3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Italský exodus: otázky stále bez odpovědí
Italský exodus: otázky stále bez odpovědí
od 19.6.2021
5.3tis
Dříve italská Istrie nyní patří Chorvatsku a Slovinsku.
505
SDÍLENÍ
5.3tis
ZOBRAZENÍ

Jedním z důsledků druhé světové války byl i masivní odchod italského obyvatelstva z Istrijského poloostrova a dalších oblastí jugoslávského území. Podstatné údaje včetně počtu italských exulantů a obětí masakrů nejsou stále uspokojivě vysvětleny.

Dříve italská Istrie nyní patří Chorvatsku a Slovinsku. Kontejnerová loď vyplouvá ze slovinského přístavu, na dohled je italský Terst. Italská válečná loď na společném vojenském cvičení v přístavu ve slovinském Koperu. Obyvatelé slovinského Piranu jsou hrdí na slavného rodáka – italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho ( 1692 - 1770).

Neznámý počet obětí

Bývalé italské historické enklávy, které byly začleněny do území poválečné Jugoslávie, jsou  nyní součástí Chorvatska a Slovinska. Odhaduje se, že se exodus týkal 230 až 350 tisíc etnických Italů. Nejednalo se však o poklidný odchod.

reklama

Během prvních let exodu byly zavražděny tisíce lidí. Událostmi se zabývala detailně společná slovinsko-italská historická komise v 90. letech 20. století. Ani tato komise nedokázala stanovit přesný počet obětí masakrů italských civilistů.

Mohlo se jednat o 4500 až 20 000 osob. Jako nejpravděpodobnější se jeví počet 10 000 obětí.

Kontejnerová loď vyplouvá ze slovinského přístavu, na dohled je italský Terst.
Kontejnerová loď vyplouvá ze slovinského přístavu, na dohled je italský Terst.

Snaha po nalezení pravdy

Záhadou také zůstává, zda masakry byly pouze spontánní reakcí na zločiny fašistické Itálie za druhé světové války, nebo zda se jednalo o zákulisně řízenou operaci ze strany vedení tehdejší komunistické Jugoslávie.

Exodus etnických Italů z Istrie a Dalmácie je v Itálii stále připomínán.

Obyvatelé slovinského Piranu jsou hrdí na slavného rodáka – italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho ( 1692 - 1770).
Obyvatelé slovinského Piranu jsou hrdí na slavného rodáka – italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho ( 1692 – 1770).

Badatelé ze zainteresovaných zemí – Itálie, Chorvatska a Slovinska se snaží najít a popsat pravdivý obraz událostí poválečných let v tomto citlivém geografickém prostoru.

reklama

Otázkou je, zda pravda bude vůbec někdy nalezena, když Jugoslávie, jako jeden z hlavních aktérů celé události, již neexistuje a s ní ani centrální jugoslávské historické archivy.

Italská válečná loď na společném vojenském cvičení v přístavu ve slovinském Koperu.
Italská válečná loď na společném vojenském cvičení v přístavu ve slovinském Koperu.

Pravdou však je, že například v současném slovinském přímoří, na dohled italského Terstu, se nezdá, že by nezodpovězené otázky kolem exodu etnických Italů v poválečných letech byly překážkou dobrých vztahů obou zemí i obou etnik.

Svědčí o tom nejen dvojjazyčné slovinsko-italské nápisy, ale i připomínání, že tato část Slovinska má dlouhou italskou historii.

Foto: autor
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.9tis
Jen jediný Necronomicon dokázal zamotat hlavu i expertům. Říká se mu Simonův. Má být temným učením až ze starověké Mezopotámie. Knihu ukořistili mniši a poté dali na překlad okultnímu knihkupectví Magickal Child. Pravda je ale trochu jiná, kniha vznikla kolem roku 1976 v USA v kruhu špičkových mágů z Warlock Shop jako funkční grimoár, který otestuje ad
od 30.11.2022 1.4tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 30.11.2022 3.0tis
Jednoho večera v červnu 1950 uprostřed rušné křižovatky na Times Square umírá neznámý chodec. Při pátrání po jeho identitě policisté s překvapením zjišťují, že jde o muže, který beze stopy zmizel před 74 lety.     Asi třicetiletý muž má na sobě starodávné oblečení a boty s výraznými přezkami, jaké se nosily před sto lety, a působí nanejvýš
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 28.11.2022 2.9tis
Bizarní příběh zaznamenaný v Anglii roku 1912 popisuje neobyčejný případ spontánního a zcela jistě nechtěného přesunu v čase. Ve vlaku do Londýna se náhle objevil a poté zase zmizel záhadný cestující – muž z minulosti.     K velkému štěstí hlavního aktéra trvá jeho nedobrovolné cestování v čase jen krátce, přesto je svým zážitkem těžce poz