Domů     Zázraky
Ganzfeld experimenty: Cesta, jak prokázat mimosmyslové schopnosti?
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 15.6.2021
5.1tis
Ganzfeld experimenty: Cesta, jak prokázat mimosmyslové schopnosti?
Pokud by byly experimenty relevantní, dokazují telepatii. Foto: Pixabay
64
SDÍLENÍ
5.1tis
ZOBRAZENÍ

Na lehátku leží muž s očima zakrytýma pingpongovými míčky. Na uších má sluchátka a obličej mu ozařuje červené světlo. Za stěnou sedí druhý člověk, jemuž je promítáno video. Úpěnlivě se soustředí a své vjemy se snaží telepaticky vysílat.

Pokud by byly experimenty relevantní, dokazují telepatii. Foto: Pixabay Co si myslí druhý člověk? Dá se nahlédnout do hlavy a  uhádnout myšlenky - nebo je sdílet? Foto: Pixabay Pro lepší soustředění je nutné potlačit dominantní smysly - zejména zrak. Foto: Pixabay Takto vypadá skutečný ganzfeld experiment v praxi. Foto: NealParr / Wikimedia commons - volné dílo

Takto nějak probíhá tzv. ganzfeld experiment (z němčiny „ganz“ – celý, „feld“ – pole). Má prokázat, že mimosmyslové vnímání existuje! Parapsychologové provádějí takových pokusů stovky a tvrdí, že jejich výsledky jsou pozitivní!

Ve 30. letech minulého století provádí německý psycholog Wolfgang Metzger (1899–1979) pokusy s vizuálním vnímáním. Dokazuje, že pokud člověk soustavně hledí do stejnobarevného a jednotvárného, tedy homogenního pole, jeho mozek vykazuje specifickou aktivitu a on dostává halucinace.

To je způsobeno dočasnou ztrátou vizuálních vjemů a následnou zrakovou deprivací. Můžeme to pozorovat i v běžném životě. Přeludové stavy se vyskytují například u cestovatelů v severských oblastech, kteří kolem sebe vidí stále jen bílé sněhové pláně.

Stává se to rovněž horníkům zasypaným v dolech, již jsou vystaveni dlouhodobé tmě. Řada z nich odsud hlásí děsivé vidiny! Tento jev je zván ganzfeld efektem a později se stává výchozím bodem pro parapsychologické experimenty ganzfeld.

Pro lepší soustředění je nutné potlačit dominantní smysly – zejména zrak. Foto: Pixabay

S MÍČKY NA OČÍCH

„Ganzfeld výzkum“ zažívá boom v 80. letech 20. století. Velkou pozornost si získá poté, co americký psycholog Daryl Bem (*1938) a parapsycholog Charles Honorton (1946–1992) přinesou výsledky z 835 ganzfeld pokusů, které měly prokázat existenci mimosmyslových schopností!

A jak přesně experimenty probíhaly? Pokusů se účastní dvojice, přičemž jeden je vždy „vysílatel“ a druhý „příjemce“. Od sebe jsou izolováni. Příjemci je zakryt zrak – na oči dostane půlky pingpongových míčků a je ozářen červeným světlem.

Do uší mu je puštěn šum a v tomto stavu je ponechán půl hodiny. Vzniká u něj výše zmíněná deprivace, během které má být, podle některých názorů, schopen přijímat informace na dálku (tedy aniž by je získal některým ze svých pěti smyslů).

O telepatický přenos těchto informací se snaží druhý člen pokusné dvojice – vysílatel. Je mu poskytnut náhodně vybraný podnět, většinou se jedná o nějakou videosekvenci. Sleduje ji a zároveň se svou myslí pokouší vyslat informace o jejím obsahu příjemci.

Může je druhá strana zachytit? Výše náhody je stanovena na 25 %. Pokud tuto hodnotu přesáhnou, je pravděpodobné, že mimosmyslový přenos existuje!

Takto vypadá skutečný ganzfeld experiment v praxi. Foto: NealParr / Wikimedia commons – volné dílo

STAL SE ZÁZRAK?

Výsledky ganzfeld experimentů provedené Bemem a Honortonem jsou fascinující. Téměř polovina z 835 pokusů vykazuje úspěšnost v průměru 38 %! To by znamenalo, že telepatie funguje! Pokud by prý šlo o pouhou náhodu, rovnala by se zázraku.

Ovšem i přes definice a pozitivní výsledky pokusů narážejí výzkumníci na bariéru názorů skeptických. Ganzfeld experimenty jsou prý naprosto nevědecké! Britský psycholog Richard Wiseman (*1966) se domnívá, že během pokusů není zajištěna dostatečná izolace a některé zvuky mohou dolehnout k výzkumníkovi, či dokonce přijímajícímu.

Nevhodně je údajně zvolen i způsob, jakým jsou přijímajícímu předloženy čtyři cíle, jež mu mohly být vysílány. Lidé prý mají tendenci vybírat pokaždé první z nich, proto by mělo být jejich pořadí u každého experimentu změněno.

Další námitky jsou namířeny proti přenosu samému. Přijímající je totiž popouzen k tomu, aby v „ganzfeld stavu“ hovořil o tom, co vidí, případně slyší. To ale údajně může snížit jeho soustředění a hodnotu celého pokusu.

Jsou tyto výtky oprávněné? Aby skeptici svoji pravdu dokázali, provádí pokusy na vlastní pěst. V roce 1986 se uskuteční série experimentů pod vedením amerického psychologa Raye Hymana (*1928) – výsledky jsou negativní, úspěšnosti 25 % ani nedosáhnou.

Co si myslí druhý člověk? Dá se nahlédnout do hlavy a uhádnout myšlenky – nebo je sdílet? Foto: Pixabay

CO KDYŽ V FUNGUJÍ?

I v dnešní době probíhá řada pokusů, při nichž jsou navíc používány speciální počítačové programy. Umožňují tak absolutní náhodný výběr a zajišťují větší objektivitu. V roce 2010 provádějí vyhodnocení moderních ganzfeld experimentů badatelé Lance Storm z australské univerzity v Adelaide a Patrizio E.

Tressoldi a Lorenzo Di Risio z italské univerzity Padova. Mezi lety 1997–2008 uskuteční na 1498 pokusů, přičemž 483 z nich vykazuje výsledek 32,2 % úspěšnosti! Přestože ani s tímto závěrem kritika nesouhlasí, je prý stále možné, že ganzfeld experimenty mimosmyslové schopnosti dokazují.

Autorka: Michaela Šedivá

reklama
Související články
od Jan Šedivý 21.10.2021 2.2tis
Poutní místa, léčivé studánky, praslovanská hradiště, posvátné stromy a svatyně.  Tam všude se můžete dočkat nevysvětlitelných událostí, zázračných vyléčení a tajemných zjevení. Svatá Hora Příbram Soška pomáhá a zázračně léčí Podle pověsti nechal kapličku postavit jistý rytíř jako dík Panně Marii za vyslyšené prosby, když jej přepadli loupežníci. Sláva původně skromné kapličky ze 13. století zazářila po jedné […]
od Adriana Vojtíšková 14.10.2021 5.4tis
Jedním z nejnovějších rostlinných objevů ze srdce Amazonie jsou bobule palmy acai. Tmavé plody připomínající borůvky obsahují mimořádné množství antioxidantů, látek přirozeně zpomalujících stárnutí organismu.     Bobule navíc mají ještě vysoký obsah vápníku, který je třeba ve srovnání s podílem tohoto prvku v mléce asi dvojnásobný. Neuvěřitelných 40 % plodu pak tvoří vláknina. Jde tedy o nutriční […]
od Adriana Vojtíšková 13.10.2021 4.2tis
Amazonská rostlinka chanca piedra je nejčastěji využívána jako silnější a v širším spektru účinnější obdoba urologického čaje. Její účinky jsou takřka zázračné…     Chanca piedra znamená v překladu lomikámen. Ale pozor, v češtině už toto pojmenování máme pro rod Saxifraga, kdežto chanca piedra, která v Evropě neroste, nese název smuteň. Nálev z chanca piedry […]
od Eva Soukupová 13.10.2021 4.3tis
Mandylion nebo též obraz z Edessy je čtvercový kus tkaniny, na kterém je viditelný obraz mužské tváře. Jde prý o první vyobrazení Ježíše Krista. Vznikl neznámým způsobem a podle legendy má zázračnou moc, která uzdravila mezopotámského krále. Mandylion údajně vzniká poté, co Abgar Ukkama, král starověkého mezopotámského regionu Osroéné, za Ježíšem vyšle malíře Ananiáše, aby […]
od Matěj Soukup 11.10.2021 4.3tis
Na divokých Havajských ostrovech plných přírodní krásy, která však ve své syrové podobě umí být smrtelně nebezpečná, má bohyně sopek Pele v mytologii neodmyslitelné místo. Avšak stejně jako platí, že probuzený vulkán často zapříčiní tragédii, také činy bohyně svírané žárlivostí mohou vést k neštěstí. Verzí příběhu o Pele existuje povícero. Podle jednoho z nich byla […]