Skip to content

10 nejzáhadnějších fotek z Marsu: Jsou tajemné útvary dílem cizích bytostí?

Na fotografiích Marsu se už desítky let objevují objekty připomínající živé tvory, jejich ostatky či umělé útvary, které tito tvorové mohli vybudovat. Jsou snímky sond důkazem obydlení Marsu, nebo za vše může jen lidská představivost, jak tvrdí vědci?

Mars, rudý soused Země, fascinoval už starověké civilizace a v moderní době navíc čím dál víc dráždí představivost lidstva. Mohl by být v současnosti či dávné minulosti obydlen? Podaří se někdy najít důkaz o životě na Marsu?

Už v roce 1976 vesmírná sonda pořídila snímek, který je dlouho považován za důkaz, že sousední planetu kdysi obývali či alespoň navštívili inteligentní stavitelé. Od té doby podobných snímků jen přibývá.

Poté, co začnou být záběry sond zveřejňovány na internetu, se také dostávají pod drobnohled uživatelů z celého světa. Mnozí z nich na fotkách nacházejí podivuhodné struktury a útvary, u nichž je těžké věřit v jejich přirozený původ.

Vypovídají o působení cizích bytostí na Marsu?

1. TVÁŘ CYNODiE: JE TO PORTRÉT MARŤANA?

Z floridského mysu Canaveral 20. srpna 1975 startuje nosná raketa Titan IIIE Kentaur a do kosmu vynáší sondu Viking 1. Ta o necelý rok později pořídí fotografii, která na desítky dalších let rozpoutá vášnivé diskuze.

V oblasti Cydonia v povrchu planety vystupuje obrovský, asi 2 kilometry dlouhý útvar, který vypadá jako lidská tvář se slzou pod jedním okem a zvláštním účesem, či snad dokonce helmou. Objekt zaujme i vědce.

Když pak na tiskové konferenci snímky Marsu představují veřejnosti, označují „tvář“ za pouhý optický klam, aby zabránili spekulacím o mimozemském životě. „Není to zvláštní, co dokáže hra světla a stínu?

Kdybychom pořídili stejný záběr o několik hodin později, byl by obličej určitě pryč,“ prohlašuje vědecký pracovník NASA Gerald A. Soffen (1926–2000). Později pořízené fotografie téhož útvaru skutečně zachycují jen neforemný vrchol.

Jenže někteří badatelé si trvají na svém. Tvář je podle nich skutečná! Počítačový specialista Mark Charlotto například v roce 1988 provádí analýzu snímku a získaná data tvrdí, o pouhou iluzi nešlo. Naopak má útvar vypadat jako obličej i z jiných úhlů a při jiném osvětlení.

Jak to tedy s tváří je? Jde jen o hru světel a stínů, nebo NASA později zfalšovala své snímky, aby zamezila panice?

2. MĚSTO INKŮ: JDE O STAROBYLÉ MARŤANSKÉ SÍDLIŠTĚ?

Sonda Mariner 9 mapuje povrch Marsu od listopadu roku 1971. Už následujícího února posílá k Zemi fotografie zvláštních útvarů, které objevila v oblasti jižního pólu. Jde o seskupení 12 čtvercových„plošin“, které vystupují z okolní krajiny.

Pravidelně tvarované „zdi“ jsou uspořádané tak, že připomínají uměle vytvořené starobylé sídliště. Dokonce i samotní vědci začnou komplexu s oficiálním názvem Angustus Labyrinthus přezdívat „Město Inků“. Nejprve se astronomové domnívají, že kuriózní struktura vznikla poté, co se do písku opřely poryvy větru ze dvou různých stran. Jenže útvar je příliš velký na to, aby šlo o písečné duny. Další informace Mariner 9 nezíská, neboť je ještě v říjnu téhož roku deaktivován.

V roce 2002 však kamera sondy Mars Global Surveyor odhalí, že Město Inků je součástí velké kruhové struktury o průměru 86 km. To astronomy vede k přesvědčení, že útvar vznikl po nárazu asteroidu na povrch planety.

Může ale dopad asteroidu vytvořit tak pravidelnou strukturu?

3. ZÁHADNÉ PYRAMIDY: KDO SKUTEČNĚ INSPIROVAL EGYPŤANY?

Další útvary připomínající starobylé pozemské stavby na snímcích k Zemi posílá jak Mariner 9, který v oblasti Elysium zachytí pyramidy, jejichž základny měří kolem 3000 metrů, tak sonda Viking. Ta vyfotí rovnou celé pole poseté pyramidami.

Zarážející je nejen jejich uspořádání, které prý odpovídá uspořádání staveb dávných středoamerických civilizací, ale také další útvar stojící mezi pyramidami. Ten totiž připomíná lidskou hlavu a podobá se egyptské sfinze, která střeží pyramidy v Gíze.

Také hlavě na Marsu se začne říkat Sfinga. Tím ale výčet marťanských pyramid nekončí. Nedaleko proslulé Tváře leží další, má pět stran namísto obvyklých tří nebo čtyř a hejich poměr odpovídá pravidlu zlatého řezu.

Může být tolik podobností a tolik symetrie být stále jen dílem přírody? Nebo je snad pravdivé tvrzení o stavitelích z nebes, kteří inspirovali pozemské starobylé civilizace? Americký kartograf Erol Torun je o umělém původu pyramid přesvědčen.

„V přírodě taková symetrie neexistuje,“ tvrdí.

4. ÚDAJNÉ OSTATKY MIMOZEMŠŤANŮ: LEŽÍ V PÍSKU LEBKA?

Australský fotograf a ufolog Michael Middleton patří do skupiny nejaktivnějších badatelů, kteří podrobně zkoumají záběry vesmírných sond. Právě on mezi snímky pořízenými sondou Spirit, která na planetě operuje v letech 2004– 2010, najde něco, co označí za možnou lebku mimozemšťana.

Symetrický oblý objekt má dva otvory v místech, kde lze očekávat oční důlky a nosní dírky taktéž odpovídají svému umístění. Dolní čelist je zabořená v písku. I výrazná světlá barva „lebky“ se liší od okolních hornin.

Vědci NASA míní, že na obrázku je jen zvláštně tvarovaný kámen a humanoidní lebku v něm rozpoznává pouze lidská fantazie. „Je těžké uvěřit, že by na Marsu vznikl přírodními procesy útvar, který se tak nápadně podobá lebce,“ oponuje Middleton. V jeho prospěch hovoří fakt, že podobných útvarů se na fotkách z Marsu našlo už několik. Na jedné z fotografií jde najít hned dva útvary s podobou lebky vedle sebe. Není to trochu příliš podobností na pouhou náhodu?

5. POSTAVY V KRAJINĚ: KDO SE PROCHÁZÍ PO MARSU?

Koncem roku 2007 se začíná internetem šířit fotografie, na níž je zachycená ženská postava v šatech či sukni s rukou nataženou vpřed. Mohlo by jít o snímek, kterých vznikly už tisíce. Pokud by ovšem nebyl zachycen na Marsu sondou Spirit.

I v tomto případě následují další podobné záběry. V březnu roku 2015 virtuální badatelé upozorní na snímek postavy s rozpaženýma rukama a v srpnu se na snímku z Marsu objeví další „ženská bytost“.Ufologové věří, že jsou to živé bytosti podobné člověku, a spojují si je s lebkami v písku, avšak NASA opět jako vysvětlení volí kámen.

Tímto vysvětlením ovšem zacloumá výpověď někdejší pracovnice NASA, která si říká Jackie. Žena vystupuje v rozhlasové show Coast to Coast, kde prohlašuje, že v roce 1979 pracovala na misi sondy Viking a na záznamu z Marsu viděla živé bytosti.

„Najednou jsme spatřili, jak se od horizontu blíží dvě postavy ve skafandrech. Nebyly to ale typické skafandry, šlo spíš o jakési ochranné obleky,“ vzpomíná Jackie. Mluví pravdu, nebo v rádiu vystoupila podvodnice toužící po slávě?

6. OBŘÍ KORÝŠI: VYFOTILA CURIOSITY ŽIVÉHO TVORA?

Postavy blízké člověku mají na Marsu i zvířecí společnost. Ale zřejmě ne takovou, o kterou by pozemšťan za normálních okolností stál. V červenci 2015 pořídí rover Curiosity snímek krajiny se skalními útvary, na níž si všímaví virtuální badatelé všimli krajně neobvyklého útvaru.

U skalní průrvy či ústí jeskyně poutá pozornost objekt, v němž mnozí poznávají gigantického kraba nebo pavouka odpočívajícího ve stínu. Útvar má ve svém středu kulaté „tělo“, ze kterého jako paprsky vychází několik „končetin“. Nedaleko něj pak hledači mimozemského života najdou ještě další útvar, který by mohl být mimozemským korýšem. Okamžitě se rozpoutají dohady nejen o tom, o jakého živočicha se jedná, ale také zda jde o živé organismy, či již dávno mrtvé zkamenělé tvory.

Fotografie se dostávají do rukou také odborníkům ze společnosti SETI, jejímž cílem je hledání mimozemského života. „Ti, kteří nám je posílají, jsou docela nadšení, protože tvrdí, že je na nich něco, co by se na prašném povrchu rudé planety neočekávalo,“ tvrdí šéf SETI Seth Shostak, poté však k překvapení mnohých opakuje stanoviska NASA.

Jde o prý o neobvyklé horniny a pareidolii, tedy schopnost mozku spatřovat v náhodných útvarech známé objekty. Šálí nás smysly i tentokrát?

7. BIOSTANICE ALFA: JE TO TAJNÁ ZÁKLADNA?

V dalším kontroverzním interview, zveřejněným před několika lety, vystupuje údajný bývalý voják z americké armády, uvedený jako kapitán Kaye. Muž prohlašuje, že strávil 17 let života na tajné misi na marťanské základně.

Jeho prohlášení se zdráhají uvěřit i ti nejbláznivější fanoušci sci-fi. Ovšem pak přichází virtuální astronom David Martines a prohlašuje, že tajnou základnu s názvem Biostanice Alfa skutečně za pomoci aplikace Google Mars.

Útvar dlouhý 200 metrů a 50 metrů široký má na rozdíl od okolního načervenalého terénu zářivě bílou barvu a viditelně vystupuje nad povrch. Stanice se skládá se z několika válců a nápadně připomíná futuristické dómy, které by tu v budoucnosti měly vybudovat první kolonisté.

Je možné, že kolonizace Marsu už dávno začala? Planetární geolog z arizonské univerzity Alfred McEwen má jiné vysvětlení. Podle něj není stanice skutečná a to, co Martines našel, je pouhou vadou na snímku způsobenou kosmickým zářením.

8. TAJEMNÉ SPIRÁLY: NĚKDO KRESLÍ PO PLANETĚ!

Celkem 296 dokonale souměrných spirál o průměru 5 až 30 metrů stáčejících se oběma směry je roztroušeno na ploše o rozloze 90 km², což odpovídá například velikosti města Ústí nad Labem. Takový nález by leckdo očekával například na náhorní plošině Nazca, která je záhadnými kresbami proslulá.

Téměř nikdo by ovšem nečekal tyto spirály na dně údolí Athabasca poblíž rovníku Marsu. Právě tam je ovšem kamera HiRISE sondy Mars Reconnaissance Orbiter v roce 2012 vyfotila. Kreslil si někdo inteligentní po povrchu planety, nebo pro spirály existuje přirozené vysvětlení?

Ani vědci s jistotou netuší. „Nejsou známy žádné mechanismy, které by přirozeně produkovaly spirálovité vzory v takovém rozsahu a četnosti v prostředí bohatém na led,“ připustili Andrew Ryan a Philip Christensen, kteří spirály studovali.

Zatím odborníci navrhují dvě možná vysvětlení. Podle prvního obrazce vytvořilo chladnoucí lávové jezero, které se propadalo různými prasklinami. V druhé verzi proti sobě z různých stran a v různých rychlostech proudily dva potoky lávy, a když procházely vedle sebe, střetly se a vytvořily spirálu.

Jde ovšem pouze o hypotézy, neboť současná věda nezná druh lávy, který by se takto mohl chovat.

9. MONOLIT: NEMŮŽE JÍT O DÍLO PŘÍRODY!

V roce 1968 natočí legendární režisér Stanley Kubrick (1928–1999) kultovní film 2001: Vesmírná odysea, který se už několikrát prokázal jako prorocký. Například se v něm objevuje poměrně výstižné vyobrazení tabletů.

A pozornost si zaslouží také monolity, které se ve filmu objevují. Temné bloky staví neznámá civilizace na jiné planety a jejich pomocí pak sleduje vývoj života na planetě. V roce 2009 totiž sonda Mars Reconnaissance Arbiter svou kamerou s vysokým rozlišením pořizuje záběr čehosi, co se filmovému monolitu nápadně podobá.

Snímek zachycuje zdánlivě dokonalou pravoúhlou, vzpřímenou strukturu, která by jen velice nepravděpodobně mohla vzniknout přirozenými procesy. Dokonce se začíná spekulovat, zda nejde o opracovaný blok z nedalekých skal, jak to dělaly i pravěké civilizace na Zemi.

byl snad podobný kamenný blok někým vztyčen uprostřed marťanské pustiny? „Monolit je pouhý kus skály, jde o obyčejný kámen střední velikosti,“ oponuje šéf mise Jonathon Hill. „Pouze vzbuzuje dojem, že vypadá jako geometricky dokonalý kvádr.

Kamera HiRISE nemá tak vysoké rozlišení, aby ukázala nejjemnější detaily.“

10. BLUDNÝ BALVAN: KÁMEN VYROSTL ZE ZEMĚ!

Rover Opportunity, který na Marsu přistál v lednu roku 2004 pro vědce z NASA ke svému desátému výročí připraví zvláštní překvapení. Po několik dnů zaznamenává krajinu kolem sebe a pak, 8. ledna 2014, posílá svému týmu na Zemi další obrázek.

Kámen, který je na něm patrný, zpočátku není ničím zvláštní. Rozruch ale vyvolá porovnání s fotografií stejného místa, která vznikla o 12 marsovských dnů dříve. Na ní totiž kámen chybí! Jak se tedy na druhou fotku dostal?

Podle prvotních odhadů jde o úlomek, který sem dopadl v důsledku meteorického deště. Satelitní snímky okolí vozítka z téže doby ovšem prokáže, že k dopadu žádného meteoritu nedošlo. Americký astrobiolog Rhawn Joseph přichází s tvrzením, že ve skutečnosti nejde o kámen, ale o houbu či jiný živý organismus, který vyrostl ze země.

Podle Josepha je objekt patrný už na fotografii z dřívějška, je jen velmi malý a až v dalších dnech se zvětšil. Chemický rozbor objektu přinese jen více otázek. Zjistí se totiž, že je obsahuje vysoké množství síry a hořčík a je v něm obsaženo dvakrát více manganu než u jakékoli dosud známé marťanské horniny.

To nasvědčuje tvrzení, že přiletěl z vesmíru. Jak je tedy možné, že dopad tělesa nezanechal stopy?

Foto: settegiorni.it, NASA, Google Mars
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Fasády, které mají šmrnc
rezidenceonline.cz

Fasády, které mají šmrnc

Stejně jako šaty dělají člověka, bez vhodně...
Experimenty na mezinárodní vesmírné stanici s pomocí Česka
21stoleti.cz

Experimenty na mezinárodní...

Létání do vesmíru i pobyt v něm se už...
Acháty: Pestrobarevnou krásu milovali už ve starověku!
epochalnisvet.cz

Acháty: Pestrobarevnou krásu...

Sicilská řeka Dirillo se v období antiky jmenuje...
České Slezsko: Překrásné hrady a zámky
epochanacestach.cz

České Slezsko: Překrásné...

Pokud jste milovníky...
Co prozrazují noční můry?
nasehvezdy.cz

Co prozrazují noční můry?

Víte, co vám chce sdělit vaše podvědomí, když vás...
Průhonická botanická zahrada: Zdejší pivoňky dobývají svět
epochanacestach.cz

Průhonická botanická zahrada:...

14 odrůd pivoněk...
Siemens představil ultra výkonnou dobíjecí stanici
epochaplus.cz

Siemens představil ultra...

Společnost Siemens Smart Infrastructure představila novou...
Siemens představil ultra výkonnou dobíjecí stanici
21stoleti.cz

Siemens představil ultra...

Společnost Siemens Smart Infrastructure představila novou...
10 nejkrásnějších stanic metra na světě
epochalnisvet.cz

10 nejkrásnějších stanic...

Metro už je dnes ve větších městech běžným...
4 tipy pro zdravé srdce
nasehvezdy.cz

4 tipy pro zdravé srdce

Nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích není...
Amor je trouba, vypusťte Krakena
iluxus.cz

Amor je trouba, vypusťte...

Valentýn. Sezóna mrtvých květů, nakřivo šitých...
Senior Pointy pomáhají s registrací k očkování
epochaplus.cz

Senior Pointy pomáhají s...

Senior Pointy se houfně zapojují do pomoci...