2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
lokalita: Řecko (87 nalezených článků)
od 1.12.2022 1.9tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 30.11.2022 1.3tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 25.11.2022 2.3tis
Na starověké Krétě prý bylo na sto minojských měst a dalších lokalit, které mohou nyní dosvědčit zázraky minojské civilizace. Některé se změnily v turisty vyhledávané archeologické parky, jiné provázejí legendy o tajných vykopávkách a záhadných nálezech. Do druhé skupiny patří krétská lokalita Tsoutsouras a tamní jeskyně Eileithyia. Jeskyně Eileith
od 18.11.2022 3.0tis
Takto beznadějně popisuje budoucnost starého kontinentu jedna z nejslavnějších věštkyň světa, Sybila: „Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou. Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou. (…)     „...Přijde doba, že z tisíce dívek jediné panny nebude, neboť dívky panens
od 10.11.2022 1.8tis
Věštění budoucnosti není doménou jen moderních lidí. Ba naopak, lidé se mu věnovali odnepaměti. A výjimku netvořili ani starověcí myslitelé. Paradox slavného proroka Řecký věštec a filozof Epimenides žil pravděpodobně na přelomu 6. a 7. století před Kristem. Narodil se v krétském Knossu. Starověký spisovatel Athénaios o něm na začátku 3. století píše, že šlo o známou osobnost, která se
od 27.10.2022 3.2tis
Ačkoliv je éra starověkého Řecka jednou z nejpopulárnějších epoch naší historie, v porovnání například se starověkým Egyptem o záhadách a tajemstvích dávných Řeků víme málo. Skrze propast času se nám jich dochovala jen hrstka, máme ještě šanci najít řešení některých z nich? Tajná organizace, náboženský kult z období asi 1600 př. n. l. – 392 n. l. provádějící při
od 27.10.2022 3.0tis
Nádherný athénský chrám Parthenón je pro řadu lidí vizuálním symbolem starověkého Řecka. Jako zázrakem přečkal téměř 2500 let a my se jím tak můžeme kochat dodnes. Jeho výdrž je o to úžasnější, že byl na svou dobu dokončen za mimořádně krátký časový úsek a podle všeho bez použití celkového detailního stavebního plánu. Pro srovnání – staří Řekové jej stavěli devě
od 25.10.2022 1.8tis
Už od čítanek na základní škole berou všichni existenci slepého řeckého básníka Homéra jako hotovou záležitost. Nechávají se jeho slovy unášet do dávných časů, kdy ti největší hrdinové válčili u města Tróji. Skutečně ale žil? Výše zmíněné věci popisuje Homér v eposu Ilias. Stejně jako události poté, kdy se moudrý ithacký král Odysseus vracel skrze mnohé nesnáze
od 25.10.2022 3.4tis
Jeden z nejděsivějších řeckých mýtů vůbec vypráví o zrůdném nevlastním synovi krétského krále Mínoa. Jmenoval se Mínotaurus a šlo o krvelačnou bestii s tělem člověka a hlavou býka. Král jej ukryl před zrakem svým i poddaných do obřího spletitého labyrintu, odkud nebylo úniku... Sem mu každý rok posílal sedm dívek a sedm chlapců, celkem čtrnáct nešťastníků, jimiž
od 21.10.2022 1.7tis
Prestižní přímořské předměstí řecké metropole Athén nese název podle stejnojmenného jezera Vouliagmeni. Toto jezero s brakickou vodou je označováno jako geologický zázrak. Jeho hlubiny jsou však smrtící. Jedni hovoří o složitém systému podzemních jeskyň, druzí o démonech, kteří zde číhají na člověka! V jezerní vodě byl detekován i sirovodík. Ten zd