reklama
25. června: Den zjevení v bosenské Medžugorji připomíná sérii mariánských zjevení z roku 1981.
Domů     Náboženství a okultismus
Longinovo kopí: Kam zmizelo ostří, které ukončilo Ježíšův život?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 29.12.2021
3.0tis
Kopí osudu, foto AerithBloodmoon / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
323
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Zbraň, kterou římský setník ukončil Kristovo utrpení, má prý od této chvíle zázračné schopnosti. Podle legendy svému vlastníkovi mimo jiné propůjčuje neomezenou moc. Dnes ale existuje několik relikvií, o nichž jejich držitelé prohlašují, že jsou tím jediným a pravým kopím osudu. Kde skutečně leží onen zázračný artefakt?

Kopí osudu, foto AerithBloodmoon / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Longinus probodává Ježíše, freska z 15. století, foto Fra Angelico / Creative Commons / volné dílo Kopí osudu z rakouské klenotnici, foto René Hanke / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Svaté kopí v arménském Ečmiadzinu, foto Emanuele Iannone / Creative Commons / volné dílo

Malý zdobený hrot temně šedé barvy, zčásti krytý zlatou pochvou o celkové délce asi 50 centimetrů je nazýván Kopím osudu. Právě tento nástroj podle pověsti zpečetil osud Ježíše umírajícího na kříži poté, když jej římský setník Gaius Cassius Longinus zabodl do Kristovy hrudi.

Z těla mučedníka po smrtícím zásahu začne prýštit krev a voda. Dnešní odborníci tvrdí, že šlo o perikardiální tekutinu, která se za normálních okolností v malém množství nachází v osrdečníku a usnadňuje pohyby srdce.

Z různých důvodů se však její množství může zmnožit, k čemuž došlo i v tomto případě, kdy se tekutina v důsledku mučení a následného ukřižování nahromadila i kolem plic. Před 2000 lety však tyto informace nejsou známy, a tak je voda vytékající z Ježíšova těla považována za zázrak a Longinovo kopí tím pádem za zázračný artefakt, který vše způsobil. Má skutečně nějakou zvláštní moc?

Longinus probodává Ježíše, freska z 15. století, foto Fra Angelico / Creative Commons / volné dílo

KDO HO MÁ, VLÁDNE

Legenda praví, že vzácná relikvie svému vlastníkovi zaručí neomezenou moc, příznivě ovlivní jeho osud a možná mu dokonce propůjčí nadpřirozené schopnosti. Vše se ale může změnit v okamžiku, kdy o kopí dotyčný přijde.

Pravdivost legendy má dokládat například osud císař Svaté říše římské Karla Velikého (742–814), který prý kopí získá a spolu s ním i dar jasnozřivosti a neporazitelnost v boji. Díky tomu podniká 47 vítězných vojenských tažení.

Rozhodující slovo má kopí také v první křížové výpravě v Antiochii v roce 1098. Boje se vlečou už osm měsíců a unavené vojsko křížové výpravy stojí proti výrazné početní přesile.

Pak ale jeden z nich nachází svaté kopí pod oltářem chrámu sv. Petra a situace se začne obracet ve prospěch křižáků, kteří bitvu nakonec vyhrávají.

Jde jen o pověsti, nebo může kopí skutečně vyhrávat války?

Kopí osudu z rakouské klenotnici, foto René Hanke / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

STÁLO ZA ZKÁZOU HITLERA?

Kopí osudu se v roce 1938 zmocňuje německý kancléř Adolf Hitler (1889–1945), který nechává z Rakouska, kde se tou dobou vzácné kopí nachází, a německé části Polska do Německa převézt říšský poklad. Od té doby jeho moc skutečně narůstá a brzy si jeho Třetí říše podmaní velkou část Evropy.

Lze jeho válečné úspěchy přičítat Longinovu kopí? Někteří mu přičítají i Hitlerův pád. Poté, co spojenecká vojska proniknou do trezoru s uloženými německými poklady, se relikvie chopí milovník historie generál George Smith Patton (1885–1945).

Ve stejné době prý Hitler ve svém bunkru páchá sebevraždu. Týden poté přichází kapitulace Německa a válka končí.

Svaté kopí v arménském Ečmiadzinu, foto Emanuele Iannone / Creative Commons / volné dílo

KTERÉ JE PRAVÉ?

Relikvie je později navrácena zpět do Rakouska, odkud ji Hitler před válkou ukořistil. Existuje ale konspirační teorie, podle které byla Rakousku předána pouze replika a originál zůstává uložen v Pentagonu, díky čemuž se z USA po válce stává nejsilnější velmocí světa.

V roce 2003 je rakouské kopí prozkoumáno odborníky, kteří dospějí k závěru, že artefakt pochází ze 7. století a zřejmě plnil pouze dekorativní funkci. Jeho konstrukce totiž svědčí o nepoužitelnosti v boji.

To znamená, že i kdyby Američané do Rakouska vrátili pouhou repliku, ani oni nebudou mít skutečné Longinovo kopí. Existuje ale několik dalších artefaktů, které jsou označovány za kopí osudu. Jedno svaté kopí je uloženo Římě pod kupolí baziliky svatého Petra, jiné se nachází v arménské náboženské metropoli Ečmiadzinu a další kopí osudu je uchováváno v polském Krakově. Může být některé z nich to pravé?

Foto: Creative Commons
reklama
Související články
od Mirek Brát 22.6.2022 2.1tis
Za představitele nejstaršího univerzálního náboženství je považován Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Na jeho počest bylo vztyčeno množství soch. V jedné takové soše představuje Buddha i originálního povodňového proroka. Co proroctví spojené s touto Buddhovou sochou říká? V okolí hory Emejšan v Čínské lidové republice se nachází oblast, kterou najdete i na mapě Světového kulturního dědictví UNESCO. Ve výčtu […]
od Mirek Brát 19.6.2022 2.7tis
Otázky: „Jak se jmenujete, jaké je vaše jméno?“, jsou těmi prvními replikami, kterými velmi často začíná obecná komunikace a dialog. S Božím jménem je to jinak. Jaksi se nesluší brát toto jméno do úst nadarmo. Příkladem je i křesťanství a judaismus. Jak tedy oslovovat Boha? Lidé se pídí po Božím jméně především v Bibli. To je […]
od Mirek Brát 17.6.2022 572
V irské mytologii existuje jedna velmi zajímavá kapitola. Týká se Danaů (originálním názvem Tuatha Dé Danann). Mělo se jednat o rod fešáckých bohů, kteří kdysi vládli celému ostrovu. Mýty však vysvětlují jejich příchod krajně podezřele. Skoro to vypadá, že Danaové přiletěli z hvězd! Na území současného Irska se Danaové objevili přesně na 1. máje. Ne […]
od Mirek Brát 15.6.2022 1.8tis
Zjevení Panny Marie často zprostředkují chmurné apokalyptické vize. Když se však spojí mariánské zjevení s během věcí budoucích v konkrétní lokalitě, jedná se o velmi znepokojivé poselství. Tak tomu bylo ve rwandském městě Kibeho, které se stalo místem nejen mariánského zjevení, ale i pozdějších masakrů, před kterými vize varovaly. V Kibeho došlo k zjevením Panny Marie a Ježíše […]
od Eva Soukupová 12.6.2022 1.4tis
Při výstavbě silnice nedaleko Glasgow pracovníci odkryli pozoruhodné archeologické naleziště s pozůstatky několika středověkých domů. Pod jedním z nich byla pohřbená mnohem starší dýka z doby železné. Podle odborníků jde zřejmě o pozůstatek ochranného rituálu.     Ve skotské obci Bothwell jen pár kilometrů na jihozápad od Glasgow bylo před rokem při výstavbě u silnice […]