reklama
7. října 1849: Blouznící spisovatel E. A. Poe je po svém nalezení umístěn do cely, ve které umírá. Zabila ho otrava alkoholem?
Domů     Neobjasněné události
Existuje tajemná energie života?
Dalibor Novák
od Dalibor Novák 21.9.2017
4.8tis
96
SDÍLENÍ
4.8tis
ZOBRAZENÍ

Existuje jakási energie, která nám umožňuje vnímat, co je očím skryté? Existuje energie, která činí možnými takové jevy, jako jsou proutkaření, dálkové vidění, telepatii, telekinezi, lidský magnetismus či auru?

Překvapivými objevy, historií pověr a nejzvláštnějších pokusů vás provedeme v ojedinělém shrnutí tajemství, o nichž se příliš nemluví…

Tak často, jak se hovoří o paranormálních jevech a léčitelství, hovoří se i o jakýchsi „energiích“, o tom, jak něco člověka „energetizuje“, nebo o tom, že je něco „silně energetické“. Pro běžného člověka je energií třeba elektřina, teplo, smrtící síla jaderné bomby nebo třeba „děsivě vysoké“ hodnoty na čokoládové tyčince, které by potřeboval vyběhat, aby neztloustl.

Ve světě záhadného a paranormálního se ovšem energií obvykle míní něco velmi speciálního a tajemného. O co jde?

Kdo někdy nezavedl řeč na téma léčitelství? Na téma aury? Světelných přízraků? Kdo z vás nezná třeba pocit, kdy se na vás někdo dívá a vy o tom víte, přestože ho nemůžete vidět? A kdo nezažil situaci, kdy do místnosti vejde někdo, kdo doslova přetéká emocemi a napětím, a všichni to cítí?

Není možné, že to všechno má na svědomí jedna a táž energie, kterou vědci zatím nebyli schopni změřit? Mohlo by jít o tu samou energii, s níž pracují východní systémy, jakými jsou jóga (indické cvičení a obecně cesta za duchovním sjednocením), tchajťi čhüan (také „tajči“, čínské bojové umění a energetická cvičení pro zdraví), akupunktura (čínská lékařská disciplína, napichování údajných energetických center v lidském těle jehlami) či shiatsu (japonská verze akupunktury, kdy se místo jehel používá tlak lidských prstů)?

Sehrává tajemná energie roli v případě kamenných megalitů, tajemných kruhů v obilí či v geomantii (nauka o energiích v krajině)? Lze touto energií vysvětlit jevy, jako je telekineze (pohybování předměty pouhou vůlí) či poltergeist (hlučný duch)?

AURA JE JEDNODUŠE ZÁŘENÍ

Patrně nejznámějším označením údajného biologického energetického záření je pojem aury. Co to vlastně ta aura má být? Podle Encyklopedie hraničních jevů je to „záře, světélkování, vyzařování, viz též luminiscence.

Obklopuje některá radioaktivní nebo elektricky nabitá tělesa, a to buď v celém obrysu, nebo jen na některé části. Může mít různou barvu; velmi slabé záření, které je vnímáno již jen očními čípky necitlivými na světlo, se jeví jako bělavé nebo šedavé.

V polovině 19. století si těchto jevů všímal KARL VON REICHENBACH (německý baron a vědec – pozn. red.), ovšem šlo o velmi slabou auru, kterou vnímali jen někteří citliví lidé, a to ještě po adaptaci oka na tmu…“Většinou se dodává, že jde o jakýsi energetický obal a že lze na základě jeho podoby a barvy velmi dobře poznávat fyzický i psychický stav daného organismu.

JAK AURU SPATŘIT?

Vidět údajnou lidskou auru se často považuje za výsadu bláznů anebo lidí nadaných parapsychologickými schopnostmi. Ve skutečnosti prý ale určité záření může vidět víceméně každý. Otázkou jen je, zda jde o auru nebo jen o optickou iluzi… Praktický návod k tomu podává například americký autor světového bestselleru Celestinské proroctví (1993) JAMES REDFIELD:

„Dejte své ukazováčky k sobě, na pozadí při tom mějte modrou oblohu. Nyní je pomalu oddalujte na vzdálenost asi dvou a půl centimetru a podívejte se na prostor mezi nimi. Rozostřete trochu oči a prsty opět přibližujte a oddalujte.“

James Redfield

JAKO BĚLAVÝ KOUŘ…

Nejlépe je prý tato záře vidět při rozednění nebo při setmění – jako slabý bělavý kouř. Někdo údajně vidí určité jiskření podobné elektřině nebo kolem pozorovaných prstů spatří jakousi „duhu“. Další tvrdí, že se naučí vidět údajnou auru celých objektů, rozlišovat barvy a sledovat přesuny této tajemné energie mezi lidmi, zvířaty, rostlinami i předměty.

V neposlední řadě jsou i lidé, kteří toho jsou údajně schopni od narození. Během dospívání se prý tato schopnost často ztrácí. Podle tvrzení české společnosti Sirius a dalších organizací zkoumajících paranormální aktivity se těchto dětí rodí stále více.

Skeptičtí vědci se snaží některé z těchto případů vysvětlit jako projev synestézie, tedy anomálie, která způsobuje, že člověk promítá své vlastní nálady barevně do obrazu okolí. „Vidí věci, jako by byl prostor kolem nich zbarvený,“ popisuje to výzkumník JAMIE WARD z oddělení psychologie na Londýnské univerzitě ve Velké Británii.

OD JAPONSKA AŽ PO ZÁPADNÍ SVĚT

Stará Indie tajemné energii říká například prána nebo aura, v Číně se to jmenuje čchi a v Japonsku zas ki. Západní svět se jí pokusí dát během 19. a 20. století již řadu názvů – například lifetony, energie nulového bodu, živočišný magnetismus, mesmerismus, bioplasma, životní energie, luminiscence a nejnověji bioluminiscence a biofotony.

Vědecká obec je však zatím neuznává. Výsledky jsou nepřesvědčivé, částice této údajné energie nelze uchopit, a tak je brzy rozhodnuto: jde o pavědu. O existenci tajemné a vědecky nikdy neprokázané energie se ovšem opírá celá řada starých i nových duchovních učení a snaží se ji využívat všichni léčitelé, psychotronici, proutkaři a magnetizéři nové doby.

EnigmaPlus zjišťuje: Je vůbec možné ji někdy změřit a zjistit, zda existuje?

PŘICHÁZÍ ZÁZRAČNÁ BIOENERGIE 21.STOLETÍ?

Kolik z nás jen zná televizní scifi seriál Star Trek, ve kterém lékaři přejedou nad tělem pacienta jednoduchým přístrojem, který zabliká, zhodnotí zdravotní stav a vyšle jakési neznámé částice, které téměř vše velmi rychle zahojí?

Výzkumy Mezinárodního institutu biofyziky jsou nyní i takovéto fantastické tezi relativně blízko.

Mohla by se postupně stát záhada tajemné energie po svém rozřešení vynálezem 21. století?

STARÁ MYŠLENKA NABÝVÁ NOVÝCH ROZMĚRŮ

Nejeden náboženský a duchovědný text vám řekne, že jsme všichni ze světla a že světlo nad tmou zvítězí. Co si pod tím přesně představit, to už zůstává nezodpovězené. Je to jen metafora? A přece – jak ukazuje výzkum Mezinárodního institutu biofyziky v Německu a zároveň i jeho předního vědce FRITZE ALBERTA POPPA (*1938), něco na těchto mýtických řečech je a o metaforu v tomto případě nejde.

Popp totiž se svými kolegy vědecky prokazuje existenci světelné energie, kterou všechno živé vyzařuje. Částice světla (fotony) vyzářené živými organismy pojmenovává Popp termínem biofotony. Pro vědní obor se pak používá termín biofotonika.

I podle již letitých prací Poppových kolegů je jasné, že jeho biofotony se od takzvané aury příliš neliší. Je to energie světla a komunikace mezi živými molekulami. Je to hledaná energie života? Také neviditelné záření má patrně svou viditelnou část… Prokazuje se totiž, že živé organismy vylučují sice nepatrné, ale přesto nevyvratitelné množství částic světla!

ZÁŘÍM, ZÁŘÍŠ, ZÁŘÍME!

Již v roce 1922 ruský badatel ALEXANDER G. GURVIČ předkládá nedokonalý důkaz, že živé organismy vykazují slabé, leč nepřetržité světelné záření ve viditelném spektru. Již on je tehdy přesvědčený, že toto záření stimuluje dělení buněk.

Výsledky patnáctiletého výzkumu, který následuje, jsou ale natolik nestálé a neopakovatelné, že je Gurvičova hypotéza většinou vědců z oboru nakonec zavrhnuta. Po druhé světové válce a obdobích přehlížení a pohrdání jsou „ultraslabé světelné emise“ údajně znovuobjeveny.

Děje se tak díky využití moderní techniky a zájmu malých vědeckých skupin v Rusku, Austrálii, Číně, Itálii, Japonsku, Německu, Polsku a USA.

KVŮLI VELKÉ ZÁHADĚ VZNIKÁ INSTITUT

Zatímco časopisy plní neurčité zmatečné informace o fiktivních důkazech záhadné životní energie v podobě Kirlianovy fotografie a umělé aurokamery, pracuje tvrdě řada vědců na důkazu skutečném. Roku 1996 je nakonec založen Mezinárodní institut biofyziky (IIB) s centrem v Neussu v Německu, jehož „otcem“ a viceprezidentem je právě Popp.

Ten již v roce 1976 dohlíží na výrobu nového a do té doby nejcitlivějšího zařízení na měření světelných emisí. Zmíněné zařízení prý dokáže každý světelný zdroj zesílit milionkrát a obyčejnou světlušku rozpoznat na vzdálenost 10 kilometrů!

Nová měření údajně prokazují permanentní slabé světelné záření ve viditelném spektru (400 – 800 nanometrů), které vychází z rostlin, zvířecích buněk a tkání. Jenže možné vyřešení této záhady přináší záhadu ještě větší – odkud se proboha tajemné záření bere?

ODKUD PŘICHÁZEJÍ BIOFOTONY?

Roku 1981 pak Popp uvádí s kolegou WALTEREM NAGLEM a se svým studentem RATTE MEYEREM první doklady toho, že biofotony lze vysledovat až k samotnému stavebnímu kameni života – k šroubovici DNA! Je snad tedy DNA jejich tajemným zdrojem?

Odkud světelné částice přicházejí? Do roku 1999 Popp se svým týmem prokazuje, že zachycené biofotony jsou součástí celých soudržných biofotonických polí, které organismy obklopují, a že nejde o náhodné nebo nezávislé jevy.

Po mnoha pokusech je podle Poppa zřejmé, že tímto způsobem lze zpřesnit diagnostiku rakovinových nádorů, určovat kvalitu potravin a nahlédnout do nevysvětlených tajů živé přírody.

SVĚTELNÁ POŠTA MEZI BUŇKAMI

Kdo by se občas nezamyslel nad tím, jak tak složitý organismus jako živočišné tělo může fungovat? Jak může každá buňka vědět, co má dělat, a jak to, že se z jediné buňky vyvine celý nový živý tvor? Poppův tým do roku 1999 přináší důkazy něčeho fantastického:

biofotony prý slouží jako jacísi pošťáci, kteří předávají informace mezi jednotlivými buňkami i uvnitř nich! A co víc – organismy jsou údajně za pomoci biofotonů schopny komunikovat na dálku! Vysvětlí to některé doposud záhadné fenomény, jež náležely do oboru parapsychologie?

Mezinárodní ústav biofotoniky zkoumá tajemnou energii až k samotným základům života. Je DNA zdrojem této energie?

SOUSEDÉ SI NAPOVÍ?

Přinejmenším jeden šokující pokus z parapsychologie je zřejmě vysvětlen, když ho čínský vědec XUN ŠEN zopakuje. Umístí dvě hermeticky uzavřené zkumavky s buňkami prasečí krve těsně vedle sebe, přičemž do jedné z nich nakape choroboplodné zárodky.

Nakažené buňky se začnou bránit. Ale co to? I buňky ve vedlejší „zdravé“ zkumavce údajně dělají totéž! Dozvěděly se buňky, co mají dělat od sousedů? Zřejmě ano – když totiž vědec umístí mezi zkumavky neprůhlednou přepážku a buňky se tak „nevidí“, reakce v sousední nádobce nenastane.

Komunikovaly spolu buňky pomocí biofotonické aury? Kanadští biologové zase zjišťují, že při přetržení živého listu se prý náhle objeví záplava desetitisíců biofotonů. Je to jakýsi bolestný výkřik? A podobných tajemství přibývá.

Někteří odborníci jsou fascinovaní: Zdá se, že biofotonické záření je oním tajemným, vždy hledaným organizačním prvkem života!

NALEZLI VĚDCI KONEČNĚ ÚDAJNOU AURU?

Dojde pochopitelně i na měření biofotonů vyzářených lidským tělem. Vědci z IIB tato měření mnohokrát opakují v časovém úseku mnoha měsíců. Co se ukáže? Biofotonové pole prý v sobě reguluje a odráží nejen chemické procesy v buňkách, ale rovněž biologické rytmy lidského těla!

Není to přesně to, co se tvrdí o údajné auře? Nebo by mohli mít pravdu skeptici, když tvrdí, že biofotony jsou jen vedlejšími produkty chemických reakcí probíhajících v těle? Vždyť je těch fotonů tak málo!

Někteří výzkumníci se zase domnívají, že biofotony jsou jen malou částí energetického pole živých organismů. Ukazuje na to totiž řada měření, při kterých je vedle viditelného záření mnohokrát hlášeno i záření ultrafialové.

To prý zároveň vylučuje hypotézu o chemickém původu záření. Je možné, že spektrum biofotonického vyzařování je mnohem širší. Vidíme jen tu nejhrubší špičku ledovce?

ČEKÁ NÁS SVĚTELNÁ MEDICÍNA?

Jedna z nejfantastičtějších vizí se pak před námi otevírá, když si uvědomíme potenciál, jaký má biofotonika v medicíně. Jakmile totiž uvidíme do depeše vlastních buněk, mohli bychom tu depeši přepsat a s buňkami komunikovat!

Dokázali bychom zastavit například růst nádorových buněk pomocí cílených světelných signálů? Již teď je prý možno tímto způsobem některá onemocnění alespoň určit! Tuberkulóza a rakovina jsou údajně mezi nimi.

Dovedete si představit, že přijdete k lékaři a ten prostřednictvím jediného snímače přesně zjistí, co vám je, a následně „vyladí“ vaše tělo trochou světelných paprsků? Podobným způsobem již nyní vědci experimentují s potravinami a semeny určenými k setbě – snímání biofotonického pole dokáže totiž určit jejich kvalitu.

Světlo jako vlnění má totiž různou vlnovou délku a změny v této hodnotě ukazují na biologické změny uvnitř měřených plodin. Ve svém výzkumu toho využívá i JÜRGENSTRUBE (*1939) z Kwalisu, německého institutu pro zjišťování kvality potravin. Do stejné technologie údajně investují i největší potravinářské koncerny.

NACHÁZÍ VĚDA SPOJENÍ DUŠE A TĚLA?

Biofotony jsou zřejmě i prostředníkem mezi naším vědomím a psychikou, které přenášejí do těla. Nedávné pokusy v rámci mezinárodního projektu Intention Experiment údajně ukazují, že soustředíli se určitá skupina lidí například na jeden list rostliny, ten se oproti kontrolnímu listu prokazatelně více rozzáří!

Máme tu snad zázračnou energii, která spojuje ducha s hmotou, putuje z buňky do buňky a komunikuje na dálku? Osvětlí nám tato energie tak bizarní otázky, jako zda existují duchové? Vysvětlí, proč se krystaly vody údajně tvoří podle toho, jakou myšlenku jim věnujeme? Mohla by být tato energie zodpovědná za samotný zázrak života?

reklama
Související články
od Pavel Polcar 6.10.2022 99
V Brazílii se po střechách plíží vysoká hubená žena s dlouhými žlutými nehty a červenýma očima a pozoruje rodiny uvnitř jejich domovů. Pozoruje je, jak sedí u stolu k večeři. Pozoruje je, když jedí.  Po jídle, když jde někdo spát s plným žaludkem, se tzv. La Pisadeira vplíží do ložnice. Potom si sedne na hruď své oběti, aby se nemohla […]
od Dalibor Vrána 5.10.2022 854
V roce 1925 vede generál major sovětské armády Michajl Stěpanovič Topilski svoji jednotku nebezpečným územím horského masivu Pamír. Má za úkol vypořádat se s posledním protisovětským odbojem, který tam přežívá v jeskyních. Brzy se jim daří zajmout prvního z rebelů, který byl údajně i se svými druhy napaden skupinou podivných opičích stvoření! Topilski pokračuje hlouběji […]
od Eva Soukupová 5.10.2022 2.1tis
Již celá řada amerických prezidentů, jejich rodin, významných hostů i služebnictva podala svědectví o záhadných zjeveních a paranormálních jevech odehrávajících se v prostorách Bílého domu. Velmi aktivní má být zejména duch Abrahama Lincolna, který údajně překvapil nahého britského premiéra Winstona Churchilla během jeho návštěvy.     Za jedné osamělé noci v roce 1946 kolem třetí […]
od Eva Soukupová 4.10.2022 1.5tis
Snad každé velké jezero světa má také svou vlastní příšeru. Rozlehlé ruské jezero Bajkal staré desítky milionů let rozhodně není výjimkou. Na rozdíl od ostatních jezer obývaných převážně záhadnými ještěry však v Bajkalu údajně žijí vyspělé bytosti podobné lidem.     Ruský moderní folklor líčí tajemné obyvatele prastarého jezera jako napůl žraloky a napůl lidi. […]
od Dalibor Vrána 3.10.2022 2.7tis
Hluboké vietnamské džungle prý mohou obývat stvoření zvaná batutut, neboli „lesní lidé“. Zmínka o nich se poprvé objevuje už v roce 1947, ale až v 70. letech se jim dostává větší pozornosti díky svědeckým výpovědím vojáků. O nich později ve své knize Podivné, ale pravdivé příběhy z války ve Vietnamu píše americký válečný veterán Kregg […]