reklama
2. července 1951: Na Floridě se najde hromádka popela a kus nohy, která zbyla po Mary Reeser, oběti děsivého samovznícení.
Domů     Náboženství a okultismus
Záhada Božího jména
Mirek Brát
od Mirek Brát 19.6.2022
2.7tis
Tetragrammaton s Božím jménem je součástí mnoha vyobrazení s náboženskou tematikou. Zdroj obrázku: Niki.L, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
254
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Otázky: „Jak se jmenujete, jaké je vaše jméno?“, jsou těmi prvními replikami, kterými velmi často začíná obecná komunikace a dialog. S Božím jménem je to jinak. Jaksi se nesluší brát toto jméno do úst nadarmo.

Příkladem je i křesťanství a judaismus. Jak tedy oslovovat Boha?

Tetragrammaton jako součást výzdoby kaple ve Versailles. Zdroj foto:  Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

 
Boží jméno (označeno šipkou) na starém svitku. Zdroj obrázku:   Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Tetragrammaton s Božím jménem je součástí mnoha vyobrazení s náboženskou tematikou. Zdroj obrázku:   Niki.L, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

 
Bůh Stvořitel podle Michelangela. Zdroj obrázku: Michelangelo, Public domain, via Wikimedia Commons

Lidé se pídí po Božím jméně především v Bibli. To je celkem logické místo. Záleží však, zda zrovna hledáte ve Starém, nebo Novém Zákoně, potažmo v hebrejské Bibli, jež obsahuje části kánonu společné křesťanství i judaismu. Rozdíly zde určitě jsou.

Bůh Stvořitel podle Michelangela. Zdroj obrázku: Michelangelo, Public domain, via Wikimedia Commons

Jeho jméno…

Bůh se v Bibli chová formálně velmi zdvořile a svým jménem se netají. „Já jsem Jehova. To je mé jméno“, dočtete se jeho představení v Knize knih. Tak se ovšem píše v knize Izajáš, která je součástí Starého zákona.

Někteří odborníci ovšem podobu jména Jehova odmítají a dávají přednost variantě Jahve, byť je výraz Jehova užíván již velmi dlouho. Se jménem Boha v Novém zákoně je to poněkud jiné.

Boží jméno (označeno šipkou) na starém svitku. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Oproti Starému zákonu jsou zde používána především dvě jména. Běžnější je Bůh. Potom je zde ještě označení Pán. Kromě toho se ovšem potkáte i s dalšími výrazy, jakými jsou Všemohoucí, Nejvyšší, Stvořitel a Veličenstvo na výsostech.

Tajemství tetragrammatonu

Se Starým zákonem má souvislost zobrazování Božího jména formou takzvaného tetragrammatonu. Jedná se o přepis Božího jména Jahve pomocí kvarteta hebrejských písmen. Tato čtyři písmena se nazývají tetragrammaton.

Setkáme se s ním v rukopisech i ve výzdobě sakrálních památek. Již v minulosti se badatelé domnívali, že tetragrammaton má souvislost s citací „Ehye ašer ehye“ (Já jsem, který jsem).

Tetragrammaton jako součást výzdoby kaple ve Versailles. Zdroj foto: Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Touto citací se zjevuje Mojžíšovi jméno Boha v knize Exodus. Podle pozdějších rabínských zvyklostí se ovšem tetragrammaton měl vyslovovat zástupně jako Alohai, eventuálně jako Elohim. Výraz Jahve by tak raději neměl být ani vysloven.

Epilog

Nekompromisní rabínské zdroje naznačují, že by jméno Boha mělo být vyslovováno pouze jednou ročně, a to nejvyšším knězem. Věříme, že jste nečetli výše uvedené řádky příliš nahlas…

Foto: 1 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Niki.L, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Michelangelo, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Filip Appl 1.7.2022 832
Mitad del Mundo. Takový je španělský název pro střed světa a zároveň místo nacházející se asi 26 kilometrů severně od centra hlavního ekvádorského města Quita. A právě sem míří zástupy turistů, aby se prošli po čáře, která má označovat rovník. Jen pár z nich ale tuší, že skutečný střed světa leží o pár set metrů jinde. […]
od Adriana Vojtíšková 29.6.2022 2.5tis
Legendární Zlatý chrám byl postaven v indickém státě Paňdžáb u jezírka, kde podle legend rozjímal Buddha. Toto průzračné jezero dnes známe pod názvem Amritsar.   Jde prý o jezero nesmrtelnosti, protože v překladu jeho indický název značí nádobu nektaru nesmrtelnosti. A skutečně místí voda má podle mnohých svědectví léčivé účinky! Srdcem komplexu je chrám Hari […]
od Dalibor Vrána 29.6.2022 2.7tis
Všechno to začíná roku 2006 v třípokojovém domku na předměstí australského Sydney. George a Lina Tannousovi tu vedou poklidný život spolu se svým sedmnáctiletým synem Mikem. V září ale rodinu zasáhne strašlivá zpráva – Mikea srazilo auto a zemřel. Pak se začnou dít nevysvětlitelné věci… Rodiče jsou zdrceni ztrátou jediného dítěte a při svém zoufalství […]
od Adriana Vojtíšková 28.6.2022 2.4tis
Na hřbitově v irském městě Belfast bylo v létě roku 2012 rušněji než obvykle. Na pařezu, který se zde nachází, se totiž objevil obrázek nápadně připomínající tvář Ježíše Krista.     Je přitom záhadou, jak se na dřevo dostal. Pařez se nachází v těsné blízkosti hrobu Rebeccy Steven, která zde byla ve svých šestnácti letech […]
od Mirek Brát 22.6.2022 2.5tis
Za představitele nejstaršího univerzálního náboženství je považován Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Na jeho počest bylo vztyčeno množství soch. V jedné takové soše představuje Buddha i originálního povodňového proroka. Co proroctví spojené s touto Buddhovou sochou říká? V okolí hory Emejšan v Čínské lidové republice se nachází oblast, kterou najdete i na mapě Světového kulturního dědictví UNESCO. Ve výčtu […]