Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Jaká tajemství jsou ukrytá pod povrchem?

Snad každé podzemí působí tajemně a někdy i děsivě. Láká zvědavce, kteří by rádi prozkoumali jeho tmavá zákoutí a zjistili, kam vlastně ústí nekonečné chodby. Podzemní labyrinty křižují každé trochu větší město.

Některé chodby údajně dokonce jednotlivá města propojují. Kdo nechal vybudovat tyto podzemní komunikace a za jakým účelem? Z náročnosti staveb je jasné, že se nejedná o záležitost jedné generace. Záhadné podzemní chodby se ukrývají i pod Prosekem na severním okraji Prahy.

Jaká jsou jejich tajemství?

Dva nenápadné vchody do skály jsou dokonale maskovány křovím a cizinec neznalý místa by si jich možná ani nevšiml. Starousedlíci z Proseka vzpomínají, jak do podzemí jako děti často lezli a pokoušeli se prozkoumat chodby, o jejichž konci slýchávali jen z vyprávění.

Opravdu je možné projít z Proseka podzemím až do Staré Boleslavi? Anebo je to jen kraťoučká podzemní cesta k místnímu starému kostelu? Nad proseckým podzemím se stále vznáší mnoho nezodpovězených otázek.

CESTA KONČÍ HNED NA ZAČÁTKU

Vydáváme se postranní cestičkou podél skály, v níž je vstup do podzemí. Vybaveni baterkami a nezbytnou škatulkou první pomoci hrabeme ve křoví, které zakrývá tajemný vchod. Hned na začátku naší plánované výpravy se ale setkáváme s nezdarem.

Vchod je uzamčen. S nadějí ještě hledáme druhý vchod, který je jen pár metrů opodál. Ani zde však nejsme úspěšní. Oba vchody do podzemí jsou nyní nepřístupné.

Jeden z těch „pohodlnějších“ vstupů ještě před následným uzavřením

ZÁHADA POLOZASYPANÉ CHODBYN

Naštěstí jsme tady byli již asi před dvěma lety… Matné světlo baterek se tehdy míhá v neprostupné temnotě sem a tam. Už poněkolikáté se v proseckém podzemí snažíme najít dosud neobjevenou chodbu, která vede dál než jen několik desítek metrů z „venkovního“ světa. Zpočátku jdeme proseckým bludištěm vzpřímeně, avšak později se musíme občas skrčit. Poslední úsek podzemního labyrintu lezeme po čtyřech a nakonec se již plazíme. A opravdu, tentokrát jsme z části úspěšní!

Nalézáme velmi úzkou chodbu, která vede neznámo kam. Nejštíhlejší z nás se touto uzounkou štolou plazí dál. Asi za tři minuty se dostává přibližně 70 metrů od nás a už se nemůže pokračovat dál, neboť chodba je čím dál užší.

Avšak z posledního dostupného místa vidí, že štola vede stále dál do záhadných temnot, minimálně dalších 100 metrů. Že bychom tehdy objevili legendární chodbu?

PODZEMNÍ LABYRINTY

Podzemí pod Prosekem, ležící u pražské ulice Nad Kundratkou, se skládá z několika částečně samostatných systémů podzemních chodeb. Nejrozsáhlejší z nich je takzvaná Močálka, dvěma dalším „labyrintům“ se říká Amerika 1 a Amerika 2.

Tyto chodby prý nevedou příliš daleko, neboť většina proseckého podzemí je v 70. letech minulého století zasypána. Tehdy se zde totiž staví panelové sídliště a panují obavy, že nestabilní pískovcové podzemí by mohlo způsobit sesouvání základů nových domů.

A tak dnes již těžko zjistíme, kam až kdysi vedly dlouhé chodby směřující jižním směrem. Jiná situace je na sever ke Staré Boleslavi. Zde se snad dodnes kdesi skrývá legendární dlouhá chodba, která možná spojuje obě zmíněná města.

Vždyť před výstavbou sídliště dosahuje délka jen zdokumentovaných proseckých chodeb kolem čtyř kilometrů!

Ještě před nedávnem mohl prosecké podzemí navštívit každý zvědavec a nejeden z nich zde také zabloudil. Dnes jsou ovšem všechny vstupy již zabezpečené.

STÁLE JE CO ODHALOVAT

Pod Prahou se nachází celá spleť různých chodeb. Mluví se o tzv. městském podzemí, které zahrnuje zbytky starých kanalizačních systémů, přírodní krasové jeskyně, sklepení, štoly a chodby, které zde zůstaly jako památka na těžbu uhlí nebo jiných nerostů.

Některé odhalené štoly jsou jeskyňářům celkem dobře známy a mají je zmapovány. Ještě stále však zůstává řada chodeb, které jsou zasypané, a dosud nebylo možné zjistit, kam vlastně vedou. Není prý ani vyloučeno, že jsou pod zemí cesty, o nichž nemá nikdo ani tušení.

Kolik takových tajemných chodeb asi může pražské podzemí ještě ukrývat? A právě ani na Proseku, kde se nachází přírodní památka Prosecké skály, není zdejší podzemí probádáno natolik, aby mohl někdo tvrdit, že už zde není možné odhalit nějaké nečekané překvapení.

V podzemním labyrintu je prý možné slyšet i varhany z nedalekého kostela sv. Václava. Může snad některá z chodeb vést právě sem?

CO POJÍ PROSEK SE STAROU BOLESLAVÍ?

Prosek leží v oblasti české křídové tabule, která byla obývána údajně už 4 tisíce let př. n. l. A co vlastně znamená jeho název? Pochází prý asi z 10. století a vzniklo podle „prosekané“ cesty z Prahy do Staré Boleslavi, kde mají své sídlo tehdy vládnoucí Přemyslovci.

Cesta mezi přemyslovským sídlem a hlavním městem se tak rychle stává velice důležitou a frekventovanou spojnicí. Legendy související se Starou Boleslaví jsou obzvláště na Proseku stále živé. Co vlastně propojuje tato dvě města?

Je pravdivá pověst o podzemní chodbě? Cesta zřejmě byla tajná, takže záznamy v dobových kronikách nám nepomohou, přesto prý ale existují jistá vodítka, podle nichž je možné při hledání podzemní chodby postupovat.

BOŽÍ MUKA PRÝ NAPOVÍ

Legendy o proseckém podzemí uvádějí, že má být staré až několik stovek let. Jde ale jen o čistě přírodní útvar, lidské dílo, nebo kombinaci obojího? A kdo by vlastně nechal něco takového zbudovat? Tajná cesta z Proseka do Staré Boleslavi má prý být na povrchu vyznačena kapličkami a tzv.

božími mukami. To by také mohlo nasvědčovat tomu, že jde o tajnou církevní podzemní cestu. Většina podobných chodeb totiž náleží v dávných dobách právě církvi, která má údajně pod mnoha svými kláštery nebo kostely tajné podzemní prostory.

K tomuto vysvětlení navíc údajně poukazuje i další fakt.

Prosek – jako jedna z nejstarších obydlených částí Prahy – se pyšní románským kostelem sv. Václava přibližně z 11. století. Ale také ve Staré Boleslavi se nachází kostel sv. Václava z 11. století. Mohly by být tyto dvě stavby propojeny podzemní cestou?

K čemu by ale církev potřebovala tuto tajnou spojnici?

NIC NENÍ ZADARMO

Výstavba podzemní komunikace, která by musela být dlouhá asi 24 kilometrů, je finančně dosti nákladnou záležitostí. Také tehdejší technika (stále mluvíme o 10. – 11. století) by něco takového stěží umožňovala a stavba by trvala celá desetiletí.

Žádné historické záznamy navíc existenci podzemního propojení mezi Prosekem a Starou Boleslaví ani nenaznačují. Jsou to tedy snad jen smyšlené legendy? Tomu by mohly nasvědčovat i historky o podzemní cestě z Prahy do Staré Boleslavi, která je prý v některých úsecích natolik široká, že by tudy projel i kočár tažený spřežením.

Mohl chodbu využít i francouzský CÍSAŘ NAPOLEON I. (1769-1821), jak to zmiňují pověsti? Pokud by taková chodba skutečně existovala, bylo by to celkem reálné, protože císař se v těchto končinách opravdu pohyboval.

Podzemní chodby vedly pod velkou částí pražského Proseka, jak znázorňuje mapka.

VARHANY V PODZEMÍ?

Kam vlastně vedou rozsáhlé podzemní chodby? Několik výpovědí lidí, kteří prosecké podzemí navštívili, se shoduje v tom, že je zde prý možné slyšet hrát varhany z nedalekého proseckého kostela sv. Václava.

Je to snad jedna z dalších indicií, s jejíž pomocí by bylo možné celou záhadu rozluštit? Podle některých, již zmíněných hypotéz by údajně chodba mohla vést právěke kostelu. Tady ale prý žádný vstup do podzemí zatím nalezen není.

Vysvětlení může být naprosto jednoduché. Akustika! Zvuk se totiž v podzemních prostorách šíří mnohem lépe než na povrchu, a proto jsou zde prý slyšet i poměrně vzdálené kostelní varhany, aniž by k nim musela vést nějaká podzemní chodba.

Silně slyšitelné jsou v podzemí i všechny ostatní zvuky v okolí. Kroky na povrchu, řeč, doprava… Jejich hlasitost se násobí, což může působit až děsivým dojmem.

ZA VZNIKEM JE PRÝ TĚŽBA PÍSKU

Jednou z teorií vysvětlujících vznik proseckých podzemních chodeb jsou tzv. divoké těžby. Každý sem může přijít a nakopat si pískovce kolik potřebuje. Podle geologa VÁCLAVA CÍLKA (*1955) se zde těžba pískovce značně rozšiřuje na přelomu 18.

a 19. století.

Stačí jen krumpáč a za poměrně krátkou dobu prý vzniká podzemní labyrint. „Na Proseku se těžilo zvláštním způsobem, kterému se říkalo chodbicování, to znamená, že lidé při těžbě nechávali pilíře, aby jim stropy nespadly na hlavu.

Výsledný tvar podzemí připomínal chaotický shluk nepravidelných chodbiček podobných jeskyním,“ uvádí Václav Cílek.

Písek je přitom v 19. století hojně využívanou surovinou. Používá se nejen při stavbách domů, ale třeba také na výrobu mýdla nebo na mytí nádobí. Těžbou písku konečně vznikl například také rozsáhlý podzemní komplex v Hloubětíně.

Je tedy možné, že stáří proseckých podzemních chodeb nepřesahuje ani pouhá dvě století?

VYŽÁDALO SI PODZEMÍ OBĚTI?

Podle několika historek proseckým podzemím bloudí duše těch, kteří tady zabloudili a zahynuli. Zabloudit v proseckém podzemí prý skutečně není nic těžkého. Zvlášť pokud vám třeba přestane svítit baterka.

Chodby tvoří opravdový labyrint a nejednou se tady ztratila skupinka zvědavců, kteří si mysleli, že se jim nemůže nic stát. „V osmdesátých letech jsme tam při velké akci hledali dvě děti. I přes to, jak jsme tehdy byli vybavení, to dopadlo dobře,“ uvádí zkušenost z konce minulého století mluvčí pražských hasičů VÍT PERNICA.

Do proseckého podzemí donedávna leze opravdu hodně zvědavých dětí. Problémy jsou zde ovšem také s bezdomovci, narkomany nebo sprejery. Že by zde ale někdo v podzemí opravdu zahynul? Takový případ tady údajně zaznamenán není.

Až do loňska….

Nejrozsáhlejším zachovalým proseckým „labyrintem“ chodeb je tzv. Močálka.

MRTVÝ JE TADY!

Před rokem a půl, v dubnu 2007, si do proseckých podzemních štol vyráží jeden horolezec. Čeká tu na něj ale nepříjemné překvapení: tělo člověka, který musel být mrtvý již několik dní. Hasiči musí s mrtvolou na nosítkách prolézat i obtížně přístupná místa chodeb.

Podle toho, že je tělo nalezeno více než 200 metrů od vchodu do dolu, by mohlo jít o nezodpovědného zvědavce, který se na vlastní pěst vypravil do hlubin. Zjistili jsme však, že to byl JAN L., se kterým si spolupracovník časopisu Enigma před jeho sebevraždou psal.

O jeho nešťastné lásce a úmyslu zastřelit se bohužel nikdo netušil. Jestliže až dosud v proseckých štolách nestrašil žádný duch, nyní je příležitost vytvořit nový mýtus o mrtvém, který zde bude bloudit chodbami.

Bývalý vstup do podzemí nazývaného Indiánka, poblíž pražského Hloubětína

PODIVNÉ PROPASTI V PROSTORU

Zatím se sice o proseckém podzemí nevypráví až tolik hrůzostrašných příběhů o nehmotných mlhavých bytostech, ale jedna pořádná záhada se nabízí. Někteří „zbloudilci“ totiž vyprávějí podivuhodné příběhy o prostorových zkratkách v podzemí.

Při zoufalém hledání cesty zde prý opakovaně procházeli místnostmi, které podle nich byly hned vedle sebe. Podle mapy ale mezi nimi měly být ještě další prostory. Jak by bylo možné je minout? Vyskytují se snad v mapách chyby, třeba související s pohybem horniny?

Nebo byli ztracení návštěvníci podzemí natolik zmateni, že si ani nevšimli, kudy procházejí?

OČEKÁVAJÍ SE DALŠÍ PŘEKVAPENÍ

Prosecké podzemí přežívá mnoho let pouze v legendách. „Znovuobjeveno“ je teprve v 60. letech minulého století při zmíněné stavbě Severního Města, a tak může být konečně proveden trochu podrobnější průzkum.

Některé z chodeb labyrintu prý končí závalem a není známo, kde mohou ústit. Je možné, že skutečně jedna ze zdánlivě slepých cest vede třeba až do Staré Boleslavi? Radost zastáncům této hypotézy by ale určitě přineslo i zjištění, kdyby některá chodba vedla alespoň pod prosecký kostel sv. Václava.

I podle geologů není vyloučeno, že podzemí ukrývá ještě několik chodeb, které dosud nebyly objeveny. Kdy tedy Prosek vyjeví některá další ze svých tajemství?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Astrofotograf Petr Horálek: V Evropě zmizelo hvězdné nebe…
21stoleti.cz

Astrofotograf Petr Horálek: V...

Kdysi stačilo zaklonit hlavu, aby člověk...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...