22. května 2017: Na Mount Everestu je objeven stan se čtyřmi mrtvými těly. Jejich identita je neznámá.
Domů     Náboženství a okultismus
Krvavé vikinské rituály ve znamení bohů. Přetrvaly některé z nich dodnes?
Jana Dvořáková
od Jana Dvořáková 29.11.2019
4.3tis
547
SDÍLENÍ
4.3tis
ZOBRAZENÍ

Vikingy známé jako vynikající válečníky a známé cestovatele. Celá jejich kultura je také provázená zajímavými zvyky a rituály, které brali velmi vážně. Neuctívali ale pouze své bohy, velké pocty skládali i zesnulým předkům. 

O vikinských rituálech se moc písemných záznamů nezachovalo, jelikož si své zvyky a tradice předávali ústně z generace na generaci. Většina zmínek tak pochází od cizích autorů, proto jsou informace o nich dost nepřesné nebo vyobrazené v jiném světle. Jaké rituály měli Vikingové praktikovat?

RITUÁL BLÓT

Obřad Blót se prováděl na počest hlavního boha Odina, a také kvůli vítězství v bojích v nadcházejícím roce. Konal se 4x ročně při jarní a podzimní rovnodennosti, a letním a zimním slunovratu na pozemku krále nebo jarla.

Ten při obřadu působil současně jako kněz. A jak tento obřad probíhal? Lidé se nejprve shromáždili u svatyně, kde rituálně zabili zvíře, většinou prase. Krev pak nechali skapat do obětní misky a za pomoci větvičky se jí pokropili oltář i všechny účastníky.

Při tomto rituálu se přísně zakazovalo jakékoli násilí a rozepře.

UCTĚNÍ BOHŮ

Kněz předčítal posvátné texty a zpíval oslavné písně. Nádobu s krví i maso obětovaného zvířete několikrát přenesl nad ohněm, a nakonec na sebe zbylou krev vylil. Zbylé maso si pak lidé ohřáli ve vyhloubených jámách a společně snědli při velkolepé hostině, při které pili ve velkém medovinu nebo pivo.

LIDSKÉ OBĚTI

Našly se ale také zmínky o tom, že se výjimečně prováděla i lidská oběť. Dokládá to například výpověď Adama Brémského z 11. století. Popisuje zde obětní rituál ve svatyni v Uppsale (dnešní Švédsko) v období jarní rovnodennosti.

Tato tradice se prováděla každých 9 let, přičemž samotný rituál trval 9 dní, přičemž každý den se obětoval jeden muž a osm samců zvířat. Zabitá těla se pak zavěsila na stromy v posvátném háji. Obvykle se jednalo o zločince nebo otroky.

Lidská oběť se konala jen ojediněle.

OSLAVY YULE

Yule se všeobecně považuje za oslavu Zimního slunovratu. Přesné informace, proč se slaví, se dosud nepodařilo zjistit. Podle některých informací se ale může jednat o svátek na počest mrtvých, oslavu Nového roku nebo oslavu pro boha Thora, aby chránil svět před temnotou.

V nejkratším dni roku se nechávala otevřená okna a dveře domů, aby tak lidé pozvali duchy předků dovnitř, kde by se mohli schovat před mrazem.

Yule se možná slavila na počest boha Thora.

PŘEVZALI JSME VÁNOCE?

Vikinské tradice Yule se až nápadně podobají oslavám Vánoc, které držíme dnes. K uctění Odina lidé nosili do domu větvičky a zdobili jehličnaté stromy jídlem, oblečením i řezbami run a bohů, aby získali duchovní sílu stromů.  Tradičně pak Vikingové vytvořili velké sluneční kolo, zapálili ho a vrhali ho z kopce dolů.

Poté chodili od domu k domu, zpívali a hráli hry výměnou za jídlo a nápoje. Podle některých pramenů trvaly oslavy 12 dní a nocí.

ŠAMANSKÉ RITUÁLY

Berserkové představovali elitní vikinské válečníky, kteří se vyznačovali především svou zběsilostí v boji. Jejich název se odvozuje od slova berserk (medvědí košile) nebo od slova björneserk (člověk se zvířecí kůží).

Traduje se, že údajně necítili bolest a ve svém stavu nekontrolovatelné zběsilosti byli imunní vůči ohni i veškeré bolesti. Proto zřejmě sloužili králům jako osobní strážci a pracovali také jako nájemní zabijáci a žoldáci.

Berserkové byli obávaní válečníci.

JAKO ZVÍŘATA

Svou sílu získávali tito válečníci ze šamanských praktik, které spočívaly v dlouhém období extrémní izolace a půstu. Také se vystavovali obrovskému horku či chladu. V divočině pak přežívali jako své totemové zvíře – medvěd nebo vlk – a přejímali jeho způsoby a zvyky.

Když šli do války, neměli na sobě nic jiného než zvířecí kožešiny a používali pouze holé ruce a zuby místo zbraní a štítů. Převlečení za zvíře je zbavovalo lidskosti a dovolilo jim, aby převzali sílu svého totemového zvířete.

Berserkové se odívali do kůží šelem a pak se stejně chovali.

JAK SE DOSTAT DO TRANSU?

Po některých zdrojů se do hypnotického transu dostávali pomocí psychedelických hub nebo nadměrného užívání alkoholu. Během transu zažívali třes, cvakání zubů a mrazení v těle. S tím bylo spojené horko, které zachvátilo jejich tělo, a nakonec se přelilo do velkého vzteku.

Berserkové pak začali výt jako divoká zvířata, kousat si okraje štítu a stínat hlavy všem, kdo se jim postavil do cesty.

RÝHY V ZUBECH

Je známo, že Vikingové velmi dbali o svůj vzhled. Například si bělili vlasy louhem, často se česali a žehlili si oblečení horkými kameny. Archeologové nedávno zjistili, že si také upravovali zuby. Podle nalezených koster si Vikingové vyřezávali do horních předních zubů horizontální čáry.

Stále se spekuluje o tom, proč tento proces absolvovali. Podle některých bylo cílem vyvolat v nepřátelích strach, nebo se mělo jednat o symbol úspěchu.

Rýhy v zubech měli Vikingové už v poměrně mladém věku.

ÚČEL STÁLE NEZNÁMÝ

Existují ještě další teorie – tímto způsobem se označovali příslušníci jakési sekty, nebo se také mohlo jednat o cejch otroků. Archeoložka Caroline Arciniová prověřila celkem 557 koster lidí, přičemž u 22 jedinců se tato úprava zubů vyskytla.

Nejzajímavější je hloubka zářezů. U některých byly poměrně mělké, zatímco jiné se nořily hluboko do zubu. Také se našly rýhy, které byly vyplněné červeným barvivem, tukem nebo voskem, aby se zvýraznily. O této praxi se ale nevedla žádná písemná dokumentace.

PRECIZNĚ ODVEDENÁ PRÁCE

Rýhy na zubech zdobily výhradně muže v poměrně mladém věku. Velmi zajímavá je kvalita zářezů, jež svědčí o precizně odvedené práci, kterou prováděli železnými nebo kamennými pilníky. Před pilováním si nechali zub obrousit do plošky.

Podobné praktiky se jinde v Evropě nevyskytovaly, podobné rýhy se ale našly na lebkách z indiánských hrobů v Illinois, Arizoně a Georgii.

POHŘEBNÍ RITUÁLY

Pohřeb měl u Vikingů velkou tradici. Vykonával se ale různými způsoby, přičemž záleželo, jak vlivný byl nebožtík v rámci vikinské komunity. Samotní králové a významní náčelníci se pohřbívali většinou do svých majestátních a mistrovsky provedených lodí společně s majetkem, ale také se svými manželkami a zvířaty.

Šlo hlavně o silné hřebce, kteří byli rituálně zabiti a uloženi k mrtvému. Připravená loď se pak slavnostně vypustila na moře a zapálila. Někdy zůstala na pevnině, kde na ni byla navršena mohyla z kamení a hlíny.

Pohřební rituály měly u vikingů velkou tradici.

SVOBODNÁ SMRT

Vikinská manželka významného muže si pak mohla svobodně zvolit, zda z tohoto světa odejde se svým manželem. V případě, že souhlasila doprovodit svého chotě do říše zesnulých, mohla se rozloučit se všemi zúčastněnými.

Dokonce měla svaté právo potěšit se s nejlepšími a nejvěrnějšími válečníky. Poté se odebrala na pohřební loď, kde ji uškrtili a probodli. Večer po ukončení pohřbu se uspořádala velkolepá oslavná hostina.

SVATEBNÍ OBŘADY

Manželství bylo jádrem vikinské kultury. Plánování vikinské svatby bylo časově náročné. Na začátku manželských jednání se rodina ženicha spojila s nevěstinými, aby určili věno nevěsty a majetek muže. Stanovili datum svatby a sjednali svatební dar od rodičů ženicha.

Svatba se konala vždy pouze v pátek, protože to byl den Frigg (bohyně plodnosti). Celkově svatby trvaly celý týden.

Plánování svatby trvalo dlouhou dobu.

MEČ PŘEDKA A NEVĚSTINA KORUNA

Před svatbou si musela nevěsta sundat z hlavy pozlacený kroužek zvaný kransen, který přestavoval její svobodu a panenství, a nahradila jej svatební korunou. Prsten se pak schoval pro její budoucí dceru.

Ženich měl zase za úkol získat meč od svého předka a předat ho nevěstě, aby mohla počít budoucího syna. Tento ceremoniál u obou symbolizoval zničení starého já a začátek nového života s partnerem. Pro zachování tradice se do obřadu začlenil také rituál Blót.

Do kotle se vlila prasečí krev, která se několikrát přenesla nad ohněm, a nakonec namazala na čelo obou novomanželů.

KRVAVÝ OREL

O tomto způsobu popravy se zmiňují středověké severské ságy pouze okrajově. Dodnes tedy nevíme, jestli se tento brutální rituál skutečně prováděl. V čem spočíval? Odsouzeného položili na břicho, přičemž měl pevně svázané končetiny.

Jeho popravčí mu ostrým řezem nařízl kůži na zádech tak, aby se odhalila páteř odspoda až po hrudní koš. Následně se od páteře oddělila žebra a natočila do stran. Do rány se pak namočila sůl, přičemž oběť stále ještě žila.

Nakonec se vytáhly plíce a položily na ramena. Teprve v tento moment vězeň zemřel. Plíce se pak třásly ve větru a připomínaly křídla ptáků. Tato krutá poprava se mohla odehrávat mezi 9. a 11. stoletím pro potěšení boha Ódina.

Není jisté, že se Krvavý orel opravdu praktikoval.
Foto: Shutterstock.com, History Channel
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
od Jan Šedivý 20.5.2022 87
Poprvé se do naší země dostala víra Bahá’í v roce 1926 s americkou novinářkou Marthou Rootovou (1872–1939). Ta s učením seznámila i Tomáše Garrigua Masaryka (1850–1937) a Edvarda Beneše (1884–1948) Beneš o víře poznamenal: „Bahá’í učení je jedním z velkých nástrojů pro konečné vítězství ducha a humanity.“ Komunistický odpor Po druhé světové válce se pokusili stoupenci Bahá’í u nás společenství registrovat, ale […]
od Adriana Vojtíšková 15.5.2022 1.6tis
Přestože hon na čarodějnice je nejurputnější v 16. až 18. století, také ve 20. století ještě někteří lidé podléhají pověrčivosti a strachu z ďábelských sil.   Belgičanka Martha Minnen stane v roce 1950 před soudem ve městě Turnhout. Její sousedé Victor a Marie Deckxovi ji totiž obviňují z toho, že je čarodějnice a prý ji […]
od Mirek Brát 14.5.2022 791
Dnes jeho jméno už žádné velké vášně nebudí, v minulosti však Apollónius z Tyany vzbuzoval pozitivní, nebo naopak negativní reakce. V každém případě nenudil…Už pozdní antika ho srovnávala s Ježíšem. Život a doba Apollónia z Tyany patřily do prvního století našeho letopočtu. Rodák z města na území dnešního Turecka se proslavil nejen jako filozof, ale i jako cestovatel. Jeho výpravy vedly […]
od Pavel Polcar 13.5.2022 3.2tis
Přestože se nejedná o stavení velké, okamžitě při vstupu návštěvníci zjistí, že jim pouhých deset minut k prohlídce stačit nebude. Stěny, sloupy, dokonce i strop je pokryt skutečně požehnaným množstvím ornamentů. Mnohé z nich v kapli, jakožto posvátném církevním místě, nečekali ani samotní historici. Je zde možné najít celou řadu zelených pohanských mužů, andělů, samozřejmostí […]
od Eva Soukupová 12.5.2022 2.4tis
Ježíš na Golgotu v den, kdy se začala psát jedna z nejdůležitějších kapitol historie lidstva, opravdu vystoupal. Na kříži za něj ale zemřel někdo jiný. Gnostické texty ze 3. století popírají ty nejhlubší základy křesťanství. Stojí nejrozšířenější náboženství světa na události, ke které ve skutečnosti ani nedošlo?     Ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevzetí Ježíše Krista […]