24. května 1665: Umírá Marie od Ježíše z Agredy, známá pro svou schopnost bilokace.
Domů     Záhady historie
Bájná Atlantida: Kde ležela a co bylo příčinou její zkázy?
Lenka Kospertová
od Lenka Kospertová 17.1.2019
3.5tis
161
SDÍLENÍ
3.5tis
ZOBRAZENÍ

Bájemi opředená Atlantida, kontinent o velikosti Malé Asie a Libye dohromady, podlehla zkáze přibližně kolem roku 9600 př. n. l. Alespoň tak o tom ve svém díle píše antický filozof Platon.

Dodnes však není jisté, zda opravdu existovala. Pokud ano, kde ležela? A proč zanikla?

Jediným zdrojem informací o Atlantidě jsou Platonovy (427347 př. n. l.) písemné dialogy Timaios a Krítias, které napsal v roce 360 př. n. l. Odkazuje se v nich na vyprávění řeckého státníka Solona (638-559 př.

n. l.), který se o Atlantidě údajně dozvěděl, když podnikl cestu do Egypta. Někteří odborníci se domnívají, že si Platon Atlantidu zcela vymyslel. Měl tak učinit proto, aby podpořil své myšlenky o ideálním státu, za který však považoval Athény, nikoliv Atlantidu, jak si příběh upravili pozdější autoři. Jiní si myslí, že se jeho informace mohly zakládat na pravdě.

ATLANTIDA, ZEMĚ HOJNOSTI

Podle Platonových popisů byla Atlantida úrodnou a hustě zalidněnou zemí. Uprostřed hlavního města stál na kopci Poseidonův palác. Chrámový pahorek obklopovaly tři kruhové prstence oddělené vodou, ale propojené tunely tak, aby mohly městem proplouvat lodě.

Vnější prstenec pak byl obřími kanály spojený s oceánem. Domy bohatých občanů byly hojně zdobeny drahými kovy (hlavně zlatem a stříbrem) a obsidiánem (přírodním sklem). Mísily se zde teplé a studené prameny vody, takže vznikaly četné lázně.

V okolí existovala obrovská pole pro zemědělce, kteří pěstovali plodiny a chovali zvířata, aby zásobovali město jídlem.

Podle Platóna byla Atlantida velmi úrodnou a vyspělou zemí.

PŘÍČINY ZKÁZY

Proč tedy tato vyspělá civilizace zanikla? Podle Platona žili nejprve Atlanťané spořádaně a v souladu se zákony bohů. Pak ale zatoužili po bohatství a moci. Vedli například válku se Středomořím, zejména proti Egyptu a pre-Athénám.

Zatímco Egypt a velkou část Středomoří si podmanili, pre-Athéňané je porazili. Atlanťané však kvůli tomu přišli o důvěru bohů. Zeus, nejvyšší z bohů dle řecké mytologie, se rozhodl seslat na Atlantidu přírodní katastrofu, aby ji zničil.

Nejčastěji se uvádí, že šlo o zemětřesení, případně výbuch sopky, následované obří vlnou tsunami. Celý kontinent se poté potopil do moře. Ale kde?

HLEDÁ SE ATLANTIDA

O tom se dohadují všichni, kteří věří, že Atlantida opravdu existovala. Platon ve svých dílech zmínil, že se nacházela v oceánu vně Heraklových sloupů. Ač se většina badatelů domnívá, že těmito sloupy je myšlen Gibraltarský průliv, zcela jisté to není.

Vzniklo tedy několik teorií, kde by Atlantida mohla ležet, které více či méně naplňují to, co Platon o Atlantidě prohlásil. Jaká místa, kde kolem roku 9600 př. n. l. žila vyspělá civilizace, jejíž zánik zapříčinila přírodní katastrofa, tedy připadají v úvahu?

LEŽELA NA KRÉTĚ?

Někteří vědci se domnívají, že se Solon ve svých překladech egyptských rukopisů spletl a zaměnil číslovku 1000 za 100. Pak by Atlantida zanikla kolem roku 1500 př. n. l. a měla by desetkrát menší rozměry. Na základě těchto myšlenek přišli badatelé James Mavor a James Baikie s teorií, že zánik Atlantidy koresponduje se zánikem vyspělé minojské civilizace na Krétě.

Na místě se našla i řada reliéfů a nástěnných maleb znázorňující býky, a tento kult byl vyznáván i v Atlantidě. Za zánikem této civilizace stál výbuch sopky na ostrově Théra (dnešní Santorini). Trhlinou v teorii je fakt, že Kréťané se z výbuch vzpamatovali a jejich kultura vzkvétala ještě dalších 200 let. Navíc Kréta neleží v Atlantském oceánu.

Místa, kde mohla být Atlantida, je několik. Mezi jednom z nich je i Kréta.

THÉRU ZNIČIL VÝBUCH SOPKY A TSUNAMI

Velkou podobnost s osudem Atlantidy je možné najít u dalšího z ostrovů ve Středozemním moři, a tím je Santorini neboli Théra. Asi před 3600 lety zde vybuchla podmořská sopka, v důsledku čehož se část ostrova propadla do moře.

Pod příkrovem lávy se dochovalo prosperující město, naštěstí bez lidských ostatků, což znamená, že před výbuchem byli všichni obyvatelé úspěšně evakuováni.

Oblast byla navíc osídlená už od pozdního neolitu. Šlo o Atlantidu? Přesvědčivé důkazy chybí. Jako o Atlantidě se spekuluje i o dalších ostrovech ve Středozemním moři, například o Maltě, Sicílii, Kypru nebo ostrovu Faros (kde se nacházel jeden z divů světa, maják).

Jisté to však není. Pokud by Heraklovy sloupy byly označením pro Sicilský průliv, jak se domnívá italský novinář Sergio Frau, pak mohla být oním bájným ostrovem Sardinie, kterou rovněž postihla přírodní katastrofa.

Část uprchlých obyvatel založila etruskou civilizaci, druhá se připojila k ostatním mořským národům v útoku na Egypt.

ATLANTIDA V ATLANTIKU

Najdou se však i tací, kteří jsou přesvědčeni, že Atlantida musela ležet v Atlantiku. Spekulovalo se o Kanárských ostrovech i Madeiře, ale zkoumání jejich podloží to vyvrátilo. Dalším možným místem pak jsou Azorské ostrovy, na což ve své knize upozornil americký kongresman Ignatius L.

Donnelly. On sám Azory považuje za vrcholky potopené Atlantidy. Zajímavé je, že podmořská hora v blízkosti ostrovů dostala nedávno jméno Atlantis Seamount (podmořská hora Atlantis), další pak Plato Seamount (Platonova podmořská hora).

Skupina francouzských vědců však má za to, že Atlantidou byl ostrov Spartel v Cádizském zálivu na jihu Španělska, který se potopil v důsledku několika zemětřesení a vln tsunami.

CO KDYŽ LEŽÍ ÚPLNĚ JINDE?

Teorií o tom, kde se Atlantida nacházela, je zkrátka mnoho včetně takových, které ji umísťují poblíž Kuby, do Švédska či do Antarktidy. Žádné přesvědčivé důkazy tom, že by se na některém z těchto míst rozprostírala bájná země, však nejsou.

Proto se většina vědců domnívá, že šlo skutečně jen o Platonův výmysl. Až už Atlantida existovala, nebo ne, dala vzniknout krásnému mýtu o zemi uprostřed prstenců vod, jejíž obyvatelé byli možná napůl bohy, a tak mohli přežít i potopení svého kontinentu pod hladinu moře. Kdo ví.

Foto: Shutterstock.com
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 444
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]
od Mirek Brát 23.5.2022 1.6tis
Hrdinský odpor Finů, kteří dokázali ve čtyřicátých letech minulého století čelit mnohonásobné přesile sovětské Rudé armády, je všeobecně známý. Mnohé výkony finských vojáků jsou doslova zázrakem. Co udělá z civilisty supervojáka, který necítí bolest a únavu, nemá strach? Vlastenectví, vůle, vnitřní síla… A chemie! V průběhu zimní války klesaly teploty až ke čtyřiceti stupňům pod nulou. Finská […]
od Adriana Vojtíšková 22.5.2022 982
Legendární země, která je opředena monstrózním kultem tajemství jako málokterá jiná. Proudí z ní moře přírodního bohatství, materiálních pokladů i příběhů, jež vypráví o krajině bohům zaslíbené. Záhadou království Punt zůstává jeho poloha.      Na obchodní lodě jsou postupně nakládány kožešiny šelem, ebenové dřevo a drahé kamení. Vzácné zboží nemíří jen tak za ledajakým […]
od Mirek Brát 21.5.2022 2.3tis
I v moderní současnosti se objevují zcela nečekané nálezy upomínající na časy druhé světové války. Propast času, která nás dělí od těchto událostí, staví před badatele složité rébusy. Jeden takový se nachází dvacet osm metrů pod hladinou Jaderského moře. Jde o vrak střemhlavého bombardéru Junkers Ju-87„štuka“ (z německého výrazu  das Sturzkampfflugzeug). Letoun se na dně […]
od Jan Šedivý 20.5.2022 403
Americký generál George S. Patton (1885–1945) je kromě válečného umění zamilován i do teorie reinkarnace a věří, že v jednom ze svých minulých životů je římským legionářem. Své přesvědčení potvrdí v roce 1917 v malém severofrancouzském městečku Langres, kam poprvé v životě přijíždí na tankový výcvik. Ve chvíli, kdy mu místní styčný důstojník nabídne, že jej provede po městě, generál odmítne […]