18. srpna 1587: V Roanoke se narodí Virginia Dare, první dítě evropských kolonistů v Americe, čili úplně první Američanka, která se pak stává symbolem této záhadně zmizelé osady.
Domů     Zázraky
Klatovská madona: Svatý obrázek české rodiny roní krev
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 27.6.2022
1.9tis
Vynášení Madony z klatovského kostela, foto ABC2 / Creative Commons / Volné dílo
183
SDÍLENÍ
1.9tis
ZOBRAZENÍ

Kopie zázračného obrazu z italského města Re začíná v chalupě chudého klatovského krejčího ronit tekutinu podobnou krvi. Madona je poté střežena v místním kostele, kde před zraky velkého množství svědků opakovaně otevírá a zavírá oči. Podle církve je obraz zázračný.

Vynášení Madony z klatovského kostela, foto  ABC2 / Creative Commons / Volné dílo Kostel Narození Panny Marie, kde je obraz umístěn, foto Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Vědci z obrazu získali vzorky DNA několika osob, foto Pixabay

Freska Panny Marie s Ježíšem v náruči si pro italského opilce připraví perné chvilky. Poté, co Jan Zukkone rozčílený a notně posilněný alkoholem vrhne kamenem proti obrazu, přičemž Marii trefí do čela, začne z poškozeného místa vytékat rudá tekutina, pravděpodobně krev.

Zukkone si okamžitě uvědomí, co provedl, padne na kolena a prosí o odpuštění. Ale freska krvácí dál. Tato příhoda se odehrává 29. dubna 1494 v severoitalském městě Re. Krvácení obrazu trvá 18 dnů, během nichž se do města začnou sjíždět davy věřících, toužící se o zázraku přesvědčit na vlastní oči.

Skutečně obraz krvácí? A je to pravá krev?

Kostel Narození Panny Marie, kde je obraz umístěn, foto Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

PANNA  MARIE PŘICHÁZÍ DO ČECH

K fresce se od té doby přistupuje téměř s posvátnou úctou. Následně je vyhotoveno také několik kopií tohoto obrazu, které se vydávají na pouť do světa. Jedna z nich dorazí také do Čech, kam ji v roce 1650 přiveze kominík Bartoloměj Rizzolti z italského Re.

O několik let později madona zdobí chudou chalupu klatovského krejčího Ondřeje Hiršpergera, kde v neděli 8. července 1685 začíná ronit krev také. Na čele Matky Boží se podle výpovědi Hiršpergera během jeho modlitby objeví maličká krůpěj o velikosti špendlíkové hlavičky.

Ta se postupně zvětšuje a za okamžik se objevuje další! Krejčí obraz popadne a spěchá s ním do blízkého děkanského kostela Narození Panny Marie. Zde je obraz nepřetržitě hlídán a přestože s ním nikdo nemůže manipulovat, objevují se v místech, ze kterých krvácela také původní madona po zásahu kamenem, nové a nové krůpěje krvavě rudé tekutiny. Co tento jev způsobuje?

OBRAZ ZAMRKAL

Nejprve jsou k úkazu povoláni významní hodnostáři, mezi nimiž je například doktor teologie Jan Vojtěch Štodlar, císařský rychtář Jan Filip Hoch z Hochu a převor kláštera dominikánů P. Hyacint Hlavička. Muži k celé věci přistupují s chladnou opatrností.

Obraz postaví do světla na oltář a dbají na to, aby byl stále střežen a pozorován. Veřejnost, které je umožněno přijít se na obraz podívat, se rozdělí na dva tábory. Jedni jsou skeptičtí a věří, že jde o podvod.

Druzí ovšem prohlašují, že na vlastní oči pozorovali, jak se na obraze z ničeho nic začínají tvořit kapky krve. Na radnici jsou povoláni veškeří svědkové této události, kteří o ní podávají místopřísežné hlášení.

Celá záhada nabere na obrátkách 12 dnů od začátku krvácení. Toho dne se v kostele sejde velké množství lidí, kteří v jednu chvíli pozorují, jak Marie na obrazu opakovaně otevírá a zavírá oči! „Jedni s strachem a bázní na to patříce, druhý s podivením a bázní, třetí s radostí a pláčem, čehož jak živi neviděli spatřili, v Kostele hlasitě křičeli, a se modlili,“ uvádí dobový spis.

