Skip to content

Záhadná úmrtí dobytka

Chovatel dobytka z amerického Kansasu kontroluje své stádo, když tu spatří jednu z krav nehybně ležet u ohrady. Přichází blíž a zjišťuje, že je mrtvá. Chybí jí oči a jedno ucho, její jazyk je vyříznutý.

Další objev muže udiví ještě víc. Kráva má čistým řezem odstraněny pohlavní orgány, ale hlavně – v těle se nenachází ani kapka krve! Jako by někdo ze zvířete veškerou krev vysál… Podobných případů záhadného znetvořování dobytka začíná přibývat.

Proč vlastně?

Zohavováním dobytka ve Spojených státech je veřejnost poprvé zděšena už v 60. letech minulého století. Jsou nacházeny desítky kusů dobytka, zavražděného způsobem, který nikdo nedokáže vysvětlit. Všechny tyto případy se přitom v určitých znacích shodují.

Krávy, ovce nebo koně mají vyjmuté vnitřnosti, nejčastěji chybí pohlavní orgány, jazyk, pysky a oči. Jde o dílo neznámé sekty, která zvířecí orgány využívá pro své zvrácené rituální obřady? Na místě však chybí jasné stopy po pachatelích.

Svědci mluví o pozorování podivných létajících světelných objektů, které se v inkriminovanou dobu objevují v blízkosti míst nálezů zavražděných zvířat. Mohlo by snad jít o nějaký tajný výzkum armády?

Nebo snad mimozemšťanů?

Nálezy mrtvých, zohavených kusů dobytka jsou skutečně šokující. Přinejmenším zvláštní je ovšem fakt, že okolo za-vražděného zvířete nebývají žádné stopy po pachatelích.

PONÍK PŘIŠEL O MOZEK I MÍCHU

První mediálně známý případ se odehrává v americkém státě Colorado v roce 1967. AGNES KING a její syn HARRY postrádají svého tříletého poníka, který se 7. září nevrátil z pastvy. Po dvou dnech hledání nachází Harry zvíře v děsivém stavu.

Jeho hlava i krk jsou staženy z kůže a odstraněno je i maso a veškerá tkáň. Od koňského těla tak vyčnívá jen bílá, očištěná lebka s kusem krční páteře. Podle Harryho prý na místě není absolutně žádná krev a z mrtvoly je cítit podivný zápach, pravděpodobně jakýchsi medikamentů.

Při ohledání okolí pak Kingovi nacházejí 15 podivných kruhů mírně vytlačených v hlíně, jinak nic. Jde snad o otisky nějakého létajícího stroje, který zde přistál?

Několik svědků z různých částí Colorada uvádí, že 7. září 1967 spatřili na obloze tři červenooranžové prstence pohybující se vysokou rychlostí. DUANE MARTIN z Lesní správy Ministerstva zemědělství USA, který dostává případ k prošetření, uvádí: „Smrt tohoto poníka je tím nejzáhadnějším úkazem, jaký jsem kdy viděl.

“ Při pitvě zvířete je zjištěno, že postrádá některé orgány z břišní dutiny, mozek a v páteři není mícha ani mozkomíšní mok. V okolí nálezu je naměřena zvýšená radiace.

PROČ SE KREV NESRAZILA?

Jiný záhadný případ se odehrává v Dulce na severu Nového Mexika, kdy 24. března 1978 nachází MANUEL GOMEZ mrtvého svého jedenáctiměsíčního býčka. Někdo odstranil zvířecí pohlavní orgány. Zřejmě skalpelem.

Vnitřní orgány jsou sice zvířeti ponechány, ale stav, v jakém se nacházejí, nedokáže nikdo vysvětlit. „Játra i srdce byla bílá a houbovitá. Oba orgány měly konzistenci jako burákové máslo,“ říká policista GABRIEL VELDEZ.

