18. srpna 1587: V Roanoke se narodí Virginia Dare, první dítě evropských kolonistů v Americe, čili úplně první Američanka, která se pak stává symbolem této záhadně zmizelé osady.
Domů     Záhady historie
Delfská věštírna a její mystický význam ve starověku
Miroslav Horký
od Miroslav Horký 22.8.2019
5.0tis
555
SDÍLENÍ
5.0tis
ZOBRAZENÍ

Jeden z nejmocnějších řeckých bohů Apollon údajně pomáhá věštkyním v čele s Pýthií předvídat budoucnost. Do Apollonova chrámu poblíž města Delfy si jezdí pro radu panovníci, státníci ale i prostí lidé téměř tisíc let.

Během této doby se jim od kněžek dostává rad, jak se rozhodnout. Ve většině případů ovšem nechávají věštby hodně prostoru pro vlastní výklad jejich slov…

Popularita místa vzdáleného asi 150 kilometrů na severozápad od Atén začíná růst již v osmém století před naším letopočtem. V následujících letech si jen málo významných mužů té doby dovolí učinit nějaké významné rozhodnutí bez toho, aby ho podepřel názor delfské věštkyně.

Vliv a bohatství věštírny tak postupně stoupá a ne náhodou je často označována jako omphalos, což řecky znamená pupek světa. Věštkyně umí vždy ukázat budoucnost, jen občas ji adresáti neumí správně pochopit.

Sluneční bůh Apollon ví, jaké věci se stanou v budoucnosti.

POBLÍŽ MŮŽE BÝT ŠPEH

V průběhu 6. století před naším letopočtem se poblíž antického Řecka začíná rodit nový a silný soupeř – Perská říše. V té době stojí v jejím čele Kýros II. Veliký (590/580–530 př. n. l.), který postupně buduje svou moc.

Mezi nimi se rozkládá Lýdská říše, zabírající přibližně území dnešních tureckých provincií Manisa a Izmir, mající právě na Řecko čilé obchodní vazby. Lýdský král Kroisos (595–547 př. n. l.) sleduje zrození silného souseda na východě s obavami, uvažuje o válce.

Nemůže si být ale jist, že jeho rádci nejsou ve službách Peršanů či naopak Řeků. Rozhodne se tedy obrátit pro radu na věštkyně. Jakkoli sláva delfskou věštírnu předchází, Kroisos se rozhodne nejprve věštkyně vyzkoušet.

Vyšle tedy několik poselstev do delfské, ale i dalších okolních věštíren a sám zatím přichystá kněžkám malou léčku. Ověřit si platnost věštby do budoucna sice nemůže, ale vzdálenost by přece neměla ženám schopným nahlížet do budoucnosti bránit vidět ani současnost.

Poselstva tak dostanou poměrně jednoduché zadání – přesně po 100 dnech na cestě se mají věštírny dotázat, co právě král dělá nebo čím se zabývá. Výhodou je, že ani poslové v té chvíli nemohou nic tušit, a tak král získává jistou výhodu.

Pýthie věští ve stavu podobném extázi, za niž mohou bájné výpary.

ŽELVA V KOTLI

V den, kdy mají vědmy odpovídat, Kroisos udělá velmi nezvyklou věc. Přikáže ulovit velkou želvu a nechá ji vařit v měděném hrnci společně s kusem čerstvě poraženého jehněte. Když pak jeho delegace předstoupí do chrámu boha Apollona v Delfách, Pýthie se nadechne a v extatickém stavu začne vykřikovat:

„Cítím teď vůni vařené želvy s velkým štítem, v měděném hrnci se vaří spolu s jehnětem. Měděný kotel je dole, poklice nahoře.“ Podobné sdělení posly přirozeně šokuje. Nezdá se jim příliš pravděpodobné, že by něco podobného král chystal.

Proto se od Lýdie vrací poměrně zklamaní a s velkou skepsí předstupují před krále. Ten ale místo hněvu začne jásat. Delfská věštírna jako jediná poskytne odpověď.

Král Lýdie Kroisos Pýthii věří. Její věštby si ale mylně vyloží ve svůj prospěch.

JAK NA PERŠANY

Kroisa výkon věštkyň přesvědčí a zahrne je mnoha dary. Nyní už ví, koho má požádat o pomoc. A neváhá tak učinit. „Mám zaútočit na perského krále?“ zní jeho dotaz a Pýthie začne věštit. I tentokráte je její odpověď pro krále příznivá.

Alespoň na první pohled. „Překročíš-li řeku Halys, zničíš říši velikou,“ prohlásí Pýthie. Král je nadšen, porazí Peršany a posílí svou moc. Začne se okamžitě připravovat na rozhodující válku. Vydá se přes hraniční řeku a zprvu se vše vyvíjí velmi dobře.

Jenže u Pterie, dřívějšího hlavního města Asyrské říše, na něj čeká vojsko a v jeho čele Kýros II. V krvavé bitvě je lýdské vojsko na hlavu poraženo a Peršané celou říši ovládnou. Kroisa ani ve snu nenapadne, že zničená může být jeho vlastní říše, nikoli Perská.

Historická literatura často popisuje věštbu tak, že Pýthie vystoupí na vyvýšené místo ke své trojnožce a zhluboka se nadechne z vázy na ní umístěné. Nedávné geologické průzkumy ale ukazují, že věštbu a její průběh ovlivňuje možná ještě jedna drobnost.

Kněžky jsou obvykle obyčejné dívky z nedalekých Delf, které se v běžném životě nevyznačují žádnými zvláštními schopnostmi. Před samotnou věštbou ale sestupují do posvátné komory, koupou se v kalském prameni a také se zde napijí vody.

Jenže právě na úpatí hory, kde se rozkládá chrám, vyvěrá na povrch země etylen, plyn, který je schopný navodit změny vědomí a může se projevovat podobně jako dnešní drogy. Dost možná jsou tak delfské pýthie ve skutečnosti narkomankami.

Pýthie není podle všeho jen jednou jedinou ženou, ale je to spíše obecné označení pro hlavní kněžku Apollonova chrámu.

Jak asi vypadala starověká věštba?

PROSTOR PRO INTERPRETACI

Tomu, že vědmy jsou během svých vizí pod vlivem silných drog, ostatně nasvědčuje i způsob jejich vyjadřování. Jejich řeč je obvykle téměř nesrozumitelná a často přechází jen v jakési mumlání, přičemž své vize spíše nesouvisle vykřikují.

Proto jim na blízku musí vždy stát kněz, jehož úkolem je přeložit pýthiiny výroky posluchačům do srozumitelné řeči. To jim samozřejmě umožňuje přizpůsobit celou věštbu okolnostem. Vzhledem k velkému vlivu delfské věštírny jsou tito kněží velmi vážení a je tak dost dobře možné, že právě u nich se sbíhají informace z celého tehdejšího světa a k jejich uším se donesou i věci, o kterých jejich současníci ani netuší.

Je tedy možné, že jsou to právě oni, kteří jsou schopni budoucnost odhadnout a uzpůsobit věštbu tak, aby se zdála pravdivá? Kněží v Delfách navíc oplývají ještě jednou důležitou schopností. Umí dobře mluvit a dokážou – jak se o tom ostatně přesvědčí i Kroisos – vyložit slova věštkyně velmi dvojznačně.

A tak dá Pyrrhos I. Épeirský (319–272 př. n. l.) na radu Pýthie, která tvrdí, že se svým lidem porazí římské vojsko. Dobrodružný Pyrrhos se nedá do další války příliš pobízet. A skutečně se mu podaří Římany několikrát porazit a jejich moc oslabit, ovšem náklady na válku jsou pro jeho říši tak obrovské, že citelně ohrozí její stabilitu.

Proto po bitvě u Auscula v roce 279 před Kristem prohlásí: „Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni.“ Přesto se delfské kněžky nemýlí.

Dnešní řecké Delfy kypí životem.

CÍSAŘI UTNOU MOC DELF

I když se delfská věštírna udrží na výsluní velmi dlouho, ani její věštkyně nejsou – pravděpodobně – schopny předpovědět svůj vlastní konec. Někdy ve 4. století před naším letopočtem získá Delfy pod svou vládu Filip II. Makedonský (382–336 př.

n. l.) a moc kněžek Apollonova chrámu začne upadat. Pádu Delf se věnuje i historik Plútarchos (46–120) ve své knize O selhání věštírny. Boje mezi Makedonci a Římem nakonec znamenají i zkázu delfské věštírny, kterou nejdříve vyrabuje diktátor Sulla (138/134–78 př.

n. l.) a více než 500 soch si odsud odváží i císař Nero (37–68). První křesťanský císař Theodosius (347–395) pak věštírnu svým ediktem zruší – jako místo pohanského kultu.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor textu: Jan Lodl. Pro web připravil: Miroslav Horký
Lokalita:
reklama
Související články
od Filip Appl 17.8.2022 759
Když před pár lety přišla informace, že na malém skalnatém ostrůvku u pobřeží ostrova Guernsey v Lamanšském průlivu objevili archeologové rituálně pohřbenou sviňuchu (kytovec vypadající jako malý delfín – pozn. redakce), šlo o nenápadnou a dosti podivnou zprávu. Už tehdy bylo jasné, že tento ostrov musel být něčím zvláštní. Později se to potvrdilo. Ostrůvek se jmenuje […]
od Eva Soukupová 17.8.2022 1.5tis
Egyptské pyramidy jsou již dlouhá léta pod drobnohledem archeologů, historiků a mnoha dalších vědců, přesto toho o ní víme s určitostí jen málo. A to, co víme, bývá mnohdy zastřeno řadou více či méně fantastických teorií. Může se některá z nich ukázat jako pravdivá?     Pyramidy v egyptské Gíze jsou nejstaršími stavbami a zároveň […]
od Mirek Brát 15.8.2022 2.1tis
Nedaleko řeckých Athén se v zátoce Kiladha nachází archeologické naleziště, které má šanci zasáhnout do legendárního příběhu o Atlantidě. Možná právě toto místo inspirovalo vznik slavné legendy… Lokalitu potopeného města, které pravděpodobně zničilo zemětřesení, objevili potápěči z výzkumného projektu Ženevské univerzity. Jejich pozornost upoutaly nejprve úlomky keramiky. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že tam dole, pod […]
od Mirek Brát 12.8.2022 2.9tis
Jisté je, že objev elixíru mládí by změnil svět. Ovšem, ani nechtěná odchylka, oproti původně zamýšlenému produktu, nemusí být úplně nezajímavá. Stalo se to prý v nějaké alchymistické laboratoři v Číně v devátém století. Pravda, elixír mládí to zrovna nebyl. Svět to ale určitě změnilo! Tradičně je citováno, že objev černého střelného prachu mají „na svědomí“ čínští alchymisté […]
od Mirek Brát 12.8.2022 3.4tis
Píše se rok 1942 a v pracovně říšského vůdce SS je stůl pokrytý odbornými články, knihami, ilustracemi a fotografiemi. Jejich společným jmenovatelem je čáp bílý (Ciconia ciconia). Heinrich Himmler je nadšený. Čápi pomohou třetí říši srazit nenáviděnou Anglii na kolena! Čáp bílý je v Evropě velmi oblíbeným ptákem. Každé malé dítě přece ví, že děti nosí […]