Skip to content

Záhadná úmrtí dobytka

Chovatel dobytka z amerického Kansasu kontroluje své stádo, když tu spatří jednu z krav nehybně ležet u ohrady. Přichází blíž a zjišťuje, že je mrtvá. Chybí jí oči a jedno ucho, její jazyk je vyříznutý. Další objev muže udiví ještě víc. Kráva má čistým řezem odstraněny pohlavní orgány, ale hlavně – v těle se nenachází ani kapka krve!

Jako by někdo ze zvířete veškerou krev vysál… Podobných případů záhadného znetvořování dobytka začíná přibývat.

Proč vlastně?

Zohavováním dobytka ve Spojených státech je veřejnost poprvé zděšena už v 60. letech minulého století. Jsou nacházeny desítky kusů dobytka, zavražděného způsobem, který nikdo nedokáže vysvětlit. Všechny tyto případy se přitom v určitých znacích shodují. Krávy, ovce nebo koně mají vyjmuté vnitřnosti, nejčastěji chybí pohlavní orgány, jazyk, pysky a oči.

Jde o dílo neznámé sekty, která zvířecí orgány využívá pro své zvrácené rituální obřady? Na místě však chybí jasné stopy po pachatelích. Svědci mluví o pozorování podivných létajících světelných objektů, které se v inkriminovanou dobu objevují v blízkosti míst nálezů zavražděných zvířat. Mohlo by snad jít o nějaký tajný výzkum armády?

Související články

Duch hraběnky Amálie pod Brnem: Opravdu existuje?

K legendám o brněnském podzemí patří příběh hraběnky Amálie. Ve sklepeních prý vraždila milence a bloudí tam dodnes. Šlechtický rod Bubnů patří k nejstarším v českých zemích, o kterém jsou zmínky již ve 14. století. Hraběnka Amálie z tohoto rodu je skutečnou postavou, která v devatenáctém století žila v Brně. Narodila se někde kolem roku […]

Dívka se slzami z křišťálu: Pro svět medicíny úplná novinka!

Nacházíme se v roce 1996 v Libanonu. Dvanáctiletá dívka Hasnah Mohamed Meselmani je na cestě domů ze školy. Náhle něco ucítí v oku. Prvotní domněnka, že se jedná o obyčejnou slzu se mění ve chvíli, kdy dívka svírá v ruce kousek křišťálu! Překvapené děvče utíká domů, kde překvapeným rodičům vylíčí celou událost. Ti nelení a […]

Nalezl německý inženýr bájný poklad?

Zatímco většina Evropy je zmítána hrůzami druhé světové války, na Podblaniku panuje klid. Na návrší mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Libouní stojí muž s malířskou paletou a na plátno před sebou zachycuje panorama Blaníků. Objevil nedaleko odtud též naleziště zlata?! KAM ZMIZELY PLÁNY NALEZIŠŤ? Je to německý důlní inženýr a správce zlatodolu v nedalekém Roudném […]

Nebo snad mimozemšťanů?

Nálezy mrtvých, zohavených kusů dobytka jsou skutečně šokující. Přinejmenším zvláštní je ovšem fakt, že okolo za-vražděného zvířete nebývají žádné stopy po pachatelích.

PONÍK PŘIŠEL O MOZEK I MÍCHU

První mediálně známý případ se odehrává v americkém státě Colorado v roce 1967. AGNES KING a její syn HARRY postrádají svého tříletého poníka, který se 7. září nevrátil z pastvy. Po dvou dnech hledání nachází Harry zvíře v děsivém stavu. Jeho hlava i krk jsou staženy z kůže a odstraněno je i maso a veškerá tkáň. Od koňského těla tak vyčnívá jen bílá, očištěná lebka s kusem krční páteře.

Podle Harryho prý na místě není absolutně žádná krev a z mrtvoly je cítit podivný zápach, pravděpodobně jakýchsi medikamentů. Při ohledání okolí pak Kingovi nacházejí 15 podivných kruhů mírně vytlačených v hlíně, jinak nic.

Jde snad o otisky nějakého létajícího stroje, který zde přistál?

Několik svědků z různých částí Colorada uvádí, že 7. září 1967 spatřili na obloze tři červenooranžové prstence pohybující se vysokou rychlostí.

Nenechte si ujít

Navštívil přitele v roce 1918 již zemřelý poručík?

Dne 7. prosince 1918 měl mladý osmnáctiletý poručík David McConnell za úkol přeletět se svým dvouplošníkem z domovského Scamptonského letiště na náhradní, vzdálené asi 100 kilometrů. Zde měl stroj zanechat a odtud se vrátit jiným strojem. Přestože bylo špatné počasí s hustou mlhou, rozhodl se poručík, že úkol dokončí. Chtěl se vrátit na základnu tak, […]

VIDEO: Japonský matematik obchází přírodní zákony!

Často se říká, že nic není takové, jak se na první pohled zdá. Stejné přirovnání by se dalo použít na i trojrozměrné optické iluze geniálního japonského matematika Kokičiho Sugihary. Jedním z jeho mnoha výtvorů je zdánlivě obyčejná šipka. Na první pohled vidíme šipku, připevněnou na dřevěném podstavci, která míří vpravo. A nemýlíte se? Sledujte pozorně, […]

Etna se dává do pohybu: Dojde ke katastrofě?

Největší evropská sopka Etna se podle nejnovějších studií pomalu ale jistě přibližuje k moři. Na tuto skutečnost upozorňují vědci v souvislosti s tím, že je nyní sopku třeba více hlídat. Její posun může totiž způsobit nejen sesuvy půdy, ale také nepředvídané erupce sopky. Rychlost skluzu sopky je 14 milimetrů ročně. “Není zatím důvod nijak panikařit, […]

DUANE MARTIN z Lesní správy Ministerstva zemědělství USA, který dostává případ k prošetření, uvádí: „Smrt tohoto poníka je tím nejzáhadnějším úkazem, jaký jsem kdy viděl.“ Při pitvě zvířete je zjištěno, že postrádá některé orgány z břišní dutiny, mozek a v páteři není mícha ani mozkomíšní mok.

V okolí nálezu je naměřena zvýšená radiace.

PROČ SE KREV NESRAZILA?

Jiný záhadný případ se odehrává v Dulce na severu Nového Mexika, kdy 24. března 1978 nachází MANUEL GOMEZ mrtvého svého jedenáctiměsíčního býčka. Někdo odstranil zvířecí pohlavní orgány. Zřejmě skalpelem. Vnitřní orgány jsou sice zvířeti ponechány, ale stav, v jakém se nacházejí, nedokáže nikdo vysvětlit. „Játra i srdce byla bílá a houbovitá.

Oba orgány měly konzistenci jako burákové máslo,“ říká policista GABRIEL VELDEZ. Zatímco býk musí být v době nálezu mrtvý už asi pět hodin, údajně vypadá jako čerstvě zabitý a jeho krev má růžovou barvu. Jak je ale možné, že krev prý zůstává svěží i po několik dalších dní, když normálně by mělo dojít ke sražení během několika málo hodin?

Anomálie se objevují také při laboratorním zkoumání jater. Obsah zinku je údajně čtyřikrát vyšší, než je normál.

Odborníci provádějící testy nedokážou tento jev ničím vysvětlit.

FARMÁŘI SE ZDAJÍ BÝT SLEPÍ

Co ještě doprovází podivná úmrtí zvířat? V několika případech dochází k jejich zabití a zohavení doslova za zády farmářů, kteří ovšem nic nepostřehnou. Na ranči v Utahu provádějí v roce 1997 dva muži značkování dobytka. Přibližně po hodině práce se asi o necelých 300 metrů vzdalují od stáda. Ačkoli předtím nic neobvyklého nezaznamenali, zanedlouho nacházejí jeden kus dobytka zcela vyvrhnutý.

Kráva nemá vnitřní orgány a chybí i některé svaly. Přitom na místě není nalezena žádná krev ani stopy po pachatelích. Kdo mohl něco takového nepozorovaně spáchat tak blízko farmářů? Zkoumáním zabité krávy je zjištěno, že pachatel musel zřejmě použít velký ostrý nástroj, a na vyjmutí orgánů navíc skalpel.

Kdo všechny ty orgány odnesl?

Čisté řezy způsobené jakoby laserovým skalpelem a žádná krev. Mohlo by jít o nějaký tajný výzkum nových technologií?

UFO NEMUSEJÍ BÝT JEN MIMOZEMSKÁ!

Počty hlášených případů záhadně znetvořeného dobytka už v roce 1979 čítají na 8 000 kusů. Řezy na zvířatech jsou údajně prováděny s chirurgickou přesností, jako by při nich bylo použito laserového skalpelu. Dokonce ani při odříznutí kosti nezůstávají žádné úlomky. Jde prý o naprosto čistou práci.

Některá nalezená zvířata prý mají na končetinách stopy nasvědčující tomu, že je na dané místo někdo přitáhl. Přitom se ovšem v okolí nevyskytují žádné stopy po pneumatikách, lidech ani jiných zvířatech. Spadlo snad znetvořené zvíře z nebe? Desítky svědků mluví o tom, že viděli neznámý létající stroj „nasát“ zvířata dovnitř a odletět s nimi.

Unášejí je snad mimozemšťané, aby je mohli zkoumat, a pak je zase vyhodí na místo, odkud je vzali? UFO jako neidentifikovaný létající předmět ovšem nemusí být vždy vesmírným plavidlem mimozemšťanů.

Mohlo by se prý například jednat o dosud utajovaný stroj vyvinutý armádou.

ARMÁDNÍ TESTY S RADIACÍ?

Případů záhadného znetvořování dobytka stále přibývá. Objevují se ve státech Montana, Idaho, Iowa, Nové Mexiko, Pensylvánie, Kansas, Colorado, Texas, Virginia a jinde po celých Spojených státech. Může zde probíhat nějaký tajný experiment americké armády? Některé výpovědi svědků zmiňují přítomnost záhadné zelené nebo černé helikoptéry, která údajně vypadá jako vojenská.

Stopy po helikoptéře se prý také v několika případech objevují přímo v půdě nedaleko šokujících nálezů. Některé hypotézy hovoří o tajném projektu, který má za úkol sledování radioaktivních účinků na živé organismy. V okolí nalezených mrtvých zvířat totiž opravdu bývá často naměřena zvýšená radioaktivita. Je možné, že inkriminované oblasti byly vystavovány radioaktivnímu záření?

Účinky záření se prý jako první projevují právě na měkkých tkáních, jako jsou například části tlamy (jazyk, pysky) či pohlavní orgány.

Přilétá sem snad někdo sbírat vzorky na testování?

Do vyšetřování neobvyklých případů je zapojena policie i FBI. Uspokojivé vysvětlení ale stále nikdo nepřináší.

DÍLO PREDÁTORA, NEBO SKALPELU?

Do vyšetřování je zapojena nejen policie, ale brzy také FBI (americký Federální úřad pro vyšetřování). Agent FBI KENNETH ROMMEL dochází při svém vyšetřování k závěru, že se jedná o dílo predátorů. Nikdo ovšem není schopen říci, o jakého predátora by se mohlo jednat. Pitevní zprávy navíc jasně uvádějí, že na mrtvých zvířatech jsou řezy způsobené nejspíš ostrým skalpelem.

O napadení jiným zvířetem, o stopách po zápase nebo něčích zubech není ve zprávách ani zmínka. Podle čeho tedy Rommel dospěl ke svému závěru? Záznamy FBI, které shrnují způsoby zohavení dobytka, navíc uvádějí, že ve 14 procentech chybí jedno nebo obě oči, ve 33 procentech nemají zvířata jazyk, ve 48 procentech je odstraněn konečník, a dokonce v 74 procentech jsou pryč pohlavní orgány.

Mohlo tedy jít o dílo nějakého predátora? Ten by ale zřejmě zvíře potrhal celé a nevybíral by si jen jeho určité specifické části.

Jedná-li se však o dílo člověka, jaký by potom byl jeho motiv?

PODEZŘELÉ JSOU I NÁBOŽENSKÉ RITUÁLY

V souvislosti se zohavováním dobytka se také mluví o různých sektách a náboženských skupinách působících na hranici zákona. Evangelický duchovní BOB LARSON (*1944), působící v Arizoně, se domnívá, že zvířata jsou zabíjena členy nebezpečných sekt a obětována údajnému satanovi. Může být třeba krev z mrtvých krav popíjena při obřadech?

Podobně lze prý vysvětlit i chybějící orgány, které údajně mohou někteří využívat při pohanských rituálech pro věštění z vnitřností. Každopádně pokud by se jednalo o dílo člověka pohybujícího se po zemi, musel by po sobě zanechat nějaké stopy.

Ty zde ovšem neexistují!

Mnoho zavražděných zvířat má odstraněny pohlavní orgány. Opravdu by mohlo jít o výzkum mimozemšťanů zaměřující se na reprodukci živočichů na Zemi?

POKRAČUJE TESTOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ?

Mohly některé orgány zvířat posloužit například k lékařským pokusům souvisejícím s transplantacemi? Některé hypotézy zmiňují i výzkum nových biologických či technologických zbraní nebo například testování nových laserových skalpelů. Je ovšem nutné vzít v potaz, že zohavování dobytka se děje bez větších změn už přibližně 40 let, s většími či menšími pauzami. A to nejen ve Spojených státech.

Mrtvá kráva s odstraněnými genitáliemi, očima a jazykem je nalezena v červnu 2002 také na farmě v Duraznu, 300 kilometrů severně od Montevidea v jihoamerickém státě Uruguay. Policista CARMELO VIDALLIN uvádí: „Na místě nebyly nalezeny žádné stopy po krvi, ani po zápase s jiným zvířetem.“ Den po šokujícím nálezu je v oblasti Soriano (západní Uruguay) zaznamenán nález další zohavené krávy.

