24. května 1665: Umírá Marie od Ježíše z Agredy, známá pro svou schopnost bilokace.
Domů     Reportáže
Kdo ve skutečnosti objevil Ameriku? Nebyl to Kolumbus ani Vikingové…
Lenka Kospertová
od Lenka Kospertová 24.1.2019
4.4tis
200
SDÍLENÍ
4.4tis
ZOBRAZENÍ

Objev Ameriky je připisován Kryštofu Kolumbovi. On však rozhodně nebyl první, kdo tam přes oceán doplul. Prvenství zřejmě nelze přičíst ani urostlým Vikingům. Objevitelských výprav do Nového světa bylo totiž mnohem víc. Kdo ji tedy opravdu objevil?

Už na základní škole se děti učí, že Ameriku objevil rodák z italského Janova Kryštof Kolumbus, když hledal novou cestu do Indie. V roce 1492 získal požehnání od španělské královny Isabely a dne 3.

srpna se mohl se svými třemi loděmi, Niñou, Pintou a Santa Mariou vydat na cestu z andaluského přístavu Palos de la Frontera. 12. října uviděli zemi, byl to jeden z bahamských ostrovů, který pojmenoval Hispanola.

Protože se domníval, že dorazil do Indie, pojmenoval místní obyvatele indiány. Moderní historici ovšem přínos Kolumba spatřují především v tom, že měl odvahu vrátit se nebezpečným Golfským proudem přes Azory do Evropy.

TAJEMNÉ OBRYSY NEZNÁMÉ ZEMĚ

Dávno před Kolumbem se na scéně objevili Vikingové. Tito urostlí světlovlasí dobyvatelé podnikali výzkumné výpravy po severním Atlantiku už kolem roku 1000 n. l. K plavbám používali rychlé štíhlé lodě nazývané drakkary, na kterých ze Skandinávie vyráželi až ke Středozemnímu moři.

Dobývali a plenili. Jedním z vikinských vůdců byl Erik Rudý, který začal osidlovat Grónsko. K přesídlení na tento ostrov se nechal zlákat i obchodník Bjarni Herjólfsson. Cestou na něj ovšem v mlze zabloudil.

V dálce ale spatřil obrysy neznámé země. Když o svém zážitku vyprávěl, rozhodl se Leif Eriksson, syn Erika Rudého, že se společně se svou družinou do této země vypraví. Cesta kolem pobřeží jim mohla trvat asi 250 dní.

Pak výprava dorazila do kanadského Newfoundlandu, kde vytvořila osadu, která se dnes jmenuje L‘anse Aux Meadows. Pozůstatky tohoto vikinského sídliště pro asi 100 obyvatel objevili norští archeologové v roce 1960.

Je to nezpochybnitelný důkaz, že Vikingové dorazili do Ameriky téměř 500 let před Kolumbem. Na místní obyvatele však větší vliv neměli a v osídlování kontinentu úspěšní rovněž nebyli.

KDO MOŽNÁ PŘEDBĚHL VIKINGY I KOLUMBA?

1. EGYPŤANÉ

Tato vyspělá civilizace vynikala v řadě oborů. Egypťané stavěli pyramidy, mumifikovali své mrtvé a měli rozsáhlé znalosti o medicíně. Vyráběli krásné umělecké předměty i malby, znali astrologii i astronomii.

Mohli překonat Atlantský oceán a doplout až do Ameriky? Jedním z důkazů, který o tom svědčí, je nález stop tabáku a koky na egyptských mumiích. Na sedmi nabalzamovaných tělech z let 1070 až 935 př. n. l. byly objeveny stopy omamných látek pocházejících z Ameriky.

Jak se tam dostaly? Není známo, že by se podobné rostliny v Egyptě v té době vyskytovaly. Někteří vědci tvrdí, že mumie mohly být těmto látkám vystaveny až později, při jejich vykopávání a stěhování. Jiní si zase myslí, že Egypťané získali koku a tabák od Féničanů, kteří byli na rozdíl od nich dobrými námořníky.

Na egyptských mumiích se objevily stopy tabáku a koky.

EXPERIMENT JAKO DŮKAZ?

Tomu, že se Egypťané do Ameriky mohli dostat, věřil i norský mořeplavec a dobrodruh Thor Heyerdahl (1914–2002). Postavil si proto loď z papyru podle staroegyptských reliéfů vytesaných v hrobkách faraonů a pojmenoval ji dle egyptského boha slunce Ra.

V roce 1969 vyplul z marockého města Sáfí (sloužilo jako přístav už za dob fénických mořeplavců) a chtěl se dostat na Barbados. Experiment se bohužel nezdařil, loď se těsně před dosažením cíle potopila.

Heyerdahl se ale nevzdal a o rok později výpravu zopakoval. Ra II si tentokrát nechal postavit peruánskými indiány od jezera Titicaca, kteří rákosová plavidla používají dodnes. Jejich konstrukce se ukázala být lepší a odolnější než u voru Ra.

Díky tomu se pokus podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Rákosová loď Ra II doplula 12. července 1970 na ostrov Barbados u amerického pobřeží. Plavba trvala dva měsíce a byla dlouhá šest tisíc kilometrů.

2. FÉNIČANÉ

Na rozdíl od Egypťanů se o Féničanech ví, že byli skvělí mořeplavci. Kolonie zakládali od Gibraltaru po Libyi, dále v Sardinii, na Korsice či Maltě. Herodotos z Halikarnassu (484–420 př.

n. l.), známý antický historik, ve své knize Dějiny uvedl, že se Féničanům dokonce mezi roky 606–604 př. n. l podařilo obeplout Afriku. Tehdejší egyptský král Neko II. (610-595 př. n. l.) spojil Nil se Suezským zálivem a vyslal tudy fénické mořeplavce na cestu kolem Afriky.

Jejich plavba trvala tři roky a vedla Rudým mořem, pokračovala Indickým oceánem podél východního pobřeží a dále kolem mysu Dobré naděje přes Guinejský záliv. Do Egypta se vrátili od západu Gibraltarskou úžinou a Středozemním mořem. Kromě zmínky v Herodotově knize však o výpravě neexistují žádné další důkazy.

O Féničanech je dodnes známé, že byli výbornými mořeplavci. Mohli se ale dostat až do Ameriky?

MAPA AMERIKY NA MINCÍCH

Lodě Féničanů byly konstrukčně dokonalé a velmi rychlé, oni sami se dokázali na moři skvěle orientovat, v noci například podle Polárky. Do Ameriky se tedy dostat mohli, existuje i několik důkazů. Například americký paleontolog Mark McMenamin (1958) na kartaginských mincích z roku 350–320 př.

n. l. rozpoznal mapu světa, na které nechybí ani Amerika. Reliéf na mince razili Féničané podle velké nástěnné mapy, uchovávané právě v Kartágu. V Brazílii byl zase nalezen nápis ve fénickém písmu, který říká, že mořeplavci vyrazili z Rudého moře a dopluli do Nové země.

V Pensylvánii pak objevili stélu s nápisem, který údajně vytvořil fénický objevitel Hanno Mořeplavec (525–440 př. n. l.).

3. ARABOVÉ

Předpokládá se, že se do Ameriky mohli vydat i další objevitelé. Mluví se o Římanech, kteří disponovali loděmi, které byly Atlantik schopny přeplout, ale přesvědčivé důkazy o jejich přítomnosti v Novém světě nalezeny nebyly.

Spekuluje se také o tom, že by tam možná byli schopni doplout i Arabové na svých lodích, zvaných dhau. Jedná se o tradiční plachetnice s jednou nebo více plachtami. Větší disponovaly posádkou o třiceti mužích menší o dvanácti. Zvládly by plavbu přes Atlantik?

Byla země Mulan Pi pobřeží Španělska nebo Ameriky?

ZASLÍBENÁ MULAN PI

V geografických pojednáních z let 1178 a 1225, souhrnně označovaných jako Sungovy dokumenty, je zmínka o tom, že muslimští mořeplavci dopluli do země s označením Mulan Pi (v překladu „magnóliová pokožka“, tedy v odstínu růžové).

Ač se předpokládá, že šlo o pobřeží Španělska, některé teorie uvádějí, že se jednalo o Ameriku. Převládá však názor, že arabské plachetnice by takové cesty nebyly schopny. Problémem by byla především zpáteční cesta, takřka nemožná bez znalosti převažujících větrů a mořských proudů.

