3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Evoluce vysvětluje původ života
Evoluce vysvětluje původ života
od 21.1.2022
3.2tis
Evoluční přeměny mohou mít i drastickou podobu. Foto: Pixabay
347
SDÍLENÍ
3.2tis
ZOBRAZENÍ

Lidé jsou toho přesvědčení, že když evoluce nabízí odpovědi na změny života, měla by také vysvětlovat i jeho vznik. I přes všemožná zjištění, jakými jsou nejrůznější adaptace v průběhu času, však evoluce dosud není schopna objasnit skutečný původ života.

Evoluční přeměny mohou mít i drastickou podobu. Foto: Pixabay Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces. Foto: Pixabay Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. Foto: Pixabay Pojem evoluce jako biologický termín zavedl Charles Bonnet roku 1762. Foto: Pixabay

S evoluční teorií je možné nahlédnout o mnoho let zpět až k tzv. LUCA (Last Universal Common Ancestor = poslední univerzální společný předek).

reklama

Řeč je o jakémsi hypotetickém jednobuněčném organismu, z něhož se podle odborníků nejspíš vyvinul život na naší planetě Zemi.

Pozorováním genů a srovnáváním genových souborů organismů ze dvou nejstarších větví stromu života – linie bakterií a linie archea a eukarya, vede k domněnkám, že LUCA žil zhruba před 3,8 miliardami let a zahrnoval asi 100 genů. I když jistá vodítka existují, vznik života zůstává opředen rouškou tajemství.

Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces. Foto: Pixabay
Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces. Foto: Pixabay

Lze ji otestovat?

Podle některých tvrzení se evoluce údajně pro svůj pomalý průběh nedá testovat – chyba lávky. Hmyz a mikrobi se rozmnožují takovou rychlostí, že je velice jednoduché v laboratoři studovat jejich evoluci.

reklama

S pozorováním evoluce jako takové je to trochu složitější, genetické změny se předávají po mnoho generací, než se docílí toho, aby byl jejich obraz zřetelný. Při délce života živočišných druhů je obtížné sledovat jejich vývoj před našimi zraky.

To ale není důvod, proč by nemohla být evoluce pozorována v reálném čase. Ukázkovým příkladem jsou naši čtyřnozí mazlíčci – psi.

Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. Foto: Pixabay
Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. Foto: Pixabay

Po staletí se člověk pomocí šlechtění snažil u jednotlivých ras vyzdvihnout určité přednosti, např. dobrý čich a zrak u loveckých plemen nebo dvojitá srst u pasteveckých psů.

reklama

Dopad tohoto vývoje lze sledovat přímo dnes jak v pozitivním světle, tak také v tom negativním v případě přešlechtěných plemen náchylných na různá onemocnění.

Příklady pro a proti

Jiným příkladem je vývoj motýla pojmenovaného jako drsnokřídlec březový (Biston betularia), tomu v minulosti skýtaly úkryt břízy, proto byla jeho barva bílá, aby splynul s okolím.

Pojem evoluce jako biologický termín zavedl Charles Bonnet roku 1762. Foto: Pixabay
Pojem evoluce jako biologický termín zavedl Charles Bonnet roku 1762. Foto: Pixabay

V dobách průmyslové revoluce, kdy bylo v Británii v ovzduší přítomno mnoho sazí, profitovaly naopak tmavě zbarvené můry, jejich počty tak vzrostly a tento genetický rys předaly dál. Z bílého motýla se tak kvůli zničené přírodě stala černá můra.

Foto: Úvodní foto: Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční