jméno nejslavnějšího poutního místa na jihovýchodě Rakouska je odvozeno od rakouského slova „zelle”, tedy cela. Legenda pamatuje skromnou celu, kterou si zde postavil mnich jménem Magnus. Ten je v polovině 12. století vyslán do horského kraje v dnešním rakouském Štýrsku, aby duchovně sloužil tamním lidem. Na cestu si odnáší sošku Panny Marie s Ježíškem, kterou sám vyřezal z lipového dřeva. A na zá
od 29.3.2024 3.4tis
Britský doktor Edward Bach (1886–1936) rok před svou smrtí prohlásí: „Má práce je u konce. Jsem hotov. Systém je úplný.“ Je však téměř zázrak, že je v té době ještě naživu. Před 19 lety je mu totiž diagnostikovaná rakovina a mnoho lékařů už tehdy prohlašuje, že se blíží jeho smrt.     „Máte rakovinu. Zbývají vám tři měsíce života… Je mi to
reklama
reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Oddanou lásku utnula gilotina
historyplus.cz
Oddanou lásku utnula gilotina
Na popravčí pódium vstupuje s hlavou pyšně vztyčenou, ale vzápětí ho dostihne zpráva o uvěznění milované manželky. Hrdý revolucionář se mění v lidskou trosku, která se bude marně vzpírat katům. Velká francouzská revoluce prochází další fází. Její největší osobnosti se názorově štěpí. V nově zřízeném Národním konventu mají hlavní slovo girondisté, některým jejich dosavadním spolubojovníkům však připadají příliš
Lečo v modernějším provedení
nejsemsama.cz
Lečo v modernějším provedení
Papriky, rajčata a samozřejmě vejce, to v leču nesmí chybět. My přidáme ještě spoustu bylinek. Suroviny: 4 vejce 1 červená paprika 2 stroužky česneku 100 g rajčatového protlaku 1 konzerva loupaných rajčat sůl, pepř 1 menší cibule hrst čerstvé petrželky hrst čerstvého koriandru 1 lžička mleté uzené papriky 2 lžíce olivového oleje Postup: V pánvi na oleji nechte
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
iluxus.cz
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
Značka Goldbergh, oblíbená mezi milovníky sportovního oblečení, s hrdostí představuje svou nejnovější fitness kolekci. Tento rok je poprvé obohacena o kompletní řadu oblečení pro resort wear, což přin
Záviděla mi i cizího tatínka
skutecnepribehy.cz
Záviděla mi i cizího tatínka
Byly jsme sestry i kámošky. Pak jsme vyrostly. A naše cesty se začaly rozcházet, když šlo o peníze. Dodnes nechápu, proč se tak změnila. I když… Změnila. Ona byla vždy na peníze, ale mě se až tak nedotýkalo, když šmelila nějaký koruny, co jí dala máma na svačiny. Nikdy by mě však nenapadlo, že naši rodinu může něco až
Bude Vondráčková tančit ve Stardance?
nasehvezdy.cz
Bude Vondráčková tančit ve Stardance?
Další řada taneční show StarDance se nezadržitelně blíží. Postupně se odkrývá, kdo z řady známých osobností v ní bude tančit. Jednou z účastnic má být podle internetových médií herečka ze seriálu U
Děti se připravují na nové učitele. Budou jimi chatboti
21stoleti.cz
Děti se připravují na nové učitele. Budou jimi chatboti
Umělá inteligence je tu, ať se to někomu líbí nebo ne. Nabízí přehršel možností, ale také ukrývá nemálo čertových kopýtek. A tak je tomu i v oblasti vzdělávání. Sal Khan, výkonný ředitel Khan Academy
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
epochaplus.cz
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde