Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Došlo na Sibiři k atomovému výbuchu?

Apokalypticky ničivá exploze o síle stovek atomových bomb svržených na Hirošimu. Nepředstavitelná síla, která v okruhu 25 kilometrů od centra výbuchu v létě 1908 láme a vytrhává mohutné stromy i s kořeny.

Přes deset dnů trvající podivně jasné noci, které vidí lidé v Rusku, Evropě i severní Africe.

Za všemi těmito podivuhodnými jevy stojí tzv. tunguzský meteorit, ale měli bychom ho spíše nazývat tunguzským objektem. Proč? Vědci se totiž dodnes neshodují v názorech na jeho původ a složení! Nemohlo jít o něco jiného než o dopad meteoritu nebo komety, jak se nejčastěji tvrdí?

Teorií je totiž spousta!

Ranní paprsky slunce se odráží na okenním skle. Rolník S. P. SEMJONOV sedí na zápraží svého domku v sibiřském městečku Vanavara (leží asi 400 km severozápadně od ruského města Irkutsk – pozn. red.). Bezstarostná idylka se náhle mění v děsivé peklo!

Na severozápadní straně nebe se mihne obří ohnivý „blesk“. Téměř vzápětí se zvyšuje teplota o desítky stupňů – vzduch se mění na nepředstavitelnou výheň. Muž má pocit, že se upeče. Jeho košile začíná doutnat.

Vzdálený obzor na okamžik zacloní gigantická ohnivá koule. Za chvíli mizí a ozve se nepopsatelný hluk výbuchu, trhajícího ušní bubínky. Silný vzdušný vír nasává Semjonova a další věci a pohazuje je ve vzduchu jako papírky.

Záhy zemědělec ztrácí na pár sekund vědomí. Je přibližně 7 hodin 15 minut místního času, 30. června 1908. V dálce se objevuje ohnivý sloupec a těsně poté prachový oblak ve tvaru hřibu…

JADERNÁ EXPLOZE?

Po probuzení Semjonov nepoznává okolí. Jeho dům je napadrť a okolí je změněno k nepoznání. Co je onen prachový „hřib“? Možná není jen náhoda, že naprosto stejný jev doprovází výbuch nukleární bomby!

„Po strašlivém výbuchu začal vystupovat k obloze mrak podobný stromu, jehož koruna se neustále zvětšovala a zářila nesnesitelně oslnivým bílým třpytem,“ popisuje událost jiný člověk, jeden z Evenků (člen malého národa žijícího na Sibiři – pozn.

red.), který se nachází poblíž uvedeného místa.

K výbuchu tunguzského objektu dochází asi 65 kilometrů severozápadně od Vanavary.

NÁSLEDUJÍ DALŠÍ VÝBUCHY?

Záhy jsou prý podle některých svědků této události slyšet i další výbuchy. Bylo to tak? Podle pozdějších nálezů se epicentrum exploze nalézá poblíž řeky Podkamenná Tunguzka, asi 65 km severně od Vanavary.

Z vesmíru sem měl přiletět záhadný předmět, tzv. tunguzský meteorit. O pár minut později propuká okolo místa katastrofy v rozsáhlé, téměř neobydlené tajze lesní požár. K výbuchu objektu mělo podle rekonstrukcí dojít už 5 až 10 kilometrů nad zemí.

Mohlo se však jednat o běžný meteorit (kosmické těleso nepravidelného tvaru ze slitin niklu a železa nebo křemičitanů – pozn. red.)? I přes rozsáhlé pátrání se totiž pod místem exploze nenašly žádné velké úlomky.

Zpočátku ani kráter. A navíc: exploze meteoritu v atmosféře je výjimečnou záležitostí.

KDE HOŘÍ METEORITY?

Vlivem tření povrchu meteoritů s atomy vzduchu v zemské atmosféře totiž meteority buď téměř úplně „shoří“, vlastně se vypaří, anebo alespoň část jejich hmoty dopadne na zem. Kam se tedy ztratily úlomky obřího tunguzského objektu, jehož velikost může být podle svědků od 90 až do 1000 metrů?

Záhadné zmizení jeho částí se dá vysvětlit jen mimořádně silným výbuchem, tedy například termonukleární explozí, anebo nedokonalým hledáním na místě katastrofy. Jak navíc dešifrovat několik za sebou následujících explozí?

I když to mnozí vědci neradi uslyší, v případě tunguzského objektu se zřejmě o „obyčejný“ meteorit nejedná!

SMRŠŤ PŘINÁŠÍ ZKÁZU

Neskutečně ničivý výbuch tělesa vyvolává silné otřesy, jejichž seizmická vlna několikrát oběhne celou Zemi! Lidé, nacházející se do 30 kilometrů od epicentra výbuchu jsou silnou větrnou smrští (způsobenou jako důsledek tlakové vlny po explozích – pozn.

red.) odhozeni několik metrů daleko, stejně jako části domů a ploty.

Ještě 200 kilometrů od ohniska výbuchu pukají zdi staveb, do 1000 kilometrů se výrazně chvěje země a je slyšet vzdálený zvuk podobný hromu. „Tam, kde se to stalo, se země změnila v poušť, kmeny stromů v kámen a neroste tam ani stéblo trávy,“ pokračuje člen národa Evenků.

Co způsobilo výbuch takové intenzity (podle odhadu o síle až 30 megatun nálože TNT – pozn. red.)? A proč prý v lokalitě exploze dlouhá léta nic nerostlo? Možným vysvětlením může být zhoubné záření…

Mnozí z Evenků, stojících před řekou Podkamenná Tunguzka, vidí mohutnou explozi na vlastní oči.

MUTUJEŠ, MUTUJI, MUTUJEME!

Vědecké výpravy na místě katastrofy nalézají zmutované rostliny a stromy. Ty rostou rychleji, než je běžné. Podobné mutace jsou hlášeny např. z okolí lokalit zamořených radiací po atomovém výbuchu nebo zasažených některými chemickými látkami.

Později je na místě katastrofy naměřena mírně zvýšená radioaktivita. Může být důkazem atomového výbuchu? Vždyť k „tunguzské“ explozi prý dochází několik kilometrů nad zemským povrchem. Proto tady nemusí dojít k výraznému ozáření půdy.

Obyvatelé kdysi vypráví ruskému vědci I. M. SUSLOVOVI, že ti, kteří vstoupili brzy po katastrofě do zasažené oblasti, trpí záhadnou nemocí. Říkají jí mor. Jedná se snad o nemoc z ozáření? „Bůh Ogdy sežehl nešťastníky neviditelným ohněm.

“ Skrývá se za „ohněm“ neumělé pojmenování radiace?

ALTERNATIVNÍ ŠTĚPENÍ?

Se štěpením uranu a slučováním jader vodíku mají jaderní fyzikové bohaté zkušenosti. Ale třeba jak se projevuje štěpení jiných prvkůvlastně nevíme! Mohlo u Tunguzky dojít k nukleární reakci jiných prvků, než je vodík a uran?

To, že je zatím štěpit nedokážeme, ještě neznamená, že to nelze provést.

Ostatně k jadernému štěpení může dojít i přírodní cestou bez zásahu člověka (jak o tom svědčí nález přírodního reaktoru se samovolným štěpením uranu z roku 1972 v africkém Gabonu – pozn. red.). Může podobně samovolně probíhat jaderná reakce i v některých kosmických tělesech?

Tlaková vlna vzduchu, která následuje výbuch, ničí tisíce okolních stromů…

JAKO V HIROŠIMĚ?

Obrys stromů zničených tzv. tunguzským objektem má tvar nepravidelné elipsy, která připomíná tvar motýlích křídel. Nepravidelný tvar „zóny“ vůbec neodpovídá dopadu meteoritu, jenž po sobě zanechává „kruhovou“ zkázu! Katastrofu připomínají pravidelně ležící polámané stromy, jejichž kmeny se rozbíhají z místa exploze. Přímo uprostřed polámaných stromů, v epicentru výbuchu, se nalézají kmeny, které sice nemají větve a kůru, ale narozdíl od ostatních vzpřímeně stojí!

Ruský fyzik a spisovatel ALEXANDER KAZANCEV (1906 – 2002) přichází po skončení druhé světové války na šokující souvislost. V srpnu 1945 vrhá americký bombardér atomovou bombu na japonské město Hirošimu.

Na konci roku tam přijíždí Kazancev a vidí podobný „obrázek“ jako u Tunguzky: uprostřed zpustošeného města stojí téměř zachovalý domovní blok. Znamená to snad, že i ničivá spoušť poblíž Tunguzky byla způsobena jadernou explozí?

Této teorii nasvědčují i další indicie!

ZÁHADNĚ RYCHLÉ VZPLANUTÍ

Do epicentra ničivé zkázy se jako první z vědců vydává v roce 1927 expedice ruského mineraloga LEONIDA A. KULIKA (1883 – 1942). V zasažené lokalitě vidí větrem poražené borovice a břízy. „Malé pahorky na úbočí se pitoreskně tyčily proti obloze, jejich vrcholy zbavila větrná smršť z roku 1908 veškerého porostu,“píše Kulik. Ještě blíž ohnisku výbuchu nachází spálené stromy. Na některých z nich si Kulik všímá zvláštního jevu. Požár zasáhl většinou jen části stromů – u mnoha z nich způsobuje opálení větví, avšak kmeny stojí.

Kulik dochází k závěru, že příčinou není běžný požár, ale náhlé a intenzívní hoření! Mimochodem – podobné mocné a krátkodobé vzplanutí způsobuje také výbuch jaderné pumy! Opět jen náhoda? Vědec na místě nenalézá žádné úlomky slitiny železa a niklu – známky pádu meteoritu, ale nalézá zde různě velké otvory v zemi.

Podle A. Kazanceva orientace zlámaných stromů vůbec neodpovídá směru letu tělesa, popisovaného svědky! Proč?

MIKROSKOP PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY

Kulik se marně snaží zjistit příčinu vzniku záhadných děr. Mohl je způsobit náraz malých částí explodujícího tělesa na zem? Byly na místě tunguzské události nalezeny nějaké fyzické důkazy o tělese z vesmíru?

V 60. letech provádí sovětští vědci odbornou expertízu vzorků zeminy odebraných Kulikem z oblasti tunguzské exploze. Pod mikroskopem nacházejí lesklé mikroskopické kuličky niklu, železa a magnetitu. Kde se v tamní zemině vzaly?

Někteří vědci předpokládají, že je to konečný důkaz o přítomnosti meteoritu, avšak později jsou téměř stejné úlomky nalézány na místech, kam žádné meteority nedopadly. Například poblíž míst, kde se testují atomové bomby.

V roce 1990 jsou v oblasti tunguzské katastrofy objeveny grafitodiamantové kuličky, které podle vědců téměř jistě nepocházejí ze Země. Pak by se sem tedy nejspíš dostaly ze záhadného vesmírného tělesa.

O jejich původu se však pouze spekuluje.

KDE SE VZALY ŠEDÉ SKVRNY?

Podle názoru současného izraelského vědce ARI BEN-MENAHEMA, založeného na matematické rekonstrukci, je zarážející, že se průvodní jevy tunguzské katastrofy nápadně podobají výbuchům jaderných hlavic mezikontinentálních vojenských raket.

Evenkové, žijící v roce 1908 poblíž dopadu objektu, popisují záhadnou šedou kožní vyrážku, která se prý po „tunguzském incidentu“ objevuje na jejich sobech.

Je jen náhoda, že se stejné šedé skvrny objevují v roce 1945 také na kůži dobytka pasoucího se nedaleko americké atomové střelnice, ležící u města Alamogordo (jih amerického státu Nové Mexiko – pozn. red.)?

Možná je příčinou obého radioaktivní spad.

Na letokruzích stromů z oblasti poblíž epicentra výbuchu je vidět zrychlený růst – známky mutace.

SOUBOJ HYPOTÉZ

Další nejčastější hypotézy uváděné při pátrání po původu tunguzské katastrofy jsou: srážka s kometou, pád antihmoty, obří kulový blesk, výbuch zemního plynu, průlet černé díry a havarování umělého (snad mimozemského?

– pozn. red.) kosmického plavidla.

Objevují se také další, na první pohled nesmyslná tvrzení, která uvádí například japonskou dělostřelbu na Rusko, uragán, vzplanutí roje komárů atd.

KAŽDÝ TO VIDĚL TROCHU JINAK

Zkusme si odpovědět na zásadní otázku: O jaké těleso se v roce 1908 mohlo jednat? Tunguzský objekt byl údajně pozorován z mnoha míst světa: od východního Ruska až po Čechy.

„Seděla jsem s rodiči a bratry na zahradě, když tu jsem spatřila, jak se mezi dva domovní štíty naproti dostala zlatá koule, velká jako úplněk na obzoru,“ popsala kdysi svůj zážitek z večera 30. června 1908 Němka LEOPOLDINE KUNZ, která tehdy žila na Ostravsku.

Těleso na obloze prý letělo severovýchodním směrem a klesalo k zemi. Viděla žena opravdu tunguzský objekt? Faktem je, že následující den ráno podobný objekt dopadá na Sibiř. Navíc odpovídá i dráha jeho letu – z Moravy východním směrem.

Záhadný objekt vidí také další lidé z mnoha zemí. Ale proč se pozorovatelé neshodují v jeho popisu? Někteří z nich uvádí, že na obloze vidí ohnivý válec, jiní mluví o ohnivé kouli! Jsou odchylky popisu způsobeny špatnou pamětí účastníků, anebo těleso měnilo tvar?

Podle srovnání mnoha pozorování prý navíc těleso obletí velkou část Země!

JINÁ BARVA, JINÝ SMĚR?

I barva tělesa je popisována někdy jako svítivěbílá, jindy jako žlutá, modrá, či načervenalá. Znamená to, že těleso mění barvu? Podle českého spisovatele LUDVÍKA SOUČKA (1926 – 1978) je zarážející, že školení a zkušení pozorovatelé popisují směr letu tunguzského tělesa různě: „Ředitel irkutské observatoře A. V. VOZNĚSENSKIJ udal směr letu od jihu k severu.

I. S. ASTAPOVIČ na základě shrnutých výpovědí od jihozápadu na severovýchod.“Měnilo snad těleso směr letu? Anebo bylo přelétávajících těles víc? Podle matematických rekonstrukcí je zarážející, že těleso letělo příliš pomalu, a zdá se, že v pozdějších fázích letu zpomalovalo.

Je to vůbec možné?

VYBUCHLA KOMETA?

Podle současného ruského vědce G. I. PETROVA může být tunguzský objekt kometou. Jádro komety se skládá především ze zmrzlých plynů a ledu, z menší části z kosmického prachu a dalších látek. Jak to mohlo nad Tunguzkou vypadat?

Kometa se při průletu atmosférou může vlivem tření o atomy vzduchu prudce stlačovat a zahřívat, a postupně se ve vzduchu rozpadat jako sněhová koule. Poté ve výšce 5 až 12 kilometrů nad zemí náhle vybuchne.

Mají to dokazovat malé částečky nalezené v půdě okolo místa tunguzské katastrofy, jež jsou prý pozůstatkem samotného vesmírného tělesa a roztavených pozemských materiálů. Při zvýšení tlaku nebo teploty prý totiž může kometa díky svému jádru z vodíku, hélia a čpavku explodovat silou až stokrát větší než běžná výbušnina!

Je to správné řešení tunguzské záhady? I tato hypotéza má své nedostatky. Přilétávající kometu totiž astronomové pomocí dalekohledů neviděli!

MOŽNÁ OBŘÍ KULOVÝ BLESK

Jiní vědci soudí, že by tunguzský objekt mohl být obřím kulovým bleskem. Jak k tomu dospěli? Kulové blesky nejsou za normálních okolností větší než několik desítek centimetrů, avšak podle tvrzení britského vědce A. T. LAWTONA v souvislosti s tunguzským objektem mohou některé z nich být i mnohonásobně větší!

Je faktem, že o vzniku a vlastnostech kulových blesků toho příliš nevíme. A zde jsou některé šokující shody. Kulový blesk je stejně jako tunguzské těleso žhavým ohnivým tělesem kulovitého tvaru! Také on zaniká jakýmsi „výbuchem“! A stejně tak dokáže měnit směr letu, a možná dokonce i barvu.

NÁVŠTĚVA Z JINÝCH SVĚTŮ?

„Šlo zřejmě o havárii mimozemského létajícího objektu s posádkou. Radioaktivní pohonná látka v určité výši nad Zemí z neznámého důvodu explodovala,“ tvrdí ALEXANDER KAZANCEV. Nesmysl bláznivého snílka?

Jeho odvážná hypotéza vysvětluje jako jedna z mála některé průvodní jevy katastrofy: pravděpodobnou jadernou explozi, změnu směru letu a neexistenci větších úlomků tělesa na zemi. Toto tvrzení také podporuje fakt, že těleso dopadá na tak málo osídlené území – jeho posádka nechtěla nikoho zabít!

Avšak tato teorie je zároveň nejvíce závislá pouze na spekulacích.

NOVÝ OBJEV NA ZÁVĚR

Ať už se jedná v případě záhadného objektu o kometu, obří kulový blesk, meteorit, nebo snad dokonce o kosmickou loď, měli bychom k dalším poznatkům o tunguzské katastrofě přistupovat s otevřenou myslí.

Když se totiž zdá, že pátrání na Sibiři už nepřinese nic převratného, je v roce 2006 severozápadně od epicentra tunguzského výbuchu nalezen záhadný kruhový polom (snad kráter?). Ten zatím není podrobně prozkoumán.

Explodovalo tedy opravdu tunguzské těleso (nebo tělesa) vícekrát? Řešení tunguzské záhady nás může hodně překvapit. Podle mnoha indicií se u Tunguzky odehrála událost tak mimořádná, že přesahuje naše současné znalosti… Zjistíme někdy v budoucnosti, jak to v roce 1908 vlastně bylo?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky konspirace Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Americké zombie: Chtěli George Washingtona přivézt po smrti k životu?
epochaplus.cz

Americké zombie: Chtěli George...

„Nezoufejte. Ještě je šance ho zachránit!“...
Deník uleví od trápení na duši
panidomu.cz

Deník uleví od trápení na duši

Skutečně, svěřovat se se svými starostmi...
Východní filozofie podpořená uměním
rezidenceonline.cz

Východní filozofie podpořená...

Když vstoupíte do tohoto bytu o rozloze tři tisíce metrů...
Kultovní boty se žlutým prošíváním v podání dvojice Bex Stud
iluxus.cz

Kultovní boty se žlutým...

Rebelský a provokativní duch je značce Dr....
Vědci objevili stopy exploze, která mohla zničit biblickou Sodomu
21stoleti.cz

Vědci objevili stopy exploze,...

Lokalita Tall el Hammam v dnešním Jordánsku...
Love story zavání těžkými šrámy
nasehvezdy.cz

Love story zavání těžkými...

Člověk míní, život mění. To...
Čína: Její panenská příroda vám sebere dech
epochanacestach.cz

Čína: Její panenská příroda...

Slunce se mocně...
Drsní zabijáci s jedinou slabinou!
epochalnisvet.cz

Drsní zabijáci s jedinou...

Krokodýli obývají naši planetu už stovky milionů let....
Prošvihne svou poslední šanci?
nasehvezdy.cz

Prošvihne svou poslední šanci?

Své rodinné štěstí si...
Má bezstarostná povaha dostala za vyučenou
skutecnepribehy.cz

Má bezstarostná povaha...

V životě jsem si prošla mnoha...
Sklizeň prvních zemědělců: Neolitické ženy se mužské práce nebály
epochaplus.cz

Sklizeň prvních zemědělců:...

Žena v období neolitu (mladší době...
Špíz marinovaný v jogurtu
tisicereceptu.cz

Špíz marinovaný v jogurtu

Špíz je oblíbená pochoutka. Jednoduše na špejli napícháte...