Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Co stojí za tajemstvím šao-linu?

Extrémní trénink, nezlomná morálka, dokonalá cirkulace krve, dechu, pozornosti a energie, perfektní koordinace pohybu,maximální pružnost těla i mysli. Výskok ke stropu a rána mezi oči. Šaolin. Jaká síla umožňuje mystickým bojovníkům předvádět lehy na hrotech kopí, drtit kameny a betonové desky nebo balancovat na prstech rukou?

Desetitisíce očí sledují pódium. Paprsky reflektorů ozařují kapky potu, jež se nebezpečně kupí pod obočím holohlavého mnicha, který v naběhlých žilách a svalech jako by drtil celý svět. Buddhovi vojáci – tak jim někteří říkají.

Ohromující přemety a vývrtky proběhnou tak rychle, že davem zašumí zmatek. Co se vlastně stalo? Zatímco pět mnichů stojí okolo jako atlanti podpírající svět, nejmenší postava vprostřed naprosto bezmyšlenkovitě rozsekne holou rukou masivní betonovou desku… a to ještě na hlavě nebohého kolegy mnicha, který sedí ve zkříženém sedu a v naprosté koncentraci medituje.

Chtěli byste to zkusit? Nedoporučujeme. Pro tyto hochy je lámání cihel holou rukou jen cirkusový čajíček. Neuvěřitelné výkony bojovníků cvičených v čínském Šaolinu jej zdaleka přesahují. Žádný přístroj nedovede přesně zaznamenat, co se tu děje.

Ví se jen, že tyto kousky jsou vlastně nemožné. Odkud se bere neuvěřitelná síla a schopnosti, které, jak se zdá, překračují jakákoli fyzikální omezení a samotné lidské možnosti?

Šao-linský chrám s majestátnými lvy před branou

JAK SE UČÍ LÁMAT CIHLY?

Podle tradiční šaolinské metodologie neexistuje vlastně žádný konkrétní trénink, který by naučil své chovance lámat rukou cihly. Nic! Když je student připraven, učitel ho prostě požádá, aby to udělal.

Jak to, že pokyn splní? Dokáže to někdo vysvětlit? Některé školy uvádějí, že tuto dovednost je možné získat po jednom až třech měsících výcviku. Úspěšní žáci Šaolinu umějí zatlouci hřebík do prkna úderem rozevřené dlaně, nazí si lehnout na hroty vztyčených kopí, aniž by z nich ukápla kapka krve, nebo zlomit železnou tyč o hlavu jiného!

Někteří si dokonce dovedou silou vnitřní energie vyléčit vlastní zranění. Je to otázka nezdolné vůle a dřiny? Meditace? Hloubání v tichu a pochopení nějaké vyšší skutečnosti?

ZKOUŠKA, KTEROU BYSTE ASI ODMÍTLI!

Mnozí mniši při završení jistého stupně výcviku podstupují zkoušku, při které si opřou bambusové kopí s železným hrotem o jamku těsně nad hrudním košem – tam, kde začíná krk a kde se nachází dýchací trubice.

Je to tedy pravděpodobně to nejslabší místo v lidském těle. A přece, právě sem směřuje jedno nebo i několik ocelových ostří. Tři mniši stojí naproti zkoušenému a tlačí skoro třímetrová bambusová kopí s lesknoucí se čepelí proti jamce na jeho krku!

Tlak rovnající se snad stovkám kilogramů na pár milimetrech lidských buněk? Zatímco necvičenému člověku by hrot nejspíš trčel již dávno kdesi ze zadní strany hrdla, šaolinský mnich proti kopí dobrovolně postupuje kupředu, přihodí i váhu vlastního těla a prohne kopí do tvaru luku i proti síle několika spolužáků.

Vždyť by v tomto místě měl být jen kus tenké kůže a hltan! Opírá je snad o kost? Dýchá vůbec? Ani to ovšem není konec! Ve chvíli, kdy se zdá, že se vše daří a mnich má celou krajně nebezpečnou situaci pod kontrolou, udeří ho prý ze zálohy do zátylku učitel těžkou deskou… Když to učedník přežije, může se uvažovat o tom, že se konečně něco naučil.

Co stojí za těmito divy lidského těla? Vyvinuli mniši v sobě nějakou zázračnou energii? Podle nich samotných o nic nadpřirozeného nejde. To jen naše vidění přirozenosti je prý nemocné! Výkony šaolinských mistrů pro většinu lidí zůstávají nedosažitelným vzorem, který se snaží nahnat návštěvami posiloven.

Neplatí snad fyzika?

Může 15 let denního tréninku někoho připravit na to, aby si lehnul na hroty ostrých kopí?

UTAJENÝ CÍL CIRKUSOVÉ PRODUKCE

Pro šaolinské bojovníky ale sportovní aréna není tím přirozeným prostředím.

Původně vycházejí z učení osvíceného šiřitele buddhismu BODHIDHARMY (žil v 6. století) a ještě donedávna patří do malého kláštera, zapomenutého kdesi v hustých lesích čínských horských masivů. Bylo jich jen pár a nikdy si nekladli za cíl proklamovat násilí ani dělat cirkusová show.

Jaký je jejich původní smysl? Jsou to prý kdysi skuteční a svým způsobem naprosto obyčejní mniši, jejichž cílem je duchovní osvícení, jež se cvičí jen pro zdraví a nutnou sebeobranu. Bylo to tak, jak se říká, a pochází jejich síla opravdu jen z buddhismu?

Každopádně dnes desítky šaolinských mnichů téměř všech věkových kategorií putují po celém světě. V únoru 2006 se zastavují i v České republice, aby na několika představeních demonstrovali své umění. Jako cvičené opičky předvádějí vše od meditací přes rozcvičky až po množství obranných střetů a skřeků.

Mají stále více týmů a svá show předvádějí v několika městech současně. Výdělky musejí být naprosto omračující! Kam putují a co je jejich cílem? O tom se mlčí. Šaolinský klášter vydělává sám o sobě dostatek z turismu a obyčejný mnich se nejen může, ale kvůli morálce a kondici i musí spokojit s velmi prostým jídlem.

STAČÍ 15 LET DENNÍHO TRÉNINKU?

Po obyčejných předváděčkách a po dosažení vysoké koncentrace buddhistických kaskadérů přicházejí na řadu i neuvěřitelné kousky, které zastavují rozum i pokusy o vědecké vysvětlení. Vše je prý jen výsledkem stoprocentně poctivého dokončeného tréninku, který údajně trvá nejméně 15 roků!

Klášter Šaolin je založen roku 495 n. l. jako jeden z mnoha podobných lesních klášterů, nachází se v horském údolí Sungšan plném borovic u města Tengfeng ve středočínské provincii Chenan. Do tohoto koutu 800 km jižně od Pekingu zavítá hodně přes milion čínských i zahraničních turistů.

Šaolin je ale především domovem a mekkou obrovského počtu bojovníků.

Slávu, ze které těží, získává až v 6. století, kdy sem přichází již zmíněný vlivný buddhistický misionář, indický mnich Bodhidharma. Ten tu zakládá novou buddhistickou odnož, takzvaný čchanbuddhismus, který v současnosti známe z Japonska jako zenbuddhismus nebo jenom „zen“. Od té chvíle se tu divy začínají množit…

Záběry z kung-fu škol v přilehlém Teng-fengu, z kterého chce čínská vláda vytvořit největší světové centrum bojových umění. Je snad šao-linská putovní show daní za zachování kláštera, vynucená právě čínskou vládou k podpoře zmíněného projektu?

ZÁZRAKY KLÁŠTERA V SUNGŠANU

Vstoupímeli do Šaolinského kláštera, první, co spatříme, bude Šanmenská síň. Nápis „Šaolinský chrám“, visící na jejím vrcholu, prý napsal sám CÍSAŘ KCHANGSI (1622 1723) z dynastie Čching (1644 1911) a pod schody nás uvítají dva působiví kamenní lvi, památka z dynastie Ming (13681644).

Jak ale budeme chrámem postupovat, narazíme na různé údajné zázraky. U nohou sloupů Mahávírovy síně sedí rovněž dva lvi, více než metr vysocí, a na zemi je okolo 50 malých záhadných jamek, hlubokých nějakých 20 centimetrů.

Tvrdí se, že je tu zanechali mniši praktikující šaolinská bojová umění. Vznikly snad podivné jamky díky duchovní síle, již v sobě mniši střádali? Projdemeli Pagodovým lesem (největší pagodový komplex v Číně) a klášterními budovami, uvnitř zdobenými řadou maleb zobrazujících bojovníky, draky a fénixe, dojdeme až do Jeskyně dharmy (hluboká 7 metrů a vysoká 3 metry).

Je celá popsaná tisíci nápisů a nachází se tu Meditační kámen, na němž má být zázračně otištěný lidský stín, který tu měl zanechat Bodhidharma, když tu údajně plných devět let bez přestání meditoval!

Zatímco ale turistické informace lákají, že tu návštěvník lépe pochopí čínský buddhismus a bojová umění, návštěvníci se v tom zdaleka neshodnou. Nájezdníci ani vládci klášter Šaolin nezničili, říká se a dodává: Možná se to nyní podaří mnichům, kteří údajně vsadili na kapitalismus!

Co se s Šaolinským chrámem stalo?

PŘEŽIJE MOCNÝ ŠAOLIN SVOJI SLÁVU?

Přes proslulé bojové umění místních mnichů hrozí osamocenému klášteru po celou jeho historii zničení. Klášter několikrát lehne popelem! Bezpočtukrát odolává toto místo duchovního klidu nájezdům nejrůznějších násilníků a všemožným útokům včetně kulturní revoluce.

Roku 1982 je v Číně poprvé uveden hongkongský fi lm Šaolinský chrám, jenž líčí prastarou legendu o 13 mniších, kteří zachrání kung-fu (pozor, kung-fu neznamená v Číně nic více než „bojové umění“!) před intrikánským dvorem prince z dynastie Tangů.

Malý klášter je tehdy ještě téměř jedinou známkou civilizace široko daleko, o 20 let později je již obklíčen celým turistickým městem. O své zkušenosti ze Šaolinu vypráví DAN DOCHERTY, bývalý reprezentant Hong Kongu na šampionátech bojových umění jihovýchodní Asie.

V květnu 1984 navštíví obě hlavní centra bojových umění – Wutang v jihočínských horách provincie Chupej i Šaolin ve středočínských horách provincie Chenan – a má na ně rázný náhled: „Šaolinský chrám je pěkné zklamání.

Je velmi malý a od té doby, co Čína začala chrlit filmy o kung-fu, se stal čímsi jako past na turisty…Pár hodin tam strávených je víc než dost. Ukázali nám Bodhidharmův stín na zdi, před kterou měl nepřetržitě sedět celé roky v meditaci.

To je samozřejmě absolutní žvást. Také nám ukázali malou tréninkovou místnost se zázračnými otisky nohou šaolinských mnichů vtlačenými do kamenné podlahy. Bylo by pozoruhodnější, kdyby tam žádné otisky po tolika letech používání nebyly.

“ Sám prý preferuje klášter Wutang, prastarého konkurenta Šaolinu, který má nabízet mnohem víc a ještě není zničen turismem. Někteří dnes o Šaolinu hovoří dokonce jako o „1500 let starém Disneylandu“. Mystický život kláštera tu už prý není k nalezení. Jak se ale potom dozvíme, z čeho zázračné umění čerpá? DAJÍ SE KOPÍROVAT ZÁZRAKY?

Dvojakost šaolinské slávy je zjevná. Prodejní stánky, klášterní obchod, suvenýry, exhibice poletujících mnichů, zaručeně pravé meče, fi guríny či DVD filmy s BRUCEM LEE, toho všeho tu má být habaděj. Stánky nesou nápisy jako „Enlightened Monk Clothing Co“ čili „Oděvnictví u osvíceného mnicha“. Pasuje k sobě buddhismus a byznys? Jak dlouho dokáží rychlokvašení mniši předvádět zázraky, než přestanou fungovat? Před branami kláštera v současnosti stojí nepočítaně škol bojového umění, které se ucházejí o sny a peníze zhruba 15 000 studentů, včetně dolary disponujících cizinců.

Letos Čína oznamuje velkolepé plány – z přilehlého města Tengfengu se má stát obrovské celočínské centrum kung-fu. Jak říká jeden z českých návštěvníků Šaolinu ONDŘEJ ŠTURMA, vlivní hosté z Pekingu, kteří tu teď sledují, co se z kung-fu mladí mniši stačili naučit, jsou ve skutečnosti divadelní režiséři a funkcionáři!

„Chceme světu ukázat pravý Šaolin,“říká prý LI ČCHI MING, jeden z pekingských představitelů, „a tak potřebujeme pravé šaolinské mnichy.“ Skutečně pravé? Hongkongský sportovní a filmový manažer CARL CHING s tím prý nemá zřejmě žádný problém.

Jeho snem má být vybudovat repliky kláštera Šaolin v Hong Kongu a v Los Angeles; kompletně i s vnitřním buddhistickým řádem a výukou. „Vždyť by to byla mnohem větší atrakce než celý Disneyland,“ rozplývá se. O Šaolinu tak zřejmě neslyšíme naposledy. Tím častěji však budou padat naše otázky: Jak vysvětlit zázračné kousky tamních mnichů? A dají se vůbec kopírovat?

Jedenáctero šao-linského bojovníka

Čím získává své schopnosti bojovník šao-linského kung-fu a jak poznáte, že je ten pravý? Požadavky na něj jsou formulovány v podobě série přirovnání:

1.JE LADNÝ JAKO KOČKA (pohybuje se lehce, uvolněně a s půvabem).

2.JE BOJOVNÝ JAKO TYGR (tváří v tvář nepříteli musí převýšit jeho odvahu, postupovat krutě, ustupovat beze zmatku, střízlivě posoudit skutečnou situaci a pak se na nepřítele vyřítit).

3.KRÁČÍ JAKO DRAK (jeho kroky jsou pevné, energické a rozhodné, jinak by se pokazily i pěsti; krok následuje pohyb těla a ukončení kroku znamená ukončení pohybu těla).

4.JEDNÁ JAKO ZÁSAH BLESKU (je rychlý jako blesk a bez prodlevy reaguje na každou změnu; jeho pěst je tak rychlá, že samotný pohyb neucítí a neucítí ani úspěšný úder).

5.ŘVE JAKO HROM (nejmocnější údery jsou podpořeny řevem, který u něj vybudí co nejvíce hnací energie).

6.POHYBUJE SE JAKO PORYV VĚTRU (pohybuje se prudce a jedná podle zásady neviditelného úderu).

7.STOJÍ NA MÍSTĚ JAKO ZATLUČENÝ HŘEBÍK (musí stát nohama na zemi hodně pevně).

8.JE TĚŽKÝ JAKO HORA (drží postoj tak, že s ním nikdo nedovede pohnout).

9. JE LEHKÝ JAKO HUSA (sám se však pohybuje tak lehce jako nejjemnější závan větru).

10.JE MĚKKÝ JAKO BAVLNKA (než se zatvrdí a udeří, musí pěstovat vnitřní uvolněnost a oživující prostor).

11.JE TVRDÝ JAKO ŽELEZO (ruce a nohy bojovníka musí nabýt pevnosti železa a nepřítele postihnoutjako úder tohoto kovu).

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
7 nejznámějších míst světa, kde proudí silná energie
epochaplus.cz

7 nejznámějších míst světa,...

Ve světě najdeme řadu výjimečných oblastí, o nichž...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...