3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Záhada mohyly knížete Kraka
Záhada mohyly knížete Kraka
od 30.10.2022
3.6tis
Krakova mohyla je zvláštní a magické místo. Zdroj foto: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
378
SDÍLENÍ
3.6tis
ZOBRAZENÍ

Jako Krakova mohyla je označována jedna ze čtyř mohyl, které byly navršeny v okolí staroslavného polského města Krakova. Krakova mohyla má výšku od základny plných šestnáct metrů a celkový objem přes devatenáct tisíc metrů krychlových zeminy.

Mohyla se nachází na okraji Krakova. Zdroj foto: WiWok, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Krakova mohyla je zvláštní a magické místo. Zdroj foto: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Výzkum mohyly v období těsně před druhou světovou válkou. Zdroj foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Kníže Krak na historickém vyobrazení. Zdroj obrázku: Original author: Alexander Guagnini himself probably.Author of scan: [1]., Public domain, via Wikimedia Commons Krak je považován za zakladatele města Krakova. Zdroj foto: Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Předpokládá se, že mohyla byla navršena v sedmém století. Podle legendy se však mělo jednat o místo posledního odpočinku mýtického polského knížete Kraka, zakladatele města Krakova.

Kníže Krak na historickém vyobrazení. Zdroj obrázku: Original author: Alexander Guagnini himself probably.Author of scan: [1]., Public domain, via Wikimedia Commons
Kníže Krak na historickém vyobrazení. Zdroj obrázku: Original author: Alexander Guagnini himself probably.Author of scan: [1]., Public domain, via Wikimedia Commons

Válečník i drakobijec

Život knížete Kraka byl údajně propojen ještě s obdobím antiky. Nepřekvapí tak zprávy, že se Krak měl utkat nejen s bojovnými galskými kmeny, ale i se samotnými římskými legiemi.

reklama

Ostatně, latinská forma jména knížete byla Gracchus, což odkazuje na jinou skutečnou historickou osobnost římských dějin. Legendy se též zmiňují o tom, že kníže Krak zabil obávaného Vavelského draka.

Krak je považován za zakladatele města Krakova. Zdroj foto: Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Krak je považován za zakladatele města Krakova. Zdroj foto: Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Výzkumy mohyly

Jak je to však s údajnou mohylou knížete Kraka? Ve třicátých letech minulého století zde probíhal rozsáhlý archeologický průzkum. Poskytl však velmi ambivalentní závěry.

reklama

Nepotvrdil sice, že se jedná o pohřební hrobku knížete Kraka, přesto četné nálezy poukázaly na význam této mohyly ještě v předkřesťanském období.

Mohyla se nachází na okraji Krakova. Zdroj foto: WiWok, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
Mohyla se nachází na okraji Krakova. Zdroj foto: WiWok, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Mohlo se prý jednat o tajemné obřadní místo slovanského obyvatelstva. Zvažovala se i existence keltské svatyně.

Zajímavé je, že o archeologické vykopávky údajné mohyly knížete Kraka se v době druhé světové války a okupace Polska intenzivně zajímaly i německé úřady.

Výzkum mohyly v období těsně před druhou světovou válkou. Zdroj foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Výzkum mohyly v období těsně před druhou světovou válkou. Zdroj foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Nešlo však o vědecký zájem. Spíše se jednalo o snahu využít výzkumy pro potvrzení ideologie nacistické třetí říše.

Foto: 1 -WiWok, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Original author: Alexander Guagnini himself probably.Author of scan: [1]., Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 822
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční