26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Domů     Záhady historie
Co se událo v jeskyni Býčí skála? Záhada pravěkého masakru objasněna!
Jana Dvořáková
od Jana Dvořáková 22.2.2021
4.8tis
Býčí skála Foto: Wikimedia Commons
596
SDÍLENÍ
4.8tis
ZOBRAZENÍ

Býčí skála je opředená záhadami a tajemstvím. Ještě dnes zde lidé popisují zvláštní jevy a pociťují na místě negativní energii. Co hrůzného se v jeskynním komplexu odehrálo, že následky přetrvávají do současnosti?

Soška bronzového býka. Foto: .Shutterstock.com V jeskyni se našlo mnoho předmětů. Foto: Wikimedia Commons Na místě se našlo velké množství koster. Foto: Wikimedia Commons Podle některých obývali místo Keltové. Foto: Wikimedia Commons Místo navštívili i nacisté. Foto:  Wikimedia CommonsWikimedia Commons Z místa se ozývají děsivé zvuky. Foto: Wikimedia Commons Badatelé prý objevili i kostry Haštalské princezny. Foto: Shutterstock.com Býčí skála Foto: Wikimedia Commons

O jeskyni se poprvé zmínil v roce 1663 řeholník zábrdovického kláštera, M. A. Vingsel, místo navštívil v roce 1804 i císařský pár František II. a Marie Terezie. Svou slávu získala až v druhé polovině 19. století, když ji začal zkoumat moravský paleontolog dr.

Jiří Wankel. Ten se k ní vydal z Blanska poté, co se doslechl o zdejších nálezech z 18. století. Tehdy dělníci při těžbě štěrku našli uhlíky a části lidských kostí.

PŘEKRÁSNÝ BRONZOVÝ BÝČEK

Wankel ale nebyl jediným průzkumníkem, který se o jeskyni zajímal. V roce 1869 odkrývali vrstvy v jeskyni také bratranci Gustav a Arnošt Felklovi a nalezli krásnou bronzovou sošku býčka v téměř neporušeném stavu.

Bronzová figurka byla odlita na hliněné jádro, přičemž uvnitř byla dutá. V očních důlcích pak měl mít býček vsazené skleněné oči. Co se týče velikosti, na délku měl býček 10,1 centimetru, zatímco na výšku měřil 11,3 centimetru.

Jeho stáří se odhaduje na 6. století př. n. l.

Jméno skály paradoxně nepochází o bronzového býčka. Foto: Shutterstock.com

HALŠATSKÝ POHŘEB

Mnoho lidí si proto myslí, že jeskyně dostala název po tomto nálezu. To ale není pravda. Její jméno je mnohem starší a váže se k pověstem o ohnivých býcích a kravách v jeskyních. Podle všeho mohla jeskyně sloužit i jako provizorní stáj.

Unikátní nález sošky se dostal opět k Wankelovi, který začal lokalitu důkladně zkoumat. V roce 1872 přišel obrovský zlom, když se mu podařilo odkrýt jedinečné halštatské pohřebiště, pocházející ze starší doby železné (období 750–450 př.

n. l.).

VELMOŽ NA VOZE

V podzemí Wankel našel zbytky vozu se zdobenými kovovými plechy, velké množství luxusních šperků a uměleckých předmětů. Mezi nimi byly zbraně, sošky a věci pocházející z doby kolem 5. století př. n. l. Na stěnách objevil také kresby z doby kamenné.

Jednalo se hlavně geometrické ornamenty kreslené uhlem. Tyto malby patří na našem území k těm nejcennějším. Největší pozornost ale získal dutý prstenec o průměru 43 mm.

V jeskyni se našlo mnoho předmětů. Foto: Wikimedia Commons

PROBĚHL ZDE POHŘEBNÍ RITUÁL?

Wankel našel v jeskyni kamenný oltář, na němž se nacházely dvě useknuté a zuhelnatělé ženské ruce. Na nich byly navlečené bronzové spony, zlaté prsteny a rozštípnutý zbytek pravé poloviny lidské lebky. O tom, že šlo o svatyni, nasvědčuje i to, že nedaleko byly nalezeny i pozůstatky kovárny, ve které se mohly vyrábět předměty potřebné k rituálům.

Podle Wankela spolu ovšem tyto dva objevy nesouvisely, jelikož podle něj pocházely z jiné doby.

MASAKR TĚL

Nejvíce Wankela i ostatní šokoval nález velkého množství znetvořených lidských ostatků. Kostry měly usekané ruce i hlavy, přičemž jednotlivé části byly rozházené po celé ploše jeskyně. Po ohledání badatelé zjistili, že se jednalo o čtyřicet mladých dívek a otroků, kteří byli brutálně zavražděni, aby doprovázeli svého pána i po smrti.

Podle jedné z teorií byl mrtvý velmož přivezen na dřevěném voze, a zatímco hranice s nebožtíkem vzplála, oběti zavlekli do útrob jeskyně, kde je nemilosrdně pobili.

Na místě se našlo velké množství koster. Foto: Wikimedia Commons

SMRTI NEUTEKLA ANI ZVÍŘATA

Na místě se našly nejen lidské oběti, ale i zvířecí. Trupy dvou koní byly rozsekány na kusy a jejich údy rozmetány po jeskyni. Celý krvavý obraz pak byl zasypán obilím. Kromě koní bez končetin se v jeskyni nacházely i zbytky mladého vepře, ale také ostatky hovězích, ovčích a kozích kostí.

Podle Wankela ale nebyla všechna zvířata obětována, některé pozůstatky mohly pocházet z pohřebních hostin.

OBÝVALI MÍSTO KELTOVÉ?

Pokud se jednalo o rituální svatyni, kdo v ní prováděl tak hrůzné rituály? Na tuto otázku se snaží přijít archeolog Martin Golce, který přišel s myšlenkou, že jeskyni obývali Keltové. Ti si totiž své svatyně v jeskyních stavěli velmi často.

Mohlo by tomu napovídat i to, že některá těla byla částečně ohořelá. Keltové totiž uctívali boha slunce a blesků, kterého si usmiřovali pálením lidí. Rozsekaná těla ale zase tomuto způsobu uctívání Keltům neodpovídají.

Podle některých obývali místo Keltové. Foto: Wikimedia Commons

DOŠLO K VÝBUCHU PLYNU, NEBO K PŘEPADENÍ?

Jiní badatelé přišli ještě s dalšími teoriemi. Podle některých mohlo dojít k velkému výbuchu nahromaděného plynu, který způsobil propadnutí stropu a zasypání obyvatel, jež se ve skále ukrývali i se svými zásobami.

Tomu ale jiní odborníci oponují, jelikož výbuch plynu by těla pouze spálil, už by ale nedošlo k poškození kostí či utržení končetin. Další přišli s tím, že kostry v jeskyni patřily lidem, kteří se stali oběťmi nějakého útoku.

Mohlo se jednat o členy konkurenčního klanu, přepadené kupecké karavany nebo potrestané lupiče. To ale zase nejde dohromady s nalezenými šperky a cennostmi.

CO ZDE POHLEDÁVALI NACISTÉ?

Když v roce 1920 objevili Novou býčí skálu, využili toho ke konci 2. světové války nacisté, kteří si ve vstupních prostorách jeskyně vybudovali podzemní továrnu na letecké motory. Němečtí vojáci ji sice nestihli dokončit, kvůli jejich pobytu ale došlo k devastaci archeologických nalezišť.

Badatel Martin Golec zjistil, že nedošlo k úplnému poškození. Se svým týmem vykopal sondy až do podloží, kde našel další kus lidského prstu, keramiku, bronzové plíšky a obiloviny.

Místo navštívili i nacisté. Foto: Wikimedia Commons

ZÁHADNÉ BEDNY

Němečtí vojáci tu ale přeci jenom něco zanechali. Podle všeho zde ukryli bedny s neznámým obsahem. Co se v nich ukrývalo, zůstává stále tajemstvím, jelikož byly bedny z jeskyně odvezeny. Podle výpovědí svědků k tomu došlo v polovině 90.

let 20. století, kdy se na místě ocitli němečtí občané a ve velkém odtud odváželi nějaké cennosti, i když byl prostor v té době veřejnosti uzavřen.

ODUKUD SE OZÝVÁ KŘIK?

Po dlouhé krvavé historii se proto k Býčí skále váže mnoho pověstí, které si lidé stále vyprávějí. Několik svědků vypovědělo, že z rozlehlého jeskynního systému slyšeli zpěv, výkřiky i volání. Objevují se tu světla, i když nablízku nikdo není.

Po nocích prý vychází z jeskyně pohřební průvod na počest velmože a za svítání se vrací zpátky do útrob jeskyně. Jako by se rituál opakoval napříč časem. Tím by se dala vysvětlit i negativní energie, kterou lidé v blízkosti cítí. Někteří ji vnímají natolik silně, že se ani k jeskyni nedokážou přiblížit.

Z místa se ozývají děsivé zvuky. Foto: Wikimedia Commons

NA VLASTNÍ KŮŽI

V 70. letech 20. století zde často vyděšení speleologové vybíhali z jeskyně ven. Český jeskyňář Vladimír Šebeček popsal zážitek, kdy bylo v jeskyni zapáleno několik svíček, které se zřetelně pohybovaly vodorovně tam a zpět.

Další zážitek popsal speleolog Aleš Pekárek, který v jeskyni prováděl výzkumy v 90. letech 20. století. V té době sem nikdo neměl přístup. I přesto vyprávěl o tom, že narazil na vojáka v uniformě. Ještě předtím mu totiž někdo zatřásl s žebříkem, který měl opřený o lešení. Žádného vojáka ale nikdo nenašel.

BUŠENÉ KLADIVA

Další podivnost se odehrála na počátku 90. let 20. století. Pět speleologů slyšelo v Dolní chodbě jeskyně zřetelné, pravidelně se opakující rány, které připomínaly zvuk velkého kladiva bušícího do skály. Ještě tajuplnější zkušenost zažil v roce 2000 speleolog Jan Wolf se svým kolegou, když uslyšeli uvnitř jeskyně neustále se opakující řev.

Výkřiky prý trvaly pokaždé jinak dlouho a připomínaly spíše řev zvířat než lidský křik. O půl roku později prý slyšeli hlasité mlaskání a srkání z Prasečího kanálu.

Badatelé prý objevili i kostry Haštalské princezny. Foto: Shutterstock.com

K VIDĚNÍ VE VÍDNI

Zájemci si Wankelovy nálezy mohli až do roku 1882 prohlédnout v Blansku. Když se ale doktor přestěhoval do Olomouce, dostal se do finančních potíží a musel svou sbírku prodat. Česká muzea ovšem o nálezy neměla příliš velký zájem, na rozdíl od Přírodovědeckého muzea ve Vídni, kde je k vidění dodnes. Je tam vystaven i slavný bronzový býček.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Mirek Brát 25.5.2022 889
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 1.3tis
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Eva Soukupová 24.5.2022 1.0tis
Pod nánosy hlíny a porostu nedaleko bosenské metropole se údajně nachází záhadná pyramida vybudovaná neznámou prastarou civilizací. Přestože odborníci trvají na tom, že o žádnou pyramidu ve skutečnosti nejde, její objevitel je přesvědčen, že má v ruce nezpochybnitelné důkazy o jejím umělém původu.     Bosenský obchodník a archeolog Semir Osmanagić (*1960) už léta usiluje […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 1.9tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]
od Mirek Brát 23.5.2022 2.4tis
Hrdinský odpor Finů, kteří dokázali ve čtyřicátých letech minulého století čelit mnohonásobné přesile sovětské Rudé armády, je všeobecně známý. Mnohé výkony finských vojáků jsou doslova zázrakem. Co udělá z civilisty supervojáka, který necítí bolest a únavu, nemá strach? Vlastenectví, vůle, vnitřní síla… A chemie! V průběhu zimní války klesaly teploty až ke čtyřiceti stupňům pod nulou. Finská […]