4. STAŘÍ ČÍŇANÉ

Kamenné kotvy v Kalifornii odpovídali tvarem těm, kteří používali Číňané.

Dle legendy se do země, nazývané Fusang, dopravil už v roce 455 buddhistický mnich Hui Šen. Čínští kartografové zasadili krajinu, kterou Hui Šen navštívil, na asijské pobřeží. Později se ale vyrojily dohady, že mohlo jít spíše o pobřeží Kalifornie, kterému je Fusang dle popisu hodně podobný.

Za důkaz byly považovány kamenné kotvy, nalezené v kalifornském Palos Verdes, které odpovídaly tvarem těm používaným starými Číňany. Později se však ukázalo, že pocházely ze zdejšího kamene a byly využívány čínskými rybáři až v 19. století.

VELKOLEPÉ ČÍNSKÉ LOĎSTVO

Ovšem kolem roku 1400 už Číňané disponovali majestátním loďstvem. V té době vládla v zemi dynastie Ming. Císař Jung-le chtěl pozvednout prestiž své říše a vynutit si uznání jejího nadřazeného postavení všemi blízkými i vzdálenými státy.

Proto se rozhodl uspořádat několik námořních výprav. V čele flotily stál admirál Čeng Che.

Na každou z výprav vyplouvalo až 250 lodí, z toho 40–60 tzv. lodí pokladů, které byly až 120 metrů dlouhé. Měly vodotěsné přepážky, takže byly prakticky nepotopitelné. Na doprovodných lodích vezli Číňané v kádích živé ryby, drůbež i zeminu, ve které pěstovali rýži a fazole. Mohli dosáhnout břehů Ameriky?

ČÍNSKÝ MAJÁK I SUCHÝ DOK

Gavis Menzies, autor knihy 1421: Rok, kdy Čína objevila svět, si myslí, že admirál Čeng Che při jedné ze svých výprav opravdu doplul až do Ameriky. Ač Číňané preferovali plavbu podél pobřeží, po otevřeném moři se dostali až na východ Afriky.

Mohli plout ještě dál? Dle Menziese ano. Za důkaz považuje kamennou věž v čínském stylu, ležící asi 200 km od New Yorku. Sloužila jako maják? Na Bahamách pak byla nalezena tzv. Biminská silnice, seskupení dokonale uspořádaných kamenů pod mořem, o kterých Menzies tvrdí, že ji postavili Číňané jako suchý dok pro svoji poškozenou loď.

Geologové ji však považují za přírodní úkaz. Dalším důkazem má být mapa, kterou právník Lui Gang koupil na tržišti v Šanghaji a předal ji Menziesovi. Znázorňuje vedle Evropy, Asie, Afriky a Antarktidy i obě Ameriky.

Pochází z roku 1763 a má být kopii originálu z roku 1418. V 15. století ale čínští kartografové trojrozměrný nákres světa na plochém archu nepoužívali, naučili se to až později od Evropanů. Menziesova teorie tak má vážné trhliny a vědecký svět ji neuznává.

5. POLYNÉSANÉ

Polynésané patřili k nejlepším mořeplavcům své doby a dokázali doplout i na ten nejvzdálenější ostrov v Tichém oceánu. Jejich kánoe měřily až 18 metrů a měly trup z vydlabaných kmenů. Pro teorii, že právě Polynésané byli schopni doplout až do Ameriky, hovoří několik důkazů.

Tito mořeplavci si na svých lodích vozili živou drůbež, a právě nález drůbežích kostí s polynéskými vzory v oblasti Chile dokazuje, že sem Polynésané mezi roky 1321 až 1407 s velkou pravděpodobností připluli.

Stáří kostí bylo určeno pomocí radiouhlíkové metody. Analýzy DNA nalezených kostí vykázaly jejich shodu s kostmi polynéských kuřat. Ovšem v DNA obyvatel Jižní Ameriky se polynéské geny neprokázaly. Je to možná tím, že osidlovali jen neobydlená území. Když narazili na místní obyvatele, rychle odtud odpluli pryč.

Podle nálezů drůbežích kostí sem Polynésané skutečně dopluli.

