Skip to content

Záhada Pandořiny skřínky

Jednou ze známých bájí řecké mytologie je ta, která vypráví o osudu krásné ženy jménem Pandora. Co si vlastně pod pojmem skříňka představit?

Když kdysi Erasmus Rotterdamský příběh překládal, tak zřejmě za slovo „pithos“ dosadil latinské slovo „axis.“ Přitom pithos značí řeckou velkou hliněnou uzavírací nádobu pro uskladnění různých potravin a materiálů.

Tedy zřejmě něco jiného, než nějakou klasickou skříňku. Ale ve výsledku to smysl příběhu nemění.

HNĚV NEJVYŠŠÍHO BOHA OLYMPU A JEHO POMSTA

Ani bohové na Olympu nebývali vždy jednotní. Zeus nebyl lidem příliš nakloněn, na rozdíl od Prométhea, který jak známo pro ulehčení života lidí pro ně ukradl z Olympu oheň. Lidé s jeho pomocí se naučili různým řemeslům, žili spokojeně.

Ale začali se méně bát bohů, nepřinášeli dostatečné obětní dary.

To rozlítilo nejvyššího boha. Zeus přísahal lidem pomstu. Nařídil božskému kováři Héfaistovi, aby vytvořil z hlíny a vody hliněnou ženu. Nato čtyři Větry musely do ní vdechnout život. Také ostatním bohům na Olympu poručil, aby přispěli svými možnosti k její dokonalosti.

FOTO: Wikimedia Commons
Symbol zhoubného daru FOTO: Rozhlas.cz

Tak například bohyně Athéna ji naučila ženským pracím, Afrodíté jí zase vdechla milostnou touhu, Bůh Hermés ji obdaroval svůdností, lstí a lží. Od jiných dostala krásu. Mezi dary byly ale i takové, kterých se bohové s uspokojením zbavili.

A tak všechny tyto dary byly uzavřeny do oné pověstné „skříňky“. Stvořená žena obdržela jméno Pandora. To v překladu znamená něco jako „všemi dary obdarovaná“.

Bůh Hermés měl za úkol ji odvést na svět. Pandora si truhličku nesla jako hotový poklad. Nabídl ji za ženu Epimétheovi, bratru Prométhea. Ten nedbal varování bratra, do Pandory se zamiloval a vzal si ji za ženu.

Pandora FOTO: Wikimedia Commons
DOKONALÁ POMSTA LIDSTVU

A tak se vyplnilo to, s čím Zeus počítal. Zvědavost manželům nedala a tak skříňku otevřeli. Ze schránky okamžitě vyletěly všechny „dary“, kterých se bohové rádi zbavili. Byly mezi nimi i nemoci, zlo, bída, strádání, závist, zlo, spory, války.

Než Pandora stačila schránku uzavřít, tak se již dary rozlétly do celého světa, aby jej ovládly.

POUČENÍ PRO SVĚT

Až na samém dně zbyl jen jeden dar a tím je – naděje. Proto také v různých špatných situacích na světě se jako na poslední instanci lidé upínají právě k naději při překonávání nepřízně.

A pojem „Pandořina skříňka“ se stala symbolem zhoubného daru a uvolněného zla.

Foto: Otevírání Pandořiny skříňky FOTO: Okultura.cz Pandora FOTO: Wikimedia Commons Symbol zhoubného daru FOTO: Rozhlas.cz
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články