3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Legendy o pohanských pannách: tajemné zprávy z počátků křesťanství
Legendy o pohanských pannách: tajemné zprávy z počátků křesťanství
od 28.3.2022
2.6tis
Kostel Panny Marie v Broumově. Stála kdysi na jeho místě sakrální stavba zbudovaná pohanskou šlechtičnou? Zdroj foto: Henryk Bielamowicz, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
252
SDÍLENÍ
2.6tis
ZOBRAZENÍ

I mnoho staletí po úspěšném rozšíření křesťanství na nových územích, se ústní formou předávaly legendy z pohanských časů. Některé z nich byly později zaznamenány a my tak můžeme přemýšlet, nakolik mají tyto pověsti reálný základ.

Interiér kostela Panny Marie v Broumově. Zdroj foto: Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Kostel Panny Marie v Broumově. Stála kdysi na jeho místě sakrální stavba zbudovaná pohanskou šlechtičnou? Zdroj foto: Henryk Bielamowicz, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Polské město Klodzko. Právě zde byla z generace na generaci předávána pověst o zazděné neznámé dívce. Zdroj foto: Halicki, CC BY-SA 3.0 PL , via Wikimedia Commons Dívka zazděná v Klodzku měla být údajně členkou družiny bájné Vlasty z časů Přemysla Oráče. Zdroj foto: Dobroš, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Bohyně Diana na lovu. Pohanské časy dlouho žily nejen v ústním podání, ale i ve fantazii malířů. Zdroj obrázku: School of Unknown authorUnknown author (School of Fontainebleau), Public domain, via Wikimedia Commons

Zajímavé zprávy z takřka pohanských časů poskytují například příběhy vyprávěné v česko-polském příhraničí v oblasti českého Broumova a polského města Klodzko.

Interiér kostela Panny Marie v Broumově. Zdroj foto: Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Interiér kostela Panny Marie v Broumově. Zdroj foto: Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Stavitelka kostela

Katolický kněz, učitel a historik Vavřinec Wintera zaznamenal v roce 1900 legendy o pohanských pannách, které se tradovaly právě v této lokalitě. První legenda se vztahuje k broumovskému kostelu Panny Marie.

reklama

Tento dřevěný kostelík stojí v Broumově do dnešních časů. Jedná se o nejstarší dochovanou celodřevěnou stavbu ve střední Evropě.

Podle legendy ovšem na jeho místě stávala kdysi mnohem starší stavba, kterou nechala postavit tajemná šlechtična, podle pověsti křesťanská panna, která se zřekla pohanství.

Polské město Klodzko. Právě zde byla z generace na generaci předávána pověst o zazděné neznámé dívce. Zdroj foto: Halicki, CC BY-SA 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons
Polské město Klodzko. Právě zde byla z generace na generaci předávána pověst o zazděné neznámé dívce. Zdroj foto: Halicki, CC BY-SA 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

Čarodějka z Klodzka

Broumovská legenda o křesťanské panně, která se zřekla pohanství, je hodně neurčitá. Mnohem více podrobností poskytuje pověst z polského Klodzka. Zde se ovšem nejednalo o příběh s dobrým koncem.

reklama

Tato křesťanská panna tíhla prý k pohanství více, než bylo únosné. Byla podezřelá z čarodějnictví, dobře zacházela s lukem, měla velkou fyzickou sílu.

Právě tato „jinakost“ byla pravděpodobně důvodem, proč byla nejprve uvězněna a potom i zaživa zazděna na neznámém místě tamního hradu.

Dívka zazděná v Klodzku měla být údajně členkou družiny bájné Vlasty z časů Přemysla Oráče. Zdroj foto: Dobroš, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Dívka zazděná v Klodzku měla být údajně členkou družiny bájné Vlasty z časů Přemysla Oráče. Zdroj foto: Dobroš, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Pověst dále hovoří o paranormálních aktivitách, kdy se prý na hradě zjevuje ďábel v podobě této nešťastné dívky. Tato zjevení byla písemně dokumentována.

reklama

Jedno z těchto zjevení se událo v roce 1621. Již v předminulém století si lidé lámali hlavu, čí duch zde vlastně stojí za všemi záhadnými zjeveními. Objevilo se tak jméno jisté princezny jménem Vanda, která zde snad žila v osmém století.

Jiné spekulace se odvážně dotýkají i českých pověstí. Prý tou nešťastnou pannou byla osoba z epochy českého mýtického vládce Přemysla Oráče.

Bohyně Diana na lovu. Pohanské časy dlouho žily nejen v ústním podání, ale i ve fantazii malířů. Zdroj obrázku: School of Unknown authorUnknown author (School of Fontainebleau), Public domain, via Wikimedia Commons
Bohyně Diana na lovu. Pohanské časy dlouho žily nejen v ústním podání, ale i ve fantazii malířů. Zdroj obrázku: School of Unknown authorUnknown author (School of Fontainebleau), Public domain, via Wikimedia Commons

Snad mohlo jít o nějakou bojovnici z družiny bájné Vlasty. V každém případě je i tato legenda nejasnou zprávou z časů doznívajícího pohanství. Měla utvrzovat obyvatele ve strachu z trestu, který by hrozil při odchýlení se od imperativů křesťanské věrouky.

Foto: 1 - Henryk Bielamowicz, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Halicki, CC BY-SA 3.0 PL , via Wikimedia Commons, 4 - Dobroš, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 5 - School of Unknown authorUnknown author (School of Fontainebleau), Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 985
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.3tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční