Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Kde leží hrob Ježíše Krista?

Jedna z nejobdivovanějších, nejzajímavějších a nejkontroverznějších postav světových dějin. Ježíš Kristus! Po jeho stopách se vydává řada poutníků, badatelů i novinářů. A my jsme se zařadili mezi ně! V září roku 2012 se časopis Enigma vypravila do Svaté země, abychom se pěkně zblízka podívali na záhady spojované s místem Kristova skonu.

Co se nám podařilo objevit a nakolik jsme prokoukli tajemství hrobky v jeruzalémské čtvrti Talpiot?

Hrob Ježíše Krista objeven!“ křičí novinové titulky i hlasy televizních moderátorů. Píše se rok 2007 a média spekulují o informacích, které v dokumentárním snímku s názvem Ztracený hrob Ježíše (The Lost Tomb of Jesus) uvádí kanadský režisér SIMCHA JACOBOVICI (*1953) s kolegou JAMESEM CAMERONEM (*1954).

Středem zájmu jsou přitom domněnky tvůrců, kteří si v dokumentu berou na paškál archeologické nálezy z 80. let minulého století. Jacobovici a Cameron tvrdí, že hrobka objevená 5 kilometrů od centra Jeruzaléma ve čtvrti Talpiot patří JEŽÍŠI KRISTU!

Údaje uvedené ve filmu vzbudí řadu kontroverzí a neshod. Když se nám proto na konci září roku 2012 naskytne příležitost k cestě na toto území spravované Izraelem a Palestinskou autonomií, neváháme ani minutu.

Sedáme na letadlo do Tel Avivu a míříme do přímořské oblasti, ve které teploty dosahují vskutku vysokých hodnot. Musíme tuto podivuhodnou lokalitu vidět na vlastní oči a prozkoumat ji! A je nám jasné, že nepůjde o snadný úkol.

Smrt Ježíše Krista je totiž pro křesťanský svět nanejvýš citlivou záležitostí…

Na malém prostoru před chrámem Božího hrobu se shromažďují davy turistů a poutníků…

SPORY A DOHADY

„Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je a vždy bylo středem křesťanské víry,“ podotýká americký filozof náboženství a historik GARY HABERMAS (*1950). Pro věřící je důkazem pravdivosti a autority Božího slova.

Tvrzení Ježíšových stoupenců jsou však od počátku zpochybňována.

„Byly vznášeny námitky jednak na obecné rovině (vzkříšení z mrtvých nenastává, je z vědeckého hlediska nemožné atd.), jednak na základě nesrovnalostí v biblických zprávách,“ vysvětluje americký římskokatolický kněz RAYMUNDE.

BROWN (1928–1998).

Na čí straně stojí pravda? Obstojí spíše tvrzení církve, nebo kritiků?Biblické příběhy mohou vypadat v očích nevěřících jako pohádky a mýty. Věřící však nejsou v pozici o nic výhodnější. Nemají totiž v rukách Kristovy ostatky, kterými by své názory doložili.

Je vůbec nějaká šance, aby někdy byly nalezeny? Časopis Enigma vás zavede na tři možné lokality, kde by se svaté ostatky mohly nacházet!

I. LOKALITA: GOLGOTA SKÁLA VE TVARU LEBKY

Biblická tradice říká, že Kristus měl zemřít na místě zvaném Golgota (Lebka). Původně šlo o kopec ve tvaru lebky ležící za hradbami Jeruzaléma. V letech 41–44 však došlo k posunu městských hranic a dnes toto místo leží v historickém centru Jeruzaléma s názvem Staré město.

A my k němu míříme po ulici s názvem Via Dolorosa. Jdeme tak po cestě, kterou měl podle pověsti nést Ježíš svůj kříž!

Ve chvíli, kdy vstoupíme do bohatě vyzdobené kaple v chrámu Božího hrobu, jenž zde nechal ve 4. století vybudovat římský císař CONSTANTIN USI., zatají se nám dech. Omamná vůně kadidla v nás vzbuzuje pokoru a klid.

Ani na okamžik si nedovolíme pochybovat o tom, že jde o svatostánek postavený na skále, která byla svědkem Kristova skonu. Na hlubší úvahy však nemáme čas. Dav lidí nás neúprosně tlačí z prostor ven.

Chrám Božího hrobu je přitom jen jedním z adeptů na místo Ježíšova ukřižování a vzkříšení. Nezbývá nám tedy než putovat dál…

Podle tradice zemřel Ježíš v Jeruzalémě. O jaké konkrétní místo šlo, ale nedokáže nikdo říct.

II. LOKALITA: ZAHRADNÍ HROBKA OÁZA POSLEDNÍHO ODPOČINKU

Nabíráme síly a míříme k nepravidelnému ostrůvku zeleně nedaleko hradeb Starého města a historického centra Jeruzaléma. Naším cílem je lokalita, které se přezdívá Zahradní hrobka. Místo je se skonem Ježíše Krista spojováno až od roku 1883, kdy mu biblický význam přiřkl britský důstojník a úředník CHARLES GEORGE GORDON(1833–1885).

Jak vysvětluje anglická žurnalistka a spisovatelka AMELIA THOMAS: „Odmítal uvěřit, že se Golgota nacházela na místě chrámu Božího hrobu, a když severně od Damašské brány (jedna z bran, kterými se vstupuje do Starého města – pozn.

red.) objevil pahorek tvarem připomínající lebku, zahájil zde vykopávky.“

V tomto prostoru se anglickému vojákovi a administrátorovi skutečně podaří objevit hrobky. Nález Gordona jen utvrdí v jeho přesvědčení. Jeho nadšení však nesdílí odborníci. Nesouhlasné poznatky výzkumů provedených archeologem maďarského původu GABRIELEM BARKAYEM (*1944) a izraelským badatelem AMOSEM KLONEREM (*1940) shrnuje spisovatel a teolog RON BIGALKE (*1974):

„Prokázaly, že Zahradní hrobka je součástí systému hrobek z doby železné. Tyto hroby jsou datovány od 8. do 7. století před Kristem.“

Charles George Gordon se domníval, že by zahradní hrobka mohla být místem posledního odpočinku Páně.

A MÍSTEM VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ JE…

Proti ztotožnění Zahradní hrobky s místem skonu Ježíše Krista hovoří odlišnost mezi stářím nálezů a časovým ohraničením historických údajů Kristova ukřižování. Je snad možné, že by byl Ježíš pohřben do prostor ze starších dob?

Tuto variantu však Ron Bigalke vylučuje: „V Novém zákoně se uvádí, že Kristus byl pohřben v novém hrobu.“ Z toho usuzujeme, že domněnky Charlese Gordona jsou nejspíš chybné. V hlavách nám přitom zní věta Amelie Thomas, která vzpomíná na slova jednoho katolického kněze: „Jestli Zahradní hrobka není pravým místem smrti a vzkříšení Páně, pak by jím měla být.

“ Místo totiž vyzařuje neskutečné kouzlo a klid. My ale bohužel nemáme čas si je vychutnat. Čeká nás totiž cesta na nejdiskutovanější a nejkontroverznější z lokalit. Nejedná se přitom o nic jiného než o pověstný hrob ve čtvrti Talpiot!

III. LOKALITA: TALPIOT HLEDÁNÍ, HLEDÁNÍ, HLEDÁNÍ

„Izraelský archeolog Amos Kloner oznámil, že 28. března 1980 byl objeven vstup do židovské hrobky,“čteme v knize Garyho Habermase. Jeho popis místa, kde se má hrobka nacházet, nevypadá na stránkách příliš složitě.

Nám však hledání zabere téměř hodinu! Ve chvíli, kdy už ani nedoufáme, že dorazíme na správné místo, zjeví se před námi v ulici nazvané po maďarském sionistickém aktivistovi DOV GRUNEROVI (1912–1947) ve východní části jeruzalémské čtvrti Talpiot dům s číslem popisným 273. Konečně!

Stojíme před budovou, na jejímž dvorku má být konstrukce s pověstným a kontroverzním hrobem Spasitele.

PROČ TEN POPRASK?

Objev místa, které je v současnosti spojováno s místem posledního odpočinku Ježíše Krista, má spletitou historii. „Nejprve si toho téměř nikdo nevšímal. A jen velmi málo bylo učiněno nebo publikováno v následujících patnácti letech,“ podotýká Gary Habermas.

O odhalení, které učiní archeologové z Izraelského památkového úřadu na počátku 80. let 20. století, totiž zpočátku nikdo nedbá. Zlom nastává až s mediálním zájmem. Uvedení dokumentárního pořadu BBC o talpiotské hrobce v roce 1996 vzbudí nečekané ohlasy.

Skutečný poprask však nastane 4. března roku 2007, kdy je vysílán snímek s názvem Ztracený hrob Ježíše od Jacoboviciho a Camerona. Proč ale přichází pozornost tak pozdě? Amos Kloner tvrdí, že za vším stojí jen senzacechtivost a snaha vydělat peníze: „Dokumentaristé ji (hrobku) jen využili, aby prodali svůj film.

“ Ať už je pravda kdekoliv, jedno je jasné – tajemná hrobka ve čtvrti Talpiot se stává středem neshod, rozepří a sporů.

V roce 1980 byla v jeruzalémské čtvrti Talpiot objevena tajemná hrobka…

KOMPLIKACE ZA KOMPLIKACÍ

I my s Enigmou se dostáváme do nedorozumění. Průchod domem k hrobce je totiž uzavřen. Ve snaze projít vedlejším vstupem rozzlobíme místního obyvatele. Vysoký muž v elegantním obleku nám dává slovy i gesty jasně najevo, že u budovy nemáme co pohledávat.

Raději proto bereme nohy na ramena. Alespoň z dálky vyfotíme konstrukci, pod kterou se má nalézat údajná Ježíšova hrobka. Nezbývá nám, než dál pátrat v dokumentech a knihách. A nejsme jediní. Problémům čelí také badatelé z dob minulých i současných.

„Archeologové, kteří do hrobky v té době (80. léta) vstoupili, měli možnost krátce prozkoumat ji i její kostnice, vytvořit úvodní fotografie a odnést jednu nádobu a truhlu před tím, než byli donuceni ortodoxními náboženskými skupinami, které nesouhlasí s výkopy židovských hrobů, odejít,“ prozrazuje americký religionista a biblický badatel JAMES TABOR.

Narychlo vytvořený popis místa přitom nevede k ničemu jinému než utvoření prostoru pro spekulace a dohady. Co je ale o hrobce známo? A proč je vůbec spojována s Ježíšem Kristem?

Na jedné z truhlic s ostatky je nápis „Ježíš, syn Josefův“. Jde snad o náhodu?

JEŽÍŠ, SYN JOSEFŮV

Odhalení archeologů nevypadá na první pohled nijak překvapivě. „Hrob obsahoval 10 kostnic nebo truhlic s kostmi, z nichž některé měly na sobě hebrejské a řecké nápisy,“ popisuje židovský myslitel NEHEMIA GORDON (*1972).

Ve městě, které je staré tisíce let, jsou vykopávky všední a rozšířenou záležitostí. I my zde potkáváme archeologická naleziště téměř na každém kroku. Přesto je nález ve čtvrti Talpiot považován za jiný.

Obsahuje totiž něco, co vyvolá zájem a pozornost. Řečeno slovy Nehemia Gordona: „Jedna z truhlic nesla název Jeshua bar Jehosef, který je zpravidla překládaný jako Ježíš, syn Josefův.“ A další schránky na sobě mají nápisy „Marie“, „Matouš“ nebo „Juda, syn Ježíšův“. Jedná se snad o jména členů Ježíšovy rodiny? Filmaři Jacobovici s Cameronem o tom nepochybují…

ŠOKUJÍCÍ ODHALENÍ VE FILMU

Při dalším pátrání nám nezbývá než opustit rušné uličky Jeruzaléma a zasednout k televizní obrazovce. Do přehrávače vkládáme videokazetu s 90 minutovým snímkem Ztracený hrob Ježíše, ve kterém Cameron a Jacobovici představují nejen dějiny talpiotské lokality, ale snaží se vykreslit i možné historické souvislosti s Ježíšovým hrobem.

Dozvídáme se podrobné informace o objevení hrobky během výkopových prací při stavbě nového domu. Společně s filmovými tvůrci se zastavujeme u rozboru nalezených artefaktů. Dychtivě přitom hltáme popis nápisů na nalezených truhlicích s ostatky.

Argumenty o spojení zesnulých jedinců s novozákonními postavami zní opravdu hodnověrně! Jacobovici a Cameron se nás však chystají ohromit ještě víc. Pro podporu svých názorů provedou genetické testy!

