3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Lyžařské středisko má „vlastní“ Pannu Marii
Lyžařské středisko má „vlastní“ Pannu Marii
od 22.1.2022
2.5tis
Horní stanice jedné z lanovek v Deštném. Pomodlit se za bezpečný sjezd dolů můžete k místní Panně Marii-Deštenské. Zároveň se však vyplatí dodržovat i pravidla bezpečného lyžování mezinárodní federace FIS. Foto autor
257
SDÍLENÍ
2.5tis
ZOBRAZENÍ

Deštné v Orlických horách je v zimních měsících vyhledávané lyžařské středisko.

Příznivci sjezdové lyžování tu mohou nejen spoléhat na správně seřízená bezpečnostní vázání, ale mohou rovněž požádat o přímluvu za šťastný návrat z lyžovačky i „místní“ Pannu Marii Královnu (tzv. Deštenskou).

Křížová cesta v lokalitě se studánkou s údajně léčivou vodou. Zdroj foto: Kixx, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Addvisor, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Kapličky v Deštném jsou postavené ve zvlněném reliéfu Orlických hor. Foto autor Kaple v místě údajného zázračného uzdravení. Zdroj foto: jib, CC0, via Wikimedia Commons Horní stanice jedné z lanovek v Deštném. Pomodlit se za bezpečný sjezd dolů můžete k místní Panně Marii-Deštenské. Zároveň se však vyplatí dodržovat i pravidla bezpečného lyžování mezinárodní federace FIS. Foto autor

Za historií Panny Marie-Deštenské musíme putovat až do přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Tehdy se na stromě u místní studánky objevil obrázek Panny Marie. Zanechal ho tam místní rolník jako poděkování za uzdravení. Legenda konkrétně zmiňuje příběh o navrácení zraku nevidomému chlapci.

Kaple v místě údajného zázračného uzdravení. Zdroj foto: jib, CC0, via Wikimedia Commons
Kaple v místě údajného zázračného uzdravení. Zdroj foto: jib, CC0, via Wikimedia Commons

Zázračná uzdravení

Lokalita se brzy proměnila v poutní místo, kam lidé přicházeli s modlitbou za navrácení či upevnění zdraví. V Deštném zároveň proběhla sbírka, která umožnila postavení dřevěné kapličky. Právě v té byla uložena socha Panny Marie Královny-Deštenské.

Tato kaplička měla velký význam i pro místní komunitu osady Dříš, jak se stále tato část Deštného nazývá.

Křížová cesta v lokalitě se studánkou s údajně léčivou vodou. Zdroj foto: Kixx, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Křížová cesta v lokalitě se studánkou s údajně léčivou vodou. Zdroj foto: Kixx, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Kaplička byla vysvěcena v roce 1809. Postupem času zde by vybudována i pískovcovými sloupy tvořená křížová cesta. Zastavení jsou stále umístěna okolo poutní kaple.

Kapličky v Deštném jsou postavené ve zvlněném reliéfu Orlických hor. Foto autor
Kapličky v Deštném jsou postavené ve zvlněném reliéfu Orlických hor. Foto autor

Poutě v Deštném

Z darů poutníků se podařilo postupně shromáždit slušný obnos. To byl jistě důvod, proč se stala kaplička v roce 1840 cílem zlodějské výpravy.

reklama

Pobertové však odešli s menším lupem, než očekávali, protože peníze byly uložené u vrchnostenského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.

Další sakrální stavba v lokalitě: Kaple svaté Rodiny v místní části Plasnice obce Deštné v Orlických horách. Zdroj foto: Addvisor, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Další sakrální stavba v lokalitě: Kaple svaté Rodiny v místní části Plasnice obce Deštné v Orlických horách. Zdroj foto: Addvisor, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Později bylo toto jmění předáno obci Deštné. Po roce 1989 byla původní kaplička nahrazena novou. Poutním místem se oblast stává především v červenci, takže na běžkách na pouť či ke kapli Blahoslavenné Panny Marie určitě nedojedete. Druhým poutním místem v Deštném je místní kostel.

Foto: 1 - Kixx, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Addvisor, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - jib, CC0, via Wikimedia Commons, 4, 5 - autor
reklama
Související články
od 1.12.2022 985
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.3tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční