3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Číhošťský zázrak: Záhada, která pobouřila StB
Číhošťský zázrak: Záhada, která pobouřila StB
od 11.3.2019
5.2tis
420
SDÍLENÍ
5.2tis
ZOBRAZENÍ

Československá republika je pevně svírána totalitou, jedinou útěchu lidem dává Bůh a víra v něj. Ta ještě posílí, když se v malé vísce Číhošť stane zázrak a kříž na oltáři se při bohoslužbě několikrát samovolně pohne.

Jenže zázraky StB neuznává a rozhodne se věc prošetřit. Výsledek je od začátku stanoven – podvod. Četné výpovědi a pozdější nezaujaté šetření ale hovoří jinak…

Je prosincové dopoledne a poválečné Československo netrápí jen kruté mrazy, ale také totalita, která právě nabírá na síle. Církev, kněžstvo i samotní věřící bývají častými terči politických procesů.

reklama

V této pochmurné době se i ti téměř nevěřící obracejí k Bohu jako ke své jediné naději. Kostel v Číhošť na Havlíčkobrodsku je před dopolední mší téměř zaplněn. Sešlo se mnoho obyvatel také z okolních obcí.

Do kazatelny přichází místní farář Josef Toufar (1902–1950). „Zde ve svatostánku je náš Spasitel,“ prohlásí ke konci kázání a rukou pokyne k oltáři. A kříž na něm se přímo před očima věřících několikrát nakloní do strany!

Vše se rychle rozkřikne a do kostela proudí zástupy poutníků. Když se podobný úkaz za několik dnů zopakuje, rozhodne se tehdejší StB, že takové výjevy nemůže trpět a číhošťský zázrak se vydává prošetřit.

Výsledek je určen od začátku a snaha vyšetřovatelů se k danému závěru dobrat i za pomoci tvrdého mučení končí pro Josefa Toufara tragicky. Co se tehdy v malém kostele vlastně odehrálo?

Farář Toufar.
Farář Toufar.

Kauze číhošťského zázraku se točí zejména kolem postavy místního faráře Josefa Toufara. Ten je oficiálně vysvěcen v roce 1940 a jeho prvním působištěm se stává dnes již zaniklá obec Zahrádka.

reklama

Toufar se ve svém okolí těší velké oblibě a silné sympatie k němu chová dokonce i místní mládež, což se příliš nelíbí okolním funkcionářům KSČ, kteří mají zájem o to, aby se mladí lidé nadchli pro zcela jiné hodnoty.

Na popud strany je Toufar nakonec přeložen do Číhoště, malé vísky s asi 250 obyvateli, kde na místo administrátora nastupuje zjara roku 1948. Už za dva roky se ale stává záminkou pro vášnivé politické pronásledování církve komunisty.

Jeho smutný osud dodnes připomíná pomník v kostelní zahradě. Dnes je již známo, že jeho doznání ke zneužívání ministrantů bylo buď vynuceno, nebo dokonce zfalšováno. Ale jak to bylo s údajným zázrakem během Toufarovy mše? Skutečně se tehdy odehrálo něco nadpřirozeného?

Dne 11. prosince 1949 přicházejí lidé do kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby se zúčastnili běžné mše. Ta se ale brzy změní v něco neobyčejného.

reklama

Když hovoří o všudypřítomnosti Spasitele, pokyne levou rukou směrem k oltáři a téměř půlmetrový kříž na něm se několikrát pohne ze strany na stranu, jako by snad dával slovům faráře za pravdu. A nejde přitom o žádný nepatrný pohyb, ale o vychýlení asi 45-50 stupňů!

„Při kázání si položil pravou ruku na prsa a řekl: Pán Ježíš přebývá s námi s námi ve svatostánku.

Podívala jsem se na svatostánek a spatřila jsem, jak se křížek umístěný nad svatostánkem naklonil směrem k zakristii, hodně hluboko, že jsem měla strach, aby nespadl.

Pak se vrátil do původní polohy, stál chvilku zpříma a potom se vyklonil hluboko na druhou stranu. Celý jev se opakoval třikrát nebo čtyřikrát,“ vypověděla svědkyně Růžena Prchalová.

Podobně vypovídá dalších 18 svědků, kteří pohyb kříže viděli. Jeden se dokonce později vydává kostel prozkoumat, ale nenajde jedinou stopu po jakémkoliv zařízení, jež by mohlo pohyb krucifixu způsobit. Nemohl být jev způsobený pouhým klamem či skupinovou halucinací?

Kříž v kostele se prý záhadně pohnul.
Kříž v kostele se prý záhadně pohnul.

Sám farář se v dopise svému kolegovi Janu Dvořákovi z Křešína přiznává, že na kříž se nedíval a pohyb neviděl.

Svědků se ale zastává a naznačuje, že pokud by šlo o nějaké šálení smyslů, zřejmě by se našel alespoň jeden svědek, který by jev zpochybnil.

„Celkem to onu neděli vidělo 19 svědků od stáří 10 – 45 roků, z nichž je několik mužů a z nich dva, kteří byli nábožensky hodně vlažní a jeden ze Zdislavic, skoro nevěrec, který řízením Božím tu neděli přišel do kostela.

Se všemi byl sepsán protokol, všichni zdraví a normální. Jedna z nich je také studentka – septimánka.

Že je vyloučen zrakový klam nebo sugesce, prohlásili ti, kteří to viděli, mně i SNB, kteří to zde 21. 12. 1949 vyšetřovali. Já jsem to neviděl a dozvěděl se to až druhý den, kdy to již věděla téměř celá farnost, neboť to vidělo z každé vesnice několik.

Všech 19, kteří se podívali na oltář, to vidělo, ani jeden, který by se díval na oltář a kříž by stál, ti druzí – plný kostel se díval na mne, poněvadž káži poměrně rychle a akci jsem udělal krátkou.“

Mohlo by se nechat zmást všech 19 svědků? Jak se řeči šíří, začínají se objevovat také zvěsti o tom, že z koberce před oltářem šlehaly až dvoumetrové plameny. To ale sám Toufar kategoricky odmítá.

Vyšetřovatelé z řad StB jsou pevně přesvědčeni, že víra škodí a zázraky jsou nepřípustné.

Můžeme se jen domnívat, jak velkou roli v jejich snaze odhalit podvod hrál také fakt, že se kříž pohnul třikrát na stranu epištolní a dvakrát na stranu evangelijní, která byla směrem na západ. Po chuti jim to zcela jistě nebylo.

Když se úkaz zopakuje ještě na Boží hod vánoční, chápou to téměř jako provokaci.

O měsíc později, 28. ledna 1950, je Toufar zatčen, uvězněn ve Valdicích a podroben bolestivému výslechu. Vyšetřovatelé v kostele po pečlivé prohlídce zjišťují, že v něm zcela jistě bylo umístěno důmyslné zařízení z kovové struny, převodů a táhel.

To také píšou do konečné zprávy. Je obvinění z podvodu oprávněné?

„Každý, kdo si prohlédl číhošťský kostelík a zná tuto zprávu, se musí jenom usmát. Prostor kostela je natolik malý, že obdobně složité technické zařízení by v něm věřící jen velmi těžko přehlédli,“ oponuje český spisovatel Aleš Česal.

Zatčení faráře Toufara je pro komunistické představitele jedinečnou šancí zahájit štvaní proti církvi.

Nenávistná nálada ještě stoupne poté, co se objeví Toufarovo doznání, v němž se nepřiznává jen k zinscenování podvodu v číhošťském kostele, ale dokonce také k pedofilii, zneužívání ministrantů!

Co se zde přesně stalo?
Co se zde přesně stalo?

Záležitost je považována za uzavřenou a závěr zní: podvod! Zvrat však nastává po pádu režimu v roce 1989, kdy komise pro vyšetřování komunistických zločinů začíná odhalovat pozadí procesu s Josefem Toufarem.

Jeho přiznání předchází brutální mučení, na jehož následky 25. února 1950 v pražském sanatoriu umírá a jak dokazuje grafologický rozbor, pravděpodobně nejde ani o Toufarovo písmo.

Hlavní vyšetřovatel Ladislav Mácha je dokonce za Toufarovo mučení odsouzen ke dvěma rokům vězení.

Po smrti končí páter v masovém hrobě pod falešným jménem. Někteří svědkové tzv. číhošťského zázraku věřili, že by měl být za svou mučednickou smrt blahořečen.

Foto: Wikimedia Commons, ct24.ceskatelevize.cz, pbs.twimg.com, www.christnet.eu
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.9tis
Jen jediný Necronomicon dokázal zamotat hlavu i expertům. Říká se mu Simonův. Má být temným učením až ze starověké Mezopotámie. Knihu ukořistili mniši a poté dali na překlad okultnímu knihkupectví Magickal Child. Pravda je ale trochu jiná, kniha vznikla kolem roku 1976 v USA v kruhu špičkových mágů z Warlock Shop jako funkční grimoár, který otestuje ad
od 30.11.2022 1.4tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 30.11.2022 3.0tis
Jednoho večera v červnu 1950 uprostřed rušné křižovatky na Times Square umírá neznámý chodec. Při pátrání po jeho identitě policisté s překvapením zjišťují, že jde o muže, který beze stopy zmizel před 74 lety.     Asi třicetiletý muž má na sobě starodávné oblečení a boty s výraznými přezkami, jaké se nosily před sto lety, a působí nanejvýš
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 28.11.2022 2.9tis
Bizarní příběh zaznamenaný v Anglii roku 1912 popisuje neobyčejný případ spontánního a zcela jistě nechtěného přesunu v čase. Ve vlaku do Londýna se náhle objevil a poté zase zmizel záhadný cestující – muž z minulosti.     K velkému štěstí hlavního aktéra trvá jeho nedobrovolné cestování v čase jen krátce, přesto je svým zážitkem těžce poz