reklama
25. června: Den zjevení v bosenské Medžugorji připomíná sérii mariánských zjevení z roku 1981.
Domů     Neobjasněné události
Zmizelý archiv Pobaltí mohl mít pro mnoho lidí hodnotu života nebo smrti
Mirek Brát
od Mirek Brát 29.12.2021
1.6tis
Sovětská armáda vstupuje do Estonska v roce 1940. Zdroj foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
181
SDÍLENÍ
1.6tis
ZOBRAZENÍ

Zámek Dívčí hrad je opevněný renezanční zámek na ostrohu nad říčkou Osoblaha v okrese Bruntál. V roce 1945 se v jeho zdech ocitl tajný německý archiv obsahující dokumenty z trojice pobaltských zemí.

Jednalo se o  Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Brzy se však archivu zmocní Rudá armáda a odveze jej neznámo kam. Co mohly tajné archivní dokumenty obsahovat?

Sovětská armáda vstupuje do Estonska v roce 1940. Zdroj foto:   Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Německý voják komunikuje v Litvě s místními obyvateli židovského původu. Zdroj foto: Bundesarchiv, Bild 146-2000-009-04A / Hanisch / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons

Němečtí důstojníci v estonském hlavním městě Tallinu v roce 1941. Zdroj foto: Bundesarchiv, Bild 183-B08041 / Hausen, v. / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons


Lotyšský legion zbraní SS. Zdroj foto:   Bundesarchiv, Bild 183-J16133 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons

Zámek Dívčí hrad. Zdroj foto:  Sovicka169, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Archivní materiály se na zámek Dívčí hrad dostaly v lednu 1945. V té době byl zámek sídlem gestapa, jednalo se tak o navýsost bezpečné místo k uložení tajných dokumentů. Archivní materiály z Pobaltí přivezla kolona automobilů německého Wehrmachtu.

Zámek Dívčí hrad. Zdroj foto: Sovicka169, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Evakuované dokumenty z Pobaltí

V březnu roku 1945 zámek obsazuje Rudá armáda. Množství dokumentů zde uskladněných samozřejmě neunikne pozornosti, jedná se však o frontové vojáky, kteří obsah archivu správně neocení. Po ukončení války se do kontaktu s neznámými archiváliemi dostanou příslušníci československé finanční stráže.

Ti již rozpoznají cennost takového nálezu a uvědomí svoje nadřízené. Zároveň však podají zprávu i veliteli místní posádky Rudé armády. Zde již Sověti jednají velmi rychle.

Němečtí důstojníci v estonském hlavním městě Tallinu v roce 1941. Zdroj foto: Bundesarchiv, Bild 183-B08041 / Hausen, v. / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

Na zámek přijíždějí nákladní automobily a archiv odvážejí neznámo kam. Sovětský velitel transportu se před nakládkou údajně prokáže dokumentem s rozkazem přímo od generálního štábu Rudé armády v Moskvě.

Paradoxní je, že teprve za dva měsíce přichází na zámek Dívčí hrad zamítavé stanovisko k vývozu archivu od československého ministerstva vnitra. Podle očitých svědků bylo mezi dokumenty i množství velmi starých archiválií vázaných v kůži, které byly datovány do období konce carské vlády a nástupu bolševiků k moci.

Archiv cenný i nebezpečný

Lze předpokládat, že pobaltský archiv uložený na zámku Dívčí hrad mohl obsahovat cenné i „výbušné“ informace, jejichž zveřejnění by nemuselo být Sovětům po chuti. Historie Pobaltí před druhou světovou válkou i během ní, byla velmi bolestivá a komplikovaná.

Nejen ve vztahu k nacistickému Německu, ale i k Sovětskému svazu. Rudá armáda obsadila tyto země pod záminkou ochrany v roce 1940.

Lotyšský legion zbraní SS. Zdroj foto: Bundesarchiv, Bild 183-J16133 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

Když později vstupuje na jejich území německá armáda, vítají ji obyvatelé Pobaltí jako osvoboditelku od ruského útlaku. Složitá byla situace i před druhou světovou válkou, kdy neutrální Pobaltí čelilo soustavnému tlaku Sovětského svazu, který by zde rád nalezl odbytiště pro zahraniční vývoz socialistické revoluce.

V roce 1949 pak začaly masové deportace odbojných Litevců, Lotyšů i Estonců na Sibiř. Místo nich přicházeli do Pobaltí etničtí Rusové. Litva, Lotyšsko a Estonsko dále existovaly jako sovětské socialistické republiky.

Pokud by archiv zabavený na zámku Dívčí hrad obsahoval například i seznamy osob, které sympatizovaly s německou okupační správou, měli by Sověti již připravenou „černou listinu“.

Německý voják komunikuje v Litvě s místními obyvateli židovského původu. Zdroj foto: Bundesarchiv, Bild 146-2000-009-04A / Hanisch / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

V takovém případě měl zmizelý archiv pro mnoho lidí cenu života nebo smrti, o historické hodnotě starších archiválií ani nemluvě. Na straně druhé spáchali Němci v Pobaltí řadu hrůzných zločinů na židovském obyvatelstvu, při kterých jim asistovaly i jednotky z řad místních. I o tom mohl archiv ze zámku Dívčí hrad poskytnout cenné informace.

Foto: 1 - Sovicka169, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Bundesarchiv, Bild 183-B08041 / Hausen, v. / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons, 3 - : Bundesarchiv, Bild 183-J16133 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons, 4 - Bundesarchiv, Bild 146-2000-009-04A / Hanisch / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons, 5 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Filip Appl 23.6.2022 1.6tis
Obří pavouci jsou odedávna oblíbeným tématem spisovatelů či režisérů. Zkazky z některých zemí však naznačují, že za vším je víc než jen populární téma. Asi nejslavnějším zástupcem obřích pavouků ve světě kryptozoologie je děsivý africký Jba Fofi. Po jeho stopách se v minulých desetiletích vydává především britský kryptozoolog William Gibbons (*1958). Ten v africké divočině původně pátrá po […]
od Dalibor Vrána 22.6.2022 2.2tis
Tzv. Tulliho papyrus je považován za možná největší důkaz o přítomnosti mimozemšťanů ve starém Egyptě vůbec. Má to ale jeden háček. Nikdo ho nemůže najít! Byl cíleně zničen? Svítek, který se údajně datuje do éry faraona Thutmose III. (vládl 1486–1425 př. n. l.), obsahuje svědectví o tom, jak z nebe sestoupil ohnivý disk. Patřit měl […]
od Dalibor Vrána 21.6.2022 2.8tis
Sebevražedný, vlastnoručně napsaný dopis amerického zpěváka Kurta Cobaina (1967–1994), se stává podezřelou okolností jeho smrti. Že tu něco nehraje, si jako první všímá soukromý detektiv Tom Grant, kterého si najala vdova po zesnulém, herečka a zpěvačka Courtney Love (*1964). Celý dopis po drtivou většinu rozsahu vůbec nepůsobí jako rozloučení se světem. Cobain zde píše o […]
od Eva Soukupová 20.6.2022 1.8tis
V průlivu Long Island Sound u amerického pobřeží leží malý ostrov zvaný Charles island. Na něm je prý ukryté aztécké zlato a k tomu ještě poklad obávaného piráta kapitána Kidda. Jenže ostrov i cennosti jsou prokleté a ten, kdo se jich pokusí zmocnit, si podepisuje rozsudek smrti.     Malý ostrov patřící k americkému státu […]
od Mirek Brát 18.6.2022 1.4tis
Blízká setkání prvního druhu se v minulosti nevyhnuly ani slavným osobnostem. Patřil k nim i německý básník Goethe. Záhadná událost se stala v době, kdy byl pozdější známý literát teprve šestnáctiletým studentem. Co vlastně Goethe pozoroval? V roce 1765 cestoval Goethe do Lipska. Putování mu znepříjemňoval nejen vytrvalý déšť, ale i špatný stav komunikací. V lokalitě mezi městy […]