Její jazyk a slinné žlázy jsou vyoperovány, stejně jako mléčné žlázy, konečník a genitálie. Několik podobných případů se objevuje také v Argentině.

Probíhá zde snad také testování?

Laboratorní vyšetření mrtvých zvířat v některých případech objevují některé nevysvětlitelné anomálie. Měření na místě nálezů ukazují zvýšenou radiaci.

OBAVÁM NENÍ KONEC DODNES

Zatím poslední medializovaný případ zabití a znetvoření dobytka se odehrává letos v květnu v jihokanadské provincii Saskatchewan. HEATHERHARRIS nachází na své farmě mrtvou březí krávu, která má odstraněný konečník, pohlavní orgány, vemeno, oba dva pysky, jedno ucho a jedno oko. Zvíře má také vyříznutý jazyk. Všechny řezy jsou prý přesné a čisté.

Okolo mrtvé krávy nejsou žádné stopy krve ani žádné jiné stopy, které by zanechal člověk nebo jiné zvíře. Veterinářka KATHLEEN FRANCIS se prý za celých 11 let své práce s něčím podobným nesetkala. „Okolo mrtvoly nebyla absolutně žádná krev, což je hodně divné..,“ zdůrazňuje lékařka. Vylučuje, že by kráva mohla být obětí nějakého predátora.

Na řezy musely být údajně použity nějaké neobvyklé nástroje.

Snad laserový skalpel nebo technologie nám dosud neznámá?

Mohl něco takového udělat predátor? Chybějící stopy po zápase nebo po zubech ovšem něčemu takovému nenasvědčují.

PROČ SE ZPŮSOB VRAŽDĚNÍ NEMĚNÍ?

Zopakujme si, že záhadné případy zohavování dobytka jsou zaznamenávány od 60. let minulého století. Nic ovšem nevylučuje, že k nim mohlo docházet už dříve, aniž by se o tom mluvilo. Co se ovšem za celou záhadou skrývá? Kdyby šlo o armádní pokusy a testování, způsob zohavování dobytka by se zřejmě v průběhu času změnil v závislosti na postupném vývoji experimentů. To se ovšem nestalo.

A riskovala by vůbec armáda celých 40 let možné odhalení? Tradice sekty by možná dokázala celé ty roky přežít, ale stále není jasné, jak by někdo mohl zvíře zabít a rozřezat bez zanechání stop. Že by k nám tedy opravdu přilétali mimozemšťané a prováděli zde své pokusy?

Proč by se ale celá desetiletí zaměřovali na stále stejné orgány?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

K zabití dvou miliard lidí by stačil pouhý jeden gram nového jedu
21stoleti.cz

K zabití dvou miliard lidí by...

Podle nové studie existuje na světě jeden...
Královský luxus pro vyvolené
rezidenceonline.cz

Královský luxus pro vyvolené

Vybavit interiér, který budou užívat nejbohatší z bohatých,...
Do finále barmanské soutěže Chivas Masters míří Filip Jančárek
iluxus.cz

Do finále barmanské soutěže...

Barmanská mixologická soutěž Chivas Masters...
Jak se před uhranutím chrání Rusové? Odpověď vás překvapí!
epochalnisvet.cz

Jak se před uhranutím chrání...

Věříte, že nenávistný pohled může na člověka přivolat...
Výstava Cosmos discovery láká fanoušky vesmíru do Brna
21stoleti.cz

Výstava Cosmos discovery láká...

V areálu brněnského Výstaviště je již...
Bolek Polívka: Trpí bolestmi!
nasehvezdy.cz

Bolek Polívka: Trpí bolestmi!

Herec Bolec Polívka (68) prožívá krušné...
Urychlovače částic pomohou zvítězit nad rakovinou – budoucnost je v rukách mladých vědců
21stoleti.cz

Urychlovače částic pomohou...

Rakovina je u dospělé populace druhou nejčastější...
Tereza Kostková: Proč plakala pro svého otce?
nasehvezdy.cz

Tereza Kostková: Proč...

Nešťastně zvolená slova novinářů uvedla řadu...
VIDEO: 19 děsivých věcí zachycených na kameru
epochaplus.cz

VIDEO: 19 děsivých věcí...

Každému z nás se už někdy stalo...
Co všechno jste nevěděli o vších?  
epochaplus.cz

Co všechno jste nevěděli o...

Zatímco o vši dětské se dá říci, že je sice...
Víte, kolik bakterií nosíme v těle?
epochalnisvet.cz

Víte, kolik bakterií nosíme...

Bakterie jsou všude kolem nás a my je do sebe i...
Justiniánův mor: Mrtví na tom jsou líp než živí
epochaplus.cz

Justiniánův mor: Mrtví na tom...

Lidé pracují ve spěchu. Mrtvá těla skládají na...