27. května 1963: Britský letec a novinář sir Peter Masefield se setkává se slavným duchem letiště Montrose.
Domů     Náboženství a okultismus
Komu se klaněli keltští druidové?
Lenka Kospertová
od Lenka Kospertová 26.12.2017
4.1tis
641
SDÍLENÍ
4.1tis
ZOBRAZENÍ

Keltové v době svého vrcholného rozkvětu v posledních 400 letech před naším letopočtem obývali prakticky celý evropský kontinent. Od počátků keltské kultury byli zvláštní společenskou vrstvou druidové – tajemní kněží požívající nesmírné úcty celého starověkého světa.

NEKONEČNÁ MOUDROST KELTSKÝCH DRUIDŮ

Kromě náboženských záležitostí a kalendáře plnili roli královských rádců, nejvyšších soudců, lékařů a léčitelů, přírodovědců, stavitelů. Uměli předvídat budoucnost. K tomuto umění ale druidové dospívali po mnoha letech usilovného učení a zasvěcování.

Staří druidové si své žáky a následovníky vybírali bez ohledu na jejich původ a můžeme se jen dohadovat, podle jakých kritérií, neboť přicházeli z řad aristokracie i z chudých poměrů.

ŽILI DVAKRÁT DÉLE NEŽ OSTATNÍ

Dosažení základního stupně znalostí, aby žák po zasvěcení mohl fungovat jako druid, trvalo zhruba 20 let. Tím ale jeho učení neskončilo, druidové studovali celý život. Když dosáhl adept vrcholu znalostí od svého učitele, sebral se a vydal na cestu k dalšímu kmeni, kde jej přijal nový učitel.

Na své učení měli druidové dostatek času, dožívali se totiž nápadně vysokého věku, údajně až dvojnásobného oproti běžným lidem.

DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KRÁLOVÉ?

Jistě v tom hrála roli neobyčejně dobrá znalost fungování lidského těla, nejrůznějších léčebných metod a bylinných směsí. Druidové požívali v keltské společnosti neobyčejné úcty. Bylo pravidlem, že nenosili žádnou zbraň, nepotřebovali ji.

Na shromážděních směl promluvit druid ještě před králem. Moudrost Druidů byla známá po celém antickém světě a například řečtí filozofové o Druidech s úctou říkali, že to jsou nejmoudřejší lidé na světě.

Druidové měli velké uznání.

JAK ZASTAVIT VÁLEČNÉ TAŽENÍ

Jediné slovo druida mělo moc zastavit válečné tažení, což zní sice fantasticky, ale zmiňují se o tom několikrát antičtí autoři, jako např. Diodóros Sicilský (60. – 30. př. n. l.): „Častokrát, když se vojska přiblíží jedno k druhému v bojovém postavení a meče jsou taseny a kopí napřažena, tito lidé vyjdou mezi ně a zastaví bitvu, jako by nějak očarovali divoká zvířata…“

PROVÁDĚLI LIDSKÉ OBĚTI?

Druidové učili, že lidská duše je nesmrtelná a po fyzické smrti přechází do jiného těla. Dodnes se o nich traduje několik velmi zakořeněných omylů – nebyli to například krutí tyrani provádějící obřady s lidskými a zvířecími obětmi.

To je nesmysl, který přímo odporuje jejich životním postojům. Samozřejmě tehdy existoval trest smrti a ten býval vykonáván rituálně, právě kvůli usmíření bohům.

EXISTOVALO JMELÍ Z POSVÁTNÝCH DUBŮ?

Velmi často tradovaným omylem je také představa druidů sbírajících o šestém dnu po novoluní jmelí z posvátných dubů zlatým srpem, když předtím obětovali dva bílé býky. Tuto mylnou představu o druidech popsal poprvé římský válečník a filosof Plinius starší (23-79) ve svém díle Naturalis historia a po něm ji slepě opakovalo mnoho dalších autorů.

Pravé léčivé jmelí bílé totiž roste pouze na jehličnanech, zatímco na dubu roste podobný cizopasník – ochmet.

KDO NALEZNE ZLATÝ SRP

Plinius ale věděl, že dub je nejposvátnějším keltským stromem a jmelí jednou z nejposvátnějších bylin – a tak si realitu jednoduše přizpůsobil. Zlatý srp nebyl nalezen v jinak bohatých keltských nalezištích ani jeden, oproti nespočetným železným, které na rozdíl od zlata podléhají korozi dosti rychle.

A obětování bílých býků? Všechna bílá zvířata Keltové považovali za posvátná a nezabíjeli je.

Existoval vůbec zlatý srp?

ZNALI KELTOVÉ PÍSMO?

Druidové svá učení nikdy nezapisovali, všechny poznatky předávali svým žákům ústně. Z této tradice vznikl další z velkých omylů historie, že Keltové neznali písmo. Keltové písmo znali a používali, svědčí o tom například voskové psací tabulky a rydla nalézané hojně i na českých oppidech (opevněné sídliště s výraznými rysy města).

Přestože tedy druidové písmo dobře znali, přísně zakazovali cokoliv ze svého učení zapisovat.

JAK SE DRUIDOVÉ PROMĚŇOVALI VE ZVÍŘATA

Z dochovaných historických spisů, ale i pověstí a tradic však lze vyčíst i více. Druidové podle shodného mínění jejich současníků uměli velmi dobře a přesně předvídat budoucnost a zřejmě ji i ovlivňovat.

Uměli prý brát na sebe podobu různých zvířat i lidí, pravděpodobně tedy ovládali umění davové sugesce. Později byli právě kvůli těmto svým schopnostem velmi krutě pronásledováni. Zlomení moci druidů se stalo klíčovou otázkou nastolení římské moci v západní Evropě.

Foto: Shutterstock.com, pinterest.com
reklama
Související články
od Filip Appl 26.5.2022 437
V samotném srdci Maďarska, pod hradem Buda v hlavním městě Budapešti, se nachází pozoruhodná historická památka:  jeskynní labyrint s historií, která sahá dál, než by patrně kdokoliv tipoval. První přírodní chodby v mohutné skále totiž vznikly díky působení termálních pramenů už v dalekém pravěku. Před 350 tisíci lety dokonce některé tamní prostory obývali předci dnešních lidí. Ve starověku si pak […]
od Mirek Brát 26.5.2022 2.1tis
U zrodu náboženského směru mormonismu stál nejen zakladatel Joseph Smith, ale i anděl Moroni. Kdo byla záhadná bytost, která se v roce 1823 zjevila Josephovi Smithovi? V současné době je významná trojice mormonských společenství. Jedná se o Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Kristovu komunitu a Fundamentalistickou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ačkoli je mormonismus historicky […]
od Mirek Brát 25.5.2022 2.2tis
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 2.5tis
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 2.7tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]