Zatímco býk musí být v době nálezu mrtvý už asi pět hodin, údajně vypadá jako čerstvě zabitý a jeho krev má růžovou barvu. Jak je ale možné, že krev prý zůstává svěží i po několik dalších dní, když normálně by mělo dojít ke sražení během několika málo hodin?

Anomálie se objevují také při laboratorním zkoumání jater. Obsah zinku je údajně čtyřikrát vyšší, než je normál. Odborníci provádějící testy nedokážou tento jev ničím vysvětlit.

FARMÁŘI SE ZDAJÍ BÝT SLEPÍ

Co ještě doprovází podivná úmrtí zvířat? V několika případech dochází k jejich zabití a zohavení doslova za zády farmářů, kteří ovšem nic nepostřehnou. Na ranči v Utahu provádějí v roce 1997 dva muži značkování dobytka.

Přibližně po hodině práce se asi o necelých 300 metrů vzdalují od stáda. Ačkoli předtím nic neobvyklého nezaznamenali, zanedlouho nacházejí jeden kus dobytka zcela vyvrhnutý. Kráva nemá vnitřní orgány a chybí i některé svaly.

Přitom na místě není nalezena žádná krev ani stopy po pachatelích. Kdo mohl něco takového nepozorovaně spáchat tak blízko farmářů? Zkoumáním zabité krávy je zjištěno, že pachatel musel zřejmě použít velký ostrý nástroj, a na vyjmutí orgánů navíc skalpel.

Kdo všechny ty orgány odnesl?

Čisté řezy způsobené jakoby laserovým skalpelem a žádná krev. Mohlo by jít o nějaký tajný výzkum nových technologií?

UFO NEMUSEJÍ BÝT JEN MIMOZEMSKÁ!

Počty hlášených případů záhadně znetvořeného dobytka už v roce 1979 čítají na 8 000 kusů. Řezy na zvířatech jsou údajně prováděny s chirurgickou přesností, jako by při nich bylo použito laserového skalpelu.

Dokonce ani při odříznutí kosti nezůstávají žádné úlomky. Jde prý o naprosto čistou práci. Některá nalezená zvířata prý mají na končetinách stopy nasvědčující tomu, že je na dané místo někdo přitáhl.

Přitom se ovšem v okolí nevyskytují žádné stopy po pneumatikách, lidech ani jiných zvířatech. Spadlo snad znetvořené zvíře z nebe? Desítky svědků mluví o tom, že viděli neznámý létající stroj „nasát“ zvířata dovnitř a odletět s nimi.

Unášejí je snad mimozemšťané, aby je mohli zkoumat, a pak je zase vyhodí na místo, odkud je vzali? UFO jako neidentifikovaný létající předmět ovšem nemusí být vždy vesmírným plavidlem mimozemšťanů. Mohlo by se prý například jednat o dosud utajovaný stroj vyvinutý armádou.

ARMÁDNÍ TESTY S RADIACÍ?

Případů záhadného znetvořování dobytka stále přibývá. Objevují se ve státech Montana, Idaho, Iowa, Nové Mexiko, Pensylvánie, Kansas, Colorado, Texas, Virginia a jinde po celých Spojených státech. Může zde probíhat nějaký tajný experiment americké armády?

Některé výpovědi svědků zmiňují přítomnost záhadné zelené nebo černé helikoptéry, která údajně vypadá jako vojenská. Stopy po helikoptéře se prý také v několika případech objevují přímo v půdě nedaleko šokujících nálezů.

Některé hypotézy hovoří o tajném projektu, který má za úkol sledování radioaktivních účinků na živé organismy. V okolí nalezených mrtvých zvířat totiž opravdu bývá často naměřena zvýšená radioaktivita.

Je možné, že inkriminované oblasti byly vystavovány radioaktivnímu záření? Účinky záření se prý jako první projevují právě na měkkých tkáních, jako jsou například části tlamy (jazyk, pysky) či pohlavní orgány.

Přilétá sem snad někdo sbírat vzorky na testování?

Do vyšetřování neobvyklých případů je zapojena policie i FBI. Uspokojivé vysvětlení ale stále nikdo nepřináší.

