20. ledna 1996: V jižní části brazilské oblasti Minas Gerais pozorují farmáři August a Enrica Rodriguesovi neznámý objekt, který záhadně zmizí.
Domů     Náboženství a okultismus
Longinovo kopí: Kam zmizelo ostří, které ukončilo Ježíšův život?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 29.12.2021
3.0tis
Kopí osudu, foto AerithBloodmoon / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
323
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Zbraň, kterou římský setník ukončil Kristovo utrpení, má prý od této chvíle zázračné schopnosti. Podle legendy svému vlastníkovi mimo jiné propůjčuje neomezenou moc. Dnes ale existuje několik relikvií, o nichž jejich držitelé prohlašují, že jsou tím jediným a pravým kopím osudu. Kde skutečně leží onen zázračný artefakt?

Kopí osudu, foto AerithBloodmoon / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Longinus probodává Ježíše, freska z 15. století, foto Fra Angelico / Creative Commons / volné dílo Kopí osudu z rakouské klenotnici, foto René Hanke / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Svaté kopí v arménském Ečmiadzinu, foto Emanuele Iannone / Creative Commons / volné dílo

Malý zdobený hrot temně šedé barvy, zčásti krytý zlatou pochvou o celkové délce asi 50 centimetrů je nazýván Kopím osudu. Právě tento nástroj podle pověsti zpečetil osud Ježíše umírajícího na kříži poté, když jej římský setník Gaius Cassius Longinus zabodl do Kristovy hrudi.

Z těla mučedníka po smrtícím zásahu začne prýštit krev a voda. Dnešní odborníci tvrdí, že šlo o perikardiální tekutinu, která se za normálních okolností v malém množství nachází v osrdečníku a usnadňuje pohyby srdce.

Z různých důvodů se však její množství může zmnožit, k čemuž došlo i v tomto případě, kdy se tekutina v důsledku mučení a následného ukřižování nahromadila i kolem plic. Před 2000 lety však tyto informace nejsou známy, a tak je voda vytékající z Ježíšova těla považována za zázrak a Longinovo kopí tím pádem za zázračný artefakt, který vše způsobil. Má skutečně nějakou zvláštní moc?

Longinus probodává Ježíše, freska z 15. století, foto Fra Angelico / Creative Commons / volné dílo

KDO HO MÁ, VLÁDNE

Legenda praví, že vzácná relikvie svému vlastníkovi zaručí neomezenou moc, příznivě ovlivní jeho osud a možná mu dokonce propůjčí nadpřirozené schopnosti. Vše se ale může změnit v okamžiku, kdy o kopí dotyčný přijde.

Pravdivost legendy má dokládat například osud císař Svaté říše římské Karla Velikého (742–814), který prý kopí získá a spolu s ním i dar jasnozřivosti a neporazitelnost v boji. Díky tomu podniká 47 vítězných vojenských tažení.

Rozhodující slovo má kopí také v první křížové výpravě v Antiochii v roce 1098. Boje se vlečou už osm měsíců a unavené vojsko křížové výpravy stojí proti výrazné početní přesile.

Pak ale jeden z nich nachází svaté kopí pod oltářem chrámu sv. Petra a situace se začne obracet ve prospěch křižáků, kteří bitvu nakonec vyhrávají.

Jde jen o pověsti, nebo může kopí skutečně vyhrávat války?

Kopí osudu z rakouské klenotnici, foto René Hanke / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

STÁLO ZA ZKÁZOU HITLERA?

Kopí osudu se v roce 1938 zmocňuje německý kancléř Adolf Hitler (1889–1945), který nechává z Rakouska, kde se tou dobou vzácné kopí nachází, a německé části Polska do Německa převézt říšský poklad. Od té doby jeho moc skutečně narůstá a brzy si jeho Třetí říše podmaní velkou část Evropy.

Lze jeho válečné úspěchy přičítat Longinovu kopí? Někteří mu přičítají i Hitlerův pád. Poté, co spojenecká vojska proniknou do trezoru s uloženými německými poklady, se relikvie chopí milovník historie generál George Smith Patton (1885–1945).

Ve stejné době prý Hitler ve svém bunkru páchá sebevraždu. Týden poté přichází kapitulace Německa a válka končí.

Svaté kopí v arménském Ečmiadzinu, foto Emanuele Iannone / Creative Commons / volné dílo

KTERÉ JE PRAVÉ?

Relikvie je později navrácena zpět do Rakouska, odkud ji Hitler před válkou ukořistil. Existuje ale konspirační teorie, podle které byla Rakousku předána pouze replika a originál zůstává uložen v Pentagonu, díky čemuž se z USA po válce stává nejsilnější velmocí světa.

V roce 2003 je rakouské kopí prozkoumáno odborníky, kteří dospějí k závěru, že artefakt pochází ze 7. století a zřejmě plnil pouze dekorativní funkci. Jeho konstrukce totiž svědčí o nepoužitelnosti v boji.

To znamená, že i kdyby Američané do Rakouska vrátili pouhou repliku, ani oni nebudou mít skutečné Longinovo kopí. Existuje ale několik dalších artefaktů, které jsou označovány za kopí osudu. Jedno svaté kopí je uloženo Římě pod kupolí baziliky svatého Petra, jiné se nachází v arménské náboženské metropoli Ečmiadzinu a další kopí osudu je uchováváno v polském Krakově. Může být některé z nich to pravé?

Foto: Creative Commons
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 19.1.2022 1.3tis
Ve vesničce Svatý Jan pod Skalou na Berounsku můžeme najít známý pramen sv. Ivana. Vyvěrá hned vedle kostela Narození sv. Jana Křtitele a jeho voda proslula jako prostředek k mírnění bolestí celého těla. Historie pramene sahá stovky let do minulosti.     Patronem pramene je poustevník Ivan, který žil v 9. století. Již za svého […]
od Mirek Brát 18.1.2022 1.9tis
V dříve používaných délkových mírách měl význačné postavení loket. Používal se již ve starověku v Egyptě, Mezopotámii, Persii i Řecku. Na lokty měřil i „Ten“ nahoře, což dokládají pokyny, které obdržel Noe při stavbě archy. Potíž je však v tom, že není jasné, kolik takový biblický loket měřil. Loket je přitom měřidlo, které má každý pohotově při sobě. […]
od Mirek Brát 14.1.2022 3.1tis
Hrad v japonské Ósace je jednou z nejznámějších stavebních památek Země vycházejícího slunce. Navíc se zde nacházejí i megalitické kameny. Největší z nich váží přes sto tun! Kdo a proč si dal takovou práci s transportem a umístěním těchto obřích kamenných bloků? Hradní pevnost v Ósace byla vybudována v místě bývalého opevněného buddhistického chrámu z patnáctého století. Archeologové […]
od Lucie Kubešová 13.1.2022 3.0tis
Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji se nachází na úpatí Krušných hor. Jako osada byl založen již ve 13. století a v době svého rozmachu v době baroka se dočkal honosného zámku s krásnou zahradou, tehdy dokonce považovanou za další z divů světa. K dalším zajímavostem dnešního města patří také tzv. Posvátný okrsek. Součástí tohoto […]
od Eva Soukupová 11.1.2022 2.8tis
Slavný ohýbač lžiček Uri Geller na sebe rád poutá pozornost médií, k čemuž využívá nejen iluzionistických kousků, ale i kontroverzních prohlášení. V tom nejčerstvějším tvrdí, že zná polohu nejslavnější náboženské relikvie všech dob.     Podle Bible Bůh na hoře Sinaj předal prorokovi Mojžíšovi známé Desatero přikázání a také návod na výrobu truhly, do níž […]