Skip to content

Co zachránilo dánské Židy před jistou smrtí?

Zuří 2. světová válka a nacisté sváží Židy z okupovaných zemí do koncentračních táborů, odkud se daří vyváznout jen málokomu. Jedině v obsazeném Dánsku zůstává tato skupina obyvatel až do září 1943 prakticky nedotčena a také následná policejní akce proti ní končí naprostým fiaskem.

Proč se zdejším nacistům „konečné řešení“ židovské otázky zcela vymyká kontrole?

Původně má Dánsko sloužit Němcům coby vzorový protektorát, místo toho se však stává jejich noční můrou. Nadšení Dánů pro budování „nové Evropy“ totiž není zdaleka tak vroucí, jak si němečtí „ochránci“ představují. Množí se sabotáže, Hitler zuří a vysílá na sever Evropy generála SS, aby v Dánsku stabilizoval situaci a odstranil nepohodlné nepřátele.

Jako první mají jít na řadu tamní Židé, skutečnost je ale překvapivě jiná!

Jak je to možné?

Související články

Zrcadlo jako křišťálová koule: Je schopné ukázat budoucnost?

Existují teorie, podle kterých je obyčejné zrcadlo prostředkem k pozorování astrálního času, nerozlišujícího minulost, současnost a budoucnost. Ovšem pozor, podle věštkyň nedisponuje touto schopností každý! Je třeba dlouhodobého tréninku. Jakkoliv by se mohlo věštění ze zrcadel zdát jako současný trend, ve skutečnosti jeho historie sahá až do starověku. Vždyť třeba takoví starověcí Římané určovali na […]

Stavěl Nikola Tesla létající talíře?

Nikola Tesla patří mezi nejgeniálnější vynálezce všech dob. Je mu připisováno několik objevů. Údajně ale plánoval postavit létající talíř s pohonem bez přidané vnější energie. V roce 1928 si Tesla patentoval svou poslední velkou ideu, létající a podmořský talíř. Podle něco samotného obdržel informace z jiného světa mimo Zemi. Vláda Spojených Států ale nikdy nedala […]

Děsivý svátek na ostrově Sulawesi: Každé 3 roky vytahují mrtvé z hrobů!

Na indonéském ostrově Sulawesi žije kmen Toraja, který má z evropského pohledu skutečně podivné rituály. Lidé z tohoto kmene totiž věří, že život smrtí nekončí. O své zemřelé příbuzné proto pečují, jakoby ani nikdy nezemřeli. Jejich mrtvá těla umývají, krmí a odívají do čistého oblečení! Domorodci z ostrova Sulawesi slaví každé tři roky zvláštní festival […]

BEST NENÍ HEYDRICH

SS Brigadeführer WERNER BEST(1903 – 1989) je jmenován říšským místodržícím v dánské Kodani 27. října 1942. Po obhlédnutí situace přehodnocuje svůj původní záměr vnutit Dánům nacistickou vůli za každou cenu.

Uvědomuje si, že brutální represe by jen vyostřily situaci, a tak oproti očekávání zůstává spíše umírněným úředníkem než krvavým tyranem, jako byl například v Protektorátu Čechy a Morava svého času REINHARD HEYDRICH (1904 – 1942). Proč se chladný byrokrat Werner Best zatím drží zpátky? Tuší snad, že se válka pomalu ale jistě blíží ke konci?

Nebo má s Dánskem vlastní plány?

KLID PŘED BOUŘÍ

V Dánsku v této době žije okolo 8 tisíc Židů, nejvíce pak v hlavním městě Kodani (přes 800 osob). Mají tu své synagogy a školy a od 17. století jsou nedílnou součástí dánské společnosti.

Sympatie pro své poddané židovského původu má i tehdejší král, oblíbený KRISTIAN X.(1870 – 1947), o kterém v této době koluje zpráva, že jakmile se dozvídá, že němečtí okupanti plánují zavedení židovské povinnosti nosit žlutou hvězdu na oděvu (jak je tomu i jinde v Evropě), otevřeně prohlašuje, že on bude první, kdo si ji připne!

Nenechte si ujít

Andělská vlákna: Neznámá látka, padající z nebe!

Po celém světě se již po 400 let objevují hlášení o podivné substanci, která čas od času padá z nebe na naše hlavy. Jedná se prý o tenká bílá vlákna, která se po tisících snáší z oblohy a po dopadu na zem se úplně rozplynou. Vžilo se pro ně označení „andělská vlákna“ a vědci stále […]

Záhada Knihy proměn: Systém I-ťing!

Staročínské texty z 18. století z dob dynastie Chan, jsou shromážděné v knize s názvem „Kniha proměn“, nebo také systém I-ťing. Jde o dokonalý filosofický a věštecký systém, který měl vliv na celou čínskou filozofii a náboženství. Jeho první díl obsahuje výklad systému I-ťing. Pokud pomineme věšteckou a filozofickou část knihy, tak systém jin-jang pracuje […]

Duch na zámku v Ostrově: Zachytily ho i kamery!

V zámku Ostrov na Karlovarsku se prý zjevuje postava v dlouhém kabátě. Ducha zachytily i kamery. Rozvoj Ostrova (uváděného někdy jako Ostrov nad Ohří) započal v dobách, kdy rod Šliků vlastnil v tomto území bohaté stříbrné doly. I další rod Sasko-Lauenburský pokračoval v této tradici a původní zámek přestavěli na barokní rezidenci. Tu tvoří několik […]

I když tato informace s největší pravděpodobností není pravdivá, leccos naznačuje. Židé totiž Dánům nijak zvlášť nevadí. Dánští nacisté v čele s kolaborantem FRITSEM CLAUSENEM (1893 – 1947) na ně sice pořádají štvavé kampaně a na ulicích šikanují židovské obchodníky, ale k většímu pogromu se pro odpor většiny obyvatel neodvažují.

Čekají, až tak učiní Němci!

I přesto, že je říšský místodržící Werner Best odsouzen po válce k trestu smrti, je nakonec propuštěn už v roce 1951.

ČEHO SE NĚMCI BOJÍ?

Místo toho ale místodržící Werner Best v březnu 1943 překvapivě povoluje konání parlamentních voleb. Jediných v Evropě! Jak dopadají? Drtivě v nich vítězí dosavadní vládní strany a fašistické či kolaborantské formace propadají na plné čáře.

Dánové se samozřejmě cítí tímto morálním vítězstvím posíleni a stupňují svůj prozatím dost pasivní odpor vůči německým okupantům.

Ten vrcholí 28. srpna 1943 celostátní generální stávkou. Už o den později je ale Němci vyhlášen výjimečný stav, zákaz shromažďování a zároveň je utužena cenzura. Z Berlína přichází od říšského kancléře ADOLFA HITLERA (1889 – 1945) rozkaz k urychlenému řešení situace, především pak židovské otázky.

Jenže hon na Židy bojkotuje jak německá armáda nasazená v Dánsku, tak komanda SS, a dokonce i samotné okupační orgány v čele s Wernerem Bestem. Proč? Bojí se snad Němci lidového povstání, které by nedokázali potlačit ani se svými 200 tisíci vojáky v zemi?

Nebo za vším stojí nějaká tajná dohoda s židovskou obcí, vyvážená kilogramy zlata za každého ušetřeného člověka?

MÍSTO URČENÍ? TEREZÍN!

Po několikaměsíčních průtazích Berlín nakonec souhlasí, aby dánští Židé byli přesunuti nikoliv do vyhlazovacích táborů na východě nebo v Polsku, ale do českého Terezína. To samo o sobě znamená velký ústupek. Terezín totiž nepatří mezi nejhorší tábory smrti, za určitých podmínek je zde možné přežít.

Konečné datum je stanoveno na 1. října 1943, den židovského nového roku Rosh Hashanah. Proč zrovna na první říjnový den? Předpokládá se totiž, že v tento svátek bude většina Židů doma a bude tedy mnohem snazší je polapit. Z Německa dokonce na tuto akci přijíždějí speciální policejní oddíly!

CO MOTIVUJE BESTA?

Jenže místodržící Werner Best v tuto chvíli na vlastní pěst podniká další podivný krok. Nechává si zavolat německého obchodníka a námořního atašé GEORGA FERDINANDA DUCKWITZE (1904 – 1973) a informuje jej o chystané policejní operaci. Moc dobře ví, že ačkoli je Duckwitz členem NSDAP, zároveň často pomáhá perzekuovaným Dánům a díky svým obchodním aktivitám má kontakty v celé Skandinávii.

Projevuje se v tuto chvíli naplno Bestova vypočítavost? Varuje nepřímo dánské Židy jen proto, aby si i po případně prohrané válce udržel dobré jméno nebo aby mu Duckwitz za jeho „velkodušnost“ zařídil azyl v neutrálním Švédsku?

Nebo přemýšlí zcela opačně a umožňuje Židům útěk z Dánska, aby pak zemi mohl hrdě prohlásit za „judenfrei“ (zemi bez Židů) a dostal pochvalu od Hitlera?

Německý obchodník a námořní atašé G. F. Duckwitz

HLAVNÍ JE UTÉCT!

Duckwitzova informace se šíří rychlostí blesku. Kromě jiného se dostává i k předsedovi dánské sociální demokracie HANSI HEDTOFTOVI(1903 – 1955), který je napojen na podzemní odbojové hnutí, jež kontaktuje hlavu židovské obce, rabbiho MARCUSE MELCHIORA (1897 – 1969) a varuje ho před chystanou policejní operací. Zároveň se rozjíždějí i „záchranné akce“.

Katolická církev poskytuje Židům útočiště v kostelech a klášterech. Nejrůznější skupiny, ale i tisíce dobrovolníků jim nabízejí i úkryt na venkově, případně převoz do neutrálního Švédska, kam chapadla nacistické mašinérie nedosahují a kde všichni dánští Židé mohou požádat o politický azyl. Samotný Duckwitz organizuje tajný převoz stovek Židů v nákladních lodích.

Kromě toho z Dánska vyrážejí na moře i desítky člunů, obyčejných rybářských bárek či kajaků.

Lidé jsou v panice vděční za jakýkoliv dopravní prostředek.

PŘED ZATČENÍM ZAKLEPEJTE!

V noci z 1. na 2. října 1943 nastává „hodina H“. Když už ale policejní jednotky vyjíždějí z kasáren, situaci znovu zkomplikuje místodržící Best. Sám sice vydává příslušné rozkazy, vzápětí ovšem některé z nich bojkotuje. Vymýšlí si všemožná zdržení, rozšiřuje mezi své podřízené zmatek a nejistotu.

Vše korunuje směrnicí, kterou nařizuje, aby byli zatčeni pouze ti Židé, kteří příslušníkům SS sami otevřou dveře. Násilné vnikání do bytů zakazuje! Jaký je výsledek této operace? Pochopitelně žalostný! Jde o totální fiasko. V celém Dánsku je zadrženo pouhých 477 Židů – především pak vyššího věku. Ti jsou podle plánu odesláni do ghetta v Terezíně.

Otázkou však stále zůstává, proč Best jednal tak, jak jednal. Byla to jeho soukromá iniciativa, nebo měl nějaké tajné rozkazy – například od svého nadřízeného a Říšského vůdce SS HEINRICHA HIMMLERA (1900 – 1945), který v této době údajně plánuje využít dánské Židy v Terezíně pro budoucí diplomatická jednání se Západem?

NĚCO ZA NĚCO?

Když se o všem dozvídá Hitler, je ale prý vzteky bez sebe a nařizuje v Dánsku ten nejpřísnější postup. Celý rok 1944 se tak nese ve znamení nacistického teroru, poprav a drancování. A jak dopadá Werner Best? Překvapivě dobře! Po skončení války je sice zatčen a odsouzen k smrti, brzy je mu ale trest snížen na 12 let a na svobodu se dostává už v roce 1951.

Později se vrací do Německa, kde si zakládá právnickou firmu a umírá 23. června 1989 jako vážený občan a velmi bohatý muž. Jakékoliv další pokusy odsoudit ho za účast na brutálních zločinech války později vyznívají naprázdno. Ale jakto? Držela snad nad ním ochrannou ruku židovská obec, kterou v roce 1943 zachránil před takřka jistou smrtí?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Václav Postránecký – Stárnout nemá v plánu a jde mu to skvěle!
nasehvezdy.cz

Václav Postránecký –...

Václav se narodil v Praze do skromných...
Jak zkřížit pavouka s uhlíkem?
epochalnisvet.cz

Jak zkřížit pavouka s uhlíkem?

Pavoučí vlákna a uhlíkové nanotrubičky vynikají řadou až...
Konzumací vajec k srdečním chorobám? Je tomu přesně naopak, hlásí vědci
21stoleti.cz

Konzumací vajec k srdečním...

Nedávná čínská studie definitivně vyvrátila...
Rolex mají v Dubai Mall největší obchod
iluxus.cz

Rolex mají v Dubai Mall...

Švýcarská luxusní společnost Rolex, díky úspěchům v...
Jsme ve vesmíru sami, nebo ne?
epochaplus.cz

Jsme ve vesmíru sami, nebo ne?

Ta otázka už asi napadla každého: Jsme ve...
Královský luxus pro vyvolené
rezidenceonline.cz

Královský luxus pro vyvolené

Vybavit interiér, který budou užívat nejbohatší z bohatých,...
Studium budoucnosti? Vědci dokázali přenést paměť
21stoleti.cz

Studium budoucnosti? Vědci...

Vědomosti, které by snadno a rychle...
Zákaz dieselů v Hamburku?
21stoleti.cz

Zákaz dieselů v Hamburku?

V německém Hamburku bude od 31. května letošního roku...
Eva Pilarová: O Gottově záhubě!
nasehvezdy.cz

Eva Pilarová: O Gottově...

Je to blízká kolegyně KARLA GOTTA (78) a...
Forcados v akci: Muži beze zbraní proti rozzuřenému býkovi
epochaplus.cz

Forcados v akci: Muži beze...

Býčí zápasy v Portugalsku se v mnoha bodech...
EKG: Jak prozkoumat srdce?
epochaplus.cz

EKG: Jak prozkoumat srdce?

Bez elektrokardiografu dnes nemůže existovat žádné...
Halleyova kometa: Proč její průlet vyvolal paniku?
epochalnisvet.cz

Halleyova kometa: Proč její...

Jde o snad nejznámější z nebeských vlasatic. Ze Země je...