3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     „Chlapík“, který padl z nebe
„Chlapík“, který padl z nebe
od 18.10.2022
1.7tis
Lucifer, Belzebub, pán pekel, světlonoš, ďábel… mnoho jmen a jen jedna osoba. Foto: Pixabay
174
SDÍLENÍ
1.7tis
ZOBRAZENÍ

Podle výkladu hebrejské Bible je Lucifer vládce pekelných mocností, jakýsi oponent Boha, jenž měl původně být jedním z nejvýše postavených andělů.

Lucifer, Belzebub, pán pekel, světlonoš, ďábel… mnoho jmen a jen jedna osoba. Foto: Pixabay Satan je dle Bible padlý zlý anděl, jenž se odvrátil od svého Boha. Foto: Pixabay Jak se tento „bad boy“ procházel dějinami a jak se mu podařilo změnit smýšlení lidí? Foto: Pixabay Definice antikrista jako Lucifera neboli pouze jeden jediný charakter je poměrně zavádějící. Foto: Pixabay

Jeho chování však andělské příliš nebylo, údajně se toužil vyrovnat svému pánu, čímž na sebe přivolal jeho hněv. Bůh Lucifera, nazývaného také jako Jitřenku, srazil z nebe a z anděla se následně stal kníže pekel a jasně definované zosobnění zla.

Satan je dle Bible padlý zlý anděl, jenž se odvrátil od svého Boha. Foto: Pixabay
Satan je dle Bible padlý zlý anděl, jenž se odvrátil od svého Boha. Foto: Pixabay

Jitřenka…

Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty říkával v srdci svém:

reklama

Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.

A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy,“ stojí v Bibli kralické (Izajáš 14:12). Výklad o spojení Lucifera a Satana byl však již mnohokrát zpochybněn a zmíněný biblický text bývá leckdy překládán jako hvězda jitřní nebo zářící.

Jak se tento „bad boy“ procházel dějinami a jak se mu podařilo změnit smýšlení lidí? Foto: Pixabay
Jak se tento „bad boy“ procházel dějinami a jak se mu podařilo změnit smýšlení lidí? Foto: Pixabay

Často se také právě tento úryvek z historického hlediska vztahuje na panovníky a bohy novobabylonské dynastie.

Mnozí z nich se totiž snažili konkurovat nejvyššímu božskému vládci a stejně jako v případě legendy o ďáblu byli nakonec vykázáni z nebeského společenství.

Jak to bylo s mýty?

V řeckém mýtu to byl syn boha slunce Faethón, který vystoupal příliš vysoko ve svém kočáře a byl sražen z oblohy. Kanaánci i Féničané znali také podobné příběhy. V ugaritském mýtu se Aštar pokusil obsadit trůn nejvyššího boha Baala, ale nakonec sestoupil.

Definice antikrista jako Lucifera neboli pouze jeden jediný charakter je poměrně zavádějící. Foto: Pixabay
Definice antikrista jako Lucifera neboli pouze jeden jediný charakter je poměrně zavádějící. Foto: Pixabay
Foto: Úvodní foto: Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 822
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční