Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Jak se fotografuje myšlenka?

Napadlo vás někdy vyfotografovat sněhovou vločku? Nebo zkrystalizovat vodu z vodovodního kohoutku? A co takhle vyfotografovat myšlenku? Můžeme své záměry otisknout do kapky tekutiny? Má myšlenka nějaký tvar?

Vydejte se s EnigmouPlus za jedním z nejneuvěřitelnějších objevů přelomu století, který spojuje neprozkoumaný vliv mozkových vln, záhadná uzdravení, teorii chaosu a krásu přírody!

Naše tělo je z více než 70 procent tvořeno vodou. Obyčejnou vodou, jaká nám teče doma. Obyčejná mrkev obsahuje z 94 procent vodu a i zdánlivě suchá potravina – chléb – jí má v sobě plných 40 procent. Voda je dokonce součástí i obyčejného vyprahlého kamene!

Jsme s celou okolní přírodou a planetou vlastně jako jeden velký orosený drink, plný šťavnatého ovoce a kousků ledu. A teď si představte, že by všechna ta voda podléhala našim myšlenkám. Že by byla ohromné fluidum, tedy látka, která by nesla naše záměry, nálady a představy jako tichá pošta do všech koutů tohoto světa – ještě dříve, než si své myšlenky vůbec dovedeme uvědomit.

A nyní uvažujte, že by pouhá myšlenka dovedla změnit kvalitu této vody. Šílené? Představte si, že tohle všechno je podle jistého japonského výzkumníka pravda a že pro to má údajně důkazy!

VODA TVOŘÍ UMĚNÍ, NEBO CHAOS

Japonsko je známé svými bláznivými vynálezci a na západní vkus poněkud výstřední náturou. I v Japonsku je ovšem MASARU EMOTO (*1943) poněkud netradičním vědcem. Nejde o fyzika ani chemika, jak by se asi očekávalo, ale původně o vědce humanitního vzdělání, kterého nadchla jedna idea a stala se jeho vášní.

Fotografuje krystaly vody. Mezi lety 1994 a 1999 vypracoval originální metodu fotografování krystalů zmrzlé vody. Zprvu laický zájem ho přivedl k zjištění, že voda krystalizuje v závislosti na tom, jaký je její původ – zda jde o vodu dešťovou, minerální, vodovodní, vodu z přehradních jezer či ledovců.

A také na tom, jak člověk s vodou nakládá. Údajně tak vznikají buďto krásné symetrické útvary, nebo nevzhledná chaotická změť. Další výzkumy ovšem prý ukazují, že to, jak bude voda krystalizovat, ovlivňuje i působení mobilního telefonu, zapnuté televize, mikrovlnné trouby, vyhrávání hudby či hovor v její blízkosti, a dokonce i „pouhé“ myšlení.

S pomocí kvalitní vody, přehrávání hudby při výrobě a obrazu krystalu štěstí na lahvi se vyrábí i Hado pivo…

JAK ZAČAL NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH?

Je rok 1987 a Emotovi jeden jeho obchodní kolega přináší speciální druh vody, která by mu prý mohla zdravotně pomoci. A skutečně – jako by zázrakem ho zcela zbaví bolestí nohou. Byla za Emotovým uzdravením víra, nebo skutečně síla vody, jak se domnívá?

„Tato zkušenost mě fascinovala,“ tvrdí Emoto.„A fascinace zázračným působením vody mě přivedla k jejímu hlubšímu studiu.“ Jak může mít voda takový vliv? „Časem jsem dospěl k přesvědčení, že voda má schopnost ze svého okolí přijímat informace, (přesněji) nejrůznější faktory… Příkladem takového působení mohou být pocity vnitřní pohody a očisty mysli, které v nás vyvolává pohled na úchvatnou krajinu nebo poslech krásné hudby,“ vysvětluje Emoto. Pokud ano, jakým mechanismem by se to dělo?

PAN ISHIBASHI, SAKÉ A KRYSTALY

Japonská povaha je fascinující a se zvláštním smyslem pro poezii. Odráží to i Emotův popis toho, jak se zrodila fotografi e krystalické vody: „Jednoho dne jsem náhodou otevřel knihu (…) a náhle mě zaujal jeden z nadpisů v knize: ‚Existují dvě stejné sněhové vločky?

‘ Autoři knihy vysvětlují čtenářům, že za miliony let nevznikly dvě zcela identické sněhové vločky. To jsem věděl už jako dítě. (…) Ale v kontextu mého výzkumu mě tato věta – byť jde jen o záležitost selského rozumu – uchvátila.

Napadlo mne, že bych měl vodu zmrazit a prohlédnout si její krystaly.“ Úkol Emoto ihned zadává svému zaměstnanci KAZUYOVI ISHIBASHIMU. „Mé znalosti a zkušenosti mi říkají, že se nám vodní krystaly vyfotografovat nepodaří,“říká Ishibashi. Emoto však rozhodne: „Zdá se, že pochybujete, ale já jsem o tom přesvědčen.“ Následující dva měsíce stráví Ishibashi zmrazováním vody a jejím následným pozorováním pod mikroskopem. Pokaždé bez úspěchu.

„Čekával jsem na něj, až pozdě v noci skončí s prací, abych ho mohl pozvat někam na skleničku. Měl tehdy velmi rád saké. Pití jeho oblíbeného saké ho rozveselilo, i když byly výsledky v laboratoři bídné,“ vypráví Emoto.

VÝZKUM, O NĚMŽ NIKDO NESLYŠEL

Po dvou měsících usilovné práce a opakovaných pozvání na saké se v září 1994 podaří Emotovi s Ishibashim poprvé v historii vyfotografovat krystal vody. „Nikdy nezapomenu na výraz jeho tváře, když vyběhl z laboratoře s fotografií v ruce.

“ Následují stovky a stovky fotografií. Krystaly ukazují své originální tváře, každá jako by měla svou emoci odrážející krajinu, kudy voda tekla, a živé tvory, se kterými se setkala. První knihu s názvem Hado no Shinri Emoto vydává hned roku 1994 a objev se odváží prezentovat na akademických setkáních.

„Předpokládal jsem, že někdo jiný na něco podobného přišel již přede mnou a možná to už i dlouhou dobu používá. (…) Nesetkal jsem se ale s nikým, kdo by o podobných studiích cokoli věděl.“

NAŠEL CESTU DO SVĚTA

Koncem roku 1998 Emoto představuje své dílo na univerzitě v japonském městě Tenri Společnosti pro studium lidského těla. Poprvé se mu dostává uznání od respektovaného člena vědecké obce, známého genetika profesora KAZUO MURAKAMIHO.

To ho povzbudí k vydání obsáhlejší knihy zaměřené čistě na výzkum vody s názvem Poselství vody(Messages from Water). A díky tomu, že se odváží doplnit knihu i komentáři v angličtině, změní se mu život, neboť knize věnuje svou pozornost také množství zahraničních čtenářů.

Obrovský zájem si pak vyžádá překlad do dalších 23 jazyků!

JAK ZAZNAMENAT KRYSTAL?

Časem se Ishibashimu a Emotovi podaří stanovit optimální pokusné podmínky. Pořídí tři velké mrazicí boxy, které udržují teplotu trvale na 5 °C. Při fotografování používají následující postup. Nalijí vzorek vody do skleněné lahve a na nějaký čas ji vystaví působení bezprostředního okolí.

Pak vodu nakapou na 50 Petriho misek o průměru 5 cm a zmrazí na 25 °C. Vytáhnou je za 3 hodiny. Díky povrchovému napětí vznikají typická ledová zrna o průměru maximálně 6 mm. Jednotlivá zrna pak pozorují pod mikroskopem, a když se po jedné až dvou minutách led začne rozpouštět, rozevře se pod mikroskopem krystal.

Ne všech 50 misek vytvoří krystal, ale vliv kvality vody je statisticky významný.

NEKVALITNÍ VODA PROHRÁLA

„Jak jsme s fotografováním vody pokračovali, povšiml jsem si něčeho pozoruhodného. Voda z vodovodu netvořila krystaly vůbec, zatímco přírodní, neupravovaná voda, která není obecně považována za zrovna kvalitní, krystaly tvořila.

“Může být tímto vlivem chlór, který se do rozváděné pitné vody přidává? Podobné testy provádí Emoto i s minerální vodou z plastových lahví a nachází mezi nimi zásadní rozdíly. Hygienický institut v japonské Jokohamě později, roku 2003, zveřejní výsledky šokující studie, která Emotovy výsledky potvrdí.

Studie analyzuje 30 druhů lahvové minerální vody prodávané v Jokohamě. Analýza nachází v láhvích chemické látky formaldehyd (používá se například ke konzervování mrtvol) a acetaldehyd (látka známá jako příčina kocoviny).

V porovnání s vodou z městského vodovodu obsahují některé láhve až 80krát více těchto látek, ačkoli to není považováno za zdravotně závadné… Není to důkaz, že Emotova metoda je poctivá, přestože skeptikové o tom nechtějí slyšet?

Toto všechno je ale jen pouhý začátek. Později se ukazuje, že krystaly možná ovlivňují i další vlivy. Jedním z nich je něco v laboratorním výzkumu neočekávaného – hudba!

MĚL PÝTHAGORÁS PRAVDU?

Podobně jako řecký filozof a matematik PÝTHAGORÁSZE SAMU (582 – 496 př. n. l.) prozkoumává i Emoto matematickou vibrační harmonii hudby, kde údajně nachází skrytou geometrii, a zkoumá její vliv na kapky vody.

Jak prý experimenty prokážou a jak ukazují šokující fotografi e, zatímco třeba na Kánon D dur německého skladatele JOHANNA PACHELBELA (17. století) nebo na melodickou skladbu Time to Say Goodbye Angličanky SARAH BRIGHTMAN a Itala ANDREABOCELLIHO reaguje voda pravidelně strukturovanými krystaly, „drsná“ heavymetalová skladba nevytvoří prakticky nic.

K závěru, že jednotlivé akordy (souzvuky tónů) vytvářejí na skleněné desce i na hladině vody pravidelné obrazce, dospěl ostatně již německý vědec ERNEST CHLADNI v 18. století. Může ale zvuk něco takového činit i s miniaturní kapičkou vody a vytvářet tak jednotlivé krystaly?

Jsou snad právě zvukové vlny tím potřebným nositelem informace, nebo se to týká jakýchkoli vibrací?

Pýthagorás ze Samu

A čím by se přenášely, pokud neexistuje éter, pralátka, která podle některých vědců 19. století vyplňuje veškerý prostor? Existuje skutečně v přírodě nějaký tajemný organizační princip, který uchovává harmonii a nese tajemná poselství napříč světy a staletími?

Pokud Emotovy krystaly tak dobře „odhadnou“, jak co působí na člověka (viz i výsledky výzkumu lahvové vody), pak přináší následující experiment znepokojení.

VODA NA ŠTÍRU S PŘÍSTROJI?

„Naplnili jsme lahev destilovanou vodou a připevnili k ní mobilní telefon,“ vypráví Emoto. „Pak jsme na telefon zavolali, po minutě zavěsili a celý proces desetkrát opakovali. Další pokus jsme učinili s televizním přijímačem.

Nechali jsme lahev destilované vody čtyři hodiny stát u zapnutého televizního přijímače. To stejné jsme vyzkoušeli s osobním počítačem.“ A jaký byl údajně výsledek? „Stejně jako v případě mikrovlnné trouby nevytvořila voda vystavená působení mobilního telefonu, televizoru a počítače žádné krystaly.

“ Pokud ale budeme věřit, že experimenty byly provedeny opravdu podle vědeckých zásad, a především že jsou jejich výsledky pravdivé, co s tím můžeme proboha dělat?

KDYŽ KRYSTALY POSLOUCHAJÍ NA SLOVO

Zdá se ale, že do pokusů vstupuje ještě jiný prvek, mnohem tajemnější než cokoli, co bylo zmíněno v předešlých pokusech. Samotná myšlenka! Jak to chápat? Experiment probíhá vcelku jednoduše: Emoto nalije stejnou vodu do dvou lahví.

Na jednu připevní nálepku s nápisem „děkuji“ a na druhou nálepku s textem „ty pitomče!“. Co se pak údajně ukáže, je pro prakticky smýšlejícího člověka naprosto šokující: první voda prý vytvoří krásné šestiboké krystaly, zatímco ta druhá vytvoří jen neuspořádané střípky krystalu, který na fotografii vypadá jako rozbité sklo.

Když výzkumníci začnou nadšeně provádět další podobné pokusy a vyzkouší nejrůznější jazyky, ukáže se prý, že voda „rozpozná“ význam slova nezávisle na tom, v jakém jazyce je a z jakých hlásek sestává.

Mohou to snad způsobovat mozkové vlny? V případě vyřčených slov a hudby by to bylo jednodušší. Tady by ale muselo fungovat něco jemnějšího…

Masaru Emoto

TVOŘÍ SAMOTNÁ MYŠLENKA?

Nabízí se tu neodbytná možnost. Co když je to vážně tak jednoduché? Co když přímo, ač pro naše smysly nezjistitelně, ovlivňujeme sami sebe, své blízké, své okolí i svou planetu daleko více, než jsme se odvažovali hádat?

Již kvantová fyzika delší čas ukazuje, že pozorovatele nelze z experimentu nikdy zcela vyloučit. Jen jsme toto poznání příliš nepobrali do praxe – je prostě příliš neuvěřitelné… V případě Emotových experimentů je to svým způsobem to samé.

Samotné očekávání, pocit nebo myšlenka tu prý zásadním způsobem ovlivní výsledek. Svým chováním, mluvením i myšlením určitě ovlivňujeme lidi kolem nás. Co když ale k ovlivnění dojde takto snadno, jak ukazují pokusy s krystaly?

A „co když totéž platí i v rozměrech planety?“ ptá se český muziko terapeut VLASTIMIL MAREK v předmluvě k Emotově knize Skutečná síla vody. Kvalita – nikoli kvantita je tu rozhodující…

TAJEMNÝ KONCEPT „HADO“

Masaru Emoto si podobné otázky klade již léta. Podle něj je příčinou všeho toho, co zjistil, koncept, který nazývá záhadně jako „hado“. Je to vlastně princip, fyzikální zákon, způsob přenosu informace nebo také neznámá energie.

Jde v něm o vlnění a vibraci, tak jako u zvuku. To se přenáší na dálku a rezonuje se vším obdobným, tak jako ladička o určité frekvenci rozezní všechny ostatní ladičky, které jsou svým tvarem, složením a velikostí nastaveny na stejnou velikost.

I lidská těla a myšlenky prý rezonují s okolím. Aneb jak se říká, i jeden člověk se na druhého musí „naladit“. Díky pokusům se zvukem tak zjišťujeme, jak to všechno asi funguje. Věděli jste například, že jedna zvuková vlna může překrýt druhou tak, že ta první není slyšet?

DR. YOSHIO YAMASAKIMU z japonské univerzity Waseda se tak podařilo vytvořit v místnosti naplněné hudbou tiché místo! A nejde tu o žádnou metaforu, nýbrž ověřitelný fyzikální úkaz. To všechno nás ale přivádí na myšlenku, zda to nelze využít ke změně narušeného prostředí a k léčbě.

MODLITBA PRÝ ČISTÍ JEZERO

Podle Emota lze i škodlivá vlnění z mobilních telefonů či počítačů vyrušit pouhou aktivní myšlenkou na něco pozitivního. Emoto tyto nápady údajně začne skutečně realizovat. 25. července 1999 uspořádá skupinovou „modlitbu“ za japonské jezero Biwa, které je věčně znečištěné a zamořené páchnoucími řasami zavlečenými z Kanady.

O měsíc později se v místních novinách objevuje článek, ve kterém se novináři i úředníci diví, jak to, že letos poprvé po dlouhé době řas výrazně ubylo… Je možné, že by tu byla přímá souvislost mezi modlitbou a čistícím se jezerem?

PROFESOR YASUAKI MAEDA z fakulty inženýrství na Ósacké univerzitě to nepřímo potvrzuje tvrzením: „Ultrazvukové vlnění o frekvenci 200 kHz vytváří při průchodu vodou miniaturní bubliny, které v okamžiku, kdy prasknou, rozkládají chemické sloučeniny jako dioxiny či polychlorované bifenyly.

“Neplatí tu ale v extrémní podobě pořekadlo, že přání je otcem myšlenky?

PODVOD, NEBO OBJEV?

Zatímco jsou lidé po světě nadšení, skeptikové cení zuby. Emoto prý není pravý vědec a ukazuje nám jistě jen krystaly, které se hodí jeho teorii. I to může být pravda! Jak to ale zjistíme? Potíž se zázračnými krystaly je ta, že stejné experimenty nikdo neprovádí.

Zatímco skeptikové chtějí, aby jim Emoto své výzkumy lépe prokázal, on sám je natolik zaneprázdněný těmi, kteří jeho výzkumy vítají, že nic nevěřícím dokazovat nechce. Pokud by ale všechno byla jen pavěda a nepravda, jak je možné, že se Emotovi daří odhalovat další a další poznatky, které ostatní vědci potvrzují?

PRINCIP LADIČKY PRÝ SLOUŽÍ I K LÉČBĚ

„Koncem 80. let jsem se pomocí měření hado přesvědčil, že existuje silná souvislost mezi pocity osamělosti, hippocampem (podélné vyvýšení tkáně v dolním rohu postranní komory mozku – pozn. red.), jehož funkčnost ovlivňuje naše paměťové schopnosti, a hliníkem, o kterém jsem se domníval, že může způsobovat demenci,“ tvrdí Emoto. „Zjistil jsem, že negativní emoce osamělosti působí na hippocampus a narušují jeho vnitřní vibrace. Dále pak že narušená vibrační frekvence hippocampu je shodná s frekvencí vibrace hliníku, a to mne přivedlo k domněnce, že ztráta paměti je způsobena nadměrným nahromaděním hliníku v této části mozkové tkáně.

“A co údajně následovalo? „Nedlouho poté, co jsem dospěl ke zmíněným závěrům, zveřejnila Společnost pro výzkum Alzheimerovy choroby ve Spojených státech i další badatelé studie o spojitosti mezi tímto onemocněním a hliníkem…“

ZMĚNÍ SE VODA, ZMĚNÍTE SE I VY

Emoto pomocí konceptu hado nyní údajně léčí i těžké nemoci. „Možná se děti našich dětí budou učit a běžně citovat jak Einsteinův vzorec E = mc2, tak Emotovu větu,“ komentuje to Vlastimil Marek. Každopádně hado naznačuje, jak se naše nejjemnější úsilí či lhostejnost může přenášet a zrcadlit v okolním světě.

Jak říká Emoto: „Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností. (…) Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda.“

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Nový objev přepisuje učebnice! V době bronzové vládly i ženy!
epochaplus.cz

Nový objev přepisuje učebnice!...

Nečekaný objev vyvrací dosud favorizovanou...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...