Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Archa úmluvy: Objev téměř na spadnutí!

Archeolog příjmením Jones, který pátrá po arše úmluvy, není pouhou smyšlenkou slavné filmové série. Skutečný Jones se jen nejmenuje Indiana čili Indy, nýbrž Vendyl! Na svém kontě už má několik předmětů z posvátného pokladu Šalamounova chrámu (zbořeného již někdy před naším letopočtem).

Odkryjte s EnigmouPlus možná šokující tajemství, proč dodnes nebyla z podzemí vynesena bájná archa úmluvy a kde se možná skrývá! Přitom má jít o truhlu obsahující nejcennější židovské náboženské předměty včetně tzv.

destiček s desaterem přikázání.

Následující popis byl zaznamenán na Měděném svitku, nalezeném v jeskyních Kumránu, oblasti 21 kilometrů vzdálené od izraelského Jeruzaléma (starověké Kumránské svitky, známé také jako Svitky od Mrtvého moře, jsou nejvýznamnější autentické texty z doby údajného Ježíše Krista – pozn. red.).

„V pustinách údolí Achoru, pod kopcem, na nějž je nutno vyšplhat, skrytá pod východní stranou, čtyřicet kamenů hluboko, je stříbrná truhla a s ní roucho nejvyššího kněžího, všechno zlato a stříbro se slavným svatostánkem a všemi jeho poklady.

“ Poklady mají být „ve Sloupové jeskyni u Palácové řeky“. Slova zářící jako perly ze složitého zdánlivě ledabylého a poetického zeměpisného návodu nebylo možno rozluštit bez hlubokých znalostí rabínské literatury a jejího slovníku.

Většina univerzitních vědců je raději označila za podvod, padělek, dílo šílence či židovský mystický folklór. Zároveň si však přitáhla celoživotní oddanost izraelsko-amerického archeologa VENDYLA JONESE (*1930).

Měděný svitek totiž skutečně obsahoval popis uložení možná nejvýznamnějšího pokladu světa, posvátného pokladu ze Šalamounova chrámu, ukrytého před jeho zbořením Babylóňany a skrytého i po celou éru Druhého chrámu (rekonstruovaného Šalamounova chrámu, který existoval do roku 70 n. l.).

Vendyl Jones údajně tvrdí, že byl sám inspirací k filmové trilogii Indiana Jonese…

JDE O POUHÉ NÁHODY?

Jednotlivé posvátné židovské texty potřebné k rozluštění se podivuhodně začínají nacházet v nejzapadlejších knihovnách celého světa. Je to jen náhoda, že se všechny objevy sejdou ve stejnou dobu (90. léta 20.

století), aby Vendyl Jones mohl provést svou výpravu za bájnou archou?

Nejdříve se najde v 17. století vytvořený přepis dlouho zapomenutého díla Emeq HaMelek (Údolí krále), obsahující kompletní text Massakhet Keilim (Posvěcené nádoby) a popisující řadu nádob uschovaných proroky údajně roku 429 př. n. l.

„Toto jsou svaté nádoby a nádoby z Chrámu, který stál v Jeruzalémě; (…) Šimor Levita a jeho přátelé (proroci zmínění výše – pozn. red.) je sepsali na měděný svitek,“ říká doslova text. Ztracené dílo je poté objeveno ještě jednou, tentokrát ve verzi o 800 let starší.

A jako by to nestačilo, v roce objevení Měděného svitku jsou nalezeny i dvě úžasné Mramorové destičky přímo z roku uložení pokladu (429 př. n. l.), které rovněž obsahují Massakhet Keilim s odkazem na Měděný svitek!

SKUTEČNÝ HRDINA BEZ FILMOVÉHO PLÁTNA

Pomačkaný klobouk, švihácký pohled a legendární bič. Fantastické skoky a záludné konstrukce starověké architektury. To vše je Indiana Jones, dobrodružná fi lmová série Američanů GEORGELUCASE (*1944) a STEVENA SPIELBERGA(*1946).

Nejslavnější neexistující archeolog světa, jehož ztvárnil HARRISON FORD (*1942), objevuje archu úmluvy, čelí tajemnému kultu indické bohyně Kálí a s nacisty se rve o Svatý grál (údajná zázračná nádoba, ze které měl pít při své poslední večeři Ježíš Kristus; podle některých stroj na energii; obecně zásadní objev – poz. red.).

Tolik postava filmové fantazie. ENIGMAPLUS vám představuje skutečného Jonese, který objevil již většinu předmětů ze svatého pokladu Šalomounova chrámu, včetně svatého oleje, kterým se pomazávali izraelští králové, a nyní se chystá na samotnou archu!

ZÁHADA FILMOVÉ POSTAVY

Sám Vendyl Jones se hlásí k tomu, že předobrazem filmového hrdiny skutečně je. Hrubý scénář, který se měl stát základem prvního filmu s postavou Indianou Jonese Dobyvatelů ztracené archy, ››prý koloval Hollywoodem poté, co ho údajně sepsal jistý americký spisovatel RANDOLPH FILLMORE, který se roku 1977 účastnil Vendylových vykopávek.

Z Vendyla se tak prý stal „Endy“ a nakonec „Indy“. Autoři filmu ale všechno odmítají. Prý přišli s nápadem sami a jméno Indiana údajně vzniklo podle jména psa George Lucase. Postava se dle jejich slov navíc měla původně jmenovat Indiana Smith, příjmení Jones prý prosadil až Steven Spielberg.

Je tedy všechno Vendylova domněnka nebo reklamní trik? Navíc sám údajný autor Randolph Fillmore tvdí, že tento námět nenapsal. Lze si ale být jistý, že nebyl za své tvrzení jaksi „odměněn“? Série Indiana Jonese vydělala celé miliardy dolarů, takže by se malý honorář ztratil.

Údajný svatý olej je jednou z částí Šalamounova pokladu, objevených v údolí Achor roku 1988 týmem dobrovolníků a profesorem Jonesem.

MŮŽE BÝT BÁJNÁ ARCHA NALEZENA?

Jisté je, že filmovému hrdinovi není nikdo podobnější a největší tajemství lidské civilizace stále čekají na své odkrytí. Náboženské relikvie a tajemné předměty, seznamy posvátných pokladů a boj s jejich strážci – to není vždy jen hollywoodský film, ale také realita výjimečných osobností, které jdou za svým cílem.

I Vendyl Jones se vydal na odvážné dobrodružství za svými klukovskými sny a již od 60. let pátrá po pokladech, které někteří považovali jen za legendu.

Dnes je řadou odborníků uznáván jako skvělý vykladatel tóry (zákon či učení, vycházející z biblického textu – pozn. red.), archeolog a objevitel posvátných předmětů z pokladu Šalamounova chrámu, jehož soupis byl ve 40.

letech nalezen na Měděném svitku z Kumránských jeskyní. Sám tvrdí, že má na dosah i biblickou archu úmluvy, záhadnou schránku o ujednání židovského boha a jeho národa, o níž mnozí spekulují, že je ve skutečnosti pokročilým elektrickým zařízením… Ví Vendyl Jones skutečně, kde se nachází?

BYL JONES OVLIVNĚN JIŽ PŘED NAROZENÍM?

Protože představitel kdysi mladého Indyho Harrison Ford značně zestárl, přiblížil se tak ještě více svému předobrazu. Vendyl Jones totiž také není žádný mladík. Narodil se před 78 lety v texaském Sudanu a již jeho raná léta jsou výjimečná.

Když se jeho matka ve druhém měsíci dozví, že je těhotná, vytáhne Bibli a srolovanými novinami namířenými do svého břicha mu začne jako megafonem předčítat z knihy Genesis (první kniha Starého zákona z Bible) a apokryfů (starých textů z oficiální Bible vyřazených).

Mohlo to mít vliv na jeho pozdější vývoj? Vstřebává nenarozené dítě informace vyřčené matkou a lidmi v okolí? Podle moderních výzkumů k jakémusi zvláštnímu přenosu mezi matkou a dítětem dochází, aby však dvouměsíční plod vnímal konkrétní slova, je stále považováno za nadpřirozený jev.

Měděný svitek, objevený roku 1952 v Kumránských jeskyních, byl odvezen na Manchesterskou univerzitu v Anglii, rozkrájen, zrestaurován a poslán do jordánského Ammanu. Až Jones v něm odhalil soupis ztraceného pokladu.

FASCINOVÁN STARÝMI TEXTY

Jako by ho však slova matky opravdu ovlivnila, je již v nejútlejším věku Vendyl Jones fascinován hrdiny a svatými bojovníky Starého zákona. V devíti letech se nemůže odtrhnout od apokryfu Druhé knihy Makabejských (historický text psaný cca z roku 100 př. n.

l.), ve kterém je zmíněno ustavení židovské obdoby Vánoc – svátku Chanuka. Nebyly to ale židovské „Vánoce“, které ho tak zaujaly. Druhá kapitola zmiňuje jakési tajemné „záznamy“, které měly údajně hovořit o tom, jak prorok Jeremiáš ukryl miškan (přenosný chrámek, ve kterém byla údajně archa úmluvy přemisťována v poušti – pozn.

red.), archu úmluvy a kadidlový „zlatý“ oltář z Šalamounova chrámu v tajné jeskyni. „Toto místo zůstane neznámé, dokud Bůh znovu nesvede své lidi dohromady a neukáže svoji milost,“ řekl prý prorok Jeremiáš podle starobylého textu, když jeskyni zapečetil.

Co by asi prozradily ony zmiňované tajemné záznamy, kdyby byly přece objeveny? Podařilo by se podle nich mýtické poklady najít? Jones je touto možností krajně fascinován a celá léta pátrá, co se s nimi stalo.

CESTA K ARCHEOLOGII PŘES POHŘEBIŠTĚ

Jones se odmalička zajímá o archeologii a velkou část svého dětství tráví prohledáváním indiánských pohřebišť v domovském Texasu. Jaká síla ho k tomu pudí? V 16 letech už prý ví s jistotou, že jeho práce bude souviset s Bohem.

Studuje teologii a pracuje v Bowenově biblickém muzeu při univerzitě v Greenville v Jižní Karolíně. Učí se z poznatků významného průkopníka archeologie SIRA FLINDERSE PETRIEHO (1853 – 1942), slavného anglického egyptologa a pionýra ucelené metodologie v archeologii, a WILLIAMA FOXWELLA ALBRIGHTA(1891 – 1971), zakladatele biblické archeologie.

VLOŽIL NĚKDO DO BIBLE PROTIŽIDOVSKÉ ODKAZY?

Když pak v 50. letech Jones slouží jako vysvěcený kněz, je šokován zjištěním, že mnoho protižidovských vět v biblických evangeliích je „ve víceru starobylých rukopisů vypuštěno“, jak vysvětlují odborné texty.

Jones je rozhořčený, protože se domnívá, že je do Bible musel někdo z církevních autorit v pozdější době zkrátka přidat. Nebo to snad mohlo být jinak? Aby si učinil jasno, zavolá nejbližšímu rabínovi HENRYMU GUTTMANOVI (z Bristolu), s nímž se spřátelí.

Roku 1956 Vendyl zcela opouští církev. Studuje hebrejštinu a starozákonní texty. Když se k tomu asi roku 1960 poprvé dočte o nálezu Měděného svitku z Kumránu se soupisem svatého pokladu z Šalamounova chrámu včetně archy úmluvy, je již všechno jasné.

Musí jít o jeden z oněch „záznamů“, o kterých odmala čítal!

ZEMĚ ZASLÍBENÁ, ZEMĚ POKLADŮ

O sedm let později se Jones stěhuje s celou svou rodinou do Izraele a dokončuje svá studia na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě jako její historicky první nežidovský student.

V červnu toho roku 1967 zrovna propuká tzv. Šestidenní válka (také „třetí arabsko-izraelská válka“, vojenské střetnutí mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska v červnu 1967 – pozn. red.). Jones se nabídne na místo průzkumníka.

Jako by ho osud předurčil ke všem jeho dobrodružstvím, díky zvláštnímu druhu barvosleposti dokáže velmi dobře rozpoznat maskovaného nepřítele. Tím si zajistí slávu, když o něm napíše i slavný americký časopis TIME.

Získá důležité kontakty. Zároveň se zapojí do týmu provádějícího archeologický výzkum v Kumránu. Spolupracuje se svým přítelem a učitelem PASACH BARADONEM, místním archeologem, který se proslavil objevem kumránské „Jeskyně pokladů“ s tajemnými svitky.

JONES JAKO DOBYVATEL ZTRACENÉ ARCHY

Jones je nejdříve vysmíván akademiky ze všech koutů světa a jistý respekt získá, až když své teorie prokáže skutečnými objevy. 18. září 1968 úspěšně určí dva klíčové orientační body ze soupisu pokladů – Palácovou řeku a Sloupovou jeskyni.

Roku 1977 v údolí Achor poblíž Jeruzalému zahajuje vykopávky ve Sloupové jeskyni financované ze soukromých zdrojů svých příznivců z Velké Británie. Nastává detektivní práce, která jde zdlouhavě a při níž tým identifikuje 32 orientačních bodů zmíněných ve svitku.

Akademikové si však dále skutečné dobrodruhy dobírají, protože ruce mají prázdné, zatímco filmový Jones již roku 1981 objevuje samotnou archu úmluvy. Až v dubnu 1988 se skutečnému Jonesovi výzkum opravdu vyplatí: nachází předmět doslova k neuvěření – malý džbánek hustého oleje – oleje, kterým se pomazávali izraelští králové!

To je první z předmětů jmenovaných v Měděném svitku! V tu chvíli se začne spekulovat, že by se mohlo přiblížit obnovení jeruzalémského Židovského chrámu.

OBJEVY JSOU ZŘEJMĚ NEŽÁDOUCÍ

Tak jako Indiana Jones bojuje s politikou a mocnářstvím v podobě nacistů, i skutečný Jones narazí na svého nepřítele v podobě státních úřadů. Během vykopávek v údolí Achor roku 1992 totiž objevuje druhou položku v seznamu – svaté kadidlo z kadidlového oltáře jeruzalémského židovského chrámu.

Vyvýšenina obklopená modrou září – zvláštním světelným jevem jeskyně – skrývá celých 400 kilogramů kadidlové směsi! Izraelský památkový úřad (IAA) ale nadšený není. Zřejmě podobně jako duchovní a politické autority.

Snad kvůli tomu, jak se text Měděného svitku naplňuje? Jestli to takhle půjde dál, může Vendyl Jones totiž objevit i samotnou archu! I kdyby se to nepodařilo, mohou pokračující vykopávky rozpoutat celosvětové hnutí za obnovení Židovského chrámu.

Znamenalo by to možná ovšem zbořit muslimské stavby na jeho místě. Není to setsakra nebezpečná politická záležitost?

Ilustrace znázorňující Chrámovou horu v době Židovského chrámu
Ilustrace znázorňující Chrámovou horu dnešní době

OBCHÁZÍ IZRAELCE HRŮZA?

Politicky a vojensky by mohlo dojít k vyostření konfliktu se stoupenci islámu. Podle tradičních židovských předpisů by totiž archa nemohla ležet jen tak ladem skladem v nějakém muzeu či archivu. Během krátké doby by musely být provedeny patřičné rituály a musely by se najít tradiční autority.

Archy se totiž podle nejposvátnějších textů smí dotknout jen vyvolení z určitých rodů, a to po očistě svatým popelem, na jehož nepřítomnost by se podle Jonese nešlo vymluvit – prý se nachází prakticky na stejném místě jako archa!

Ale to není vše – archa má být patřičně uložena a po provedení všech rituálů musí být zahájena stavba nového chrámu. Navíc musí Židé v tu chvíli najít shodu ohledně dalších rituálů, pravidel a autorit, které nyní budou vyznávat.

Jenže to by se Židé už nemohli nadále považovat za vyhnance, protože jak určili proroci, stavba Třetího chrámu má přijít v době přislíbeného míru, obnovení života, radosti a příchodu očekávaného spasitele.

