reklama
2. října 1928: Ve Španělsku je založena křesťanská organizace Opus Dei. Mnozí ji dodnes podezírají z temných praktik.
Domů     Náboženství a okultismus
Longinovo kopí: Stálo za vzestupem i pádem Třetí říše?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 14.6.2018
5.4tis
159
SDÍLENÍ
5.4tis
ZOBRAZENÍ

O kopím potřísněném Ježíšovou krví se odpradávna vyprávějí legendy. Podle nich artefakt svému vlastníkovi zaručuje neomezenou moc, příznivě ovlivňuje jeho osud, nebo dokonce propůjčuje nadpřirozené schopnosti. Kde se nachází?

Na jeruzalémské hoře Golgota se k nebi tyčí trojice křížů. Na tom nejvyšším je silnými hřeby za zápěstí a nárty přibit zbičovaný odsouzenec. Z posledních sil se pokouší vzepřít, aby mohl opět dýchat, neboť tato poloha mu to neumožňuje.

Unavené tělo však svůj boj brzy vzdává. „V ruce tvé poroučím ducha svého!“ praví odevzdaně. V ten okamžik přichází k umírajícímu muži římský setník Gaius Cassius Longin.

Zdrcený pohledem na odsouzeného v bolestné agónii se rozhodne ukončit jeho utrpení a naplnit tragický osud mesiáše. Je pátek 5. dubna roku 33 kolem třetí hodiny odpoledne a na kříži právě umírá Ježíš Kristus.

Longin tasí své kopí a bodne s ním Ježíše do hrudi mezi žebra. Takto se římští vojáci v bitvách ujišťují, že protivník je skutečně po smrti. Mrtvé tělo po takovém zásahu totiž nekrvácí. Z těla Ježíše ovšem začne prýštit krev a voda.

Dnes již víme, že šlo o perikardiální tekutinu, která se normálně v malém množství nachází v osrdečníku, ale v důsledku mučení a následného ukřižování se nahromadila i kolem plic. Před dvěma tisíciletími to však lidé považují za zázrak a zázračnou moc připisují i Longinovu kopí. Začínají mu říkat Kopí osudu.

MÁ MAGICKOU MOC?

Kopí má mít dle legend nadpřirozené schopnosti. Například císař Svaté říše římské Karel Veliký (742–814) údajně společně s kopím získává schopnost jasnozřivosti a zároveň se stává neporazitelným v boji.

Za pomoci kopí se dočká 47 vítězných tažení. Nečekaný nález svatého kopí pod oltářem chrámu sv. Petra v Antiochii v roce 1098 prý také rozhodne o výsledku bitvy první křížové výpravy, která zde právě probíhá.

Boje se vlečou už osm měsíců a unavené vojsko křížové výpravy stojí proti výrazné přesile. Když však křižáci získají kopí, podaří se vojákům zvrátit výsledek bitvy a zvítězit.

Od doby Karla Velikého až po současnost prý kopí projde rukama 45 vládců a bez ohledu na jejich úmysly jim vždy dobře slouží. Ale jen do doby, než se ztratí nebo upustí na zem. Pak jeho vlastníka čeká smrt.

Dá se údajně říct, že Kopí osudu se účastní mnoha válek, které rozhodujícím způsobem utvářejí dějiny lidstva, včetně té poslední.

Karel Veliký

ZMIZELO V PENTAGONU?

Posledním známým vlastníkem je nacistický německý kancléř Adolf Hitler (1889–1945). Ten kopí získává v roce 1938, kdy nechává z Rakouska a německé části Polska do Německa převézt říšský poklad, který obsahuje mnoho cenností, zejména zlata.

Od té doby hvězda ambiciózního vůdce strmě stoupá. Může za to moc tajemného kopí? Jisté je, že úspěchy vůdce netrvají věčně. Když spojenecká vojska proniknou do trezoru s uloženými německými poklady, je kopí zprvu přehlíženo.

Pak jej ale spatří milovník historie generál George Smith Patton (1885–1945), který cenný artefakt okamžitě pozná. Je zajímavé, že přibližně ve stejné době Hitler páchá sebevraždu a o týden později přichází kapitulace Německa.

Kopí je později na příkaz velitele spojeneckých vojsk Dwighta Eisenhowera (1890–1969) navráceno zpět do Rakouska. Vypráví se však i jiný příběh. Podle další verze je Rakousku předána pouze replika a skutečný originál zůstává uložen v Pentagonu. Stávají se Spojené státy po válce nejsilnější velmocí díky ukradené relikvii?

Využil jeho moci i Hitler?

ZAČÁTEK JEHO CESTY

Malý zdobený hrot kopí temně šedé barvy, zčásti krytý zlatou pochvou o celkové délce asi 50 centimetrů. Tak lze jednoduše popsat kopí uložené v Rakousku. Je ale pravé? Je známo, že setník Gaius Cassius Longin dostal kopí od svého dědečka.

Podle legendy jde o cenné dědictví, které za mimořádné zásluhy v armádě dostává přímo od římského panovníka Julia Caesara (asi 100–44 př. n. l.). Je tedy logické, že se Longin nehodlá svého kopí vzdát.

Před svou smrtí jej zřejmě předává do rukou Josefa Arimatejského, bohatého Žida, který ho dopraví do Anglie.

Existují důvěryhodné doklady o tom, že ještě ve 3. století po Kristu je jeho držitelem mučedník svatý Mořic. Ten je popraven a kopí zůstává ležet v tratolišti krve spolu s tělem svého majitele.

Jaké jsou další cesty mocné relikvie? To už je složité určit. Další souvislé zprávy o Kopí osudu přicházejí až s nástupem Karla Velikého na přelomu 8. a 9. století.

Kam zmizelo po probodnutí Ježíše?

PRAVÉ JEN JEDNO

Artefakt se později dostává do vlastnictví francouzského krále Ludvíka IX. Svatého (1214–1270), který jej nechá uložit v Sainte Chapelle v Paříži. Odsud však relikvie beze stopy zmizí koncem 18.

století během revoluce. Souběžně však existuje další kopí. To vlastní český král Karel IV. (1316–1378). Tento hrot je zřejmě uložen v Klenotnici vídeňského hradu Hofburg. V současnosti existuje celkem šest artefaktů, o nichž se tvrdí, že jsou svatým kopím! Které z nich je to pravé?

Největší důvěru si získává kopí rakouské. To je v roce 2003 podrobeno testům, které mají určit jeho stáří. „Forenzní testy nepotvrdily žádné stopy krve či ochlupení, které by hrot nějak spojovaly s ukřižováním,“ oznamuje výsledky bádání současný britský spisovatel Alec Maclellan.

Metalurg vystudovaný na londýnské univerzitě Dr. Robert Feather, jenž kopí zkoumá, dospěje k názoru, že pochází ze 7. století. Jeho konstrukce navíc svědčí o tom, že mělo pouze dekorativní funkci a v boji by bylo nepoužitelné.

Je tedy vyloučeno, že ukončilo život Ježíše Krista. Ukáže věda na jedno ze zbývajících pěti, nebo je skutečné kopí už navždy ztraceno?

ŠANCE JSOU NÍZKÉ

Jedno svaté kopí je uloženo v Římě pod kupolí baziliky svatého Petra, ale sama katolická církev nikdy neproklamuje jeho autenticitu. Jinak je tomu u kopí z arménské náboženské metropole Ečmiadzinu. První zmínky o tomto kopí však pocházejí z arménského rukopisu ze 13.

století. Ukáže se, že ve skutečnosti nebylo nikdy zbraní, spíše šlo o jakousi pečeť. Z toho plyne, že ani kopí z Ečmiadzinu není to, které ukončilo Ježíšův život. Další kopí je uchováváno v polském Krakově, přinejmenším od 13.

století. Německé záznamy nicméně prokazují, že je to jen kopie hrotu z Vídně. Kde je tedy uloženo skutečné Kopí osudu? Neměli bychom přece jen hledat také v trezorech Pentagonu?

Jedno kopí, které by mohlo být to pravé, se nachází i v Arménii.
Foto: Wikimedia Commons, http://cache1.168chasa.bg, cdn.history.com, www.reference.com,
Lokalita:
reklama
Související články
od Matěj Soukup 1.10.2022 1.0tis
Ve folkloru středního Mexika se vyskytují nebezpečné přízraky, kterým říkají podle původního aztéckého názvu chaneque. Tito démoni prý dokážou člověka posednout a na několik dní ho unést. Místní se jich v některých případech obávají dodnes. Obchází skutečně tato mýtická stvoření mexickou džunglí? JEN JEDNI Z MNOHA V jazyce náhuatl chaneque znamená „ti, kdo obývají nebezpečná […]
od Eva Soukupová 30.9.2022 1.8tis
Dlouhou dobu se jí daří unikat před svými pronásledovateli, kteří by ji nejraději viděli na hranici jako ostatní čarodějnice. Její pobyt u anglického města Warrington, odkud také nakonec nepozorovaně zmizí, provází řada zlověstných příběhů, v nichž se mění ve chlupatou bestii podobnou vlkodlaku a zabíjí lidi i dobytek.     Historie malebného města Warrington na […]
od Adriana Vojtíšková 29.9.2022 2.4tis
Krásný pták, velký asi jako orel, jehož peří září purpurovou a zlatou barvou, přilétá do svého hnízda. Usedá, skládá křídla, klopí hlavu a najednou zahoří jasnými plameny.     Zbude po něm jen hromádka popela jako smutná vzpomínka na někdejšího velikána. Jenže ostatky se rázem začnou probouzet. Co se to děje? Z popela vstává nový […]
od Adriana Vojtíšková 29.9.2022 2.6tis
Věříte na horoskopy a jste zákazníky kartářek, věštců a numerologů? Pak byste rozhodně měli vědět o pozoruhodném psychologickém fenoménu známém jako Forerův efekt.     Širší povědomí o tomto jevu by řadu nepoctivců z výše uvedených oborů mohlo velmi rychle připravit o práci a dychtivé klienty. Již v 50. letech minulého století totiž psychologové potvrdili […]
od Eva Soukupová 28.9.2022 2.1tis
Na rozdíl od jiných vědců se nestaví skepticky k posmrtnému životu, naopak projevuje silný zájem o spiritismus a několikrát se kladně vyjádří k myšlence možné komunikace se záhrobím. Dokonce prý usiloval o stvoření aparátu, pomocí kterého bude možné s mrtvými promlouvat. Podařilo se mu to? Slavný americký vynálezce Thomas Alva Edison (1847–1931) je znám především […]