Skip to content

Co zachránilo dánské Židy před jistou smrtí?

Zuří 2. světová válka a nacisté sváží Židy z okupovaných zemí do koncentračních táborů, odkud se daří vyváznout jen málokomu. Jedině v obsazeném Dánsku zůstává tato skupina obyvatel až do září 1943 prakticky nedotčena a také následná policejní akce proti ní končí naprostým fiaskem.

Proč se zdejším nacistům „konečné řešení“ židovské otázky zcela vymyká kontrole?

Původně má Dánsko sloužit Němcům coby vzorový protektorát, místo toho se však stává jejich noční můrou. Nadšení Dánů pro budování „nové Evropy“ totiž není zdaleka tak vroucí, jak si němečtí „ochránci“ představují. Množí se sabotáže, Hitler zuří a vysílá na sever Evropy generála SS, aby v Dánsku stabilizoval situaci a odstranil nepohodlné nepřátele.

Jako první mají jít na řadu tamní Židé, skutečnost je ale překvapivě jiná!

Jak je to možné?

Související články

Záhadné zmizení eskymácké vesnice

Že čas od času záhadně zmizí nějaká osoba, která již o sobě nezanechá nějakou zprávu, není až tak výjimečný případ. Mohou v tom hrát roli jak osobní indispozice, například duševní nemoc, ztráta milované osoby, dluhy apod., nebo vnější okolnosti, například únos za účelem výkupného, nešťastná událost, či jiná okolnost. Tyto příčiny se obvykle dají vysledovat […]

Potštejnský poklad: Opravdu existuje?

Téměř čtyřicet let hledal potštejnský poklad hrabě Chamaré, kterému hrad patřil v 18. století. Pátral tak usilovně, až tím inspiroval Aloise Jiráska k napsání příběhu jménem Poklad. Hrabě sice neuspěl, ale příběh o loupeživém rytíři Mikuláši, který hrad obýval a také v něm skonal rukou budoucího krále Karla IV., stále jitří fantazii jeho následovníků. Mikuláš […]

VIDEO: Znáte nejstrašidelnější místa Nizozemí?

Náhodný kolemjdoucí zahlédl v okně malou postavu. Zdálo se mu to, nebo se v ulici Prinsengracht objevuje duch slavné Anny Frankové (1929 – 1945)? Ale nejen tato židovská dívka se má v Holandsku zjevovat po své smrti! Mezi strašidelnými místy Nizozemí nechybí další domy, nebo zámky, i kláštery. Znáte je všechny?

BEST NENÍ HEYDRICH

SS Brigadeführer WERNER BEST(1903 – 1989) je jmenován říšským místodržícím v dánské Kodani 27. října 1942. Po obhlédnutí situace přehodnocuje svůj původní záměr vnutit Dánům nacistickou vůli za každou cenu.

Uvědomuje si, že brutální represe by jen vyostřily situaci, a tak oproti očekávání zůstává spíše umírněným úředníkem než krvavým tyranem, jako byl například v Protektorátu Čechy a Morava svého času REINHARD HEYDRICH (1904 – 1942). Proč se chladný byrokrat Werner Best zatím drží zpátky? Tuší snad, že se válka pomalu ale jistě blíží ke konci?

Nebo má s Dánskem vlastní plány?

KLID PŘED BOUŘÍ

V Dánsku v této době žije okolo 8 tisíc Židů, nejvíce pak v hlavním městě Kodani (přes 800 osob). Mají tu své synagogy a školy a od 17. století jsou nedílnou součástí dánské společnosti.

Sympatie pro své poddané židovského původu má i tehdejší král, oblíbený KRISTIAN X.(1870 – 1947), o kterém v této době koluje zpráva, že jakmile se dozvídá, že němečtí okupanti plánují zavedení židovské povinnosti nosit žlutou hvězdu na oděvu (jak je tomu i jinde v Evropě), otevřeně prohlašuje, že on bude první, kdo si ji připne!

Nenechte si ujít

V Egyptě našli tři tisíce let starý sýr

Podivnou bílou látku našli archeologové v rozbité nádobě starobylé hrobky. Někdo tvrdí, že je to sýr. Více než 3200 let stará potravina byla původně objevena zároveň s hrobem vysoce postaveného egyptského úředníka Ptahmese. Látku zahrnuli odborníci do oficiální studie a prohlásili, že jde o mléčný výrobek. „Analyzovaný materiál je pravděpodobně nejstarší pevný zbytek sýra, který […]

Ochrana před uhranutím? Rusové mají vskutku specifický způsob

Z historie, ale též ze současnosti známe mnoho a mnoho způsobů, jak se lidé ve světě chrání před uhranutím. Tak třeba u nás se obecně vzato nejčastěji používá červená barva. Ale co třeba takové Rusko? Odpověď Vás možná trochu překvapí… Stačí třeba jen nepřívětivý pohled spolucestujícího na protějším sedadle v autobuse, aby se řada lidí […]

Hrad Moosham s doteky nadpřirozena

V blízkosti rakouského Salzburgu na skalách ve výšce přes 1000 metrů n. m. se vypíná hrad Moosham. Původně zde byla římská strážnice, která byla ve 13. století přestavěna na mohutný hrad. Jeho historie z něj učinila jedno z neděsivějších míst, přezdívané „čarodějnický hrad“. Kdysi byl hrad Moosham sídlem inkvizičního tribunálu proti potírání kacířství. S tím […]

I když tato informace s největší pravděpodobností není pravdivá, leccos naznačuje. Židé totiž Dánům nijak zvlášť nevadí. Dánští nacisté v čele s kolaborantem FRITSEM CLAUSENEM (1893 – 1947) na ně sice pořádají štvavé kampaně a na ulicích šikanují židovské obchodníky, ale k většímu pogromu se pro odpor většiny obyvatel neodvažují.

Čekají, až tak učiní Němci!

I přesto, že je říšský místodržící Werner Best odsouzen po válce k trestu smrti, je nakonec propuštěn už v roce 1951.

ČEHO SE NĚMCI BOJÍ?

Místo toho ale místodržící Werner Best v březnu 1943 překvapivě povoluje konání parlamentních voleb. Jediných v Evropě! Jak dopadají? Drtivě v nich vítězí dosavadní vládní strany a fašistické či kolaborantské formace propadají na plné čáře.

Dánové se samozřejmě cítí tímto morálním vítězstvím posíleni a stupňují svůj prozatím dost pasivní odpor vůči německým okupantům.

Ten vrcholí 28. srpna 1943 celostátní generální stávkou. Už o den později je ale Němci vyhlášen výjimečný stav, zákaz shromažďování a zároveň je utužena cenzura. Z Berlína přichází od říšského kancléře ADOLFA HITLERA (1889 – 1945) rozkaz k urychlenému řešení situace, především pak židovské otázky.

Jenže hon na Židy bojkotuje jak německá armáda nasazená v Dánsku, tak komanda SS, a dokonce i samotné okupační orgány v čele s Wernerem Bestem. Proč? Bojí se snad Němci lidového povstání, které by nedokázali potlačit ani se svými 200 tisíci vojáky v zemi?

Nebo za vším stojí nějaká tajná dohoda s židovskou obcí, vyvážená kilogramy zlata za každého ušetřeného člověka?

MÍSTO URČENÍ? TEREZÍN!

Po několikaměsíčních průtazích Berlín nakonec souhlasí, aby dánští Židé byli přesunuti nikoliv do vyhlazovacích táborů na východě nebo v Polsku, ale do českého Terezína. To samo o sobě znamená velký ústupek. Terezín totiž nepatří mezi nejhorší tábory smrti, za určitých podmínek je zde možné přežít.

Konečné datum je stanoveno na 1. října 1943, den židovského nového roku Rosh Hashanah. Proč zrovna na první říjnový den? Předpokládá se totiž, že v tento svátek bude většina Židů doma a bude tedy mnohem snazší je polapit. Z Německa dokonce na tuto akci přijíždějí speciální policejní oddíly!

CO MOTIVUJE BESTA?

Jenže místodržící Werner Best v tuto chvíli na vlastní pěst podniká další podivný krok. Nechává si zavolat německého obchodníka a námořního atašé GEORGA FERDINANDA DUCKWITZE (1904 – 1973) a informuje jej o chystané policejní operaci. Moc dobře ví, že ačkoli je Duckwitz členem NSDAP, zároveň často pomáhá perzekuovaným Dánům a díky svým obchodním aktivitám má kontakty v celé Skandinávii.

Projevuje se v tuto chvíli naplno Bestova vypočítavost? Varuje nepřímo dánské Židy jen proto, aby si i po případně prohrané válce udržel dobré jméno nebo aby mu Duckwitz za jeho „velkodušnost“ zařídil azyl v neutrálním Švédsku?

Nebo přemýšlí zcela opačně a umožňuje Židům útěk z Dánska, aby pak zemi mohl hrdě prohlásit za „judenfrei“ (zemi bez Židů) a dostal pochvalu od Hitlera?

Německý obchodník a námořní atašé G. F. Duckwitz

HLAVNÍ JE UTÉCT!

Duckwitzova informace se šíří rychlostí blesku. Kromě jiného se dostává i k předsedovi dánské sociální demokracie HANSI HEDTOFTOVI(1903 – 1955), který je napojen na podzemní odbojové hnutí, jež kontaktuje hlavu židovské obce, rabbiho MARCUSE MELCHIORA (1897 – 1969) a varuje ho před chystanou policejní operací. Zároveň se rozjíždějí i „záchranné akce“.

Katolická církev poskytuje Židům útočiště v kostelech a klášterech. Nejrůznější skupiny, ale i tisíce dobrovolníků jim nabízejí i úkryt na venkově, případně převoz do neutrálního Švédska, kam chapadla nacistické mašinérie nedosahují a kde všichni dánští Židé mohou požádat o politický azyl. Samotný Duckwitz organizuje tajný převoz stovek Židů v nákladních lodích.

Kromě toho z Dánska vyrážejí na moře i desítky člunů, obyčejných rybářských bárek či kajaků.

Lidé jsou v panice vděční za jakýkoliv dopravní prostředek.

PŘED ZATČENÍM ZAKLEPEJTE!

V noci z 1. na 2. října 1943 nastává „hodina H“. Když už ale policejní jednotky vyjíždějí z kasáren, situaci znovu zkomplikuje místodržící Best. Sám sice vydává příslušné rozkazy, vzápětí ovšem některé z nich bojkotuje. Vymýšlí si všemožná zdržení, rozšiřuje mezi své podřízené zmatek a nejistotu.

Vše korunuje směrnicí, kterou nařizuje, aby byli zatčeni pouze ti Židé, kteří příslušníkům SS sami otevřou dveře. Násilné vnikání do bytů zakazuje! Jaký je výsledek této operace? Pochopitelně žalostný! Jde o totální fiasko. V celém Dánsku je zadrženo pouhých 477 Židů – především pak vyššího věku. Ti jsou podle plánu odesláni do ghetta v Terezíně.

Otázkou však stále zůstává, proč Best jednal tak, jak jednal. Byla to jeho soukromá iniciativa, nebo měl nějaké tajné rozkazy – například od svého nadřízeného a Říšského vůdce SS HEINRICHA HIMMLERA (1900 – 1945), který v této době údajně plánuje využít dánské Židy v Terezíně pro budoucí diplomatická jednání se Západem?

NĚCO ZA NĚCO?

Když se o všem dozvídá Hitler, je ale prý vzteky bez sebe a nařizuje v Dánsku ten nejpřísnější postup. Celý rok 1944 se tak nese ve znamení nacistického teroru, poprav a drancování. A jak dopadá Werner Best? Překvapivě dobře! Po skončení války je sice zatčen a odsouzen k smrti, brzy je mu ale trest snížen na 12 let a na svobodu se dostává už v roce 1951.

Později se vrací do Německa, kde si zakládá právnickou firmu a umírá 23. června 1989 jako vážený občan a velmi bohatý muž. Jakékoliv další pokusy odsoudit ho za účast na brutálních zločinech války později vyznívají naprázdno. Ale jakto? Držela snad nad ním ochrannou ruku židovská obec, kterou v roce 1943 zachránil před takřka jistou smrtí?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Největší motýl světa žije jen pár dní!
epochalnisvet.cz

Největší motýl světa žije jen...

V České republice narazíte na motýly, velké...
Obrazem: Nejobludnější zeď v dějinách
epochaplus.cz

Obrazem: Nejobludnější zeď v...

Symbolem železné opony byla zeď, která na...
Jak se dříve vařilo pivo?
epochalnisvet.cz

Jak se dříve vařilo pivo?

Kdy a kde se vlastně objevilo první pivo? Jak...
Kouzelná tři písmenka: R, N, A: Jak stojí za vznikem života?
epochaplus.cz

Kouzelná tři písmenka: R, N,...

Za pozemským životem stojí molekuly...
Dana Syslová: Bojí se odmítnout roli
nasehvezdy.cz

Dana Syslová: Bojí se...

V Ulici hraje DANA SYSLOVÁ (72) už...
Čeká nás doba neviditelných tanků?
21stoleti.cz

Čeká nás doba neviditelných...

Vývoj zbraní jde mílovými kroky kupředu, a...
Bára Kodetová: Koupil jí Pavel Šporcl zlatou klec?
nasehvezdy.cz

Bára Kodetová: Koupil jí...

Jsou to už tři roky, co se PAVEL...
Aston Martin vyvíjí vlastní ponorku
21stoleti.cz

Aston Martin vyvíjí vlastní...

Většina z nás zná legendární filmy,...
Nejstarší sýr na světě byl objeven v Egyptě
21stoleti.cz

Nejstarší sýr na světě byl...

Pokud se budeme bavit o Egyptě a tamní...
TOP 5 nejděsivějších pravěkých monster!
epochaplus.cz

TOP 5 nejděsivějších...

Například takový Argentinosaurus,...
Rekordní prodej whisky z roku 1926
iluxus.cz

Rekordní prodej whisky z...

Vzácná láhev nejdražší whisky na...
Klasika i nečekané efekty, dekory a barvy
rezidenceonline.cz

Klasika i nečekané efekty,...

Koberce v poslední době...