ZÁSAH DO VOSÍHO HNÍZDA

Největší potíž by ovšem zřejmě nastala proto, že na místě Šalamounova či Druhého chrámu teď stojí slavná muslimská mešita, známá jeruzalémská dominanta se zlatou kupolí – Skalní chrám, a také Nejvzdálenější mešita.

Kde by asi Židé vystavěli svůj nový chrám, když podle tradice má stát přesně v těchto místech? Starý konflikt o posvátné místo není příliš vyostřený jen proto, že nový chrám Židé vystavět zatím nechtějí.

Nežádali by ale i mírumilovní Židé rozvášnění objevem archy posvátné místo zpět? Připomeňme navíc, že Kumránské svitky, jejichž váha se těmito objevy zvyšuje, zahrnují i dobu Ježíše Nazaretského. Mohly by pak případné objevy rozhádat všechna tři velká světová náboženství?

Kdyby se k tomu zjistilo, že archa je pokročilým technickým zařízením, jak se mnozí domnívají, nemohlo by se leccos vysvětlit? Byly by snad podkopány základy všech tří náboženství? Ať už je to jakkoli, zůstává faktem, že IAA ve chvíli rozdmýchaných nadějí a strachu odebírá Jonesovi licenci.

ARCHA V CHODBĚ POD CHRÁMOVOU HOROU?

Od té doby Jones ve výzkumu tajemných jeskyní v údolí Achor pokračuje alespoň pod hlavičkou geologického výzkumu. Roku 1994 provádí měření pomocí hloubkového radaru (GPR) v Sloupové jeskyni, naznačující, že se pod ní nachází velká komora (znovu potvrzená roku 1998 – s rozměry cca 8 × 20 m), o níž se píše ve svitku.

Má obsahovat třetí položku seznamu – očistný popel z rudé jalovice, který umožňuje vyvoleným dotknout se archy. Jonesův překlad Měděného svitku říká, že „pod kořením je očištění“, tedy pod Sloupovou jeskyní s kadidlem je jeskyně s měděnou urnou obsahující popel očištění.

„Je tam velmi veliká jeskyně třetí úrovni hledící k východu, uzavřená zazděnou stěnou, skrytá a utajená. Tam na třetí úrovni je Svatostánek (schránka s archou úmluvy – pozn. red.), úplný a skrytý v poslední jeskyni na západní straně,“ pokračuje svitek. Jones se domnívá, že úrovně, o kterých se tu hovoří, jsou geologické vrstvy, z nichž jeskyně sestává. Zároveň věří, že velká komora navazuje na jeruzalémskou Zedekiášovu jeskyni (dnes trvale uzavřena).

Talmud, základní kniha judaismu, tvrdí, že „archa úmluvy je skryta v chodbě pod Chrámovou horou.“ Jones v tom nevidí žádný protimluv, protože zmíněná chodba má pokračovat přímo pod Chrámovou horu z Jeruzaléma až do údolí Achor.

Úřady ale odmítají vydat povolení k použití techniky, která by byla zapotřebí k probourání do chodby, a Jonesovi dobrovolníci se v místech mohou hrabat jen ručně…

JE OBJEVENÍ ARCHY NADOSAH?

Jsou odůvodnění úřadů taková, jaká říkají, nebo mají strach z případného nalezení archy? Přiblížil se Jones příliš? Vendyl Jones si uvědomuje, jakou moc by objevení archy mělo, a říká proto, že objevení archy „obrátí celý svět naruby“. V rozhovoru v polovině roku 2005 již prohlašuje: „Musím jen do komory vyvrtat díru, vsunout tam minikamerku a bude to. A všechno se změní, věřte mi. Židovský národ se vrátí.“ Úřady později své požadavky upřesní.

Výsledkem je ovšem nutnost použití velmi drahé techniky. Výzkum se zastavuje na nejběžnější překážce – potřebě peněz a sponzorů, kteří by riskovali, že úřady z nějakého důvodu později opět požadavky změní.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Astrofotograf Petr Horálek: V Evropě zmizelo hvězdné nebe…
21stoleti.cz

Astrofotograf Petr Horálek: V...

Kdysi stačilo zaklonit hlavu, aby člověk...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...
Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...