DNA JAKO DŮKAZ

Analýze DNA jsou podrobeny ostatky z truhlic s nápisem „Ježíš, syn Josefův“ a „Mariamene e Mara“. Protože se genetické informace rozcházejí, dojdou filmaři k domněnce, že nejde o pokrevní příbuzné, ale manželský pár.

Podle jejich úsudku se má jednat o Ježíše Krista a jeho manželku MARII MAGDALÉNU. Kde však berou filmaři takovou jistotu? Podaří se jim prozkoumat pouze mitochondriální DNA, která tvoří součást mimo jaderné genetické informace a není schopná poskytnout kompletní či nezpochybnitelné informace.

O úsudku Camerona a Jacoboviciho pochybuje také americký biolog RICHARDL. DEEM: „Závěr, že Ježíš byl s Mariamene ženatý, není možné zjistit z DNA důkazů. Vzhledem k tomu, že se mitochondriální DNA přenáší jen z matky na dceru (nebo syna), Ježíš mohl být velmi dobře otcem Mariamene (nebo jiným příbuzným z otcovské strany).

“ A to zdaleka nejde o poslední pochybnost, která se k práci dokumentaristů váže.

JE TO HLOUPOST!

Proti mínění Jacoboviciho a Camerona se strhne vlna odporu, v jejímž čele stojí Amos Kloner. Muž, který hrobku v 80. letech objevil, o kontroverzním filmu prohlásí: „Myslím, že je to velmi neseriózní práce.

Já pracuji jako vědec… Je to všechno hloupost.“

Odsuzuje přitom nejen domněnky kolem nápisů na truhlicích s kostmi, ale také úvahy o rodinných vztazích pohřbených, nebo data jejich skonu:

„Není pravděpodobné, že Ježíš a jeho příbuzní měli rodinnou hrobku. Byli rodinou zihoGalilee (oblast na severu Izraele – pozn. red.) bez vazeb v Jeruzalémě. Talpiotské hrobky patřily ke středostavovské rodině z 1.

století našeho letopočtu.“

Kloner dále zdůrazňuje, že jména uvedená na sarkofázích byla v Ježíšových dobách zcela běžná. Truhlice proto mohou náležet komukoliv. Slova izraelského vědce podporuje i biblický badatel STEPHEN PFANN, když říká, že pro spojení hrobky s Ježíšem Kristem existuje jen malá naděje.

„Jak moc je to pravděpodobné? Na stupnici od jedné do deseti – kdy deset znamená zcela možné – je to na úrovni jedna, možná jedna a půl,“ říká Pfann. Pochybnosti o snímku Camerona a Jacoboviciho ovšem v průběhu času a díky novým zjištěním pomalu ochabují…

MOJE ŽENA!

Od roku 2008 se objevuje celá řada teorií a předpokladů, které sundavají domněnky kanadských dokumentaristů z pranýře. V době, kdy se potulujeme po Svaté zemi, odborníky i laiky zasáhne jako rána z čistého nebe zpráva o nálezu starodávného svitku, na kterém je psáno: „Ježíš jim řekl: Moje žena…“ Jedná se snad o potvrzení toho, že Ježíš byl ženatý?

Je vůbec možné tuto zprávu spojovat s archeologickými nálezy ze čtvrti Talpiot?

MÁM POCHYBNOSTI, ALE…

Odpovědí se stále nedostává. Můžeme se spokojit s názory, které přiznávají možnost, že by talpiotská hrobka mohla být místem posledního odpočinku Ježíše Krista? Anebo je tato stopa lichá a naše pátrání nás zavedlo do slepé uličky?

„Mám své pochybnosti, ale nemohu vyloučit možnost, že hrobka skutečně patřila Ježíšově rodině. Mohu říci tolik, že skutečně patřila židovské rodině před dvěma tisíci lety a že v ní byl přesný nápis Ježíš, syn Josefův,“ vyjadřuje svůj postoj americký expert na Nový zákon profesor JAMES CHARLES WORTH z Princetonské univerzity.

Případ skonu a pohřbení Ježíše Krista tak zůstává i nadále otevřený.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Strojaři představili už 6. generaci studentské formule
21stoleti.cz

Strojaři představili už 6....

V předvečer dubajského EXPA, kde se závěrem...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
U naší branky zvonil muž z jiné doby
skutecnepribehy.cz

U naší branky zvonil muž z...

Mám pro strach uděláno,...