Domů     Reportáže
Je život na Zemi v područí severojižního magnetismu?
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 24.9.2021
5.2tis
Severojižní mystérie naší zeměkoule je údajně jedním z projevů kosmické synchronizace. Foto: Pixabay
340
SDÍLENÍ
5.2tis
ZOBRAZENÍ

Severojižní mystérie naší zeměkoule je údajně jedním z projevů kosmické synchronizace a pozoruhodným důkazem harmonie vesmíru. Téměř zcela mimo naši pozornost se odehrávají procesy, které naši planetu nesmiřitelně rozdělují na její severní a jižní část.

Severojižní mystérie naší zeměkoule je údajně jedním z projevů kosmické synchronizace. Foto: Pixabay Funguje Země jako vesmírem řízené obří kulaté těleso sešroubované ze dvou polokoulí v nerozlučném závitu? Foto: Pixabay Jev vysvětluje i záhadolog Erich Von Däniken. Foto: Erich Von Däniken /  Creative Commons -   CC BY-SA 4.0 Proč sever a jih někdy polarizují  a jindy působí silou společnou? Foto: Pixabay

Vše je stejné a přitom zcela opačné. Funguje Země jako vesmírem řízené obří kulaté těleso sešroubované ze dvou polokoulí v nerozlučném závitu? Stádo krav se pomalu sune pastvinou a spasenou část louky brzy nahradí další čerstvá tráva.

Zdá se, že dobytek jde prostě tam, kam ho žaludek zavede. Jenže to je omyl! Zvířata jsou podle vědců neomylně vedena severojižním působením zemského magnetismu. Jako první na tuto skutečnost upozorňují čeští profesoři biologie Hynek Burda (*1952) a Jaroslav Červený (*1952).

Krávy, ovce, ale také srnky nebo jeleni údajně vždy při spásání zaujímají pozici severojižní. Přesně řečeno, jejich těla jsou nastavena od severu k jihu. Co je k tomu vede?

Funguje Země jako vesmírem řízené obří kulaté těleso sešroubované ze dvou polokoulí v nerozlučném závitu? Foto: Pixabay

PLANETY NÁM UKÁŽOU

Severojižním působením jsou podle všeho ovlivňováni i lidé a každodenní dění na Zemi. Nejprostším důkazem severojižní síly je voda tekoucí do výlevky. Na severní polokouli se voda do odpadu stáčí ve směru hodinových ručiček, kdežto na jižní polokouli je tomu naopak.

Naproti tomu hurikány nebo tornáda se na stejných polokoulích točí naopak! Jak je to možné? Vysvětlení lze prý hledat ve vesmírných zákonech. Například všechny planety se otáčí proti směru hodinových ručiček.

I když i zde se najde výjimka. Venuše se totiž jako jediná planeta naší sluneční soustavy otáčí po směru hodinových ručiček a astronomové stále neví proč.

Jev vysvětluje i záhadolog Erich Von Däniken. Foto: Erich Von Däniken / Creative Commons – CC BY-SA 4.0

EGYPŤANÉ ZNAJÍ PRINCIP

Mnozí z nás nové skutečnosti související se severojižním vlivem možná vnímají udiveně. Starobylé civilizace v hluboké minulosti však toto působení nejenže znaly, ale pravděpodobně jej uměly také patřičně využít. Jako nejlepší příklad mohou posloužit staří Egypťané.

„Když si budeme představovat jejich severojižní průřez Zeměkoulí vedoucí středem zeměkoule a pyramidou, získáme kruh. Ten potom má takovou vlastnost, že když si představíme trojúhelník s jedním vrcholem ve středu kružnice, druhým na 30 stupňů severní šířky a třetím na severním pólu dostaneme rovnostranný trojúhelník,“

vysvětluje švýcarský záhadolog Erich von Däniken (*1935). Už legendární pyramidy jsou tedy stavěny s pomocí znalostí geometrie a také severojižního fenoménu ovlivňujícího naši planetu!

Proč sever a jih někdy polarizují a jindy působí silou společnou? Foto: Pixabay

CORIOLISOVA SÍLA

Stále však není jasné, jaká síla pudí živočichy severojižním směrem. U neživých objektů to vysvětlit umíme pomocí působení Coriolisovy síly či Coriolisova efektu pojmenovaném po francouzském matematikovi Gustavu Gaspardu de Coriolisovi (1792–1843).

Tento zákon nám říká, že díky rotaci Země se veškerá hmota na zeměkouli pohybující se ve směru poledníků odklání na severní polokouli doprava a na jižní polokouli doleva. To ovšem zavdává ještě k větší záhadě.

Proč sever a jih někdy polarizují (rozdvojují se do opačných pólů – pozn. red.) a jindy působí silou společnou? Máme hledat vysvětlení mimo naši planetu, jak se domnívají někteří badatelé? Patří tento tajemný rozpor k nerozluštěným záhadám vesmíru?

Foto v úvodu: Pixabay, v textu Pixabay, CC
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 18.10.2021 7.9tis
Na světě existuje jen malé množství náboženských relikvií spojených s islámem či jeho zakladatelem. Jednou z nich je plášť, který měl údajně prorok Mohamed na sobě, když se jedné noci setkal s anděli a Bohem. Pravost pláště je však důvodně zpochybňována.     V muslimském světě existuje pouze malá hrstka náboženských artefaktů. Jde o přísně […]
od Matěj Soukup 17.10.2021 5.2tis
Ačkoliv nejznámějším místem, kde se ztrácejí lidé, letadla i lodě, je bezesporu bermudský trojúhelník, nejsevernější výspa americké pevniny, Aljaška, má také své tajuplné místo. V oblasti mezi městy Barrow, Anchorage a Juneau, která pokrývá celý Aljašský poloostrov, nápadně často mizí turisté i místní. Oblast začala přitahovat pozornost veřejnosti v říjnu 1972, kdy malé soukromé letadlo […]
od Mirek Brát 14.10.2021 5.6tis
Začátek konce napoleonské éry se začal odpočítávat u Moskvy v roce 1812. Na počátku ruského tažení čítala francouzská armáda téměř 700 000 mužů. Domů se jich vrátí pouhá desetina. A někteří z nich brzy zemřou za záhadných okolností!   Je září roku 1812. Před branami Moskvy usilovně přemýšlí „malý velký muž“, který dovedl obrovskou mnohonárodnostní armádu až sem, […]
od Matěj Soukup 11.10.2021 4.8tis
Jedna z nejvíce seismologicky aktivních oblastí na naší planetě se nachází u pobřeží Japonska. Téměř každoročně jsou Japonci svědky několika desítek silnějších zemětřesení. To vůbec nejničivější v posledním desetiletí zlikvidovalo spolu s následnou vlnou tsunami jadernou elektrárnu Fukušima. Hrozící ekologickou katastrofu se jen tak tak podařilo odvrátit. Ačkoliv dnes víme, že zemětřesení způsobují posuny a […]
od Matěj Soukup 9.10.2021 5.0tis
Když se pětice mladých mužů vracela z basketbalového zápasu na Kalifornské státní univerzitě, určitě ještě netušili, že je to jejich poslední cesta. Čtyři z nich za záhadných okolností zahynuli. Pátého se nikdy nepodařilo najít, je však také pokládán za mrtvého. Pětice se vracela v noci 24. února 1978 z utkání na univerzitě do města Yuba […]