29. listopadu 1981: Za podivných okolností umírá americká herečka Natalie Wood. Shodil ji z jachty její manžel?
Domů     Náboženství a okultismus
Záhada Božího jména
Mirek Brát
od Mirek Brát 19.6.2022
2.7tis
Tetragrammaton s Božím jménem je součástí mnoha vyobrazení s náboženskou tematikou. Zdroj obrázku: Niki.L, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
254
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Otázky: „Jak se jmenujete, jaké je vaše jméno?“, jsou těmi prvními replikami, kterými velmi často začíná obecná komunikace a dialog. S Božím jménem je to jinak. Jaksi se nesluší brát toto jméno do úst nadarmo.

Příkladem je i křesťanství a judaismus. Jak tedy oslovovat Boha?

Tetragrammaton jako součást výzdoby kaple ve Versailles. Zdroj foto:  Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

 
Boží jméno (označeno šipkou) na starém svitku. Zdroj obrázku:   Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Tetragrammaton s Božím jménem je součástí mnoha vyobrazení s náboženskou tematikou. Zdroj obrázku:   Niki.L, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

 
Bůh Stvořitel podle Michelangela. Zdroj obrázku: Michelangelo, Public domain, via Wikimedia Commons

Lidé se pídí po Božím jméně především v Bibli. To je celkem logické místo. Záleží však, zda zrovna hledáte ve Starém, nebo Novém Zákoně, potažmo v hebrejské Bibli, jež obsahuje části kánonu společné křesťanství i judaismu. Rozdíly zde určitě jsou.

Bůh Stvořitel podle Michelangela. Zdroj obrázku: Michelangelo, Public domain, via Wikimedia Commons

Jeho jméno…

Bůh se v Bibli chová formálně velmi zdvořile a svým jménem se netají. „Já jsem Jehova. To je mé jméno“, dočtete se jeho představení v Knize knih. Tak se ovšem píše v knize Izajáš, která je součástí Starého zákona.

Někteří odborníci ovšem podobu jména Jehova odmítají a dávají přednost variantě Jahve, byť je výraz Jehova užíván již velmi dlouho. Se jménem Boha v Novém zákoně je to poněkud jiné.

Boží jméno (označeno šipkou) na starém svitku. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Oproti Starému zákonu jsou zde používána především dvě jména. Běžnější je Bůh. Potom je zde ještě označení Pán. Kromě toho se ovšem potkáte i s dalšími výrazy, jakými jsou Všemohoucí, Nejvyšší, Stvořitel a Veličenstvo na výsostech.

Tajemství tetragrammatonu

Se Starým zákonem má souvislost zobrazování Božího jména formou takzvaného tetragrammatonu. Jedná se o přepis Božího jména Jahve pomocí kvarteta hebrejských písmen. Tato čtyři písmena se nazývají tetragrammaton.

Setkáme se s ním v rukopisech i ve výzdobě sakrálních památek. Již v minulosti se badatelé domnívali, že tetragrammaton má souvislost s citací „Ehye ašer ehye“ (Já jsem, který jsem).

Tetragrammaton jako součást výzdoby kaple ve Versailles. Zdroj foto: Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Touto citací se zjevuje Mojžíšovi jméno Boha v knize Exodus. Podle pozdějších rabínských zvyklostí se ovšem tetragrammaton měl vyslovovat zástupně jako Alohai, eventuálně jako Elohim. Výraz Jahve by tak raději neměl být ani vysloven.

Epilog

Nekompromisní rabínské zdroje naznačují, že by jméno Boha mělo být vyslovováno pouze jednou ročně, a to nejvyšším knězem. Věříme, že jste nečetli výše uvedené řádky příliš nahlas…

Foto: 1 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Pvasiliadis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Niki.L, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Michelangelo, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Jiří Nechanický 25.11.2022 3.0tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční […]
od Jiří Nechanický 25.11.2022 3.3tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, […]
od Jiří Nechanický 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stejně […]
od Jiří Nechanický 24.11.2022 3.3tis
Exorcismus je vděčné téma pro filmové zpracování. Jenže realita má do filmů daleko. Již na začátku 20. století se nejprve na jevištích a posléze i na filmových plátnech objevuje hra Dybuk od S. Anského (1863–1920), které drsně líčí židovský exorcismus nad dívkou posednutou zlým duchem. Na filmovém plátně pak přichází v roce 1973 Vymítač ďábla natočený Williamem Friedkinem (*1935), který dostává […]
od Eva Soukupová 23.11.2022 3.1tis
V okolí města New Orleans oblasti se dříve dobře dařilo kněžkám voodoo, které jsou prý zodpovědné za paranormální jevy zaznamenávané ve zdejších močálech. Nejstrašnější událost má prý na svědomí Julia White. Ta po své smrti měla způsobit obří pohromu a zabít tak stovky nevinných.     Močály Manchac se rozkládají na velké části amerického státu […]