DÍLO PREDÁTORA, NEBO SKALPELU?

Do vyšetřování je zapojena nejen policie, ale brzy také FBI (americký Federální úřad pro vyšetřování). Agent FBI KENNETH ROMMEL dochází při svém vyšetřování k závěru, že se jedná o dílo predátorů. Nikdo ovšem není schopen říci, o jakého predátora by se mohlo jednat.

Pitevní zprávy navíc jasně uvádějí, že na mrtvých zvířatech jsou řezy způsobené nejspíš ostrým skalpelem. O napadení jiným zvířetem, o stopách po zápase nebo něčích zubech není ve zprávách ani zmínka.

Podle čeho tedy Rommel dospěl ke svému závěru? Záznamy FBI, které shrnují způsoby zohavení dobytka, navíc uvádějí, že ve 14 procentech chybí jedno nebo obě oči, ve 33 procentech nemají zvířata jazyk, ve 48 procentech je odstraněn konečník, a dokonce v 74 procentech jsou pryč pohlavní orgány.

Mohlo tedy jít o dílo nějakého predátora? Ten by ale zřejmě zvíře potrhal celé a nevybíral by si jen jeho určité specifické části. Jedná-li se však o dílo člověka, jaký by potom byl jeho motiv?

PODEZŘELÉ JSOU I NÁBOŽENSKÉ RITUÁLY

V souvislosti se zohavováním dobytka se také mluví o různých sektách a náboženských skupinách působících na hranici zákona. Evangelický duchovní BOB LARSON (*1944), působící v Arizoně, se domnívá, že zvířata jsou zabíjena členy nebezpečných sekt a obětována údajnému satanovi.

Může být třeba krev z mrtvých krav popíjena při obřadech? Podobně lze prý vysvětlit i chybějící orgány, které údajně mohou někteří využívat při pohanských rituálech pro věštění z vnitřností. Každopádně pokud by se jednalo o dílo člověka pohybujícího se po zemi, musel by po sobě zanechat nějaké stopy.

Ty zde ovšem neexistují!

Mnoho zavražděných zvířat má odstraněny pohlavní orgány. Opravdu by mohlo jít o výzkum mimozemšťanů zaměřující se na reprodukci živočichů na Zemi?

POKRAČUJE TESTOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ?

Mohly některé orgány zvířat posloužit například k lékařským pokusům souvisejícím s transplantacemi? Některé hypotézy zmiňují i výzkum nových biologických či technologických zbraní nebo například testování nových laserových skalpelů.

Je ovšem nutné vzít v potaz, že zohavování dobytka se děje bez větších změn už přibližně 40 let, s většími či menšími pauzami. A to nejen ve Spojených státech. Mrtvá kráva s odstraněnými genitáliemi, očima a jazykem je nalezena v červnu 2002 také na farmě v Duraznu, 300 kilometrů severně od Montevidea v jihoamerickém státě Uruguay.

Policista CARMELO VIDALLIN uvádí: „Na místě nebyly nalezeny žádné stopy po krvi, ani po zápase s jiným zvířetem.“ Den po šokujícím nálezu je v oblasti Soriano (západní Uruguay) zaznamenán nález další zohavené krávy.

Její jazyk a slinné žlázy jsou vyoperovány, stejně jako mléčné žlázy, konečník a genitálie. Několik podobných případů se objevuje také v Argentině. Probíhá zde snad také testování?

Laboratorní vyšetření mrtvých zvířat v některých případech objevují některé nevysvětlitelné anomálie. Měření na místě nálezů ukazují zvýšenou radiaci.

OBAVÁM NENÍ KONEC DODNES

Zatím poslední medializovaný případ zabití a znetvoření dobytka se odehrává letos v květnu v jihokanadské provincii Saskatchewan. HEATHERHARRIS nachází na své farmě mrtvou březí krávu, která má odstraněný konečník, pohlavní orgány, vemeno, oba dva pysky, jedno ucho a jedno oko.

Zvíře má také vyříznutý jazyk. Všechny řezy jsou prý přesné a čisté. Okolo mrtvé krávy nejsou žádné stopy krve ani žádné jiné stopy, které by zanechal člověk nebo jiné zvíře. Veterinářka KATHLEEN FRANCIS se prý za celých 11 let své práce s něčím podobným nesetkala.

„Okolo mrtvoly nebyla absolutně žádná krev, což je hodně divné..,“ zdůrazňuje lékařka. Vylučuje, že by kráva mohla být obětí nějakého predátora. Na řezy musely být údajně použity nějaké neobvyklé nástroje.

Snad laserový skalpel nebo technologie nám dosud neznámá?

Mohl něco takového udělat predátor? Chybějící stopy po zápase nebo po zubech ovšem něčemu takovému nenasvědčují.

PROČ SE ZPŮSOB VRAŽDĚNÍ NEMĚNÍ?

Zopakujme si, že záhadné případy zohavování dobytka jsou zaznamenávány od 60. let minulého století. Nic ovšem nevylučuje, že k nim mohlo docházet už dříve, aniž by se o tom mluvilo. Co se ovšem za celou záhadou skrývá?

Kdyby šlo o armádní pokusy a testování, způsob zohavování dobytka by se zřejmě v průběhu času změnil v závislosti na postupném vývoji experimentů. To se ovšem nestalo. A riskovala by vůbec armáda celých 40 let možné odhalení?

Tradice sekty by možná dokázala celé ty roky přežít, ale stále není jasné, jak by někdo mohl zvíře zabít a rozřezat bez zanechání stop. Že by k nám tedy opravdu přilétali mimozemšťané a prováděli zde své pokusy?

Proč by se ale celá desetiletí zaměřovali na stále stejné orgány?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Velký strach z budoucnosti
nasehvezdy.cz

Velký strach z budoucnosti

Zažívá obrovské štěstí,...
Nezbytná součást střešních oken
rezidenceonline.cz

Nezbytná součást střešních...

Optimální množství denního světla i podpora tepelného...
Nevyjasněné úmrtí Reye Rivery: Zločin, který zůstal nepotrestán?
epochalnisvet.cz

Nevyjasněné úmrtí Reye Rivery:...

Je večer 16. května 2006. Američan Rey Rivera...
Vyženou Havlovou fanoušci do daleké ciziny?
nasehvezdy.cz

Vyženou Havlovou fanoušci do...

Herečka a bývalá první...
Lasagne s červenou čočkou a žampiony
tisicereceptu.cz

Lasagne s červenou čočkou a...

Rychlý lehký pokrm, který zvládnete...
Jak jsem přestala hrát karty a sázet se
skutecnepribehy.cz

Jak jsem přestala hrát karty...

Nejen muž, když se napije, dělá...
Zámek Plumlov: Stavba, která rozkmotřila otce se synem
epochanacestach.cz

Zámek Plumlov: Stavba, která...

Velké ambice měli stavitelé...
Bylinky: Nenechte se zaskočit problémy s pamětí
panidomu.cz

Bylinky: Nenechte se zaskočit...

Snažíte se na něco vzpomenout, ale moc se vám...
7 nejstarších měst světa
epochaplus.cz

7 nejstarších měst světa

Dávní obyvatelé sem přišli už před...
Na počtu terapií se rok pandemie výrazně nepodepsal
epochaplus.cz

Na počtu terapií se rok...

Na pražské klinice asistované reprodukce IVF...
Omega na Olympijských hrách opět nechybí
iluxus.cz

Omega na Olympijských hrách...

Zlatá medaile, známá jako nejvyšší cena na...
Astronomové poprvé spolehlivě zaznamenali disk hmoty umožňující vznik měsíců kolem extrasolární planety
21stoleti.cz

Astronomové poprvé spolehlivě...

Díky radioteleskopu ALMA se astronomům vůbec...