VÝMĚNA PLODIN I STEJNÉ LODĚ

Výpravu Polynésané nejpravděpodobněji podnikli z Velikonočního ostrova a netrvala jim déle než dva týdny. Zpět si s sebou odvezli batáty, které se v Polynésii přirozeně nevyskytovaly. Navíc jejich označení pro ně, kumara, není polynéské slovo.

Dalším důkazem proniknutí Polynésanů do Ameriky je kmen Čumaš, který žil v dnešní Kalifornii. Tento kmen stavěl lodě podobné těm polynéským, a dokonce pro ně používal i podobný, jen zkomolený, název jako oni.

Stejnou techniku stavby lodí využívali také indiáni, žijící na území dnešního Chile. Posledním důkazem, potvrzujícím přítomnost Polynésanů na území Nového světa, je peruánská mumie asi z roku 1200, kterou zkoumal tým vědců z Univerzity v Yorku.

Byla balzamována za využití stromové pryskyřice, jejíž používání se u Inků, žijící na území dnešního Peru, nepředpokládalo. Jehličnan Araucaria, ze kterého pryskyřice pochází, lze přitom nalézt pouze v Oceánii.

DALŠÍ VÝPRAVA THORA HEYERDAHLA

Teorii, že i v dávných dobách mohli lidé cestovat mezi Amerikou a Polynésii, se snažil dokázat rovněž Thor Heyerdahl. Ten v roce 1947 podnikl výpravu na balzovém voru Kon-Tiki z peruánského přístavu Callao do Polynésie.

Ztroskotal sice na korálovém útesu Raroia severovýchodně od Tahiti, nicméně dokázal, že překonat oceán nemusel být kdysi problém. Ať už zástupci dávných civilizací do Ameriky dopluli, nebo ne, jedno je jisté.

Příjezd žádného z nich nepřinesl Novému Světu takové změny, jako jeho objevení Kryštofem Kolumbem. Ponechejme mu tedy právo být nazýván objevitelem Ameriky.

Foto: Shutterstock.com a wikimedia.org
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 21.5.2022 2.3tis
I v moderní současnosti se objevují zcela nečekané nálezy upomínající na časy druhé světové války. Propast času, která nás dělí od těchto událostí, staví před badatele složité rébusy. Jeden takový se nachází dvacet osm metrů pod hladinou Jaderského moře. Jde o vrak střemhlavého bombardéru Junkers Ju-87„štuka“ (z německého výrazu  das Sturzkampfflugzeug). Letoun se na dně […]
od Mirek Brát 30.3.2022 2.5tis
V zimě roku 1984 začaly ve Špindlerově Mlýně stavební aktivity, jejichž oficiálním cílem byla výstavba nového hotelového zařízení. Na svahu hory Medvědín však mělo vzniknout ještě „něco“, co bylo další roky přísně utajováno. Jednalo se o obří protiatomový kryt, který měl sloužit pro tehdejší politickou elitu.   Podzemní kryt ve Špindlerově Mlýně měl kapacitu 550 osob. […]
od Eva Soukupová 24.2.2022 2.7tis
Stolové hory se od okolního světa se oddělily před miliony let, díky čemuž se na jejich vrcholech vytváří zcela jedinečný ekosystém. V těchto nedostupných, od pravěku nedotčených krajinách se podle mnohých svědectví skrývají záhadní tvorové. Jednou hor, na jejichž vrcholu se má ukrývat bájná ztracený svět, ze Auyán Tepiu v Jižní Americe. Auyán Tepui v […]
od Adriana Vojtíšková 22.2.2022 2.5tis
Pozorování vědců ukazují, že oblasti zalité bílou barvou jsou mnohem zajímavější, než si umíme představit. Ani zdaleka nejde o světy spojené jen s ledem a sněhem. Skrývají totiž mnoho pokladů nejen na povrchu, ale také pod ním!   Arktidu, oblast kolem severního pólu, tvoří ledový příkrov a nezalesněná zmrzlá půda. Průměrná teplota v létě tu […]
od Jiří Nechanický 31.1.2022 3.0tis
V dnešní době je hraní v online kasinu právě tak snadné jako kdybyste chtěli hrát v tom skutečném. Tento článek Vám pomůže s výběrem toho pravého online casina a zároveň se zaměříme na pět na které byste si měli dát při výběru online kasina pozor. Není kasino jako online casino Internetová kriminalita je na vzestupu a s ní i počet […]