Několik svědků také raději vzalo nohy na ramena! Copak snad obraz Bohorodičky ožívá?

Vědci z obrazu získali vzorky DNA několika osob, foto Pixabay

JE TO LIDSKÁ KREV?

Pražský arcibiskup v reakci na tyto události vysílá do Klatov speciální komisi, která má věc prověřit. Ta se nakonec vrací s tím, že nepřišla na žádný způsob, jak by mohl být daný úkaz zfalšován a bez pochybností označuje obraz za zázračný.

Obraz nakonec zůstává v kostele, kde je k vidění dodnes. Na čele madony jsou stále patrné tmavé skvrny. V roce 1985 se pozornost učenců k obrazu vrací. Primář klatovské hematologie doktor Josef Časta odebírá vzorky domnělé krve a provádí rozbor, při němž dochází k závěru, že se skutečně jedná o lidskou krev skupiny AB!

Kde se na obrazu vzala? Poněkud skeptičtější jsou experti kriminalistiky, kteří obraz zkoumají v roce 2006. Ti sice z obrazu skutečně získají vzorky DNA několika osob, ale nenajdou ani stopy po krvi. Navíc se na obraz DNA mohla dostat vnější kontaminací, kdy se například obrazu někdo dotknul nebo jej políbil.

Jak to tedy s krví na čele Marie bylo? Někteří badatelé upozorňují na možnost, že obraz mohl být v minulosti přelakován a krev může zůstávat skryta pod průzračným nátěrem.

Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 16.8.2022 2.5tis
Jako derviš je nejčastěji označován stoupenec mystického islámského řádu. Pro derviše byl základním imperativem život v chudobě. Když to však bylo nutné, derviši uměli i čarovat a konat zázraky! Derviš se snažil přiblížit Bohu především prostřednictvím individuálních ctností. Tradiční formou božské cesty byla též askeze. S derviši je spojován i zvláštní vířivý tanec, během kterého se dostávají […]
od Mirek Brát 14.8.2022 1.3tis
Stále panuje horké léto, osvěžení všeho druhu vítáno. Pokud by takové vykoupání zajistilo i omlazení ducha a těla, člověk by si i rád připlatil. Prý kdesi ve světě existuje fontána mládí. Pojďme ji společně najít… Fontána mládí je bájným pramenem, který vrací mládí. Stačí se vykoupat. Lidé trpící akvafobií pak ocení možnost prosté konzumace formou […]
od Eva Soukupová 6.8.2022 2.9tis
Unikátní studie amerických vědců sledující dlouholetý vliv meditace na lidský mozek odhaluje překvapivé výsledky. Meditační techniky tibetských mnichů zřejmě zpomalují stárnutí jeho a současně mnohem rychleji dozrává.     Zvěsti o mimořádných, někdy dokonce až nadpřirozených dovednostech tibetských mnichů se v západním světě vyskytují odedávna. Mniši jsou podle nich schopní regulovat svou tělesnou teplotu, čímž […]
od Adriana Vojtíšková 1.8.2022 2.6tis
Zážitky z klinické smrti mohou být různé. Asi nejčastěji se setkáváme se svědectvími, která popisují blažené pocity, stoupání ke světlu, setkání s dobrými bytostmi či dojem návratu domů.   Dotyční často vypovídají, že se odsud nechtěli vrátit zpět, ale nakonec museli. Ovšem existují i lidé, kteří říkají, že by klinickou smrt již nikdy nechtěli zažít […]
od Adriana Vojtíšková 26.7.2022 3.0tis
Sedíme u doktora Jiřího Zíky, který se již 40 let zabývá hypnózou, a chystáme se na další uvedení do transu. Držíme naše dlaně proti sobě a prsty máme lehce roztažené.     Opět jsme upozorňováni na to, abychom nic nedělali vědomě a volně dýchali. „Budete se nořit do příjemného, bezpečného a účinného stavu, příjemného odpoutání […]