3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Kdo byl „posledním Římanem“?
Kdo byl „posledním Římanem“?
od 10.3.2022
3.1tis
Kdo by mohl být „posledním Římanem“? Hledání jehly v jehelníku velikosti stohu… Zdroj obrázku: by Albert Kretschmer, painters and costumer to the Royal Court Theatre, Berlin, and Dr. Carl Rohrbach., Public domain, via Wikimedia Commons
319
SDÍLENÍ
3.1tis
ZOBRAZENÍ

Hned v úvodu přiznáváme, že k odpovědi na otázku položenou v titulku, by bylo nejlepší povolat přímo Alexandra Velikého. I gordický uzel je totiž v porovnání s touto otázkou jen neuměle zašmodrchanou tkaničkou.

Přesto zkusíme záhadu „posledního Římana“ alespoň otevřít, aby měly i další generace o čem přemýšlet. Kdo si zaslouží být „posledním Římanem“?

Flavius Aetius, západořímský politik a vojevůdce. I ten by mohl být „posledním Římanem“. Zdroj obrázku: ataryn, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Na pozici „posledního Římana“ aspiruje i císař Justinián I. Veliký. Zdroj obrázku: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Co takhle byzantský generál Flavius Belisarius jako „poslední Říman“? Zdroj obrázku: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Kdo by mohl být „posledním Římanem“? Hledání jehly v jehelníku velikosti stohu… Zdroj obrázku: by Albert Kretschmer, painters and costumer to the Royal Court Theatre, Berlin, and Dr. Carl Rohrbach., Public domain, via Wikimedia Commons Římské tradice nejen uchovává, ale také podle nich funguje: organizace NOVA ROMA. Zdroj foto: Gonda Attila, Public domain, via Wikimedia Commons

Pokud hledáme „posledního Římana“, jistě bychom se měli důkladně zaměřit na časové období rozdělení římského impéria na západní a východní část ve čtvrtém století našeho letopočtu.

reklama

Samozřejmě, nabízí se zde i pátrání zejména v kritických desetiletích pátého století, kdy na Apeninský poloostrov vpadla vojska germánského vůdce Odoakara.

Flavius Aetius, západořímský politik a vojevůdce. I ten by mohl být „posledním Římanem“. Zdroj obrázku: ataryn, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Flavius Aetius, západořímský politik a vojevůdce. I ten by mohl být „posledním Římanem“. Zdroj obrázku: ataryn, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Římské ctnosti

Jak vůbec definovat „posledního Římana“? Už to je složitá otázka v časech, kdy původní „pohanské“ náboženství v římské společnosti prohrálo s křesťanstvím. Poslední Říman tak může být křesťan i „pohan“.

reklama

Důležité je, aby to byl nositel tradičních římských ctností, které po staletí budovaly a udržovaly římskou antickou civilizaci.

Rovnítko mezi „posledním Římanem“ a Stilichem? Zdroj obrázku: Photographed by User:Bullenwächter, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
Rovnítko mezi „posledním Římanem“ a Stilichem? Zdroj obrázku: Photographed by User:Bullenwächter, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Jaké byly římské ctnosti? Fides, věrnost závazkům a normám. Disciplína a kázeň, zde myšleno i jako vnitřní disciplína a sebekázeň. Prudentia, moudrost a rozvaha. Moderatio, znalost správné míry. Virtus, statečnost. Dignitas, důstojnost.

Gravitas, vážnost a stálost charakteru. Pietas, úcta k bohům. Frugalitas, poctivost. A nezapomínejme ani na vlastenectví!

Na pozici „posledního Římana“ aspiruje i císař Justinián I. Veliký. Zdroj obrázku: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Na pozici „posledního Římana“ aspiruje i císař Justinián I. Veliký. Zdroj obrázku: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Poslední Říman?

Seznam posledních Římanů jistě může obsahovat jméno Anicia Boëthia, filozofa a teologa, kterému se říká nejen „poslední Říman“, ale i „první filosof středověku“.

reklama

Jako „poslední Říman (latinsky Ultimus Romanorum) byl však označován již Gaius Cassius Longinus v prvním století našeho letopočtu. V seznamu máme také Gaia Assinia Pollia, velkého řečníka a spisovatele z období římské republiky.

Nechybí ani Valentinianus I., poslední západní císař, který válčil u hranic Rýna i Dunaje. Nechybí ani Stilicho.

Co takhle byzantský generál Flavius Belisarius jako „poslední Říman“? Zdroj obrázku: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Co takhle byzantský generál Flavius Belisarius jako „poslední Říman“? Zdroj obrázku: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Tomu se ovšem neříkalo „poslední Říman“, ale „poslední římský generál. Nezlomným římským duchem si místo v našem výčtu zasloužil i Ambrosius Aurelianus, vojenský velitel čelící anglosaské invazi v pátém století našeho letopočtu.

Pak je tu ještě jistý Ovida, statečný římský velitel v Ilyricu, který čelil armádě již zmíněného Odoakera. Náš seznam zdaleka není úplný…

Organizace Nova Roma

Nechcete řešit záhadu „posledního Římana“ a raději byste se chtěli s nějakým Římanem potkat? Nemusíte ani cestovat v čase.

V roce 1998 vznikla mezinárodní organizace Nova Roma, která se nejen zabývá římskou historií a kulturou, ale také praktikuje římský způsob života včetně víry.

Římské tradice nejen uchovává, ale také podle nich funguje: organizace NOVA ROMA. Zdroj foto: Gonda Attila, Public domain, via Wikimedia Commons
Římské tradice nejen uchovává, ale také podle nich funguje: organizace NOVA ROMA. Zdroj foto: Gonda Attila, Public domain, via Wikimedia Commons

Struktura organizace připomíná strukturu Římské republiky se senátem, tribuny lidu, konzuly a podobně. Členové si musí zvolit římská jména, pod kterými budou vystupovat. Oficiálním jazykem organizace je latina.

Dodejme, že Nova Roma je celosvětová organizace, jež se dělí na provincie. Česká republika patří v organizaci Nova Roma pod provincii Marcomannia.

Foto: 1 - Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Photographed by User:Bullenwächter, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 4 - ataryn, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 5 - by Albert Kretschmer, painters and costumer to the Royal Court Theatre, Berlin, and Dr. Carl Rohrbach., Public domain, via Wikimedia Commons, 6 - Gonda Attila, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 3.12.2022 351
Historie pevnosti Akershus v norské metropoli Oslo je dlouhá již sedm století. V minulosti hrad býval i vězením, což vysvětluje i přítomnost mnoha paranormálních jevů v lokalitě. Kromě řinčení řetězů vás však může vyděsit i setkání se zlým psem a dámou bez tváře. Pozor, tito duchové zvaní Malcanisen (zlý pes) a Mantelgeisten (dáma bez tváře), mohou přivodit i smrt! [gallery ids="112787,112788,1
od 1.12.2022 2.1tis
Jen jediný Necronomicon dokázal zamotat hlavu i expertům. Říká se mu Simonův. Má být temným učením až ze starověké Mezopotámie. Knihu ukořistili mniši a poté dali na překlad okultnímu knihkupectví Magickal Child. Pravda je ale trochu jiná, kniha vznikla kolem roku 1976 v USA v kruhu špičkových mágů z Warlock Shop jako funkční grimoár, který otestuje ad
od 30.11.2022 1.5tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 30.11.2022 3.1tis
Jednoho večera v červnu 1950 uprostřed rušné křižovatky na Times Square umírá neznámý chodec. Při pátrání po jeho identitě policisté s překvapením zjišťují, že jde o muže, který beze stopy zmizel před 74 lety.     Asi třicetiletý muž má na sobě starodávné oblečení a boty s výraznými přezkami, jaké se nosily před sto lety, a působí nanejvýš
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112