Skip to content

Záhady turecké hory Nemrut Dag a jejích anomálií

Na vrcholu 2150 metrů vysoké hory v Malatském pohoří na horním toku řeky Eufrat leží ruiny majestátního chrámu. Tajemné návrší hory Nemrut Dag nechává zarovnat na rovnou plochu v 1. století př. n. l. panovník Antiochus I. Právě zde pak káže vystavět svou vlastní sochu ve společnosti antických bohů.

Pýchu nepříliš významného krále dalece překračují další tajemství, která horu obestírají. Nachází se zde skutečně nejstarší horoskop světa? A jsou uvnitř hory ukrytá těla mumifikovaných králů?

Trůny, na nichž sedí bezhlaví vládci. Foto: Wikimedia Commons

Pyšný a marnivý král Antiochus I. (86–38 př. n. l.) se rád obklopuje luxusem. Svoji velikost si den za dnem dokazuje prostřednictvím nových nápadů. Některé z nich jsou jak z dílny ješitného pomatence, jiné zaslouží obdiv za neotřelou vynalézavost.

Těžko určit, kam patří jeho záměr odstranit vršek posvátné hory Nemrut Dag v Malatském pohoří na východě Turecka a zřídit kolem kamennou galerii soch bohů. Jistě bohulibé gesto, chtělo by se říci. Kdyby se však mezi bohy neskvěla i Antiochova maličkost.

Obří podobizna sebevědomého vladaře dokonce stojí vedle nejvyššího řeckého boha Dia! Po smrti krále je tato oblast často sužována zemětřeseními, která mají za následek, že na Nemrut Dag jsou všechny památky poničené.

Přichází snad časté záchvěvy země jako trest za troufalost dávného panovníka?

Východní terasa chrámu. Foto: Wikimedia Commons
KDO SESTAVUJE HOROSKOP?

Mezi dalšími památkami této lokality se má údajně nacházet i honosná hrobka krále Antiocha a jeho příbuzných. Ta, stejně jako tělo vladaře, zatím odolává pátrání všech badatelů a archeologů. Pokud se v místě skutečně nachází, čeká již tisíce let na své odhalení.

Ještě před svou smrtí nechává pravděpodobně Antiochus vytesat do jednoho z kamenů na hoře Nemrut Dag cosi, co láme hlavu odborníkům i turistům. Posvátné desce dominuje lev ozdobený srpkem měsíce. Zbytek zobrazuje oblohu, kterou zdobí celkem 19 zřetelných hvězd.

Podle některých pramenů jde o uspořádání planet Merkura, Jupitera, Marsu a také Měsíce. Konstelace hvězd má odpovídat přesně 7. červenci roku 62 př. n. l. Proč rytina obsahuje právě toto datum? Je tento den svědkem nějaké výjimečné události?

Někteří badatelé věří, že toto datum odpovídá návštěvě mimozemské civilizace! Také podle švýcarského badatele Ericha von Dänikena (*1935) mohou být vědomosti Antiochova okolí darem z kosmu.

Hora Nemrut Dag. Foto: Wikimedia Commons
ŽIJÍ ZDE TAJEMNÍ BĚLÁSKOVÉ?

Prostředí kolem turecké hory Nemrut Dag oplývá i dalšími mystérii. Podle prastarých legend se v podobných zapadlých místech východního Turecka pohybují ve starověku velmi neobvyklé bytosti. Tělesnou konstitucí obyčejní lidé mají údajně nenapodobitelně zářivě bílou barvu vlasů.

Také jejich oči jako by žhnuly světelnou září. Bělostní muži prý nejsou svému okolí nebezpeční a přebývají v podzemních městech v různých oblastech. Tajemní albíni postupem času mizí, ale období trvání království Kommagéné (163 př. n. l.–72 n. l.) je snad zastihuje i v blízkosti krále Antiocha. Kromě mocnáře prý navštěvují také prostý lid. „Vyprávění o národě ‚albínů‘ se zachovala na Blízkém východě v mnoha starověkých spisech a pověstech.

Zkazky na toto téma kolují dokonce na tureckém venkově dodnes. Některá posvátná místa jsou také stále spojována s existencí záhadných bělovlasých bytostí,“ uvádí český cestovatel Zdeněk Micka (*1975). Skutečně žijí v místních podzemních světech tajemní dobrosrdeční albíni? Nejde o pouhé nedorozumění, či dokonce smyšlenou báchorku? Pravda se možná ukrývá v samém nitru tajuplného pahorku!

Zdeněk Pospíšil

Foto: Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články